Fırat Üniversitesi - Elazığ - Fırat Üniversitesi Hakkında

Rektör:Prof.Dr. Mehmet Hamdi Muz
21. asır’a girerken özellikle haberleşme ve teknoloji alanında kaydedilen ilerlemeler neticesinde kurulan yeni dünya düzeninde, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Türk Aleminin olumlu yönde fayda sağlayabilmesi için; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Atatürk’ün belirttiği ilkeler doğrultusunda ve milli birlik ve beraberliğimize düşman unsurlarla mücadele ederken bilimle, teknolojik gelişme ve yetişmiş nitelikli insan gücü arasındaki önemli ilişkiyi unutmamalıyız. İşte bu aşamada özellikle üniversite eğitiminin ve üniversitelerin bilim üretme, yeni teknolojiler geliştirme ve nitelikli insan gücü yetiştirme açısından önemleri giderek artıp, fonksiyonları çeşitlenirken sadece bulundukları yerleşim birimlerini değil; diğer ülkeleri ve milletleri etkileyen kurumlar haline geldikleri bir gerçektir.Ancak bu etkinin devamlılığını ve geçerliliğini koruyabilmesi için eğitim ve öğretim sistemimizin milli karakterimiz ve dünya şartlarıyla uyum içerisinde olması gerekmektedir.Eğitim ve öğretim sistemimizi bu idrakle gerçekleştirdiğimiz ölçüde yetişecek insan gücümüz milletimizin olduğu kadar diğer milletlerin de güven kaynağı olacaktır.

Üniversitemiz; yerleşimi itibariyle şehrin merkezine çok yakın bir konumdadır. Öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarını yaya olarak kolaylıkla sağlamalarına rağmen şehirle bağlantıyı daha çabuk sağlayan imkanları da öğrencilerimizin istifadesine sunmaktadır. Üniversitemizde, bu münasebetle Elazığ Belediyesi’ne bağlı toplu taşım araçları öğrenci yoğunluğuna göre her kampüse de sefer programları düzenleyip bugün toplam mevcudu 14 bini bulan öğrenci mevcuduna ulaşım hizmeti vermektedir. Üniversitemiz yerleşim itibariyle büyük bir alan içerisinde yayılmış ve bilindiği üzere Orman Bakanlığı’na bağlı Zafran Mesire Yeri tarafından da ikiye bölünmüş bir kampüs görüntüsü vermektedir.Bu münasebetle öğrencilerimize gerek her iki kampüs arasında hızlı ulaşım imkanı sağlama, gerekse Mühendislik Kampüsü bünyesinde bulunan YURT – KUR’ a bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizin Rektörlük Kampüs’ünde yer alan fakülte ya da yüksek okullarına rahat ulaşım sağlamaları amacıyla Rektörlüğümüz tarafından bu hatlara da servis araçları tahsis edilmiştir.Üniversitenin etrafında geçirgen bir hücre bulunmalıdır. Yani, üniversite, kendi kimliğini koruyarak; toplumla entegre olmalı, toplumun yaşamış olduğu değişikliklerin gerisinde kalmamalı, sürekli olarak değişen bir dünyada yer almalıdır. Eğitim, sadece bilimin taransmisyonu değil, aynı zamanda kişinin kendini zenginleştirmesi olarak kabul edilmelidir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, klasik eğitimden vazgeçerek; öğrencinin merkezi eleman olduğu bir ortam oluştururarak; genel kültür seviyesi yüksek, kendi kendine karar verebilecek, sürekli eğitim almaya susamış, toplumun örf ve adetlerini savunan, ancak toplumsal gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmemiz zorunludur. Öğrenci olarak öğrenirken, genç olarak dinlenip eğlenebilmeniz için, üniversitemiz bünyesinde, futbol, voleybol, basketbol sahaları ve halı sahamız mevcuttur. Bunlara yeni tesis ekleceğimizi de şimdiden söylemek isterim. Ayrıca üniversitemizde, başta folklor olmak üzere, tiyatro, havacılık gibi çeşitli kollarda hobi kulüplerinin faaliyetlerinin, öğrencilerimiz kanalıyla sürdürüldüğü ve bu faaliyetlerin, idare olarak madden ve manen desteklediğimizin de altını çizmek isterim.

Ögrenci Etkinlikleri ve Kulüpler:Biyoloji Klubü -Fırat Tarih Kulubü -Bilim ve Teknoloji Kolu -Bilişim Kulubü -Çevre Kulubü
Su Ar. Gel. (AQUA) Kulubü -Tiyatro ve Sinema Kulubü -Müzik Kolu -Halk Oyunları Kolu -Tiyatro ve Sinema Kolu -Fotoğrafçılık Kolu -Edebiyat Kolu -Gazetecilik ve Medya Kolu -Resim ve Grafik Sanatları Kolu -Atatürkçü Düşünce Kulübü -Sağlık Kulubü-Basketbol Kolu -Satranç,Briç,Bilardo Kolu -Havacılık Kolu -Dağcılık-Mağracılık Kolu -Futbol Kollu -Su Sporları Kolu -Masa Tenisi Kolu Tenis Kolu -Güreş Kolu -Taekwando-Karate Kolu -Bilek Güreşi Kolu -Boks Kolu -Cimnastik-Aerobik-Step Kolu -Voleybol Kolu -Hentbol Kolu -Badminton Kolu -Kayak Kolu
Atletizm Kolu -Gezi Kolu -Ulusal Kalite Hareketi Gönüllüleri Öğr. Kulubü -Fırat Üniversitesini Güzelleştirme ve Doğa Kulubü -Çocuk Kulubü -Turizm Kulubü -Dans Kulüpleri bulunmaktadir.
Adres : Fırat Üniversitesi 23119 ELAZIĞ
Tel : +90 424 2370000
Fax : +90 424 2370080


FAKÜLTELER

Eğitim Fakültesi:

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2809 Sayılı kanun ek 30. maddesine göre, bakanlar Kurulu’nca 09.09.1997 tarihinde kurulması kararlaştırılan ve bu kararın 19.09.1997 tarihinde 23115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile resmen kurulmuştur. Eğitim fakültesi, ilk kurucu dekan, Prof.Dr. Sabahattin KÜÇÜK’ün 18.09.1998 tarihinde atanması ile eğitim-öğretim hayatına başlanmıştır. Fakülte Yönetim Kurulu ilk toplantısını 22.10.1998 tarihinde, fakülte Kurulu da 04.09.1999 tarihinde yapmıştır. Mart 2002’ de kurucu Dekan Prof. Dr. Sabahattin Küçük ’ün görevden ayrılmasından sonra Dekanlı görevini Prof.Dr. Alaaddin ÇUKUROVALI vekaleten yürütmüş ve Eylül 2002 tarihinden itibaren Fakültemiz Dekanlık görevini Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK yürütmektedir. Eğitim Fakültesi bünyesinde; İlköğretim Bölümü Türkçe Eğitimi Bölümü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Eğitim Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Ortaöğretim, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Ortaöğretim, Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Olmak üzere toplam 10 bölüm ve 32 ana bilim dalı bulunmaktadır. Şuanda Eğitim Fakültesi bünyesinde "ilköğretim", "Türkçe Eğitimi", "Eğitim Bilimleri" ve "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri" bölümleri açılmış bulunmaktadır. Açılan bu bölümlerden de ilk olarak "ilköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 1998-1999 eğitim öğretim yılında öğrenci almıştır. İlköğretim bölümü çatısı altında beş ayrı anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar; Okul Öncesi Eğitimi Sınıf Öğretmenliği Fen Bilgisi Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Matematik Eğitimi Anabilim Dalları’dır. Söz konusu beş ana bilim dalından Sınıf Öğretmenliği(I. ve II. Öğretim), Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarına öğrenci alınmaktadır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılı itibarıyla İlköğretim Bölümünde526, Türkçe Eğitimi Böülümünde 104 olmak üzere 630 öğrenci öğretim görmektedir. Eğitim Fakültesi, Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunmaktadır. Fakültemizin şu an için müstakil bir binası olmadığından eğitim-öğretim faaliyetlerini Fen-Edebiyat Fakültesi binasında yerine getirmektedir. Eğitim Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Profesör, 7 Yardımcı Doçent, 15 Araştırma Görevlisi, 7 idari personel ile sürdürmektedir. İlköğretim Bölüm Başkanlığı Yrd. Doç. Dr. Şener DEMİREL tarafından yürütülmektedir. 15 Araştırma Görevlisinden 7’si doktora ve yüksek lisans çalışmalarını Ankara, Erzurum ve Trabzon illerinde sürdürmektedirler. Fakültemizin akademik kadrosu her yıl birçok uluslar arası ve ulusal bilimsel kongre, panel, konferans,seminer ve sempozyuma katılarak bilim dünyasına katkıda bulunmaktadır. İlköğretim Bölümünde öğrencilerimizin kullanımına sunulan Bilgisayar laboratuvarı ile de öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun şekilde bilgisayardan ve internetten yararlanmaları sağlanmıştır.

Bilgisayar ve Ögr.Tek.Bölümü-Eitim Bilimleri Bölümü -İlköretim Bölümü -Güzel Sanatlar Bölümü -Türkçe Egitimi bölümleri ile eitimini devam ettirmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi:Fakültemizin temelini oluşturan Fen Fakültesi 1975- 1976 öğretim yılında Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Fen Bilimleri ve Gök Bilimleri bölümleri, Edebiyat Fakültesi ise Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile öğrenime başlamıştır. Fen Fakültesi’nde 1976- 1977 öğretim yılında Kimya Bölümü Kimya Mühendisliği Bölümüne, Biyoloji Bölümü Biyoloji ve Botanik kürsülerinden oluşan bir bölüm haline dönüştürülerek öğretime başlamışlardır. 1977- 1978 öğretim yılında Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümüne, Fen Bilimleri Bölümü de Jeoloji Mühendisliği Bölümüne dönüştürülerek öğretime açılmıştır. 4 Nisan 1978 tarihli Kurul Kararı ile Biyoloji Bölümü’nün Botanik ve Zooloji Bölümleri olarak iki ayrı bölüm haline getirilmesiyle Fen Fakültesi Botanik, Matematik, Zooloji, Fizik Mühendisliği, Jeoloji mühendisliği ve Kimya Mühendisliği olmak üzere altı bölümlü bir fakülte haline dönüştürülmüştür. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile öğretime açılan Edebiyat Fakültesi’nin, 1976- 1977 öğretim yılında, Antropoloji Bilimleri Bölümü açılmış, 25 Şubat 1980 tarihinde de Fakülte Antropoloji Bölümü, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Eski Ön Asya Dilleri, Kütüphanecilik, Tarih, Toplum Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Diller Bölümleri olmak üzere dokuz bölümden oluşan bir fakülte haline dönüştürülmüştür. Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 28.3.1983 tarih ve 2808 Sayılı Kanun ile mevcut Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek “Fen – Edebiyat Fakültesi”ne dönüşmüştür. Bu yeni düzenleme ile Fen – Edebiyat Fakültesi bünyesinde Fizik ve Kimya lisans bölümleri açılmış, önceden Fen Fakültesi bünyesinde öğretimini sürdüren Fizik Mühendisliği Fizik bölümü olarak değişmiş, Jeoloji Mühendisliği bölümü ile Kimya Mühendisliği bölümü de Mühendislik Fakültesi’ne aynı adlarla katılmışlardır.Aynı düzenleme ile Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Antropoloji Bölümü de Sosyoloji Bölümü olarak değiştirilmiş, 1990 yılında açılan Coğrafya Bölümü de 1991 yılında öğretime başlamıştır. 1992 yılında öğretime açılan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Fakülte, öğretime açılmış bulunan Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri ile henüz öğretime açılmamış olan İstatistik, Antropoloji, ve Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümlerinden oluşan bir kompozisyona kavuşmuştur. 1992 yılında Fen- Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 1997 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na dönüştürülmüştür ve fakültemiz bünyesinden ayrılmıştır. Halen Fakültemizde ögrencisi mevcut olan Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı henüz ogrenci almamis Istatistik, Antropoloji, Bati Dilleri ve Edebiyati bölümleri olmak üzere toplam 11 bölüm mevcuttur. Ayrica Biyoloji, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyati Bölümlerinin ikili egitimleri de mevcuttur. Fakültemizde 38 Profesör, 15 Doçent, 62 Yrd. Doç., 78 Arş. Görevlisi., 15 Öğretim Görevlisi, 18 Okutmen ve 2 Uzman olmak üzere 226 öğretim elemanımız ve 1714 orgun egitim, 1040 ikinci egitim olmak uzere toplam 2754 ogrencimiz mevcuttur. Fakültemizde Öğretim üyesi başına 24, öğretim elemnı başına ise 12 öğrenci düşmektedir.


İlahiyat Fakültesi:03.07.1993 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmasına karar verilen Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yüksek Öğretim Kurumu Yürütme Kurulunun 14.02.1994 tarih ve 2809 sayılı kanunun 6.maddesi gereğince faaliyete geçmiştir. İlk defa 1994-1995 Öğretim yılında 54 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamış ve her yıl 40 öğrenci almaktadır. İlk mezunlarını 1998-1999 yılında vermiştir. Fakültemiz Fırat Üniversitesi Mühendislik kampüsü bölümünde ve Üniversite Misafirhanesinin yanı başında daha evvel Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Rektörlüğe Bağlı Bölümler Koordinatörlüğünün bulunduğu binada eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Fakültemiz, ÖSYM sınavı ile Türkçe-Sosyal (TS) puanına göre öğrenci almaktadır. Fakültemizde 2002-2003 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci sayısı, 99 kız, 68 erkek olmak üzere toplam 167 öğrenci öğrenim görmektedir. AKADEMİK PERSONEL Fakültemiz öğrenci artışına paralel olarak öğretim elemanı sayısında da bir gelişme kaydetmiştir. Prof.Dr.Şaban Kuzgun’un 11.01.1999 tarihinde istifasıyla dekanlığa bir müddet Doç.Dr.H.Mehmet Soysaldı vekalet etmiş ve şu anda Doç. Dr. Temel YEŞİLYURT vekalet etmektedir. Akademik personel sayısı zaman içinde artarak Haziran 2003 tarihi itibariyle 4 doçent, 14 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 7 okutman, 2 uzman ve 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 41’a yükselmiştir. Ayrıca 10 civarında araştırma görevlimiz değişik üniversitelerde doktora öğrenimi görmektedir. Fakültemizde 9 idarî personel görev yapmaktadır. PROGRAM İlahiyat Fakültesi’nde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ancak bu bölümler, anabilim dalları, akademik ve idarî yapılanma bakımından olup, lisans seviyesinde bölümleşme yoktur. Buna göre tüm öğrenciler aynı lisans öğretimini almaktadırlar. İlahiyat Fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılandırılması neticesinde, ağırlıklı olarak Arapça ve Kur’an derslerinin okutulduğu hazırlık sınıfı uygulaması kaldırılmış olup, 4 yıllık normal İlahiyat lisans programı uygulamasına geçilmiştir. Fakültemizin Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç anabilim dalında da yüksek lisans yapılmakta olup, doktora programı henüz başlatılmamıştır.

İletisim Fakültesi:Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 23115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 97/9930 sayılı kararı ile kurulmuştur. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2001-2002 Akademik Yılı’nda, Ek Kontenjanla toplam 31 kişilik ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2002-2003 Akademik Yılı’nda, Genel Kontenjan ile 26, Ek Yerleştirme ile 4 olmak üzere 30 öğrenci daha alınmıştır. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne ait bağımsız bir bina bulunmaktadır. Kuruluş aşamasındaki birimlerde ortaya çıkan bina probleminin benzeri İletişim Fakültesi için söz konusu olmamıştır. Öğretim elemanların kendilerine ait müstakil odaları mevcuttur. Ayrıca Fırat Televizyonu için kullanılan bölümde 500 m2’lik bir stüdyo, 15 m2’lik 4 oda, 20 m2’lik bir mutfak, 150 m2’lik salon bulunmaktadır. Fakültemizin kuruluş amacı özellikle 90’lı yılların başında gelişme gösteren Medya sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye elemanları yetiştirmektir.1991 Yılı öncesinde Üniversitelerimizin İletişim Fakülteleri mezunlarının çalışabilecekleri kurumları arasında genelde TRT ve gazete şirketleri bulunmaktaydı. Bu kurumların istihdam kapasiteleri sınırlı olduğu için İletişim Fakülteleri mezunlarının önemli bir bölümü iş bulmakta sıkıntı çekmekteydi. Ancak bu sıkıntı 1991 Yılı’ndan sonra süratle değişim göstermiş ve bu fakülte mezunlarına önemli iş imkanları doğmuştur. Çünkü; 1991 Yılı’nda ülkemizde bir özel televizyon şirketinin yayınlarını yurtdışından uydu kanalıyla başlatması ile birlikte Türkiye gündemine aniden özel radyo ve televizyon yayıncılığı konuları girmiştir. Yetkililer bu gelişme karşısında ne yapabileceklerini araştırma dönemine girdiklerinde; Türkiye’de arka arkaya ulusal, bölgesel ve mahalli düzeylerde birçok radyo ve televizyon istasyonları kurulmuştur. Ülkemizde bölgesel düzeyde 15 televizyon ve 98 radyo; yerel düzeyde 229 televizyon ve 1007 radyo olmak üzere toplam 1349 radyo ve televizyon şirketi yayın hayatlarını sürdürmekte ve bu sektörde on binin üzerinde kişi istihdam edilmektedir . Bu on bin kişinin bir bölümü radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda herhangi bir eğitim almadan bu alanda çalışmaktadır. Kalifiye eleman eksikliği nedeniyle, özellikle mahalli düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon programları bazen çok kalitesiz seviyede olabilmektedir. Bazı yayınlarda, argo kelime ve bozuk Türkçe ile cümleler kullanılabilmektedir. Eğer teknik donanım yönünden de sıkıntı söz konusu ise, özellikle bazı mahalli radyo ve televizyonlar kaliteli yayıncılık yapmak yerine, güzel Türkçe’mizin bozulmasına, argo kelimelerin yaygın şekilde kullanılmasına, ayrıca görüntü ve ses kirliliğine sebep olabilmektedir. Bu sorunların altında eğitimsizlik önemli rol oynamaktadır. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, sektördeki bu problemleri de göz önünde bulundurarak, ülkemiz medya sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için gerekli altyapı ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerine öğrenci alınması ve yüksek lisans programların açılması için hazırlıklar yapılmaktadır.

Mühendislik Fakültesi:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1959 yılında Elazığ’ da bir Teknik Okul” açılması öngörülmüş ve bu teklif 1967 yılında 7475 sayıl kanunla gerçekleştirilerek “ Elazığ Yüksek teknik Okulu”, 1966-1967 öğretim yılında İnşaat ve Makine mühendisliği bölümlerine alınan 77 öğrencinin İstanbul’ da Yıldız Teknik Okulu’ nda öğrenime başlaması ile faaliyete geçmiştir. Teknik Okul, 1967-1968 öğretim yılında Elazığ’ da kendi binasını açmış ve 1969 yılında çıkarılan 1184 sayılı kanunla” Elazığ Devlet mühendislik ve Mimarlık akademisi(EDMMA)” ne dönüştürülmüştür. EDMMA ilk mezunlarını 1970-1971 öğretim yılı sonunda vermiştir. Daha önce faaliyete geçen iki bölüme ek olarak Elektrik Mühendisliği bölümü de aynı yıl açılmıştır. EDMMA, 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır. Fakülteye daha önceden 01.04.1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla kurulan Fırat üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki kimya ve jeoloji Bölümleri katılmış; bilahare Çevre mühendisliği bölümü ile Bilgisayar mühendisliği ve Metalürji mühendisliği bölümlerinin de açılmasıyla 8 bölümlü bir fakülte haline dönüştürülerek bugünkü halini almıştır. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nda öngörülen amaç ve temel ilkelere uygun olarak, İnşaat, makine, Elektrik-Elektronik, kimya, Jeoloji, Çevre, Bilgisayar ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri ile Ülkemizdeki teknik eleman ihtiyacını karşılamada önemli katkılarda bulunmakta, bölümlerde yürütülmekte olan araştırma faaliyetleri ile mühendislik uygulamalarında karşılaşılan sorunlara çözümler araştırılmakta, düzenlenen konferans, seminer ve sempozyumlarla mühendislik alanlarındaki teknik ve bilimsel gelişmelere yol göstermekte, gelecekte ihtiyaç duyulacak öğretim üyesi açığını karşılamak amacıyla lisansüstü düzeyde öğretim faaliyetlerinde bulunmakta ve ayrıca yöreden gelen talepleri dikkate alarak yardımcı olmaktadır. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve uygulamaya katkı faaliyetlerini akademik ve idari örgütlerinde görev alan personeli ile sürdürmektedir.

Su Ürünleri Fakültesi:

Fakültemizin kuruluşu ile ilgili çalışmalar 1976 yılına kadar uzanmaktadır. 1976 yılında Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu bir karar doğrultusunda Fırat Üniversitesine bağlı bir ‘Balıkçılık Fakültesi’nin açılması kararlaştırılmıştır. Bu karar sonra Yükseköğretim Kurumları teşkilatı hakkında 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Su Ürünleri Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Su Ürünleri Yüksekokulu 1982-1983 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamış ve 11.7.1992 tarihinde 3837 sayılı kanun ile Su Ürünleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemizde öğretim süresi dört yıldır. Mezunlarına üniversitelerarası kurulun 28.4.1986 tarih ve 36-11 sayılı kararı ile “Su Ürünleri Mühendisi” ünvan verilmiştir. Fakültemiz üç bölüm ve yedi anabilim dalı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Teknik Eğitim Fakültesi:41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin 31. maddesi uyarınca YÖK’un 19.11.1982 tarih ve 220/5880 sayılı kararları doğrultusunda 1983-1984 öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde Teknik Eğitim Fakültesi’nin açılması Bakanlar Kurulu’nca karar altına alınmıştır. Bunun üzerine eğitim ve öğretim başlatılmıştır. Gerçekte 6 bölüm olarak eğitime geçmesi plânlanan fakültemizde, açılışın getireceği bir çok sorunlar da göz önünde bulundurularak, öncelikle 3 bölümle öğretime başlamış ve daha sonra bu bölümlere pedagojik formasyon veren Eğitim Bilimleri Bölümü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü ve Elektrik Eğitimi Bölümü de katılarak bölüm sayısı 6’ya ulaşmıştır. Fakültemizde Metal Eğitimi, Makine Eğitimi, Yapı Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi (1992-93 Öğretim Yılında öğretime başlamıştır), Elektrik Eğitimi (1994-95 Güz yarıyılında öğretime başlamıştır) ve Eğitim Bilimleri bölümleri mevcuttur. Bu bölümlerimizden ilk beşinin 4 yıllık lisans öğrenimi gören öğrencileri mevcuttur. Eğitim Bilimleri Bölümü ise, diğer bölümlerimizle Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine eğitim formasyon dersleri vermek amacıyla kurulmuştur. Eğitim ve öğretimin ilk yılında Fakültemiz 93 öğrenci ile öğrenime başlamış, bu sayı geçen 18 yıllık dönemde 2332 ’e ulaşmıştır. Fakültemizin tüm Bölümlerinde 22.2.1993 tarihi itibarıyla II. Eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenci sayısında da büyük bir patlama olmuş ve Fakültemizin kapasitesi artmıştır. Halen I. Öğretimde 1557, II. Öğretimde 1261 öğrenci eğitim ve öğretimlerini sürdürmüktedir. Teknik Eğitim Fakülteleri’nde öğrenim süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. Öğrenimini tamamlayan öğrenciler mezun oldukları anabilim dallarına göre Ülkemizde mevcut Endüstri Meslek Liselerinde teknik öğretmen olarak çalışabildikleri gibi, endüstride ilgili branşlarda da görev alabilmekte ya da kendileri özel iş yerleri açabilmektedirler. Bunlardan dileyenler, açılan yabancı dil ve bilim sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmek olanağına da sahiptirler. Ayrıca 1992-1993 öğretim yılı güz döneminden itibaren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce açılan seviye sınavını başaran Teknik Eğitim Fakültesi mezunları dilerlerse bir yıl ek eğitim görerek alanlarında mühendis ünvanı da alabilmektedir. 2001-2002 Öğretim Yılı güz döneminden itibaren de Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce açılan dikey geçiş sınavını başaran Meslek Yüksekokulu mezunlarının intibakları yapılarak lisans eğitimlerini tamamlamalarına olanak sağlanmaktadır

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı 23119 ELAZIĞ Tel: (424) 218 4673 Fax: (424) 236 7064

Tip Fakültesi:

Fırat Üniversitesi bünyesinde bir Tıp Fakültesi açılması konusunda ilk girişimler 21 Nisan 1972 tarihinde başlamıştır. Çalışmalara bir süre ara verildikten sonra 7 Ocak 1976 tarihinde Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak bir Tıp Fakültesi açılması kararı üzerine kuruluş çalışmalarına hız verilmiştir. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun yayımına kadar bu girişimler sürdürülmüş, bundan sonra 41 sayılı K.H.K. ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1984 öğretim yılına 106 öğrenci ile Elazığ’da başlamıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan bir protokol ile yaklaşık 200 yataklı Doğum Hastanesi, Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne dönüştürülerek eğitim ve öğretim hizmetlerine tahsis edilmiştir. Fakültemizin kuruluşundan bu yana; Prof. Dr. Oktay Özkarakaş, Prof. Dr. Gürsel Ortuğ ve Prof. Dr. Sırrı Kılıç asaleten dekanlık görevi yapmışlardır. Şu an ise bu görevi Prof.Dr.Özge ARDIÇOĞLU sürdürmektedir. Doğunun güzel şehri Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi 20. yılını doldurmuştur. Tıp Fakültemiz kuruluşundan bu yana 1030 hekim mezun etmiştir. Fakültemizde 2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren entegre sisteme geçilmiş olup, halen 601 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Tıp fakültesinde 3 bölüm ve bölümlere bağlı 41 anabilim dalı bulunmaktadır. Fakültemizde halen 31 profesör, 35 doçent, 92 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 14 uzman ve 298 araştırma görevlisi öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Fırat Tıp Merkezi eski binada ve kampüs içerisinde inşaatı devam eden yeni binasında, yöre halkına ve çevre illere üçüncü basamak hizmeti sunmaktadır. Fırat Tıp Merkezi’nde, acil ve çocuk acil birimleri dahil olmak üzere 30 birim poliklinik hizmeti vermekte, bunların 24’ü aynı zamanda yataklı tedavi hizmeti sunmaktadır. Fırat Tıp Merkezi’nin şu anda yatak kapasitesi 716’dır. Yatak işgal oranları %65’lerdedir. 2003 yılı ilk 6 ayı itibarıyla, ortalama aylık poliklinik sayısı 13832, aylık ortalama yatan hasta sayısı ise 1683’tür. Tıp Fakültesi Dekanlığı 18.5.2000 tarihinden itibaren kullanım alanı 3500 m² olan yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. Bu binada idari bölümlerin yanı sıra Yönetim Kurulu Odası, Toplantı Salonu gibi modernize salonlar mevcuttur. Ayrıca bu salonlarda Anabilim Dallarının istekleri üzerine eğitim toplantıları düzenlenebilmektedir. Tıp Fakültesi Amfileri yapılan düzenlemeler ile kongre ve toplantılara hizmet verebilir hale gelmiştir. Tıp Fakültesi bünyesinde tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği internet bağlantılı bir bilgisayar laboratuarı oluşturulmuştur. Yine büyük bir ihtiyaca cevap veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Merkezi kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Temmuz 2002 tarihinden bu yana üç ayda bir yayınlanan Tıp Fakültesi Bülteni öğretim elemanları ve öğrencilerimizin bütünleştiği bir yayın organıdır. Fırat Tıp Merkezi 10. katında kongre, sempozyum ve diğer toplantılar için bir salon oluşturulmuştur. Yine aynı katta, ayrıca Tıp Fakültesi binası yanında öğretim elemanları ve öğrencilerimiz için kafeteryalar açılmıştır. Tıp Fakültesi binası yanında halı saha, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortundan oluşan spor kompleksi yapımı tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi ve Fırat Tıp Merkezi’nin çevre düzenleme çalışmaları hızla devam etmektedir.

Veteriner Fakültesi:Elazığ’da bir veteriner fakültesinin kurulmasına ilişkin ilk resmi başvuru 3 Şubat 1967 tarihinde yapılmıştır. Elazığ Valiliği tarafından Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yapılan bu başvuru, Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulunda görüşülmüş; konuyla ilgili araştırma yapmak üzere bir komisyon kurularak, Elazığ’a gönderilmesine karar verilmiştir. Komisyonun incelemelerini içeren rapor doğrultusunda, A.Ü. Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulunun 27 Nisan 1967 tarih ve 82 sayılı kararı uyarınca, Elazığ’da bir veteriner fakültesi kurulması uygun görülmüştür. Bu karar, Ankara Üniversitesi Senatosunun 13 Haziran 1967 tarihli toplantısında onaylanarak kabul edilmiştir. Kararın Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmasının ardından, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulu’nun 3 Kasım 1967 tarihli toplantısında, Prof. Dr. Mustafa Temizer Elazığ Veteriner Fakültesi Dekanlığına, Prof.Dr.Satı Baran ile Prof.Dr.Hayrettin Anteplioğlu ise bu fakültenin senatörlüklerine seçilmişlerdir. Bu dönemden sonra gerekli işlemlerin tamamlanması için çalışmalar yoğun biçimde sürdürülmüş; 14 Nisan 1970 tarihinde kabul edilen Kadro Kanun Tasarısı, 22 Nisan 1970 tarih ve 13478 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Aynı yıl eğitim-öğretim için gerekli hazırlıklar tamamlanarak 7 Kasım 1970 tarihinde, dönemin Başbakanı ve bazı bakanların da katıldığı törenle Fakülte açılmıştır. Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine ait Temel Bilimler Bölümünde, 3 oda ve bir derslikten oluşan fakültede, 1 profesör, 1 doçent, 11 öğretim yardımcısı ve 65 öğrenci ile öğretime başlanmıştır. Fakültenin bugün eğitim-öğretim verdiği binanın temeli 1972 yılında atılmış; bu bina 1978 yılında tamamlanmıştır. Elazığ Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretim, 1975 yılına kadar Ankara Üniversitesine bağlı olarak sürdürülmüş; 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı yasayla Fırat Üniversitesinin kurulmasından sonra, aynı yasanın 2’nci maddesi uyarınca Fırat Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversiter yapıda yeni bir düzenlemeyi öngören 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu uyarınca rektörlüğe seçilen Prof.Dr.Mustafa TEMİZER dekanlığı bırakmış; Fakülte dekanlığına 7 Kasım 1975 tarihinde Prof.Dr.Bahir ÖZGENCİL seçilmiştir. Bu tarihten sonra sırasıyla Prof.Dr.Hümeyra ÖZGEN 1978-1981, Prof.Dr.Mustafa TEMİZER 1982-1984, Prof.Dr.Bahir ÖZGENCİL 1985-1987, Prof.Dr.Şendoğan GÜLEN 1988-1991, Prof.Dr.Abdülkadir AKÇAN 1992-1995, Prof.Dr.Nazir DUMANLI 1996-2003 yılları arasında dekanlık görevlerinde bulunmuşlardır. Halen Fakültenin Dekanlığı, 2003 yılında göreve gelen Prof.Dr. Cahit KALKAN tarafından yürütülmektedir. Bugün Fakültemizde 29 Profesör, 26 Doçent ve 14 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 63 öğretim üyesi ve 36’si Veteriner Fakültesi, toplam 51 araştırma görevlisi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemizden bugüne kadar 2800 Veteriner Hekim mezun olmuş, bu meslektaşlarımız başarılı çalışmaları ile ülkemiz hayvancılık sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlamışlardır.ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Kuruluş ve Gelişimi Enstitümüz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca 20 Şubat 1983 tarihinde kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi bölümlerinden oluşan 20, ayrıca Enstitüye bağlı Biyoteknoloji, Mimarlık ile Kentsel Tasarım olmak üzere 23 anabilim dalından oluşmaktadır. Amaç Yükseköğretim ve Kamu Kurumları ile Özel Kuruluşlarda görev alacak kaliteli araştırıcı, uzman ve öğretim elemanı yetiştirmek üzere eğitim vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendsiliği ,Biyoloji ,Makine Eğitimi ,Biyoteknoloji ,Matematik
Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği ,,Elektrik Eğitimi ,Metalurji Eğitimi
Elektronik,Bilgisayar Eğt. Metalurji Ve Malzeme Bil. Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Müh. ,Mimarlık ,Fizik, Su Ürünleri Avlanma Ve İşl.Tek. ,İnşaat Mühendisliği Su Ürünleri Temel Bilimleri Jeoloji Mühendisliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği ,Kimya Yapı Eğitimi anabilim dallarıyla eğitim vermektedir.
Tel: 0.424.212 2707
0.424.237 0000/3637-3638


Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Enstitümüz 2547 Sayılı Kanunla kurulmuş olup, 1982-1983 Eğitim-Öğretim yılında Tıp ve Veteriner proramına bağlı anabilim dalları daha sonra ise Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile öğretime başlamıştır. Enstitümüzde F.Ü.Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygulamaktadır. Halen 26 yüksek lisans, 77 doktora olmak üzere toplam 103 Lisansüstü öğrenci öğrenimine devam etmektedir. 1983-2003 yılları arasında Enstitümüzden 87 yüksek lisans, 203 doktora olmak üzere 290 öğrenci mezun olmuştur
Yükseköğretim, kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak, belirli alanlarda uzmanlaşmış kaliteli eleman yetiştirmektir. Bu amaçla; a- Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim yapmak. b- Bilim ve Tekniğin ilerlemesine katkıda bulunmak. c- Ülkemizin, Kültürel, Sosyal, Sağlık ve Ekonomi yönünden gelişmesine katkıda bulunmak. d- Ülke sorunlarına Bilimsel ve Teknik yönden katkıda bulunmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

2547 sayılı yasa uyarınca 20 Şubat 1983 tarihinde kurulmuş olup, Fen - Edebiyat Fakültesine bağlı Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji ve Coğrafya ile Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalları ile öğretime başlamıştır. 1993 - 1994 öğretim yılı Güz yarıyılında Psikoloji ile İlahiyat Fakültesine bağlı Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalları ile 1998’de İlahiyat Fakültesi’ne bağlı İslam Tarihi ve Sanatları ile 1999’da Temel İslam Bilimleri ve Enstitümüze bağlı Batı Dilleri ve Edebiyatları (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı)’nın açılması ile Enstitümüzdeki anabilim dallarının sayısı 10’a ulaşmıştır. AMACI VE ÖNEMİ Sosyal Bilimler Enstitümüzün amacı, yüksek öğretim kurumlarında, kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak kaliteli araştırmacı, uzman ve öğretim elamanı yetiştirmektir. Doktora ve yüksek lisans düzeyinde eğitim hizmeti vermek; ülke sorunlarına bilimsel ve teknik açıdan çözümler önermek; kültürel ve sosyal bakımlardan ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. BÖLÜMLERİ Coğrafya Eğitim Bilimleri Tarih Psikoloji Sosyoloji Türk Dili ve Edebiyatı Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri Batı Dilleri ve Edebiyatları Türkçe Eğitimi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği (Tezsiz) Eğitim Yönetimi ve Teftişi (Tezsiz) İlköğretim YERLEŞİM DURUMU Enstitümüz Ekim 1995 tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Kampüsü’nde faaliyetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren, Fen-Edebiyat Fakültesindeki yeni yerine taşınmıştır.YÜKSEKOKULLAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1992 yılında Fen-Edebiyat fakültesine bağlı bir bölüm olarak kuruldu. yüksekokulumuz ilk mezunlarını 1995-96 eğitim ve öğretim döneminde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak vermiştir. 1997 yılından itibaren de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Yüksekokulumuz; 2 Profesör, 4 Yardımcı Doçent, 1 Uzman, 1Öğretim görevlisi, 2 Okutman (1’i Doktorasını bitirmiş durumda) ve 4 Araştırma Görevlisi (2’si Doktorasını bitirmiş durumda) olmak üzere toplam 14 akademik personel ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzun bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Spor yöneticiliği bölümüne ilk öğrenci alımı bu yıl yapıldı. Yüksekokulumuz; 1 adet Ana Bina (içerisinde idari birimler ve 3 adet derslik bulunmaktadır), 1 adet Kapalı Spor Salonu, 1adet Çim Futbol Sahası, 1 Adet Toprak Futbol Sahası, 1 Atletizm Pisti, 1 adet Cimnastik Salonu, 1 adet Halter Salonu, 1 adet Masa Tenisi Salonu ile eğitim vermektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerini bunyeside bulundurmaktadır.

Sosyal Bilimler Yüksek Okulu:Yüksekokulumuz bölgenin ara insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1986 - 1987 öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programıyla Elazığ Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak eğitim ve öğretimine başlamış, 1987 - 1988 öğretim yılında Turizm ve Otelcilik Programı, 1992 - 1993 öğretim yılında da Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı açılmıştır. Elazığ Meslek Yüksekokulu’nun, 27/11/1992 tarihinden itibaren iki ayrı Yüksekokula ( Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ) dönüştürülmesinden sonra mevcut üç program ( Büro Yönetimi ve Sekreterlik - Turizm ve Otelcilik - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ) Sosyal Bilimler bünyesine dahil edilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 20/09/1994 tarih ve B.30.0.00.00.03-04-02.2047/22135 sayılı yazıları ile Yüksekokulumuz bünyesinde İşletmecilik ve Mahalli İdareler Programları açılması uygun görülmüştür. 1998 - 1999 Öğretim Yılında bu bölümler de ikinci eğitim kısımları açılmıştır. Eğitim ve öğretim süresi 4 yarıyıl olan okulumuz bünyesinde, 5 bölüm bulunmaktadır ; Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Mahalli İdareler,İşletme bölümleridir.

Elazığ Sağlık Yüksekokulu:

Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu 1996 yılında açılmış ve 1997-1998 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitiminin verildiği yüksekokulumuzda Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümleri bulunmaktadır. İlk Öğrenci alınan yılda her üç bölümede 20’şer öğrenci alınarak 60 öğrenci ile eğitime başlanılırken 2002-2003 öğretim yılında Yüksek okulumuzdaki öğrenci sayısı 420’ye çıkmıştır. Yüksekokulumuz; toplumun değişen sağlık ihtiyaçlarının ışığı altında her türlü tıbbı bakım ve hizmeti verebilecek, araştırma ve uygulama yapabilecek, hastane ve diğer sağlık kurumlarında sahasında başarılı işler yapabilecek ebe hemşire ve sağlık memuru yetiştirmeyi amaç edinmiştir. F.Ü. Elazığ Sağlık Yüksekokulunda 1 doçent, 3 yardımcı Doçent ve 10 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, S.H.M.Y.O., Beden Eğitimi ve Spor Y.O., Yabancı Diller ve Enformatik bölümünde görev yapan Öğretim Elamanları ilgili dersleri vermek üzere görevlendirilmektedirler. Yüksekoukulumuzda okuyan öğrenciler 4 yıllık öğrenim hayatları boyunca ilimizde bulunan F.Ü. Fırat Tıp Merkezi, Elazığ Devlet Hastanesi, SSK Bölge Hastanesi, Sara Hatun Doğumevi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile ilimizdeki bütün sağlık ocaklarında uygulamalara katılarak tüm disiplinlerde mesleklerinin gerektirdiği uygulamaları öğrenmektedirler. Nitelikli sağlık personeli olarak mezun olan arkadaşlarımızın tamamına yakın bir kısmı şu anda bir sağlık kurumunda mesleklerini başarılı bir sekilde icra etmektedirler.

Ebelik,Hemşirelik,Sağlık Memurluğu proğramlarıyla eğitim vermektedir.


MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Bingöl Meslek Yüksekokulu:

Elektirik,İnşaat, Arıcılık,Hayvan Yetiştirme ,Tarla Bitkileri,Su Ürünleri
Bilgisayar Proğramcılığı,Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Hazır Giyim bölümleriyle eğitim ve öğretim vermektedir.

Kemaliye Meslek Yüksekokulu:2 Nisan 1996’da 2 Yıllık "Su Ürünleri" ve "Arıcılık" programları bulunan bir meslek yüksekokulunun Kemaliye’de açılması, Fırat Üniversitesi Senatosu’nda karara bağlanmış ve 5 Haziran 1996’da YÖK kararıyla Kemaliye Meslek Yüksekokulu açılmıştır. Daha sonra bu programlara ilave olarak; 1997’de Bilgisayar Destekli Tasarım ve Halıcılık Programları, 1998’de İpekböcekçiliği Programı, 2003’te de Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programı faaliyete başlamıştır.

Arıcılık,Su Ürünleri,Bilgisayar Destekli Tasarım,Halıcılık,İpekböcekçiliği, Bilgisayar Proğramlama ve Teknikerliği bölümlerini bunyesinde bulundurmaktadır.

Tunceli Meslek Yükseokulu:

Tunceli Meslek Yüksekokulu 1983-1984 Öğretim Yılında Fırat Üniversitesi bünyesinde Elazığ’da öğretime başlamış, ilk mezunlarını 1985 yılında Elazığ’da vermiştir.1987-1988 Öğretim Yılında Tunceli’ye nakil edilmiştir. Teknik programlar bünyesinde Elektrik, İnşaat, Ayrıca 2002-2003 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrenime devam eden iki program daha açılmıştır. Bilgisayar Programcılığı ile Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları vardır. İki yıllık öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Tekniker” ünvanı alarak mezun olmaktadır. Amacımız, ülkenin ihtiyacı olan ara insan gücü kadrosunu Atatürk İlkeleri doğrultusunda eğitilmiş, Atatürk İnkılaplarını hayat felsefesi edinmiş, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen aydınlar olarak yetiştirmek; Türk kültürünü, medeniyetini, tarihini bilimsel araştırmalar ve kültürel faaliyetlerle halkımıza götürmektir. YERLEŞİM DURUMU : Yüksekokulumuz Tunceli ili merkezinden 7 km uzaklıkta olup, 90.000 m2’lik bir alan üzerine kurulmuştur. Toplam 7 adet prefabrik, 1 adet 3 katlı, 1 adet 2 katlı,1 adet ise 1 katlı betonarme eğitim ve hizmet binamız mevcuttur. Eğitim ve öğretim ile idari hizmetler betonarme binalarda verilmektedir. Ayrıca, 2 adet 4 katlı ( toplam 16 dairelik ), 1 adet ise iki katlı ( toplam 4 dairelik ) lojman binamız mevcuttur. PERSONEL VE KADRO DURUMU: Yüksekokulumuzda 1 Profesör, 2 Doktor Öğr..Gör. , 5 Öğretim Görevlisi ve 5 Okutman olmak üzere toplam 13 Öğretim elemanı fiilen görev yapmaktadır. Bunların dışında 2 öğretim elemanı da ders ücreti karşılığında Yüksekokulumuzda ders vermektedir. Barınma ve Yurt Durumu : Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 750 öğrenci kapasiteli Kız-Erkek Öğrenci Yurdu yapılmış olup hizmet vermektedir. Yemek ve Beslenme Durumu: Öğrencilerimize hafta içi, hafta sonu ve resmi tatiller dahil öğlen ve akşam yemekleri fiş ile yendiği takdirde 1.000.000 TL karşılığında verilmektedir. Dinlenme, Eğlence Durumu: Meslek Yüksekokulumuza devredilen eski Tarım Meslek Lisesinden mülga binalardan oluşan ek bir ünitenin Tunceli Valiliğinin acil destek programlarından karşılanan yardımlarıyla onarılarak okuma, dinlenme, tenis, kantin ve kafeterya olarak öğrencilerin hizmetine girmiştir. Bu öğrencilere ait sosyal tesislerimiz 06:00 - 23:00 arası hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzda kapalı spor tesisimiz olmayıp, okulumuz kampüs alanı içerisinde standartlara uygun mini futbol, voleybol ve basketbol sahalarımız mevcut bulunmaktadır. Diğer zamanlarda erkek öğrenci yurdunda ve öğrenci sosyal tesislerinde masa tenisi oynayarak boş zamanlarını değerlendirmektedirler. Zaman, zaman il düzeyinde düzenlenen futbol ve voleybol turnuvalarına da katılmaktayız. Kütüphane Hizmetleri: Yüksekokulumuz C demir başına kayıtlı yayın sayısı 5000 civarındadır LABORATUAR VE DERSLİK DURUMU: Meslek Yüksekokulumuzda 1.Öğretim (Örgün ) İnşaat Programı, Elektrik Programı, 2.Öğretim (Gece) Bilgisayar Programcılığı ile Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programlarına ait donatılmış laboratuarlarımız vardır. Yüksekokulumuzda dört bölüme ait 8 adet normal klasik tipte derslik mevcuttur. Enformatik dersleri için bilgisayar laboratuarında 18 adet bilgisayar mevcuttur.
Bölümler:Elektirik , Bilgisayar Teknolojileri, Muhasebe, İnşaat bölümleriyle eğitim vermektedir.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu:1986-1987 öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu adı altında, Sekreterlik Programı, Bilgisayar Programı ve Hemşirelik Programı olmak üzere eğitim öğretime başlamıştır. 1987-1988 öğretim yılında Turizm ve Otelcilik Programı, 1988-1989 öğretim yılında Su Ürünleri Programı açılmıştır. 1990-1991 öğretim yılında YÖK Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınarak, Endüstriyel Elektronik, İnşaat, Elektrik, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı ve Makine programları açılmıştır. 1992-1993 öğretim yılında Grafik Programı açılmıştır. 1993 yılı başında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca Meslek Yüksekokulumuz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında iki ayrı meslek yüksekokuluna ayrılmıştır.
Meslek Yüksekokulumuzda; Endüstriyel Elektronik, İnşaat, Elektrik, Makine, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Grafik Programları eğitim öğretime devam etmektedir. Yüksekokulumuzda Endüstriyel Elektronik, İnşaat, Elektrik, Makine ve Bilgisayar Programcılığı programlarında ikili eğitim yapılmaktadır. Eğitim öğretim süresi 4 yarıyıldır. 2. ve 3. Yarıyıl sonunda 30 işgünü Endüstriye dayalı eğitim (staj) yaptırılmaktadır. Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilere Tekniker unvanı verilmektedir. Mezunlarımız özel sektörün ve kamu sektörünün ihtiyacı olan ara insan gücü olarak başarı ile görev yapmaktadırlar. Yüksek okulumuzda 41 öğretim elemanı ve 23 idari personel görev yapmaktadır.Endüstriyel Otomasyon,Bilgisayar Teknolojisi ve Proğramlama,Endüstriye E lektronik ,Elektirik,İnşaat,Biyomedikal Cihaz Teknolojisi,MakineGrafik ,Mobilya ve Dekorasyon, Otomotiv,Tekstil proğramlarıyla eğitimi vermektedir.

Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu:

1991 yılında, sanayi ve endüstride büyük ölçüde ihtiyaç duyulan kaliteli ara insan gücü ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Etibank Genel Müdürlüğü Keban Arama Müdürlüğü’ne ait madencilik tesislerinin işletmeye kapatılması üzerine oluşan boşluğu doldurmak ve yukarıda belirtilen amaçları tesis ettirmek üzere, Keban ilçemizde bulunan bu tesisler 01/01/1991 tarihinde yapılan bir protokol ile eğitim ve öğretimde kullanılmak kaydı ile, üniversitemize bedelsiz olarak devredilmiştir. Yüksekokulumuz Su Ürünleri, Maden ve Hidroelektrik Santraller Programları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilen yükseköğretim amacı doğrultusunda 1992-1993öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Çevre koruma, Seracılık ve Süs bitkileri programlarında da eğitime 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında başlanacaktır. Yaklaşık 103000 m2’lik bir alan üzerinde bulunan tesise ait binalar, başlangıçta sanayi amaçlı olarak yapılmış olup, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılında amacına uygun şekilde, tadilata tabi tutularak her yönüyle hazır hale getirilmiş ve yüksekokulumuz, bu tadilat çerçevesinde,küçük bir ilçede öğrencilerimiz için temel ihtiyaç teşkil eden yurt problemi çözülerek binalardan biri 100 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu, diğer bir binamızda 50 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu haline getirilmiştir. İhtiyaç duyan bütün öğrencilerimiz bu yurtlarda ikamet etmektedir. Ayrıca 7 adet dershane 2 adet laboratuar, 1 adet çalışma salonu ve kütüphane olacak şekilde 11 salon, 1 idare binası 1 konferans salonu, mevcuttur. AMACI Ülkemizde sanayi ve endüstri için büyük ölçüde ihtiyaç duyulan kaliteli ve eğitilmiş ara insan gücü yetiştirmektir. Dünya çapında döneminin ilk beş projesi içinde yer alan pilot tesis Keban Hidroelektrik Santralinin bulunduğu küçük Keban ilçesinde Yüksekokulumuz, gerek fiziki alt yapısı gerekse bilgi ve tecrübe alış verişi ve uygulama alanı bulunan çevredeki diğer kamu işletmeleri ile uyumlu programlarıyla ilçe bazında ve Türkiye çapında pilot bir yüksek okul olmaya adaydır. İlçe de Hidroelektrik santrale ilaveten D.S.İ’nin pilot balık tesisleri ile maden ocakları ve tüneller bulunmaktadır. Yüksek okulumuzda ise yukarıda bahsedilen işletmelerde öğrencilerin staj ve uygulama alanı olan hidroelektrik santraller, su ürünleri, maden, ipek böcekçiliği, çevre koruma, seracılık ve süs bitkileri hakkında bilgi bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Türk sanayi ve endüstrisinin ihtiyaç duyduğu uygulama tecrübesi olan başarılı ara insan gücü yetiştirilmesi bakımından yüksekokulumuz önemli bir konumda bulunmaktadır. Su ürünleri, maden, çevre koruma, seracılık ve süs bitkileri programları Türkiye genelinde muhtelif üniversitelerde mevcut olmakla birlikte hidroelektrik santraller programı sadece yüksek okulumuzda bulunmaktadır. Yüksek okulumuz gelişmesi için sayın rektörümüz üniversitemizce sağlanabilecek her türlü imkanı sağlamakta olup, ilave imkanlarla yüksek okulumuz teknik ağırlıklı 4 yıllık fakülte olmaya adaydır.

Sağlık Hizmetkeri Meslek Yüksekokulu:

Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretimini sürdüren Hemşirelik Ön lisans Programı, Yüksek Öğretim Kurulunun 07.05.1990 tarih ve 2194 Sayılı kararları ile kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1990-1991 Öğretim yılında Eğitim ve Öğretime başlamıştır. 1992-1993 Öğretim yılında Ebelik, Anestezi, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları açılmıştır. Daha sonra 1997-1998 Öğretim yılı başından itibaren Ebelik ve Hemşirelik Programları Sağlık Yüksekokulu adı ile Lisans düzeyinde eğitim vermek üzere ayrılmıştır. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi kampüsü içerisinde bulunan 3 katlı Jeoloji Mühendisliği binasının 1. katının tamamı ile 2. katının bir bölümü Yüksekokulumuzun kullanım alanı olarak ayrılmış olup; öğrencilerin eğitim ve öğretimi ayrılan bu mekanda sürdürülmektedir. Yüksekokulumuzda; Anestezi, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları olmak üzere 4 Program mevcut olup , 8 sınıf ve 1 laboratuvarda eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Yüksekokulumuz akademik ve İdari personelin kullanımında bulunan 15 adet büro ve 1 depo bulunmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bu binadan, yeni yapılan kendi binalarına taşınması sonucu boşalan büroların bir kısmının Yüksekokulumuza tahsis edilmesi ile 1999-2000 Öğretim yılında akademik personel için büro sıkışıklığı da ortadan kalkmış durumdadır. Şu andaki personelimize ve öğrenci sayımıza cevap verebilen dershane ve bürolar mevcuttur. Eğitim-Öğretim yapılacak programlara uygun eğitim materyali, araç, gereç ve donanımlarımız mevcut olup, eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yüksekokulumuzun Üniversite kampüsü içerisinde bulunması nedeniyle, öğrencilerimiz 100 m uzaklıkta bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarından istifade etmektedirler. Kampüs şehrin içinde olduğundan Yüksekokula ulaşım da oldukça kolay ve çabuk olmaktadır. Kampüs içerisine yirmişer dakikalık arayla belediye otobüsleri hizmet vermektedir. Üniversite personelinin ve öğrencilerin istifadesine sunulmuş bulunan ayrı ayrı yemekhaneler ve sosyal tesisler bulunmakta ve hizmet vermektedir. Kapalı spor salonu, açık spor tesisleri, toplantı ve konferans salonları, kütüphane, sağlık merkezi-ünitesi, garaj, misafirhane, çamaşırhane, restorant, kafeler ve diğer sosyal-kültürel imkanların hemen hemen hepsine sahip bulunan Üniversitemizin servis araçlarından da faydalanılmakta, ayrıca Yüksekokulumuz binası içerisindeki kantin kafeteryada öğrencilerin her tür ihtiyaçları karşılanmaktadır. Fırat Üniversitesi bünyesinde eğitim- öğretim hizmetleri veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; sağlık kurumlarının ihtiyacı olan Anestezi, Tıbbi Laboratuvar, Radyoloji, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili önlisans düzeyinde sağlık teknikeri yetiştirmekte ve mezunları kamu hastaneleri, özel hastaneler, laboratuvarlar, sağlık klinikleri, özel hekim muayenehaneleri, medikal firmalar vb. sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Sağlık Hizmetleri M.Y.O.’nda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar, Radyoloji ve Anestezi olmak üzere dört program bulunmaktadır.Su Ürünleri,Maden,hidroelektronik Santraller,İpekböcekçiliği,Çevre Koruma,Süs Bitkileri ve Seracılık,Jeoteknik Teknikerliği proğramlarıyla eğitim vermektedir.

Bunların yanısıra;Bingöl,Maden,Malazgirt Alparslan,Muş ve Sivrice Meslek Yüksekokullarıyla eğitimini sürdürmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2502
favori
like
share
mehmet üstündaş Tarih: 18.08.2012 09:52
Radyo ve Televizyon Proğramcılığı nun ders notlarını almak istiyorum