Kızıltepe'nin İlkçağlardaki adının Adenystrai olduğu tahmin edilmektedir. Bazı tarihçiler ise Ermeni kralı Tigran'ın meşhur başkenti Tigranocerta'nın Kızıltepe olduğunu iddia etmişlerdir.
Ortaçağda ise Kızıltepe, konuşma dilinde Koç Hisar قوج حصار (Koçar köyü ) yazı dilinde ise Duneysir دنيسر şeklinde anılmıştır. XI. yüzyılın sonlarına kadar bir iki ayrıntı dışında neredeyse adına dahi rastlanmayan Duneysir, bir asır sonra kaynaklarda yerini almıştır. Ortaçağın meşhur İslam coğrafyacılarından Yakut el-Hamevi (öl.1229),Musul ile Resulayn arasındaki bölge olarak kabul ettiği Diyar-ı Rebîa’nın önemli şehirleri arasında Duneysir’i de sayar. Çağdaşı bir diğer coğrafyacı İbn Şeddâd (öl.1285) ise Duneysir’i hariç tutmakla beraber Diyâr-ı Bekr kaleleri listesinde Duneysir’i şehir (Medine) olarak vasıflandırır. Koç Hisar (kısaltılmış şekli ile Kosar) ise eski şehrin kapladığı alanda yarı yıkık bir köydü ki bugün bir mahalle adıdır. Artukluların kurduğu Koçhisar adı yanında Duneysir isminin yaşamasında yazı dilinin yanı sıra burada eski bir köyün bulunmasının da rolü vardır. Yani Kızıltepe, Duneysir adını buradaki eski bir köyden almıştır. Duneysir adı Akkoyunlular döneminde Koçhisar olarak değiştirilmiş, Osmanlı belgelerinde de daima bu şekilde yer almıştır. Nitekim Duneysir isminin Ortaçağ kaynaklarında tutunduğu anlaşılıyor. İbn Hallikan (öl.1282) ise değişik bir tespitte bulunarak, bütün yönlerden gelen tüccarların uğrağı olan bu şehrin adı kervan yollarının kavşağında yer almasıyla irtibatlı olup aslında Farsça bir terkip olan dünyanın başı / merkezi anlamına gelen “dünya ser” ifadesine yer vermektedir. Yani şehir bütün yönlerden gelen kervanların ulaştığı bir merkez olması sebebi ile bu ismi almıştır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2128
favori
like
share