Ekonomik Yapı Nusaybin'de istihdam açısından ağırlıklı ana sektör hizmetler sektörüdür. Hizmetler sektörü içinde ise ticaret sektörü en önemli istihdam sektörüdür. Nüfusun temel gelişme sektörü olan tarım sektörü ise zaman içinde kentleşme olgusuna paralel olarak önemini az da olsa kayıp etmiştir. Tarım sektöründen toplanan artı değerin yatırıma dönüşmesi sonucu imalat sektöründe bir gelişme olmamış, artan nüfus ise geçimini marjinal işlere yönelerek sağlama yoluna gitmiştir. Sonuçta sınır ve bavul ticaretinin ağırlıklı yer aldığı marjinal sektöre dayanan mir ekonomik yapı oluşmuştur. Nusaybin'de halen pamuğa dayalı 5 adet çırçır-prese fabrikası ile 1 adet yağ fabrikası bulunmaktadır. Ekonominin temel sektörleri kamu ve özel sektörler ile tarım sektörüdür. Çalışan insanların % 80'i bu üç sektörde çalışmaktadır. Halen ilçemizde bir sanayi olgusu bulunmamaktadır. a-Çırçır sanayi: Çırçır sanayi, dokuma sektörünün birinci aşamasını meydana getiren temel bir sanayii kolludur. Çırçır fabrikaların büyük bir kısmı Nusaybin'de bulunmamaktadır. Çırçır tesisleri Nusaybin'den pamuk toplayarak çalışır. Pamuk daha sonra işlenmek üzere yurt içinde Akdeniz ve Güneydoğu Bölgelerine, yurt dışında ise Avrupa ve Ortadoğu Ülkelerine ihraç edilir. b- Küçük Sanayii Siteleri: Nusaybin İlçesinde l54 işyeri kapasiteli küçük sanayii siteleri tamamlama aşamasındadır. c- Ticaret: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin diğer İl ve İlçelere gibi Nusaybin'de de geçim kaynağı, ağırlıklı olarak tarımdır. Nusaybin ilçesi özellikle yurt dışına Ortadoğu'ya yakın sınır ilçelerinden birisi olması özelliğiyle de Transit taşıma güzergâhında önemli bir yer işgal etmektedir. Nusaybin Gümrüğünde yapılan ithal edilen ürünler arasında; kumaş vs. dır d- Petrol ve Doğal Gaz: T.P.A.O. Nusaybin petrol ve gaz sahaları Mardin iline bağlı çamurlu sahası ve Şırnak iline bağlı Batı Kozluca ve Güney Dinçer sahalarından oluşmaktadır. Çamurlu sahasında l8, Batı Kozluca sahasında 25 ve Güney Dinçer sahasında l3 olmak üzere toplam 56 kuyudan ham petrol üretimi yapılmaktadır. Ayrıca çamurlu sahasında 4 adet doğal ve 3 adet CO2 (Karbondioksit) üretim kuyusu bulunmaktadır. Üretilen petrol çamurluda bulunan toplama istasyonuna gelmektedir ve buradan tankerler ile Batman TPAO boşaltma istasyonuna nakledilmektedir. Nusaybin sahalarından ortalama l300 varil/ gün petrol üretilmektedir. Üretilen doğalgazın bir kısmı sahada kullanılmakta ve diğer kısmı ise Mardin Çimento sanayii, Mar-San kireç fabrikası ve Nusaybin yatılı bölge okuluna satılmaktadır. e- Doğal kaynaklar: İlçemiz yer altı kaynakları bakımından fakir sayılır. Yerüstü kaynaklarının en önemlisi ise çağ-çağ deresidir. Bu dere suyu ile Nusaybin etrafındaki arazilerin 70–80 bin dönümü sulanabilir. Ancak sulama şekli ve kanallar çok iptidai bir haldedir. Derenin debisi 7–8 M3 civarındadır. Temmuz ayında ise debisi 5 M3'e inmektedir. Ormanlık bakımlından kent çevresinde orman arazisi bulunmamakta, en yakın meşe ağaçları ise ilçeye 25–30 km. mesafededir. Çağ-çağ deresi çevresindeki yeşillik alanların çoğu meyve ağaçlarıdır. Akarsu ve göller bakımından çok fakir olan ilçenin çağ-çağ deresi dışında akarsu deresi de mevcuttur. f- Nusaybin de Tarım: Tarımın başlangıcını anlatan kaynaklarda M.Ö.8000 yıllarında 30 ve 40 kuzey enlemleri arasında bulunan ve Anadolu'dan İran'a kadar uzanan 1500 km.lik alanda hem tahıl yetiştirildiğini hem de hayvan sürülerinin beslendiğini dolayısı ile ilk çiftçilerin ve çobanların buralarda olduğundan bahis edilmektedir. Bundan bahisle 10 bin yıl öncesinde bile Nusaybin ilçe topraklarını da içine aldığını, tarımın buralarda etkin ve önemli olduğu görülmektedir. Nusaybin yöresi Akdeniz iklimi karasal özelliklerine sahiptir. Yazları çok sıcak ve kurak kışları bol yağışlı ve soğuktur. Ovalık kesiminde yazları çok sıcak geçmektedir. Nusaybin ovalarında sulama imkânları kısıtlıdır. Ancak çağ-çağ suyu ile sulama imkânı buldukça sulanmaktadır. GAP ile bu alanın büyük bir bölümü sulamaya açılacaktır. Toprakları verimli olup, killi-tınlı bir yapı arz etmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 601
favori
like
share