İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: ''Erkeğin cesur kadının namuslu olması Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"
Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

"Türklerden bahsediyorum Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek, tabiatıda inciten bir gaflet olur"
Tasso - İtalyan Şair

"Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz"
William Martin

"Irk ve millet olarak Türkler, geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır"
Lamartine-Fransız Yazar, Şair ve Devlet Adamı

"Poltava’da esir oluyordum Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı"
Demirbaş Şarl - İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlı'ya sığınmıştır)

''Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları!
Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar"
Avusturya Komutanı M Montecuccoli

''Kafesinden kaçmış birer kartal gibi, hiç yorulmamış ve aç kurtlar gibi, amansız bir Sayan dağı fırtınası gibi geldiler üstümüze prensim Son askeriniz de orada can verdiğinde ve son bayrak da toprağa düştüğünde, onlar hiç arkalarına bakmadan ve sanki hiç savaşmamış gibi sürdüler atlarını bozkıra Prensim soruyorsunuz nasıl durdurabiliriz diye? Efendim, onlar (Türkler) durdurulamazlar"
Çin'li Komutan, Ho-Tsun'un, Çin Prensi'ne yazdığı Mektup

''Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar Çünkü her Türk
kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır''
Lady Mary Wortley Montagu


"Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur
Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır"
İbn-i Hassul

''Türk, asillerin asilidir Yapma Olmayan, Gösterişi Bulunmayan bu pek yüce asalet, ona tabiatın hediyesidir''
Pierre Loti

''Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır Zaten Avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı''
Rus Komutan Çarnayev


''Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür''
1858-1888 Prusya(Bugünkü Almanya)nın Genel Kurmay Başkanı Helmuth Karl Bernhard Von Moltke


'' Türk, Heredot’tan, Tevrat’tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulusturSadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür ''
(Ünlü Tarihçi) Hammer

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1603
favori
like
share