Kızıltepe, daha önceleri bugünkü şehrin orta bölümünde yer alan tepenin çevresinde birbirine bitişik kerpiçten yapılmış evlerden oluşan küçük bir yerleşim birimiydi. 1970'li yıllara kadar bu tepenin çevresinde bir köy görünümündeydi. Ancak 1975'ten sonra buradan geçen tarihi İpek Yolu'nun (E-24 Karayolu) tekrar işlerlik kazanması ile bir anda değişti ve gelişti. Çevreden bu küçük ilçeye nüfus akımı başladı. İskan ilk başlarda tepenin batısına doğru ilerlerken daha sonraki yıllarda tepenin tüm yönlerine yayılmıştır. 1975 yılında şimdiki Tepebaşı, Yeni Mahalle ile Koçhisar Mahalleleri yakınına yerleşmeler başlamıştır.

İlçenin sosyal hayatının gelişmesini etkileyen en büyük unsur, şüphesiz buradan geçen E-24 karayolunun işlerlik kazanmasıdır. Nasıl ki petrol Batman'ı, demir-çelik Karadeniz Ereğli'sinin sosyal hayatını değiştirmişse, E-24 Karayolu da Kızıltepe'nin büyümesinde ve gelişmesinde o derece etkili olmuştur.

Son dönemlerde ilçede yapılan inşaatlar belediye tarafından kontrol altına alınmış, gelişi güzel inşaat yapımı belirli bir düzene koyulmaya çalışılırken diğer taraftan da cadde ve sokaklarının düzeltilmesi, alt yapının oluşturulması gibi çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemden sonra imar planına özen gösterilmiş ise de ilçede halen plansız ve imar planlarına uygun olmayan yerlerde bilinçsizce inşaatlar yapılmıştır.

Kızıltepe'nin yerleşim alanlarındaki sosyal farklılıklar inşaatların farklı malzemelerden ve farklı şekilde olmasına neden olmuştur. 1985 öncesinde şehir merkezinde 2-3 katlı binalar çok az sayıda iken hızlı kentleşmenin doğal sonucu olarak bugün 8-10 katlı binalar, iş hanları, pasajlar, ticaret merkezleri, turistik otel, lokantalar, süper marketler ve büyük mağazaların inşaatlarına rastlamak mümkündür. İlçe merkezinde şu anda 10 mahalle, 637 sokak ve cadde ve 16 bin 600 adet tamamlanmış konut inşaatı bulunmaktadır. .İlçede inşaat sektörü sürekli gelişmekte olmasına rağmen, hızlı göç nedeniyle konut sıkıntısı çekilmektedir. Kızıltepe'deki yerleşme alanlarına baktığımızda eski yerleşim bölgeleri olan Tepebaşı ve Koçhisar Mahallerinin iç kesimlerinde nüfusun yoğun olmadığını görürüz. Bunu nedeni ticari, mali, idari ve kültürel merkezlere uzak olmalarıdır. Yeni mahalleye bağlı Cumhuriyet Meydanı civarı, Urfa Caddesi ve yakın çevresinde de nüfus azdır. Bunun nedeni ise günlük alışverişin yapıldığı dükkanlar, toptancılar, bankalar ve resmi kuruluşların buralarda toplanmasındandır. Eski mahallelere oranla, yeni kurulan Ersoylu ve Ersoylu ile Koçhisar arasında kalan kesimler ise imarlı ve düzenli yapılaşmanın görüldüğü alanlardır. Hastane civarı ve Bahçelievler Mahallesi de düzenli mahallelerdendir. Ancak buraların şehir merkezinden uzak olması yerleşmeyi sınırlandırmıştır.


Sorunlar

Kanalizasyon: Mevcut kanalizasyon hattı 1970'li yıllarda projelendirilmiş, 1975 yılında başlanmış ve 2-3 yıl içinde projenin 2/3'ü hayata geçirilmiştir. Projenin gerçekleştirildiği yıllarda ilçenin nüfusu 30 bindir. Şebekenin geri kalan 1/3'lük kısmı ise belediye imkanlarıyla muhtelif zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Şebekenin ana boruları birleşerek tek bir ana boru ile ilçenin batısında 2.5 km uzaklıktaki Işıklar Köyü'nde Zergan Deresi'ne akıtılmaktadır. Dereye akıtılan pis sular nedeniyle, daha önce suyu içilebilen, içinde balıkların yaşadığı Zergan Deresi çevre sağlığını tehdit etmektedir. Bu pis sularla tahıl, pamuk ve sebzelerin yetiştiriliyor olması, halk sağlığını tehdit etmektedir.

1970'li yıllarda yapılmış olan kanalizasyon şebekesine bu güne kadar muhtelif zamanlarda ilaveler yapıldığından sistem tıkanmış durumdadır. 30 bin nüfusa göre tasarlanan bir şebekenin 113 binlik nüfusun ihtiyacını karşılayamayacağı açıktır. Yapılan ilaveler dahil olmak üzere, 32.000 dekar imar alanına sahip Kızıltepe ilçesinin yüzde 60'ında kanalizasyon mevcuttur. Geriye kalan kesim fosseptik çukuru kullanmaktadır.Bugün mevcut 62-63 kilometre 200 lök boru döşemiş bulunmaktadır. Bu borular 3 ana hattan 300 lök borularla Kızıltepe çıkışına kadar çıkartılmakta, oradan da 3 ana hat birleşerek, 700 lök borularla 1.5 km öteye yani Kızıltepe bağlı Işıklar Köyü'nün alt tarafındaki dereye akıtılmaktadır. Resmi rakamlara göre 113 bin, resmi olmayan rakamlara göre ise 150 binin üstünde bir nüfusa sahip olan Kızıltepe'de, kanalizasyon sorunu çözülmeden üst yapıda herhangi bir iyileştirme yapılmasının mümkün olmadığı açıktır. Belediyemiz bu sorunu öncelikli sorun olarak kabul etmektedir. İlçenin hızlı nüfus artışı göz önünde bulundurularak, 32.000 dekar imar alanına hizmet verecek, kanalizasyon şebekesi ve buna entegre edilecek arıtma tesisinin Belediye öz kaynaklarıyla finanse edilmesi mümkün değildir. Bu hayati önem arz eden projenin Belediye tarafından finanse edilmesi için ulusal ve uluslar arası (hibede dahil) kredi kuruluşlarından kaynak temin edilmesi gerekmektedir.


Trafik ve Şehir Düzeni

İlçenin temel sorunlardan olan şehir içi trafiğin belli bir düzene kavuşması gerektiğine inanmaktayız. İlçede yaklaşık 30 bin araba vardır. Her aracın kapladığı alanı 6 m² olarak düşünsek, 180 bin m² alan etmektedir. Bu da şehrimizin caddelerinin yüzde 25'ne tekabül etmektedir. Trafik akışını sağlamak ve yolun daralmasına önlemek için, belediyemiz tarafından uygulamaya konulan paralı otoparklar trafiği nispeten rahatlatmıştır.

İlçeye gelen Diyarbakır, Mardin, Midyat,Viranşehir, Nusaybin, Ceylanpınar, Derik, Mazıdağı ve köy minibüslerinden her ay işgalliye harcı, Hükümet ve İnönü caddelerinde de park ücreti alınmaktadır. Ayrıca meydanda, Urfa, 2, 3 ve Kilise Caddesi ile 103 ve 93. Sokak'a park edilen araçlar çekici ile kaldırılıp, çekici parası da alınmaktadır.


İmar

Bir şehri ele alırken önce şehrin bir kimliği oluşturulur ve o kimliğe denk düşecek bir vizyon belirlenir. Daha sonra şehir planlamacılar tarafından şehrin analizi yapılır. Buna uygun yapılanmaya gidilir. İlçemizin durumuna baktığımızda, en son imar planı 1983 yılında tamamlanmış ve haritalar İller Bankası kontrolünde 1988 yılında onaylanarak tamamlanmıştır. Mevcut imar planına başlama ile onay tarihi arasındaki 5 yıl gibi uzun bir sürenin geçmiş olması, Kızıltepe gibi çok hızlı gelişen bir ilçe için onay tarihinde bile planın o gününün şartlarına cevap veremeyeceği açıktır.

1990-99 yılları arasında 100'den fazla tadilat yapılarak, imar planının bütünlüğü bozulmuştur. 1988 yılında ilçenin nüfusu 49 bin iken bugün nüfus 113 bindir. Bu nüfusun imar planına yapacağı olumsuz etkiye ilave olarak, imar adalarının parselasyonlarının yapılmaması, hisseli satışlara belediyenin kayıtsız kalması ve kaçak inşaatlardaki denetimsizlik sonucu meydana çıkan gecekondu evleri, imar planını işlemez hale getirmiştir. Mevcut uygulama imar planında yapılan yerli yersiz tadilatlar sonucu, plan bütünlüğünün bozulması ve 1990 yıllarda ilçeye yapılan aşırı göçler nedeniyle ortaya çıkan çarpık mahalleler, imar planının bu gibi yerlerde uygulanmasının mümkün olmaması, İmar Planı'nın tıkandığı mahallelerde altyapının da (kanalizasyon ve içme suyu) önünün tıkanması gibi olumsuzluk, acilen yeni bir revizyon imar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1733
favori
like
share