A)KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

- İlk Osmanlı padişahı Osman Bey’dir.

- Osmanlılar’ın ilk başkenti Söğüt’tür.

- Bizans’la yapılan ilk savaş Koyulhisar Savaşı’dır. (1302) .

- Osmanlılarda ilk defa Beylik’ten devlete geçiş Orhan Bey zamanında olmuştur.

- Osmanlılarda ilk olarak “Sultan” ünvanını kullanan Orhan Gazi’dir.

- Sikke adı verilen ilk Osmanlı parası Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır.(1327)

- İlk Divan Teşkilâtı Orhan Bey tarafından kuruldu.

- İlk Osmanlı Vezirlik sistemi Orhan Bey zamanında kuruldu.

- İlk Osmanlı Veziri Alaaddin Paşa’dır.

- İlk Osmanlı kadısı Karacahisar’a tayin edilen Karamanlı Dursun Fakih’tir.

- İlk vakfı Orhan Bey kurdu.

- İlk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.

- İlk medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.

- Osmanlılarda ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir. .

- Osmanlılar’ın Rumeli’deki ilk üssü Çimpe Kalesi’dir. (1353)

- Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğularıdır.(1354) Rumeli’ye geçişin ilk
adımıdır.

- Osmanlılar’ın Rumeli’ye geçisi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi Süleyman Paşa ile olmuştur. (1353)

- Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı Savaşı’nda karşılaştılar. (1364)

- Karamanoğulları ile ilk savaşı I. Murat yaptı.

- Topçu Ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.

- Top ilk defa sesi ile düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova Savaşı’nda
kullanıldı. (1389)

- Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’tır.(1389)

- Osmallılar’a Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu Zaferi ile açıldı.(1396)

- İlk Acemi Ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu.
(Devşirme Sistemi)

- İlk malî düzenlemeler I.Murat döneminde yapılmıştır. (Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşa)

- İlk defa para ile toprak I. Murat döneminde Hamitoğullarından alınmıştır.

- İlk defa çeyiz olarak toprak I. Murat döneminde alınmıştır.Kütahya, Simav, Emet.

- Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından kuşatıldı.1391

- İstanbul’un kuşatılmasında yapılan ilk hisar Anadolu (Güzelce) Hisarı’dır.

- Anadolu Türk birliği ilk defa Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Yıldırım Bayezid tarafın-
dan sağlanmıştır.

- Anadolu’da Türk birliği Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Ankara Savaşı’ndan sonra bozuldu. (1402) Dağılma tehlikesi geçirdi.

- Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret Devri’nde (1402-1413) olmuştur.

- İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.(1416)

- Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nden sonra birliği sağlayan ve ikinci kurucusu Çelebi Mehmet’tir.

- Osmanlılarda ilk ciddi isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.

- İlk Cülus Bahşişi askerlere Çelebi Mehmet zamanında dağıtılmıştır.

- Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah II. Murat’tır.

- Balkanlarda yapılan ilk anlaşma Edirne-Segedin Anlaşması’dır.

- Osmanlı, Balkanlarda Edirne-Segedin Anlaşması ile ilk kez sınır belirlemiştir.Tuna Nehri.

- İlk kez Osmanlı tahtına iki kez çıkan padişah II.Murat, son kez çıkan II. Mustafa’dır.

- II. Kosova Savaşı’ndan sonra Avrupa-lılar ilk kez Osmanlıları Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 638
favori
like
share