özlü sözler - güzel sözler
* Varacağın yeri bilmiyorsan vardığın yerlerin hiçbir önemi yok. Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. - Gandi
* Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus
* Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. Goethe
* Hiçle başlayan, hiçle biter. Cornellius Gallus
* Tanrım, beni arkadaşlarımdan kurtar ki, kendimi düşmanlarıma karşı koruyabileyim. Mareşal De Villars
* Başıboşluk, sersemlerin tatilidir. Chesterfield
* Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir. Voltaire
* Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkûmdur. Kossuth
* Zaman değerlidir; ama doğruluk daha değerlidir. Disraeli
* Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez. Helen Keller
* Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar. Sallust
* Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir. Herrick
* Sözler, tutulmak için verilir. Swıft
* Doğru olan, haklı olandır. Alexender Pope
* Sanat benim; bilim biziz. Claude Bernard
* Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montes Quiev
* Adalet, önce devletten gelir. Aristo
* Gençlikte, güzellikte akıl arama Homeros
* Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur. Aristo
* Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler. Bacon
* Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır. Tacitus
* Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar. Syrus
* Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar. Schiller
* Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter. Ovintilian
* Bir diplomat evet derse, belki anlamını çıkarın; belki derse de hayır. … Eğer bir diplomat hayır derse, o adam diplomat değildir. Anonim Özlü Sözler
* Her şeyin başlangıcı küçüktür.Çiçero
* Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır. Washington
* Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır. Seneca
* Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır. Frevde
* Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır.Emerson
* Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek. Lord Byron
* Tanrı’nın değirmeni ağır ama iyi öğütür. George Herbert
* Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Landor
* Adil olmayan ulus hür de olamaz. E. J. Sieyes
* Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur’an-ı Kerim
* İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. La Rochefoucauld
* İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenerguas
* Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. Cato
* Başlamak, yarı bitirmektir. Horatius
* Hastalıklar başlamaya görsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır.Ovidius
* İyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür. Ovidius
* Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz. La Rochefoucauld
* Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar. Planche
* Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. Horace
* Alkış, zayıfların amacı ve sonudur. C. C. Colton
* Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir. Emerson
* Sağlıklı yaşamımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor. Clerence S. Darrow
* Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır. Henry Ward Beecher
* Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir. Hazzlit
* Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. Motley
* Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır. Delille
* Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz. Paul De Kock
* En iyi arkadaşlar hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot
* Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Miguel de Cervantes
* Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan. Caude Mermet
* Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. Thomas Edison
* Başkaları için zor olanı yapmak kabiliyetli olmaktır; kabiliyetliler için imkânsız olanı yapmak da, dâhi olmaktır. Henry Frederic Amiel
* Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır. John Foster
* Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. Henry Clay
* Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü, ayrılırken götüremez. Jefferson
* Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S. Darrow
* Ağır ağır hızlan. Augutus Caesar
* Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz. Cervantes
* Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Colaridge
* Arkadaşlık, hayatın şarabıdır. Young
* Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir. Gerge Eliot
* Arkadaşlık, yapılmaz; doğar. H. B. Adams
* Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur. Gray
* Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucaukd
* Kadınlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkadaş edinemezler. Lord Lyttleton
* Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip yağmurlu bir günde geri alan adamdır.Anonim
* Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir. Jefferson
* Barış bile, büyük ücretle satın alınır. Franklin
* En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Çiçero
* Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. Sokrates
* Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer. Isaac Watts
* Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. Syrus
* Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir. Franklin
* Her din, öteki dinler kadar doğrudur. Burton
* İnsanlar din hakkında yazarlar, savaşırlar, ölürler de, din için yaşamasını bilmezler. Colton
* Diplomat, kadınların doğum günlerini hatırlayan, ama yaşlarını unutan adamdır. Anonim
* İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim. Lord Byron
* Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır. Plinius
* Herşey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar… Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi Seattle
* Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla … Oscar Wilde
* Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür. Mary Baker Eddy
* Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: doğru söyleyen, doğru dinleyen! Thoreau
* Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var, biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye. Diyojen
* Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz. M. Henry
* Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Brougham
* Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Emerson
* Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann
*

Biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi? Sigeirner
* SEN YUVANDA SICAK YATAĞINDA YATARKEN BEN İSE PARCALANMIŞ VİCUDUMUN ACISINI CEKIYOM :::KADERE REST ÇEKTIM İSYANLARDAYIM

* Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballov
* Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü yıkar. John Flo Rio
* Erdemin tek armağanı yine erdemdir. Emerson
* Erdemli kişinin uykusu tatlı olur. Addison
* Bir yüzyılın felsefesi, bir sonraki yüzyılın sağduyusudur.Henry Ward Beecher
* Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrı’ya götürür.Bacon
* Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur.Bierce
* Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.Chamfort
* Her insanın hayatında mutluluğa kavuşabilmesi için verilmiş bir saat vardır. İş, o saati kaçırmamakta. …Beaumont İle Fletcher
* Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi.Horace Mann
* Ben bu başarıyı, her toplantıya çeyrek saat erken gitmekle kazandım.Nelson
* Gerçeğin rengi gridir. Andre Gide
* Gerçekler, aranmadıkları zaman da açığa çıkarlar.Menander
* Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.Nietzsche
* Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.Goethe
* İnsanı yaralayan tek şey, gerçektir.Napoleon
* Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.G. Bernard Shaw
* Güvenilmek, sevilmekten iyidir.George Macdonald
* Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan.Bovee
* Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.Ninon De L’enclos
* Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.Keats
* Güzellik, doğanın kadınlara ilk verip, ilk aldığı armağandır.Anonim
* Güzellik, güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.Charles Reade
* Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir.Seneca
* Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir.Plütarkhos
* Öfkeli bir kafayı, en çabuk yatıştıran şey güzelliktir.Beaumont ile fletcher
* Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil, duygularıyla görmeye başlarlar.Addison
* İnsanlar melek, melekler de tanrı olmak isterler.Alexander Pope
* Hoşnutsuzluk bir insanın ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk adımdır.Oscar Wılde
* Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.Lıncoln
* Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.Joseph De Maistre
* Hükümetler, sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını korumak için vardır. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçları yoktur buna; çünkü onların arkadaşları çok, düşmanları azdır.Wendell Phillips
* Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes ticaretlerin en zoru olan “hükümet” işine gözünü bile kırpmadan girmek ister.Sokrates
* Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.Leon blum
* Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğreten hükümetlerdir.Goethe
* İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.Jean Jacques Rousseau
* Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.Franklin
* Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.Milton
* Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.Jefferson
* Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.Mme Jeanne Roland
* Her insan, bir dünyadır.Herbert
* İnsan ‘ne ise o olmayı’ reddeden tek yaratıktır.Albert Camus
* Ne yazık ki insan, hâlâ insan olamamıştır.Brownıng
* Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır.La Rochefoucauld
* İnsan, insanın kurdudur.Plautus
* Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.Feneleon
* Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.Thomas Paine
* Gerçek olan bir tek yarış vardır: insanlık yarışı.George Moore
* Zalimlere isyan etmek, tanrı’ya itaat etmektir.Jefferson
* Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetlerin sağlığını koruyan ilaçlardır.Jefferson
* Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi demektir.Isaac Walton
* Bir işe ne kadar az insan karışırsa, o iş o kadar çabuk biter.Homeros
* Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.Ziya Paşa
* İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür.Anonim
* Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.Helen Keller
* Kabiliyetli bir insanın arkasında her zaman kabiliyetli başka insanlar vardır.Çin Atasözü
* Biz kendimizi, neler yapabileceğimize bakarak yargılarız; başkaları da neler yaptığımıza bakarak yargılar.Longfellow
* Doğal bitkiler gibi, doğal kabiliyetler de bakılmak ister.Bacon
* Yaşımız ilerledikçe, kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar, j. A. Proude
* Her şeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım.Herman Melvılle
* İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.La Rochefoucauld
* Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.Seneca
* Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. Corneille
* Dayanmak kaderi yenmektir.Campbell
* Kalbin atışı, kaderin sesidir.Schiller
* Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır.Guilbert De Pıxrecourt
* İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür.Emerson
* Korkacağımız tek şey korku olmalıdır.F. D. Roosevelt
* Kimse, korktuğu adamı sevmez.Aristo
* Korkak bir köpeğin ısırması, havlaması yanında hiç kalır.Quıntus Curtus Rufus
* Korku, bilgisizlikten doğar.Emerson
* Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.Goethe
* Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.Konfuçyüs
* Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar güçlüdür.Schiller
* Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.Erasmus
* Görmek istemeyenler kadar kör yoktur.Swıft
* Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler.Bismarck
* Her taç, dikenlerden yapılmış bir taçtır.Carlyle
* Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır: Zarı çöp tenekesine atmak.Chatfield
* Kumar, kötülüğün çocuğu, eşitsizliğin kardeşi, belanın babasıdır.Washıngton
* Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir.Amiel
* Kurnazlık, akıllılık değildir.Euripidies
* Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar.Goethe
* Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir.John Boyle O’reılly
* Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız.Stanıslaus
* Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.Bulwer-Lytton
* Okuma hevesini, Hindistan’ın bütün hazinelerine değişmem.Gibbon
* Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.Thoreau
* Orta değerde olan bir şey, değersizdir.Thomas Paine
* Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez.Goethe
* Sağduyu, kaba kuvvetin üstündedir.Gallus
* Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir.Horace Greeley
* İnsanda yeteri kadar sağduyu olunca adı dâhiye çıkıyor.H. W. Shaw
* İnsan, bazen sağduyusundan korkuyor.Cervantes
* Sağduyu, ata binen bir sarhoşa benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner.Martin Luther
* Sen sağduyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar.Lewıs Carroll
* Sağduyusu olanlar için her şeyin bir faydası vardır.La Fontaine
*

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir.Mark Baker Eddy

* Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.Arap Atasözü
* Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.Emerson
* Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.Kanuni Sultan Süleyman
* Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.Seneca
* Su içmek, insanın kendisini ne hasta, ne borçlu ne de karısını dul yapar.John Neale
* Belaların en büyüğü sarhoşluktur.Jefferson
* Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.Prior
* Şarap içenler şarap gibi düşünürler.Washıngton İrving
* Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.Türk Atasözü
* Söz gümüşse, susmak altındır.Anonim
* Sessiz sular, derinden akar.İngiliz Atasözü
* Sessizlik ihanet etmez.John Boyle O’reilly
* Konuşma; herkes seni filozof sansın.Latin Atasözü
* Konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum.Syrus
* Boş fıçı çok ses çıkarır.John Jewel
* İnsanın konuşacak kadar zekâya, ya da susacak kadar akla sahip olmaması büyük bir talihsizliktir.La Bruyere
* Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.Sir Thomas Browne
* Allah’tan korkmayanlardan kork.Abdülkadir
* Sen kendi kendine yardım et ki, Allah da sana yardım etsin.Anonim
* Allah’ı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşına çıkıverir.Bliss Carman
* Namuslu bir Allah, insanların en soylu düşüncesidir.İngersoll
* Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.Türk Atasözü
* Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır.Emerson
* Kusursuzluğun arkasından gitmek, tadın arkasından gitmektir.Matthew Arnold
* Tatlı etin suyu ekşi olur.Ben Johnson
* Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur.Jean Paul Richter
* Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.Leigh Hunt
* Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir.Mme De Sevigne
* Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.Edmund Waller
* Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.Emerson
* İnsanların, büyük tutkuları olmasaydı, küçük işleri başarırlardı.Longfellow
* Eğer en yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın!Syrus
* Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir.Colley Cibber
* Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir.Frank Harrıs
* Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.Goethe
* Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.Philip Massinger
* Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır.Oscar Wılde
* Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.Balzac
* İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır.Thomas Hobbes
* Tutku, dinlenmek bilmez.Bulwer-Lytton
* Bizi, bizden başka kimse utandıramaz.J. G. Holland
* Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.Aristo
* Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot
* Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes
* Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael
* Aşk hakkında herşey doğru, herşey yanlıştır. Hakkında söylenecek hiçbir şeyin saçma olmadığı tek şey aşktır. Chamfort
* Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.Newton
* Aşk, eşeğe bile dans ettirir.Fransız atasözü
* Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar. Goethe
* Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
* Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel
* Atalarından sana kalanı hak etmeye bak! Yoksa senin olmazlar. Goethe
* Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Mevlana
* Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: ANNEM’dir. Abraham LINCOLN
* Başkalarının sık sık affedin, ama kendinizi asla… Publilius Syrus
* Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Balzac
* Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Yilmaz Erdogan
* Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflatun
* Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. HZ.Muhammed s.a.v
* Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.Goethe
* Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana
* Bir yargıç: İyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.Sokrates
* Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore
* Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cucong
* Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht
* Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi Goldberg
* Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. Goethe
* İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz. Ali
* İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci
* İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.Montaigne
* İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe
* İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.Mevlana
* İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının namuslu olması. Napoleon
* İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları,talihin olduğu kadar Kendi karakterlerinin de eseridir.!! La Rochefoucauld
* İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün. Doris Lessing
* İyi ağaç kolay yetişmez;rüzgar ne denli güçlü eserse,ağaç da o denli sağlam olur. J.Willard Marriot
* İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana Celaleddin-i Rumi
* İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür.Shakespeare
* Kadın olsun , kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. Cenap Şahabettin
* Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakın. Konfüçyus
* Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. Konfüçyus
* Kıskançlımda gururun payı aşktan fazladır. La Rochefoucauld
* Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar.La Edri
* Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür. J.Harris
* Mal kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Goethe
* Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!A.Maurois
* Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde
* Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir!Sadi
* Gerçek, gecikmeyi sevmez.Seneca
* Gereksinme, buluşların anasıdır.Anonim
* Gereksinmenin yasası yoktur.Cromwell
* Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim.Burns
* Her parlayan altın değildir.Cervantes
* Bazı insanlar parlatılmış pirinci, altın külçelerinden bile üstün sanırlar.Chesterfıeld
* Görünmek istediğin gibi ol.Aeskhylos
* Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz.Chaucer
* Görünüşe göre karar verme.La Fontaine
* Bir eğlenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır.Ovidius
* Her kukuletalı keşiş değildir.Shakespeare
* Neden akıllılar aptal, aptallar da akıllı gibi görünmek isterler, anlamıyorum.Young
* Sabırla nezaket birleşince güç doğar.Leight Hunt
* Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım.Nietzsche
* Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.Lıncoln
* Gücü yaratan şey düşüncedir.Pascal
* Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.Lord Acton
* Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.Phaedrus
* Toplum, güven üstüne kurulmuştur.South
* Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.Washington
* Tanrı’ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak.Cromwell
* Yeneceklerine inananlar, yenerler.Vergilius
* Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.David Ccrockett
* Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.Wıllıam Allen Whıte
* İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.Schıller
* Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir.Webster

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6639
favori
like
share
anjelikk Tarih: 11.07.2009 17:59
Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.Lord Acton
wolverine Tarih: 04.07.2009 21:29
Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus
kesinlikle.doğru.
cemre09 Tarih: 03.07.2009 17:26
hepsini okuyamadım ama güzel sözler,teşekkürler