Nusaybin Belediyesi resmen 1922 yılında kurulmuştur. Daha önceki belediye faaliyetleri Şehri emin tarafından yürütülmüştür.Yıllardan beri şehirde yapılan çalışmalar şehrin hiçbir sorununu halletmemiştir. Gerek mahalli particilik, gerekse sorunlara vakıf olmama zihniyeti Nusaybin'in büyük sorunlarla yüz yüze gelmesine neden olmuştur. Son yıllarda gerek çevre köylerden gerekse çevre il ve ilçelerden meydana gelen göçlerden şehirde büyük bir nüfus patlamasına yol açmıştır. Ekim 2000 yılında yapılan son nüfus sayımında ilçenin nüfusu 82 000 olarak tespit edilmiştir. Artan bu nüfus artışına paralel olarak şehirde çevre sorunları giderek artmaktadır. Halk sağlığı ve toplumsal refahı tehdit altına almaktadır. Nusaybin alt yapısı hiçbir şekilde ihtiyaca cevap vermemektedir. Yoğun göç dolayısıyla şehrin büyük bir bölümünde alt yapı sorunu vardır. Şehrin kanalizasyon şebekesinin % 90'ı şehrin tam ortasından geçen çağ-çağ deresine açık bir şekilde akıtılmaktadır. Çağ-çağ deresinin Nusaybin'in sıfır noktasında bulunması dolayısıyla kanalizasyon suları olduğu gibi akmaktadır. Derenin açık olması ve hiçbir arıtma sistemlerinin olmaması dolayısıyla hem Nusaybin de hem kamışlıda (Suriye) yılda binlerce sağlık sorunu yaratmakta ve halk sağlığını tehdit etmektedir. Mesleki olarak yapılan gözlemlere bakıldığında bu dere 3–5 bin adet tifo (Salmonella tyfi) ve dizanteriye yüzlerce sarılık (ikfor) yüzlerce menenjit ve çocuk felcine (POLİO) neden olmaktadır. Neden olaraktan açık olan derede gerek hayvanlar gerekse çocukların oynamaları ve yüzmeleridir.Derenin ıslahı için şimdiye kadar hiçbir çaba maalesef gösterilmemiştir. Bu sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması için derenin ıslahı şarttır. Gerek içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntı, gerekse bürokratik işlemler dolayısıyla ne yapacağımızı belediye olarak bilmiyoruz. Alt yapının düzeltilmesi için sadece kanalizasyon şebekesi ve ana kolektör arıtma tesisleri hariç, projesi 1997 yılında GAP bölge kalkınma idaresi başkanlığı tarafından tamamlanmıştır. Projenin bugünün maliyeti ile 8 trilyona mal olacağının tahmin ediyoruz. İlçenin insan sağlığını tehdit eden unsurlarını ortadan kaldırmak için acilen kanalizasyon şebekesi arıtma tesislerinin yapılması ve çağ-çağ deresinin Nusaybin şehrine layık bir şekilde ıslah edilmesine bağlıdır. Bunların yapılabilmesi için tahmini olarak 30–40 milyon dolara ihtiyaç vardır.Şehir üç yönde gelişmeye müsait değildir. Batı-doğu hattı Askeri hudut alanı, güney ise Suriye ye dayanmıştır. Şehrin gelişmesi için tek yön kuzey bölgesidir. Şehrin gelişebilmesi ve modern bir şehir yaratılabilmesi için kuzeydeki sulu tarım alanlarının bir bölümünün imara açılması gerekmektedir. Bu doğrultuda GAP bölge kalkınma idaresi başkanlığı tarafından 43 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Ancak yapılan imar planı 5 yıl sonraki şehirleşmeye yetmeyecektir.Çağ-çağ deresinin ıslahı konusunda bazı bilgiler verilmiştir. Temizlik sorunu şehir için başlı başına bir sorundur. Gerek temizlik araç ve gereçlerimizin kısıtlı olması gerek halkın kültür seviyesinin düşük olması gerekse yoğun göç dolayısıyla halkın bir kısmının hayvanlarını da birlikte getirmeleri sonucu temizlik tam olarak yapılmamaktadır. Halkın çoğu çöplerini yukarıda adı geçmekte olan dereye atmakta, bu hem kirliliğe hem kokuya, hem zararlı haşerelerin üremesine neden olmakta hem de halk sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.Nusaybin ilçesinin uzun süredir su sorunu devam etmektedir. Daha önceki dönemlerde yapılan su şebekesi ilçenin o dönemdeki ihtiyacını karşılayamamakta idi. Beyaz su şebekesinin şehre verdiği su miktarı 29Lt/Sn idi. 1988 yılında hazırlanan şebeke ile de şehre 132 Lt/Sn. miktarında su verilmektedir. Nusaybin ilçesinin su deposunun kapasitesi 8000 M3 ‘tür.17.02.2001 tarihinde beyaz su isale hattımızın devreye girmesiyle şehrimize tamamen saf beyaz su verilmektedir. Şehirde kullanılan su tertemiz olup, bu temizlik çevre sağlık ekiplerince alınan su numunelerinden de ispatlanmıştır. Beyaz suyun devreye girmesiyle daha önce ortaya çıkan ciddi sağlık sorunları (tifo, sarılık, çocuk felci v.s.) 2001 yılında minimal bir seviyeye inmiştir. 2001 Şubat ayından beri herkes çeşmeden su içmektedir. Ancak projemizde öngörülen 345 LT/Sn miktar şebekemizdeki bazı imalat hatalarından dolayı sağlanamamıştır. Bilahare adı geçen imalat hatalarının ortadan kaldırılmasıyla bu oran sağlanmış olacaktır ve 2036 yılına kadar ilçe de su sıkıntısı çekilmeyecektir

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 611
favori
like
share
ozgurluk_5643 Tarih: 01.07.2009 00:12
emeğine sağlık...