Mardin Artuklu Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Mardin ilinde bulunmaktadır.

2007 – 2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak 83 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bölümleri şunlardır:


1-FAKÜLTELER
1-1 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
1-1-1 Mimarlık Bölümü
(1.ve 2.sınıfta toplam 41 öğrenci ile D.Ü. Mühendislik – Mimarlık
Fakültesi bünyesinde öğrenim sürdürülmektedir)
2.YÜKSEKOKULLAR
2-1 Sağlık Yüksekokulu
1-Hemşirelik Bölümü (166 öğrenci ile öğrenimini sürdürmektedir).
2
3-1Mardin Meslek Yüksekokulu
3-1-1 Teknik Programlar Bölümü
1. İnşaat Programı
2. Elektrik “ (Birinci ve ikinci öğretimi mevcut)
3. Endüstriyel Elektronik (Sadece ikinci öğretimi mevcut)
4. Makine Programı(Sadece ikinci öğretimi mevcut)
3-1-2 İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

1-2İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
1. Muhasebe Programı(Birinci ve ikinci Programımevcut)
2. İşletme Programı(Sadece 1. Öğretim Programımevcuttur.)
3. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı(Sadece 1. Öğretim
Programımevcuttur.)
Meslek Yüksekokulunun toplam öğrenci Sayısı: 796

Midyat Meslek Yüksekokulu
3-2-1 Teknik Programlar Bölümü
1- Elektrik Programı
Bilgisayar Programcılığı

3-2-2 Sağlık ProgramlarıBölümü
1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı
2007 – 2008 eğitim – öğretim yılında öğrenci alınarak 83
öğrenci ile eğitim – öğretime başladı.

B)- AÇILMIŞ FAKAT ÖĞRENCİ ALMAMIŞ FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLAR
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
Zooloji Anabilim Dalı
Botanik Anabilim Dalı
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Fizik Bölümü

1.2.1. Genel Fizik Anabilim Dal
1.2.2. Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
1.2.3. Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
1.2.4. Nükleer Fizik Anabilim Dalı
1.2.5. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

1-3 İstatistik Bölümü
1.3.1 İstatistik teorisi Anabilim Dalı
1.3.2 Uygulamalıİstatistik Anabilim Dalı
1.3.3 Yöneylem AraştırmasıAnabilim Dalı
1.3.4 İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
1-4 Kimya Bölümü
1.4.1 Analitik Kimya Anabilim Dalı
1.4.2 Biyokimya Anabilim Dalı
1.4.3 Organik Kimya Anabilim Dalı
1.4.4 İnorganik Kimya Anabilim Dalı
1-5 Felsefe Bölümü
1.5.1 Bilim Tarihi Anabilim Dalı
1.5.2 Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
1.5.3 Mantık Anabilim Dalı
1.5.4 Sistematik Felsefe Anabilim Dalı

1-6 Matematik Bölümü
1.6.1 Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı
1.6.2 UygulamalıMatematik Anabilim Dalı
1.6.3 Geometri Anabilim Dalı
1.6.4 Cebir ve Sayılar teorisi Anabilim Dalı
1.6.5 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
1-7 Psikoloji Bölümü
1.7.1 Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
1.7.2 Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
1.7.3 Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
1-8 Sosyoloji Bölümü
1.8.1 Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
1.8.2 Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
1.8.3 UygulamalıSosyoloji Anabilim Dalı

1-9 Türk Dili Ve edebiyatıBölümü
1.9.1 Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
1.9.2 Eski Türk Dili Anabilim Dalı
1.9.3 Yeni Türk EdebiyatıAnabilim Dalı
1.9.4 Eski Türk EdebiyatıAnabilim Dalı
1.9.4 Eski Türk EdebiyatıAnabilim Dalı
1.9.5 Halk EdebiyatıAnabilim Dalı

2- Güzel Sanatlar Fakültesi
2-1 El sanatları
2-1-1 Takıve Tasarım Ana Sanat Dalı
2-2 Resim Bölümü
2-3 Müzik Bölümü
2-3-1 Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı
3- Mühendislik Mimarlık Fakültesi
3-1 İnşaat Mühendisliği Bölümü
3-2 Kimya Mühendisliği Bölümü
3-3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
3-4 Çevre Mühendisliği Bölümü

Devlet Konservatuarı
4-1 Müzik Bölümü
4-1-1 Yaylıçalgılar Ana Sanat Dalı
4-1-2 Üflemeli ve VurmalıÇalgılar Ana Sanat Dalı
4-1-3 Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı
4-1-4 Piyano Ana Sanat Dalı
4-2 Müzikoloji
2 Müzikoloji
4-2-1 Müzikoloji Ana Sanat Dalı
4-3 Sahne SanatlarıBölümü
4-3-1 Tiyatro Ana Sanat Dalı
4-3-2 Opera Ana Sanat Dalı
4-3-3 Bale Ana sanat Dalı
10
5-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
5-1- Acil Tıp Teknikerliği
5-2- Anestezi
5-3- Tıbbi Laboratuar Teknikerliği
5-4- DişProtez Teknikerliği
6- ENSTİTÜLER

6-1 Fen Bilimleri Enstitüsü
6-2 Sosyal Bilimler Enstitüsü

C) YÖK YÜRÜTME KURULUNDAN GEÇİP (21 EYLÜL 2007)
KANUNLAŞMAYI BEKLEYEN
FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLAR
Tıp Fakültesi
DişHekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Ziraat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(MARDİN)
29.05.2007'de 5662 sayılıKanun ile kuruldu.
FAKÜLTELER
Fen-Edebiyat Fakültesi
29.05.2007'de 5662 sayılıKanun ile kuruldu.
Güzel Sanatlar Fakültesi
16.02.2006'da 9987 sayılıBK kararıile Dicle Üniversitesine
bağlı Mardin Güzel Sanatlar Fakültesi olarak
kuruldu.'29.05.2007'de 5662 sayılıKanun ile adıve bağlantısı
değişerek, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Dicle
Üniversitesinden Mardin Artuklu Üniversitesine aktarıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesine aktarıldı.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 16.02.2006'da 9987 sayılıBK
kararıile Dicle Üniversitesine bağlıMardin Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi olarak kuruldu.29.05.2007'de 5662 sayılı
Kanun ile adıve bağlantısıdeğişerek, Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi olarak Dicle Üniversitesinden Mardin Artuklu
Üniversitesine aktarıldı.

Midyat Meslek Yüksekokulu
14.01.2005'de 177 sayılı GNK kararı ile Yüzüncü Yıl
Üniversitesi' ne bağlıMidyat Meslek Yüksekokulu olarak
kuruldu.13.04.2006'da 1510 sayılıGNK kararıile bağlantısı
değiştirilerek Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Dicle
Üniversitesine aktrıldı. 29.05.2007'de 5662 sayılıKanun ile
bağlantısıyeniden değişerek Midyat Meslek Yüksekokulu
olarak Dicle Üniversitesinden Mardin Artuklu Üniversitesine
aktarıldı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
10.09.1992 tarihinde Sağlık Bakanlığıile Yükseköğretim
Kurulu arasında imzalanan protokol ile Sağlık Meslek
Yüksekokullarının SHMYO'na dönüştürülmesi uygun
bulunurak Dicle Üniversitesine bağlı Mardin Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak bağlandı.

( 14.09.1992'de 841 sayılıYKK ile konu ile ilgili kararlar
verilmiştir.) 29.05.2007'de 5662 sayılıKanun ile adıve
bağlantısı değişerek, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu olarak Dicle Üniversitesinden Mardin Artuklu
Üniversitesine aktarıldı.
(Dört Yıllık)
Sağlık Yüksekokulu
02.11.1996'da 8655 sayılıBK kararıile kurulmuştur. Dicle
Üniversitesine bağlı Mardin Sağlık Yüksekokulu olarak
kuruldu.29.05.2007'de 5662 sayılı Kanun ile adı ve
29.05.2007'de 5662 sayılı Kanun ile adı ve
bağlantısıdeğişerek, Sağlık Yüksekokulu olarak Dicle
Üniversitesinden Mardin Artuklu Üniversitesine aktarıldı
Devlet Konservatuarı
21.09.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu
toplantısında alınan kararla 2547 sayılıkanun'un 2880
sayılıKanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kuruldu.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7387
favori
like
share
mardinli02 Tarih: 26.04.2011 16:05
ah keşke ingiliz filoloji bölümü de olsaydı
bymardinly Tarih: 13.03.2010 14:34
bir an önce eğitim fakültesi kurulması lazım
eshab.z Tarih: 28.11.2009 11:05
Mardini çok seviyorum. İnşallah birgün doya doya gezmek misafir olmak kısmat olur. Emeğine paylaşımlarına sağlık kardeşim.
zeynep18 Tarih: 26.11.2009 09:36
kEŞKE FEN-EDEBİYAT NASİP OLSAYDI BANA(