Sit alanları Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun1425 sayılı kanunu ile 1985 yılında belirlenmiştir. Taşınmaz Kültürel Varlıkların kayıtlarının devamı 2863 sayılı kanunla sağlanmıştır.
Mardin Müzesi yetkililerinden edilen bilgilere göre Mardin’de kayıtlı sit alanları şunlardır:
Evler:

Diyarbakırkapı Mahallesinde 18 ev
Çabuk Mahallesinde 2 ev
Şar Mahallesinde 37 ev
Medrese Mahallesinde 18 ev
Gül Mahallesinde 53 ev
Eminettin Mahallesinde 5 ev
Şehidiye Mahallesinde 46 ev
Savur Kapı Mahallesinde 24 ev
Teker Mahallesinde 21 ev
Ulucami Mahallesinde 25 ev
Yeni Kapı Mahallesinde 6 ev
Latifiye Mahallesinde 14 ev
Necmettin Mahallesinde 11 ev.

Resmi Binalar:

Kız Meslek Lisesi
PTT Binası (Medrese Mahallesi)
Halı Sanayi Okulu
Hükümet Konağı
Jandarma Komutanlığı
Gazipaşa İlköğretim Okulu
Ticaret Lisesi
Halk Eğitim Merkezi (Necmettin Mahallesi)
Gençlik ve Kültür Merkezi (Diyarbakır Kapı Mahallesi)
İl Jandarma Alay Komutanlığı Askeri Gazinosu
İl Jandarma Alay Komutanlığı Askeri Koğuşu.

Zaviyeler:

Sırta Zaviye (Medrese Mahallesi)
Hazma İsapir Zaviyesi
Cihangir Bey Zaviyesi
Tekke(Gül Mahallesi).
Kervan Saray (1. cadde), İşyeri (1. cadde).

Hamamlar:

Emir Hamamı (1. cadde)
Sırta Zaviye Hamamı (Gül Mahallesi)
Ulu Cami Hamamı


GENEL BİLGİLER
EL SANATLARI

Mardin tarihin kasırgalı yıllarının kenti... Evvel zamanda başlamış bir hikaye, bir egemenlik efsanesi ya da görkemin somutlanmış biçimi...
Mardin, öyküler içinde öykülerin, zamanlar içinde zamanların birbirine karıştığı diyarda el sanatlarının beşiği olmuştur.
Eski çağlardan beri Testi-Çanak-Çömlek, Demircilik, Bakırcılık, Kalaycılık, Kuyumculuk, Gümüşçülük, (Telkari),îğne Oyası, Midyat El Nakısı, Tohum İğnesi, Yorgancılık, Oyacılık, Boyacılık(Sibbeğ), Dericilik(Debbeğ), Sabunculuk, Dokumacılık, Şal ü Şapik(Özel bir kumaş dokumasıdır), Kilimcilik, Halıcılık(Yün ve ipek). Semercilik, Keçecilik, Tahta Oymacılığı(Kakmacılık), Sedef işlemeciliği, Halburculuk(Gürgen ağacı kullanılırdı). Taş Oymacılığı, geçmişten günümüze kadar yapılan el sanatlarıdır. Bunların bir kısmı ne yazık ki kaybolmak üzeredir.
TELKARİ(GÜMÜŞ VE ALTIN)
Telkari tel halinde gümüş veya altını tahta üzerinde açılmış oyuklara ve gömerek yapılan süslemedir. Tel haline getirilen altın ve gümüş kanaviçe zarafetinde ilmek ilmik işlenerek süs ve ziynet eşyasına dönüştürülür. Bu ince el sanatı Mardin Merkez ve Midyat ilcesine özgüdür. Başka bir yerde bu sanatı görmek mümkün değildir.
TESTİCİLİK-ÇANAK VE ÇÖMLEKÇİLİK
Testicilik, Çanak ve Çömlekçilik(Bardak,çömlek,küp,saksı vb. ürünler) Merkez ve Midyat ilçelerinde çok eski yıllardan beri devam eden bir sanat dalıdır. Yörenin kırmızı toprağı küp yapımcılığına uygun olduğu için bu sanat dalı bu ilçelerde gelişme göstermiştir. Testiler aynı zamanda evlerin kubbeli tavanlarında da kullanılmıştır.
BAKIRCILIK VE KALAYCILIK
Bakırcılık ve kalaycılık, Mardin merkezinde önemli diğer sanat dalları gibi ayrı bir ihtimamla şehrin özel dokusunda yer bulan kendi adıyla anılan çarşısında yüzyıllardan beri varlığım sürdürmektedir.
Bakırcılıkta ürünlerin ortaya çıkması son derece ağır şartlarda gerçekleşmekte ve işin tamamı el gücüne dayanmaktadır.Burada bir çok sofra takımı, çanaklar, kaşık, kepçe, kevgir, sini, leğen, yemek tencereleri, kazanlar, güğümlü ibrik denilen ibrikler, su güğümü vb. mutfak eşyaları üretilmektedir. Bakır eşyalar yılda en az bir ke'z kalaylanır.Günümüzde bu sanatı sürdürenlerin sayışı oldukça azdır.
İĞNE OYALARI, MİDYAT NAKISI, OYACILIK, BASMACILIK
Çok eski bir geçmişe sahip olan iğne oyası , göz nurunun el maharetiyle bütünsel bir güzellik sergilendiği bazen masa örtülerinde veya oda takımlarında,kırlent,yazma çevrelerinde.yaka ve benzeri aksesuar motiflenen ayrı bir sanat dokusudur.
Basmacılık, kök boya ile elle yapılmış tahta kalıpları kullanmak suretiyle şekillenmektedir. Bu sanat daha çok nevresimlerde,masa örtüşü,bohça ve tablo gibi ürünlerin yapılmasında kullanılır.
Basmacılık, kök boya ile elle yapılmış tahta kalıpları kullanmak suretiyle şekillenmektedir. Bu sanat daha çok nevresimlerde,masa örtüşü,bohça ve tablo gibi ürünlerin yapılmasında kullanılır.
SEMERCİLİK-NALBURCULUK
Atı evcilleştiren Mezopotamya medeniyetinin, ipek yol güzergahında sürekli değerini artırarak sürdüren Mardin'in doğal dokusu gereği binek hayvanlarına ihtiyacı hep olmuştur. Nice kervanların gelip geçtiği, konakladığı bu topraklarda binek hayvanları ile ilgili gelişkin bir sektör olmuştur, işte semercilik de bu sektörlerden biridir. Değişen zaman şartları bu s

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 535
favori
like
share