Zeynelabidin: Akkoyunlu’lar döneminde Mardin’e tayin edilen Cihangir tarafından yaptırılan Peygamberimizin soyundan gelen Zeynelabidin adyna yapılan caminin bitişiğinde medrese de bulunuyor. Zeynelabidin camisinde aynı zamanda tarihi bir türbe de bulunuyor. Peygamber Efendimizin 13.torunlarından Zeynelabidin ile kız kardeşi Zeynep’in türbeleri cami içindedir. Zeynelabidin Camii, Nusaybin’in en yüksek minaresine sahiptir. Mimari sanatıyla dikkati çeken minare, 1956 yılında Kaymakam Mustafa Tütüncü’nün girişimleri ve halkın yardımlarıyla yapıldı. Yine l549 yılında Berriye ağzı muhafızlığına tayin olunan Hacı ?ah-kulu Bey, Nusaybin’de bir mescit ve medrese yaptırır.
Kışla Camisi: Askeri kışlanın yanyana yaptırılan Kışla Camisi, 1838 yılında Bağdat Valisi Hafız Mehmet Paşa'nın emriyle Mardin Valisi Mirze Paşa'ya yaptırılmıştır. Askeri kışladan sadece bir duvar kalmış. Selçuk stili minare hala sağlam durmaktadır.
Selman-i Pak: İranlı olan Selman-i Pak, müslüman olmadan önce gençlik yıllarının bir bölümünü Nusaybin’de geçirir. Daha sonra Medine’ye geçen Selman-i Pak, burada ahirzaman peygamberinin çıkacağını bir papazdan öğrenir. Peygamber Efendimiz’le karşılaştıktan sonra müslüman olur. Müşriklere karşı Peygamber Efendimizin yanında savaşan Selman-i Farisi, Hendek Savaşında, Medine’nin etrafına Hendek kazılması fikrini ortaya atmıştır.Peygamber efendimizin berberi ve sahabelerinden olan Selman-i Pak’ın makamının bulunduğu bir ziyaret yeridir. Selmani Farisi olarak bilinen bu sahabenin tahsil için Nusaybin’e gelip ikamet ettiği belirtiliyor.Peygamber Efendimizin berberliğini yapan ve berberlerin piri olarak kabul edilen Selman-i Pak hakkında şu ölçülü sözler söylenmiştir:
Hamdü minnet Hüdaya, bize verdi devleti
Hazreti Selman-i Pak’tır pirimizin şöhreti
Hem Resülün berberidir ol kemal-i zat-i pak
Her sabah besmele ile açılır dükkanımız
Hazreti Selman-i Pak’tır pirimiz, üstadımız...
Nusaybin Cinleriu: Nusaybin cinleri tarihçe biliniyor. Birçok kitaba da konu olan efsanevi hikayeleriyle bilinen Nusaybin cinleri, Peygamber Efendimize ilk ihtida eden cin taifesini oluşturmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi’nin bir eserinde cinlerin müslüman olduğunuşöyle kaydediyor: “Muhaddisler, nakl-i sahih ile İbn-i Mes’ud’dan beyan ediyor.
Gırnavas: Nusaybin'in 3-4 km kuzeyindedir. Son zamanlarda yapılan kazılarda Hititler zamanında yapılan tarihi eserler bulunmuştur.
Maryakup: Aslen Suruçlu olan Maryakup, bölgede hristiyanlığı yayan ilk misyonerdir. Maryakup binası Romalılar zamanında yapılan bir mabettir. Maryakup Sasanilerden izin alıp tamir ederek, zamanın büyük bir üniversitesini kurarak burada ders vermiştir. Tarihi Harran Üniversitesi kapanınca alimlerim büyük bir kısmı Nusaybin'e gelmiştir.
Marin Harabeleri: İlçeye 15 km uzaklıkta Tepeüstü (Tilminar) köyü yakınlarındadır. Şehit Hititler zamanında kurulmuş kale ise romalılar zamanında yapılmıştır. Timur Bağdat seferi sırasında şehri yıkmış, süryani olan halkını öldürmüştür. Şehir ve kale harabeleri halen bulunmaktadır.
Der Marog: Yörenin en eski manastırıdır. Süryaniler tarafından 395-400 tarihleri arasında yapılmıştır. Girmeli beldesinin 7 km kuzeyinde Tur Abidin (bagok) dağının 600 m yüksekliğindeki yamacındadır.
Der Harap: Der Marogun 5 km doğusunda dağın biraz daha yukarısındadır. Süryaniler tarafından yapılmış ve hem dini hem askeri amaçla kullanılmıştır.
Der Gazal: Merbab (Günyurdu) köyünün 10 km kuzeyinde Dibek (badip) yolu üzerinde 300-400 yıllarında Romalılar ve Bizanslılar tarafından yapılmıştır.
Pör Ali Kalesi: Merbab köyünün 5 km kuzeyinde Badip (dibek) köyüne giden yolun üzerinde Hamdanoğullarından Hamdan oğlu Ali Hasan tarafından 900 yıllarında yaptırılmıştır.
Kapan Taşları: Nusaybin'de yapılan her türlü kazılarda yer altından birçok eser, evler, dükkan, hamam, fırın ve kalanizasyon gibi eski kalıntılara rastlanmaktadır. Suriye hudud kapısı yakınlarında halk dilinde kapan taşları olarak bilinen sütunlar bulunmaktadır. Tarihçilere göre, bu taşlar Timurlenk'in Ankara savaşı sırasında konak yeri olmuş.Sözkonusu taşlar hudud alan içinde bulunmaktadır.

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3635
favori
like
share