bitkiler, algler, çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler olmak üzere üç grupta incelenir.

çiçeksiz bitkiler, belirgin bir üreme organı (çiçeği) olmayan bitkilerdir. kök, gövde ve
yaprak gibi kısımlar iyi gelişmemiştir. bazı çiçeksiz bitkilerde kök, gövde ve yaprak değişikliğe uğrayarak başka yapılara dönüşmüştür.

çiçeksiz bitkilerin iletim borusu taşıyanlarına damarlı, iletim borusu bulunmayanlarına damarsız çiçeksiz bitkiler denir.

çiçeksiz bitkilerde tohum oluşumu gözlenmez. üremelerini sporla ya da eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini takip ettiği döl almaşı ile gerçekleştirirler. genelde su içinde yaşarlar. karada yaşayanlarsa nemli ortamlarda bulunur.

boynuz otu, kara ve su yosunları damarsız çiçeksiz bitkilere örnektir.

su yosunları (alg'ler), gerçek kök, gövde ve yaprakları olmayan basit yapılı bitkilerdir. yeşil, kahverengi, esmer, kırmızı alg'ler olmak üzere gruplandırılır. üremeleri sporla ve izogamiyle olur. chlamidomonas gibi bazı türleri tek hücrelidirler. bazı türleri hem tek hücreli hemde gözle görülecek büyüklükte (makroskopik) dir.

kara yosunları nemli yerlerde, ağaç altlarında ve ağaçların kuzeye bakan gövdeleri üzerinde yaşarlar. gerçek kökleri yoktur. kök benzeri uzantıları vardır. bunlara rizoit denir. gövde kısa ve toprağa yapışıktır. yaprakları kadife gibidir. iletim boruları yoktur. gövde uçlarında sporları taşıyan spor keseleri vardır. ince saplarının ucunda bulunan spor keselerinin içindeki sporların olgunlaşarak keselerin çatlaması ile etrafa yayılması sonucu nemli yerlerde çimlenerek genç kara yosunu bitkisi oluşur. bu şekilde eşeysiz üreme yaparlar. ertesi yıl genç kara yosunu bitkisinin ince yapraklarının arasında oluşan erkek ve dişi üreme organlarındaki erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu zigot oluşur. zigot gelişimini tamamlayarak yeni bir karayosununu oluşturur. bu şekilde üreme eşeyli üremedir. kara yosununun hayatı boyunca bir eşeyli üremeyi bir eşeysiz üreme takip eder. buna “döl değişimi” veya “döl almaşı” denir.

kibrit otu, at kuyruğu ve eğrelti otları damarlı çiçeksiz bitkilere örnektir.

eğrelti otları, damarlı çiçeksiz bitkilerin en gelişmiş olanlarıdır. sulu yerlerde yetişirler. yapraklarının alt yüzünde kahverengi spor keseleri vardır. bunlara sorus denir. spor keseleri olgunlaşınca çatlar ve sporlar etrafa yayılır. yağmur, rüzgâr veya canlıların yardımı ile taşınan sporlar uygun ortamlarda çimlenerek yeni bir eğrelti otu oluştururlar. buna eşeysiz çoğalma denir.

genç eğrelti otunun alt yüzeyindeki keselerde erkek ve dişi üreme hücreleri bulunur. bu bitki türlerinin üremelerini tamamlayabilmesi için sperm ve yumurta üretimininde gerçekleşmesi gerekir.

çiçeksiz bitki olarak bu üç ana gruptan başka ; ciğer otları, likenler, kibrit otları ve atkuyrukları olarak bilinen gruplarda vardır.

çiçekli ve çiçeksiz bitkiler arasındaki farklar ise şöyledir.

çiçekli bitkiler
1 – üreme organı olan çiçek vardır.
2 – kök, gövde ve yaprakları vardır.
3 – gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır.
4 – eşeyli üreme ile çoğalırlar.

çiçeksiz bitkiler
1 – çiçekleri yoktur.
2 – kök, gövde ve yaprakları yoktur veya iyi gelişmemiştir.
3 – eğrelti otu hariç iletim boruları yoktur.
4 – eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 599
favori
like
share