güzel sözler - dini mesaj içeren yazılar - islami mesajlar
Affetmek, zaferin zekâtıdır"
Hz Muhammed
2- "İman, aklın çalışmasının ürünüdür"
Ahmed Hulûsi
3- "Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz"
Hz İsa
4- "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur"
AFY
5- "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et"
Muhiddin Arabi
6- "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur"
Ahmed Hulûsi
7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin"
HzMuhammed
8- "Yaşam kabullenmektir"
AFY
9- "Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez"
Muhammed İkbal
10- "Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır"
AFY

12- "Bela insanın diline bağlıdır Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır"
HzMuhammed
13- "Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur"
Ahmed Hulûsi
14- "Her evin kapısı vardır Kabirin ki ayak tarafındandır"
HzMuhammed
15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın"
AFY
16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir"
Cüneyd-i Bağdadi
17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür"
AFY
18- "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir"
Yunus Emre
19- "İman iki eşit parçadır Yarısı sabır,yarısı şükürdür"
HzMuhammed
20- "İlim yapmak, amelden hayırlıdır Dinin kıvamı da verağdadır (arkada) Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir"
Hz Muhammed
21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir"
AFY
22- "Mümin yumuşaktır O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin"
Hz Muhammed
23- "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır"
AFY
24- "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir"
Fransız Atasözü
25- "Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur"
AFY
27- "İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez"
AFY
28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır"
AFY
29- "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız"
Montesquieu
30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz"
Hz Muhammed
31- "İspat, izafi varlığın bir göstergesidir"
AFY
32- "Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir"
Cüneyd-i Bağdadi
33- "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur"
AFY
34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır"
Hz Muhammed
35- "Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir"
AFY
36- "Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar"
Conficius
37- "Huşu namaza, haşyet ilme aittir"
AFY
38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur"
Hafız
39- "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir"
HzMuhammed
40- "Allah’ın dışında kimseye borç verme"
AFY
41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz"
Hz Muhammed
42- "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder"
AFY
43- "Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar"
Alexandre Dumas Fils
44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir"
Yunus Emre
45- "Vicdan sahibi kısık seslidir"
AFY
46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır"
Cüneyd-i Bağdadi
47- "Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın"
AFY
48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir"
David Starr Jordan
49- "Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır"
AFY
50- "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir"
Mevlâna
51- "Yokluk, varlığın aynasıdır"
AFY
52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti Nefes ve nazardan Allah’a sığının"
HzMuhammed
53- "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum"
Ralph Waldo Emerson
54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma"
Hz Muhammed
55- "Öğüt olarak ölüm yeter Gam çekmeye kabir yeter"
Hızır
56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur"
Hz Muhammed
57- "Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça"
HzMuhammed
58- "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur"
AFY
59- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım"
HzMuhammed
60- "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir"
HzMuhammed
61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir İbadeti bilerek yapma da"
AFY
62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti"
Caferi Sadık
63- "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur"
İtalyan Atasözü
64- "Kur’an yedi nuans üzere indirildi Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur"
Hz Muhammed
65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir Halbuki biz onlara bakmıyoruz Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz"
Şeyh Hariri
66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır"
Hz Muhammed
67- "Her kişinin iki resülü vardır Biri zahir, diğeri batın Zahir dildir, Batın gönüldür Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer"
Hacı Bektaş Veli
68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir"
Hz Muhammed
69- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz"
Hz Muhammed
70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur Hatta tokuşan koyunlar bile"
Hz Muhammed
71- "Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir Yapmak, onu bildiğini göstermektir"
Richard Bach
72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur"
Hz Muhammed
73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir"
Cüneyd-i Bağdadi
74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır"
Cüneyd-i Bağdadi
75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem"
Hz Ali
76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim"
Hz Ali
77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım? Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar? Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır"
Kenan Rifai
78- "Senin Allah’a erişmen mümkün değildir Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür" (Molla için söylenen söz)
Muhammed İkbal
79- "Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?"
Muhammed İkbal
80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim"
Hallac-ı Mansur
81- "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir"
Hızır (as)
82- "Ben ve Hallac aynı şey idik Ne var ki o sır’rı açığa vurdu ben sakladım"
Şibli
83- "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır"
Hallac-ı Mansur
84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz"
Hz Muhammed
85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır"
Hz Muhammed

87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum"
HzMuhammed
88- "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?"
AFY
89- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez"
HzMuhammed
90- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran"
HzMuhammed
91- "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır"
Firdevsi
92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır"
Hz Muhammed
93- "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim"
Hz Muhammed
94- "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz"
Hz Muhammed
95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"
Hz Muhammed
96- "Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir"
Hz Muhammed
97- "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur Etmez ise ehli sen olursun"
Hz Muhammed

99- "Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir"
Hz Muhammed
100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez"
Helen Keller

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1827
favori
like
share
1sidelya Tarih: 12.06.2009 21:31
28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır"Birbirinden güzel anlamlı bu sözler için tşkrler arkadaşım..Emeğinize sağlık...