Balkan Savaşlarının 2.sinde beş devletle birlikte savaşmak zorunda kalan Bulgaristan bütün cephelerde yenilerek Antlaşma istemek zorunda kaldı. Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda Bükreş Antlaşması imzalandı.
Maddeleri :
1- Bulgaristan Dobruca ve Silistre'yi Romanya'ya verecek.
2- Manastır Üsküp İştip ve Priştine Bulgarlardan alınarak Sırbistan'a verilecek.
3- Bulgaristan I. Balkan Savaşı sonunda aldığı Selanik Serez Drama ve Dedeağaç'ı Yunanistan'a bırakacak.
Ateşkes Antlaşmaları (mütarekeler) sadece silahlı çatışmaya son vermekte asıl barış düzeni barış antlaşmaları ile düzenlenmektedir. Paris Barış Konferansı 1. Dünya Savaşı sonrası uygulanacak yeni düzeni belirlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. ABD'nin amacı özellikle milletlerarası ilişkilerde devamlı barış sağlayacak ve koruyacak bir milletlerarası teşkilatın kurulmasıydı. Fransa ve İngiltere devamlı bir barıştan daha çok kendi çıkarlarını en iyi sağlayacak bir düzeni arama çabası içinde idiler. Fransa'nın bütün amacı Almanya'yı bir daha savaş yapamayacak hale getirerek kıskıvrak bağlamaktı.
Milletlerarası barış düzenini devamlı bir şekilde sağlamak için "Milletler Cemiyeti"nin kuruluş kararından sonra ABD diğer sorunlarla pek ilgilenmedi.
Hazırlanan barış antlaşmaları tasarıları yeniden devletlere bir ültimatom şeklinde sunuldu ve imzalattırıldı. 1. Dünya Savaşı'na son veren barış antlaşmalarının baş tarafına önsöz gibi "Milletler Cemiyeti Paktı" metin olarak kondu. Böylece Milletler Cemiyetinin de hukuki ve siyasi yönden kuruluşu sağlanmış oldu.
İtilaf Devletleri uzun görüşmelerden sonra Almanlarla 26 Haziran 1919'da Versailles (Versay) Avusturyalılarla 10 Eylül 1919'da Saint German (Sen Jermen) Bulgarlarla 27 Kasım 1919'da Neuilly (Nöyyi) Macarlarla 4 Haziran 1920'de Trianon (Triyanon) barış antlaşmalarını imzaladı.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 460
favori
like
share