Şirk ve Küfür - Şirk'in Kötülüğü - Küfürün Sakıncası
İman insanın kalbine merhamet ve insaf duygusu koyar,onu kamil insan eder ve onu a’lay-ı ılliyyin’e yükseltir. Küfür ise insanın kalbindeki acıma ve insaf duygusunu tamamıyla yok eder, insanı canavarlaştırır ve sonunda onu aşağıların aşağısına atar.(Rabbim muhafaza buyursun.) İşte bunun çarpıcı bir örneği:

Müşriklerin ileri gelenlerinden birisi olan ve seksen yaşlarında bulunan Mu’tım , Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellemi Taif dönüşünde Mekke’ye girebilmesi için himayesine almış ve Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem ancak bundan sonra Mekke’ye girebilmişti.

Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem ,onun bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamıştı.Öyle ki onun bu iyiliğine karşılık olarak ,onun oğlu olan Cübeyr’in Bedir esirleri hakkındaki iltimasını kabul etmiş ,esirleri serbest bırakmış ve ona şöyle demişti:
Eğer baban Mu’tım sağ olup iltimasa ve aracı olmaya kendisi gelseydi,bunların ölmüşlerini bile ona verirdim.İşte kamil derecedeki bir imanın insana bahşettiği şefkat ve vefa duygusu…

Şimdi de şirk ve küfrün insan ruhuna verdiği vahşeti görmeye ve anlamaya çalışalım.Buna en çarpıcı örneklerden birisi, Hz.Hamza(r.a)’ın Uhud gazvesinde şehid edilmesi hadisesidir.Şöyle ki ,Yukarıda görüldüğü gibi Mu’tım oğlu Cübeyr,Bedir Gazvesinde Medine’de esir olarak tutulan Kureyş esirlerinin kurtarılması için Mekke’den gelip Hazreti MUHAMMED sallALLAHu aleyhi vesellem’e iltimasta bulunmuş ,Resul-i Ekrem sallALLAHu aleyhi vesellem de onun bu iltimasını kabul etmiş ve esirleri bağışlamıştı.

Şimdi asla unutulmaması gereken bu iyiliğe rağmen,küfürden kaynaklanan şu ruh vahşetine ve şu kalp kasvetine bakın ki ,müşrikler Bedirde kaybettikleri akrabalarının ve uğradıkları yenilginin intikamını almak üzere hemen savaş hazırlıklarına başladılar.İşte bu esnada bu Cübeyr,kölesi olan ve mızrak atmada çok maharetli olan Vahşi’yi çağırıp ona yeryüzünün en adi teklifini yaptı:

“Eğer Müslümanların en ileri gelen kahramanlarından biri olan Hamza’yı şehit edersen,seni kölelikten azad edecek ve seni hürriyetine kavuşturacağım.”

Ebu Süfyan’ın karısı olan Hind de,Hz.Hamza’yı şehid etmesine karşılık olarak Vahşi’ye pek çok ödüllerde bulunma sözü verdi. İşte küfrün insan ruhuna verdiği vahşet,insan aklına verdiği nankörlük ve insan kalbine aşıladığı körlük….(Rabbim muhafaza buyursun.)


Şimdi en büyük iyiliğe karşılık olarak ,en büyük kötülüğü yaptıran şirkin ve küfrün bu derece çirkin olan menfur yüzünü bir nebze olsun gören ve az da olsa düşünebilen ve anlayabilen bir kimse,böylesine insafsızlıktan ,vicdansızlıktan ve vahşetten ibaret olan bir küfürden hiç tiksinmez ve hiç nefret etmez mi??
Bu vahşeti hayretler içerisinde seyreden ve hemcinslerinin bu türlü davranışlarından teberri eden salim bir akıl , bir nebze olsun teskin olmak için gözyaşlarını Ceyhun etmesinde ne yapsın.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 485
favori
like
share