Erzincan Türküleri - Erzincan Yöresel Türküleri

Kemaliye(Eğin) - Adam Ağladan Oldum
Kemaliye(Eğin) - Ah Elmadan Elmadan
Erzincan - Ak Çalının Dibinde Kavağa Bak Kavağa
Tercan - Akşamın Vakti Geçti
Erzincan - Ala Geyik Ne Boynunu Sallarsın
Erzincan - Altın Tasta Bulgurum
Erzincan - Arzuladım Sana Geldim
Tercan - Aşıklar Neylesin Seni
Tercan - Aşıklarda Olan Efkar
Tercan - Atın Üstünde Eğer
Kemaliye(Egin) - Atladı Geçti Eşiği-2
Kemaliye (Eğin) - Atlarını Tepe Tepe Geldiler
Erzincan - Badı Saba Dost Eline Varırsan
Kemaliye (Eğin) - Bağa İndim Üzüme
Erzincan - Bağdat'lıyam Bahtım Yok
Tercan - Bahçanın Kapısın Açtım
Tercan - Bahçesinde Naneyem
Erzincan - Bahçeye İndim Ki
Kemaliye(Eğin) - Bahçeye İndimde Bir Taş Bulamadım
Tercan - Bana Bu İlmi İrfanı Veren
Erzincan - Baş Bar-1
Erzincan - Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar
Kemaliye (Eğin) - Bebeğin Beşiği Çamdan-1
Erzincan - Ben Aşığım Bahardaki Güllere
Erzincan - Ben Bir Güzel Sevdim Gönlüm İçinde
Erzincan - Ben Pınara Varmışem
Erzincan - Bir Ay Doğar Pasen'den
Erzincan - Bir Güzelin Aşığıyım Erenler
Tercan - Bir Seher Vaktinde
Tercan/Çayırlı - Bir Yar Getirmişim Tercan Elinden
Tercan - Bir Yiğit Gurbete Düşse
Refahiye - Biz Geline Gelmiş İdük
Ilıç/Bağıştaş Köyü - Bizim Bağlar Buradır-1
Kemaliye (Eğin) - Bizim Bağlar Buradır-2
Erzincan - Böyle İkrar İlen Böyle Yolunan
Tercan - Bu Dağda Ot Bitmez Mi
Erzincan - Bu Dervişlik Bir Dilektir
Erzincan - Bu Dünyada Muradıma Erdim Diyen
Tercan - Bugün Bayram Günü Derler
Erzincan - Bugün Ben Bir Güzel Gördüm-2
Tercan - Bugün Bize Pir Geldi
Erzincan - Bugün Günlerden Cumadır Cuma-3
Erzincan - Bunca Kahrı Bunca Derdi
Erzincan - Bunca Olan Emeğimi
Erzincan - Bülbül Havalanmış
Erzincan - Bülbül Ne Yatarsın Sarp Kayalarda
Kemaliye(Egin) - Bülbül Yuvaya Yapmış
Erzincan - Bütün Dünya Senin Olsun
Kuruçay - Büyük Cevizin Dibi-1
Erzincan - Cıhar Attım Şeş Oynadım
Erzincan - Coş Havası
Tercan - Coşar Koç Yiğitler Coşar
Erzincan - Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlar
Erzincan - Çifte Çifte Konaklarım
Erzincan - Çifte Konağın Gelini
Tercan - Çoktan Beri Yollarını Gözlerim
Kiştim Köyü - Dağları Dağlasınlar-1
Tercan - Davarı Vurdum Dereye
Erzincan - Değirmenim Dönerim
Refahiye - Dello-1
Erzincan - Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Tercan - Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş-2
Erzincan - Duman Aldı Yollarımı
Erzincan - Dut Ağacı Boyunca-2
Refahiye - Düz Halay-3
Kemaliye(Eğin) - Eğin Dedikleri Bir Küçük Şehir
Kemaliye(Eğin) - Eğin Dedikleri Küçük Bir Şehir
Kemaliye(Egin) - Eğin'in Altından
Tercan - Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber-1
Erzincan - Ela Gözlü Pirim Geldi
Elif Dedim Be Dedim-2
Kemaliye (Eğin) - Elinde Düdük Kaval
Kemaliye(Egin) - Elinde Süt Küleği-3
Erzincan - Ellere Yar Desem Yar Bana Küser
Erzincan - Erenler Cemine Her Can Giremez
Erzincan - Erzincan Erzincan Yolun Düz Gider
Refahiye - Erzincan Veran İken
Erzincan - Erzincana Girdim Ne Güzel Bağlar (U.H.)
Erzincan - Erzincan'dan Kemah'tan
Tercan - Erzurum Ovaları (Hele Yanarım)
Kemaliye(Eğin) - Erzurum'da Bir Kuş Var
Kemaliye (Eğin) - Eşik Üstünde Durdum
Tercan - Eşrefoğlu Al Haberi-1
Erzincan - Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin
Tercan - Ey Hamamcı Bu Hamama Güzellerden Kim Geldi
Tercan - Ey Şahin Bakışlım Bülbül Avazlım-1
Erzincan - Ezel Bahar Olmayınca-1
Erzincan - Ezel Bahar Olmayınca-2
Tercan - Felek İlen Şu Cihanı Bölüştük (U.H.)
Tercan - Gapı Gapı Gezerim
Kemaliye(Eğin) - Garibim Attı Elimden
Tercan - Geçti Gitti Vatanına Yurduna
Erzincan - Geldi Geçti Benim Ömrüm
Kemaliye(Eğin) - Gelinler Geliyor Bürünü Bürünü
Kemaliye (Eğin) - Gız Hazneden Niye Bahçeme Girdin
Tecan - Gız Senin Derdinden Derbeder Oldum
Erzincan - Gidin Deyin O Serçeye
Tercan - Gitme Durnam Gitme (Kırklar Semahı)
Kemaliye (Eğin) - Gökte Yıldız Ellidir-2
Erzincan - Gökten Melek Astılar
Erzincan - Gönül Gel Seninle
Erzincan - Gönül Kuşu Havalandı
Erzincan - Gönül Ne Beklersin Viran Köşkünde
Erzincan - Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma
Erzincan - Gurbet Elde Yadellerin Derdini
Kemaliye(Eğin) - Gurbete Gidişimdir
Erzincan - Gül Yüzlü Sevdiğim Nemden İncindin
Erzincan - Güvercinin Beyazı
Erzincan - Güzel Aşık Cevrimizi
Tercan - Güzellerde Dönmüş Yaylaya Gider
Tercan - Habilban Oy Can
Erzinca - Hak Beni Yaratdı Adem
Erzincan - Halay-1
Kemaliye (Eğin) - Hamamın Da Kapısı Keçeli
Kemaliye (Eğin) - Harmandan Dolayı Geldik Geline
Erzincan - Havasor
Erzincan - Havuz Başının Gülleri
Erzincan - Havuz Başının Gülleri-1
Kemaliye (Eğin) - Hayriye'nin Boyu Uzun
Erzincan - Hazin Hazin Esen Seher Yelleri
Kemaliye(Eğin) - Horoz Havada Horoz
Kemaliye (Eğin) - Hosta'nın Bademleri
Refahiye - İki Ayak (Seyran Diki)
Erzincan - İlahi Kapına Geldim
Refahiye - İlengeri Eğdiler
Kemaliye (Eğin) - İnciler Kelep Kelep (Of Nana Nanay)
Erzincan - İsmini Sevdiğim Saadetli Dostum
Çayırlı - Kabaralı Sandığım
Erzincan - Kadın Barı
Erzincan - Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var-1
Tercan - Kâinatta Bir Zerreyim
Erzincan - Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim
Kemaliye(Eğin) - Keklik Taşda Ne Gezer
Erzincan - Kemerin Yar Küpen Yar
Kemaliye (Eğin) - Kınaya Gel Kınaya
Erzincan - Kırklar Samahı
Kemaliye(Eğin) - Kızardı Kayalar Al Geydi Dağlar
Erzincan - Koçeri-3
Erzincan - Kosalma ( Kına Havası)
Refahiye - Köşk Altı
Tercan/Çayırlı - Kurdular Ocak Taşını
Erzincan - Kuyudan Su Çekerler
Erzincan - Kuyudan Su Çekerler Tulumunan
Erzincan/ - Küstürdüm Barışamam
Refahiye - Melik Şerif Düzünü
Erzincan - Menzil Almak İster İsen
Kemaliye (Eğin) - Meşenin Tepesinden
Kemaliye(Eğin) - Munzur Dağı Işıl Işıl Işıldar
Kemaliye(Eğin) - Munzur Dağı Silelenmiş Garinen
Erzincan - Nare-1
Erzincan - Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare
Tercan - Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım
Erzincan - Nedir Benim Melul Mahzun Gezdiğim-2
Kemaliye(Eğin) - Odasına Vardım Gayfe Büşürür
Tercan - Oğlan Adın Hürişen
Diyarbakır-Erzincan/ - Oğul Bugün Yar İçerden
Erzincan - Ondörtbin Yıl Gezdim Pervanelikte
Erzincan - Ördek İsen Göle Gel
Tercan - Pencereden Taş Gelir-3
Kemaliye (Eğin) - Sabah İlen Gız Çeziyi Alini
Tercan - Sabah Namazında Kalktım Kozan'dan
Kemaliye(Eğin) - Sabahın Seher Vaktinde-1
Kemaliye(Eğin) - Sabahtan Açılır Muhabbet Gülü
Erzincan - Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana
Erzincan - Sandığım Sıra Sıra
Kemaliye(Eğin) - Sarhoş Halayı
Kemaliye/Geşo Köyü - Sarı Kilim Örmezler
Tercan - Seher Vakti Kalkan Kervan
Tercan - Seherde Bir Bağa Girdim
Erzincan - Serhoş Barı
Tercan - Seyyah Olup Ayrı Düştüm Elimden
Erzincan - Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim
Erzincan - Sıklama
Erzincan - Sıyrıldım Düştüm Yamaçtan
Erzincan - Siro Halayı
Tercan - Siyah Perçemlerin Dökmüş Yüzüne
Tercan - Su Gelir Meste Gider
Erzincan - Suya Çaldım Sılığı
Erzincan/ - Süpürgesi Yoncadan-1
Kemaliye(Eğin) - Süpürgesi Yoncadan-2
Tercan - Şaha Doğru Giden Kervan
Erzincan - Şepkenin Kavakları
Erzincan - Şu Benim Divane Gönlüm-1
Tercan - Şu Dağın Ardı Meşe
Tercan - Şu Karşı Yaylada Göç Kater Kater
Tercan - Şu Sinemde Yarelerim Sızılar
Erzincan - Şu Yüce Dağları Duman Kaplamış( U.H.)
Erzincan/ - Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek
Tercan - Tası Suya Daldırdım
Erzincan - Taşa Verdim Yanımı
Refahiye - Temir Ağa-1
Tercan - Tercan'In Düzünde Bir Gelin Ağlar
Kemaliye (Eğin) - Tevekteki Üzümdür
Kemaliye(Eğin) - Tırnana
Tercan - Ulu Dağlar Gibi Kar Olan Başım
Erzincan - Vardım Hint Eline Kumaş Getirdim
Tercan - Vardım Kırklar Kapısına-1
Tercan - Yaban Gülü Müsün Sarp Gayalarda
Tercan - Yarim Senden Ayrılalı
Erzincan - Yaylalar
Tercan - Yaz Ayları Geldi Geçti
Tercan - Yeni Hamamın Üstüyem-3
Kemaliye(Eğin) - Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde
Erzincan - Yolumuz Gurbete Düştü
Tercan - Yüce Dağ Başında Beklerim Seni

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5046
favori
like
share
ra1d Tarih: 16.08.2011 12:58
indiremedikten sonra süper liste yapmışsın,hll
kadirinim Tarih: 29.04.2011 13:28
teşekkürler
Nurşen_24 Tarih: 13.04.2011 15:42
Teşekkürler...
atilganoez Tarih: 14.12.2010 20:36
teşekkür ederim
oktayusta24 Tarih: 07.12.2010 12:27
Harika
asar_25 Tarih: 24.11.2010 17:34
tesekkürler..
muratoner1 Tarih: 22.11.2010 21:09
süper
Ssedat Tarih: 16.02.2010 10:12
ffddfgdfgfdgfdgdfg
kurhancan Tarih: 01.02.2010 00:44
teşekkürler