Atatürk Üniversitesi - Erzurum Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi’nin tarihçesi Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli rüyalarından birinin gerçekleşme hikayesidir. Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermiştir.
Atatürk’ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra konu,1950 yılında tekrar gündeme getirildi. 1951 yılında oluşturulan bir komisyon Doğu Üniversitesi’nin Erzurum’da kurulmasını önerdi. 1954 yılında çıkarılan 6373 Sayılı Kanunla bu üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri A.I.D. teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 Sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu’nun 07.06.1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kuruluş çalışmaları tamamlanmış oldu.
Üniversite 17 Kasım 1958 tarihinde bir ortaokul binasında Ziraat ve Fen - Edebiyat Fakülteleri ile öğretime başladı.İki fakültede 135 öğrenci ile öğretime başlayan Atatürk Üniversitesi bugün 38 bin 477 öğrencisi, 2439 Öğretim Elemanı, 16 Fakülte, 20 Yüksekokul, 6 Enstitü, 15 Araştırma Merkezi, 100 binin üzerinde mezunu ve "Üniversite kuran Üniversite" unvanına sahip konumu ile bilim ve kültür hayatımızın parlak bir meşalesidir. Bu meşaleyi yakmak için büyük coşku, heyecan ve gayret gösteren Cumhurbaşkanlarımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Celal BAYAR’ ı, Başbakan Adnan MENDERES’ i, Milli Eğitim Bakanları Tevfik İLERİ, Prof. Rıfkı Salim BURÇAK, Celal YARDIMCI ve Atatürk Üniversitesinin yerleşkesi için sembolik fiyatlarla arazilerini veren veya bağışta bulunan, Erzurumlular ile katkıları olan tüm kişi, kurum ve kuruluşları minnet ve şükranla anıyoruz.Atatürk Üniversitesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri doğrultusunda ülkemizi, muasır medeniyetler düzeyine ulaştırmanın bilincini taşımaktadır. Bu amaçla, edindiği bilgi birikimini, ülkemizin ve insanlığın, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişmesi yönünde kullanılmasını ilke edinmiştir.
Bu nedenle, ulusal ve uluslararası standartlarda, Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini özümsemiş, üst düzey mesleki yeteneğe sahip, öğrenciler yetiştirmek, Atatürk Üniversitesinin öncelikli görevidir.

Atatürk Üniversitesi Kampusü, ülkenin büyük kampüslerinden biridir. Gerek mimari yapısı, gerekse çevre düzenlemesiyle onbinlerce öğrenciye kucak açar. Kampüs, öğrencilerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamanın yanında, doğal güzellikleriyle de onları kucaklayan modern bir yapıya sahiptir. Kampüste her mevsim bir başka güzeldir

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Atatürk Üniversitesinde Sosyal ve Kültürel Etkinlikler gerek üniversite genelinde, gerekse fakülteler ve yüksekokullar düzeyinde sürdürülmektedir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla sanat etkinlikleri sergilenmekte, amatör düzeydeki çalışmalar denetlenmektedir. Öğrencilerimizin çalışmaları yıl içerisnde halka açık olarak sergilenmektedir. 2000 yılından itibaren Bahar Şenlikleri ve Nevruz Şenliği üniversitemizde düzenli olarak yapılmaktadır. Bu organizasyonda, satış ve tanıtım yerleri, spor karşılaşmaları, film ve tiyatro gösterileri, çeşitli yarışmalar, panel, konferans, sempozyum, defile ve konserleriyle büyük ilgi görmektedir. Öğrencilere yönelik olarak Kültür Müdürlüğü bünyesinde her yıl halk oyunları (Erzurum, Artvin, Kafkas, Elazığ, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Muğla, Adıyaman), Türk halk müziği, hafif batı müziği, alanlarında çalışmalar yapılmakta; bağlama kursları düzenlenmektedir.
Deneyimli eğitmenler tarafından yürütülen bu kurslar için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmektedir. Ayrıca yıl boyunca konser, kültür şenlikleri, müzik ve halk oyunları gösterileri, anma ve kutlama törenleri, sergi, kongre, panel, konferans, sempozyum gibi kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmekte, bu etkinlikler öğrenciler tarafından ücret ödenmeksizin izlenebilmektedir. Bu etkinliklere katılan öğrenciler, öğretim yılı sonunda düzenlenen törenlerde ödüllendirilmektedir. Diğer taraftan halk oyunları dalında çeşitli yörelerimize ait çalışmalar da devam etmektedir. Bu çalışmalar kampüs içinde yer alan oditoryumda, Kültür Merkezinde ve, 4000 kişilik Atatürk Tören Alanı’nda, fakültelere bağlı konferans salonlarında düzenlemekte ve sergilenmektedir.

Spor Tesisleri ve Etkinlikler

Üniversitemizde öğrencilerimizin her türlü sportif çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla sportif tesislerin yapımına ayrı bir önem verilmiştir. Yörenin ülkemizin önde gelen kış sporları merkezlerinden biri olması nedeniyle diğer spor dalları arasında kış sporlarına ayrıca önem verilmektedir. Türkiye Üniversiteleri arasında yapılan yarışmalarda bir çok başarılara imza atan takımlarımızdan bazılarını Futbol, Kayak, Atletizm olarak sıralayabiliriz. Sportif etkiliklere her yıl 5 bin dolayında genç katılmaktadır Üniversitemiz Merkez Kampüsü’unde 10 adet spor salonu bulunmaktadır ve bir adet stadyum bulunmaktadır. Çok amaçlı yeni kapalı spor salonu 1997 yılında faaliyete geçmiştir. Ayrıca Merkez kampüste yeni olarak, bir mini futbol sahası, 1 adet basketbol ve 3 adet tenis kortu nisan 2002 de hizmete girmiştir.

Atatürk Üniversitesinde her yıl geleneksel spor şöleni düzenlenmekte, fakülte ve yüksek okullar arası sportif yarışmalar tertip edilmektedir. Ayrıca, çeşitli dallarda sporcularımız hem ulusal, hem de uluslararası organizasyonlara katılmakta ve başarılı dereceler elde etmektedirler. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü de bu tür yarışmalarda başarılı olan öğrencileri ödüllendirerek, onların sportif etkinliklere katılmalarını teşvik etmektedir. Spor Müdürlüğü bünyesinde başta kayak, dağcılık, futbol ve atletizm olmak üzere çok sayıda branşta yoğun sportif faaliyetler yapılmaktadır.

Kampüs-Ulaşım

Atatürk Üniversitesi Kampusü, ülkenin büyük kampüslerinden biridir. Gerek mimari yapısı, gerekse çevre düzenlemesiyle onbinlerce öğrenciye kucak açar. Kampüs, öğrencilerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamanın yanında, doğal güzellikleriyle de onları kucaklayan modern bir yapıya sahiptir.Kampüste her mevsim bir başka güzeldir. Kampüs, büyük bir bölümü ağaçlandırılmış 35 bin 870 dekarlık alan üzerinde kurulmuştur. Üniversitemiz, civar il ve ilçelerdeki mevcut fakülte ve yüksekokullar itibariyle toplam 12 kampüsten oluşan bir bütündür. Atatürk Üniversitesi merkez kampüsü gelişmesini tamamlamış ülkemizin en büyük ve en güzel kampüslerinden birisidir.

Kampüste, Rektörlük örgütü, fakülte ve yüksekokul binaları yanında öğrenci yurtları, personel lojmanları, sosyal tesisleri, kültür merkezi, ilk ve ortaokul düzeyindeki eğitim kurumları ile açık ve kapalı spor salonları, 1 adet büyük stadyum, 3 adet tenis kortu, 1 adet açık 1 adet kapalı basketbol sahası, kapalı yüzme havuzu, sağlık birimi, kafeterya, kütüphane, matbaa tesisleri, araştırma hastanesi, banka ve (ATM’ler), PTT ve güvenlik birimi bulunmaktadır. Kampüste öğrencilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek tesisler mevcuttur. Ayrıca her an şehir merkezine kolaylıkla ulaşabilecekleri ulaşım olanağı vardır.

Çevre düzenlemesine özel önem veren ve geceleri de ışıklandırılan kampusun 10 bin dekarlık bölümü ağaçlandırma çalışmalarına tahsis edilmiştir.

FAKÜLTELER

Zireat Fakültesi:Hükümet 6059 Sayılı Kanunu (Doğu Üniversitesi Kurulması) ve 6990 sayılı Kanunu (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ KANUNU) Meclisten çıkarmıştır. 6990 Sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1958 yılı Kasım ayında öğretime geçici bir binada başlamıştır (şimdiki Şair Nef’i Ortaokulu). Gerekli öğretim üyeleri Ankara ve İstanbul Üniversiteleri ile A.B.D. Nebraska Eyalet Üniversitesinden temin edilmiştir.
1959 yılında A.B.D.’ne Atatürk Üniversitesi adına gönderilmiş olan elemanlar yurda dönerek öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerine başlamışlardır. Mütevazi bir binada öğretime başlayan Fakültemizde bugün yaklaşık 28.000 m2’yi aşkın inşaat alanı bulunan 5 büyük bina bulunmaktadır. Öğrenci sınıf ve laboratuarları l4.000 m2’nin üzerindedir.
Bunların dışında ser’alar, ilgili bölümler tarafından tam kapasiteyle çalıştırılmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz Ziraat İşletme ve Döner Sermaye Müdürlüğü bünyesinde büyük ve küçük baş hayvanlar için inşa edilmiş modern açık ve kapalı ahırlar ve ağıllar, tavuk kümesi, atölye binası ve Müdürlüğün idare binası bulunmaktadır. Fakültemiz Gıda Mühendisliği bölümü bünyesinde Ekmek ve Süt Ürünleri Fabrikası Üniversitemiz mensupları, öğrenciler ve halka hizmet sunmaktadırlar.
Fakültemizin araştırma, uygulama ve üretimde kullanılmak üzere 12.500 dekar tarım arazisi bulunmaktadır.Üniversitemiz bir bölge Üniversitesi olduğundan, bölgede mevcut problemler ele alınmakta ve bu tip projelere öncelik verilmektedir. Bu nedenle, Fakültemiz bünyesinde kurulan Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi Müdürlüğü tarafından projeler uygulamaya konulmaktadır. Sonuçlandırılan projeler yayın standartlarına uygun bir şekilde düzenlenerek Fakülte "Ziraat Dergisi"nde yayınlanmaktadır. Bunun dışında Üniversite Araştırma Fonu ve diğer kamu kuruluşları tarafından da çeşitli projeler desteklenmektedir.

Telefon : +90 442 2312204
Fax : +90 442 2360958

Diş Hekimliği Fakültesi:Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün 1937’lerde Doğu Anadolu’da bir Üniversitenin kurulmasını işaret etmesiyle 1957 yılında kurulan Üniversitemizin 7. fakültesi olarak 1971 yılında kurulmuştur.
1971-1972 öğretim yılında 18 öğrenci ile eğitimine başlamış ve ilk mezunlarını 1976 yılında vermiş, şuana kadar 991 Diş Hekimi mezun etmiştir.

İlk önce Cerrahi, Protez, Tedavi ve Ortodonti bölümleri olmak üzere 4 anabilim dalı kurulmuş daha sonra bunlara Periodontoloji, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji anabilim dallıra eklenmiştir. Bugün Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Endodonti anabilim dalları yeniden yapılandırılmıştır.

1971 yılında dişhekimliği eğitiminin yanı sıra ağız sağlığı hizmetlerine Numune Hastanesi’nin Şerif Efendi Polikliniğinde başlayan fakültemiz hizmetlerine 1974 yılında Erzurum-Çat yolu üzerinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin doğu blokunda devam ettirmiştir.
5 Kasım 1974 tarihinde kampus içindeki kendi binasına taşınan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi halen aynı yerde eğitim ve hizmetine devam etmektedir.
Böylece kurulduğu günden bugüne dişhekimliği eğitiminde ve topluma sağlık hizmeti götürmede önde gelen bir kuruluş olduğunu kanıtlamıştır.

Fakültemizin eğitim kadrosunda şuan 15 Profesör, 4 Doçent, 20 Yardımcı Doçent ve 44 Araştırma Görevlisi yer almaktadır. Fakültemiz dişhekimliği eğitiminin yanı sıra topluma ağız sağlığı hizmetlerini de sunmakta ve döner sermaye işletmesi temelinde, Diş Hastanesi şeklinde hasta kabul etmektedir.
BÖLÜMLER:Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahi Anabilim Dalı -Endodonti Anabilim Dalı
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı-Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı
Ortodonti Anabilim Dalı -Pededonti Anabilim Dalı Periendontoloji Anabilim Dalı
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi:

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Erzurum Eğitim Enstitüsü adıyla kurulmuştur.1961 yılında Ali Ravi İlkokulu binalarında eğitim öğretime başlayan enstitü, 1963 yılında, bugün “Yoncalık Kampüsü” olarak anılan binasına taşınmıştır.Enstitüye 1973 yılında Türk tarihinin büyük paşalarından olan ve Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunda büyük payı bulunan Kazım Karabekir Paşa’nın adı verilmiş ve çift başlı Selçuklu Kartalı figürü de enstitü arması olarak seçilmiştir.1967-68 öğretim yılına kadar 2 yıl olan öğrettim süresi, bu tarihten itibaren üç yıla, 1978 yılına gelindiğinde de çıkarılan enstitünün ismi 1979-80 öğretim yılında MEB tarafından Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilmiştir. Kurum, 1982 yılında ise 5457 sayılı kanunla Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu ile birleştirilerek Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi adıyla Atatürk Üniversitesi’nin bünyesine alınmıştır.161 yılından bu yana değişik isimler ve programlar altında tam 42 yıldır eğitim öğretim faaliyetini aralıksız sürdürmektedir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, halen ikisi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampusu’nda, biri de Yoncalık Kampusu’nda bulunan üç binada, 15 profesör, 8 doçent, 108 yardımcı doçent, 25 öğretim görevlisi, 60 araştırma görevlisi, 21 okutman ve 2 uzmandan oluşan 239 akademik kadrosuyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.Fakültemizin 10 bölüm ve 22 anabilim dalında, 2002-2003 eğitim öğretim yılı itibariyle, 6400’ü birinci, 3000’i ikinci ve 700’ü tezsiz yüksek lisans (4+1,5) olmak üzere toplam 10100 öğrenci öğrenim görmektedir.

Ülkemiz okullarına binlerce öğretmen ve üniversitelerine sayısız öğretim üyesi kazandıran Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürkçü, çağdaş eğitim anlayışı; güçlü akademik kadrosu, zengin fiziki ve teknik donanımıyla ülkemizin en güçlü eğitim fakültelerinden biridir.
BÖLÜMLER:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü -Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü -Türkçe Eğitimi Bölümü -Yabancı Diller Eğitimi Bölümü -Beden Eğitimi Bölümü -Güzel Sanatlar Bölümü -Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü -İlköğretim Bölümü


Mühendislik Fakültesi:Fakültemiz Ülkemizin özellikle sanayileşme açısından tam manasıyla gelişmesini tamamlayamamış olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, çeşitli Mühendislik alanlarında hizmetler üretmek amacıyla 01.12.1976 tarihinde Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu adıyla kurulmuş ancak kadro kanunu çıkarılmadığından gerekli bütçeye de sahip olamamış ve kurulusunu uzun süre tamamlayamamıştır.
Yüksek öğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesine dair 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulü hakkında 2809 Sayılı Kanun ile yeniden teşkilatlandırılarak 20 Temmuz 1982 yılında Mühendislik Fakültesi adıyla faaliyete başlamıştır.

Lisans düzeyinde 1985 yılında Kimya, 1988 yılında İnşaat ve Çevre, 1990 yılında Makine Mühendisliği Bölümü öğretime başlamıştır. Halen bu dört bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim - öğretim yapılmaktadır. Lisans programlarında hem örgün hem de ikinci öğretimde öğretim sürdürülmektedir. Ayrıca 1991 yılında Elektronik ve Haberleşme, 1994 yılında Endüstri ve 1996
BÖLÜMLER:Elektrik-Elektronik Mühendisliği-Endüstri Mühendisliği -İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği -Kimya Mühendisliği -Metalurji Mühendisliği -Çevre Mühendisliği
Taban Puanları

İlahiyat Fakültesi:

İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 21.11.1969 tarihinde yaptığı oturumda aldığı 32 sayılı kararına istinaden, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının 04.12.1970 tarih ve 16146 sayılı uygundur görüşü ile 12 Mart 1971 tarihinde kurulmuş olup, tedrisata 1971-1972 ders yılında başlamıştır.

İslami İlimler Fakültesi 1971 yılında açılmış kendi binasına 1981 yılında taşınmıştır.

Fakültenin ilk açıldığı sıralarda öğretim elemanları bir müddet Edebiyat Fakültesinin bir odasında çalışmalarını sürdürmüşler, daha sonra, Tıp Fakültesi Morfoloji binasına geçilmiş, ilk iki yıllık eğitim-öğretim (1971-1973) bu binada sürdürülmüştür. Müteakiben, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin zemin katına idare ve sınıflar olarak taşınılmış ve burada 1,5 yıl eğitim-öğretim yapılmıştır. Daha sonra Fakülte idaresi ve akademik personel 1976 yılında İşletme Fakültesi’nin üst katına taşınmıştır. Bu sırada eğitim-öğretim faaliyetleri kısmen Ziraat Fakültesi’nde kısmen de İşletme Fakültesi dershanelerinde sürdürülmüştür. Fakültemiz 1981 yılı başlarında hizmete açılan kendisine ait binada eğitim-öğretim hizmetini sürdürmeye başlamıştır. 20 Temmuz 1982’de yayınlanan 42 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kurulan İlahiyat Fakültesi ile Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü birleştirilmiş ve o tarihten itibaren eğitim-öğretim faaliyetleri İlahiyat Fakültesi adı altında yapılagelmektedir.
Halen Fakültede biri eğitim-öğretim binası, diğeri idare binası olmak üzere iki binada eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültede geniş bir içeriğe sahip kütüphane, bilgisayar ve lisan laboratuvarı ile öğrencilerin çağın gerektirdiği metodlarla öğrenim görmelerine çalışılmakla birlikte sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunacak çeşitli aktiviteler de düzenlemektedir.
Fakülte kuruluş yıllarında üç bölümden oluşmuştur;
Tefsir ve Hadis Bölümü -Fıkıh ve İslam hukuku Bölümü -İslam Dil ve Edebiyatları Bölümü
Daha sonraki düzenlemelerle bölümler şu şekilde yapılandırılmıştır;
Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü -Tefsir ve Hadis Bölümü -İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü -İlahiyat Fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde 1998-1999 öğretim yılı itibariyle bölümlerin yapısı şu şekildedir;
Temel İslam Bilimleri Bölümü -Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü -İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü -İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
Kuruluş esnasında Fakültemiz bünyesinde yer alması amaçlanan Enstitüler şunlardır:
Klasik Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü -Çağdaş Türk-İslam Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Genel İslami İlimleri Araştırma Enstitüsü -Türk İslam Sanat ve İlimleri Tarihi Enstitüsü
Türkiye Dış Türkler Etüdleri Enstitüsü -Türk İslam Folklar ve Etnografya Enstitüsü

FAKÜLTEMİZİN KURULUŞ AMACI

Kütüphanemizi dolduran her çeşit kitabı, arşivlerimizi dolduran her çeşit vesikayı çözüp değerlendirecek, umumi İslami İlimlerle , klasik ve Tanzimat sonrası Batı unsurunun katıldığı çağdaş Türk Kültürüne vakıf; İslam İlim, sanat ve medeniyetine Türklerin ilave ettiği hususiyetleri bulabilmek, geçmiş yüzyıllardan bize intikal eden irfan ve medeniyet müesseseleriyle Türk Milleti’nin iftiharını duyabilecek pedagojik şahsiyet kazanmış nesiller yetiştirmektir.

FAKÜLTEMİZ MEZUNLARININ İSTİHADAM ALANLARI

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Meslek Dersleri öğretmeni olark, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında müftü, vaiz olarak görev almaktadırlar, Fakültemiz mezunları Üniversitelerimizde değişik fakültelerde araştırmacı olarak görev yapmakta, Başbakanlık Arşivi, TRT ve diğer kamu kuruluşlarında da görev alabilmektedirler.


Erzincan Hukuk Fakültesi:Fakültemiz şehrin 3 Km güneyinde, 41.000 m2 alan üzerinde kurulmuş olup, 12.800 m2 kapalı alanı mevcuttur. 2.500 kişinin 4 ayrı salonda merkezi öğrenim görebileceği öğrenci amfisi inşaatı halen devam etmektedir.
Fakültemizin yeşil ve çamlık bir alan üzerinde kurulmuş olması fakültemize ayrı bir güzellik katmaktadır. Fakültemiz kampüs alanı dahilinde mevcut olan sportif faaliyet sahaları, havuz ve dinlenme alanları ile öğrencilerimizin daha sosyal ve rahat bir ortamda öğretimlerini sürdürmelerine imkan sağlamaktadır.
Hizmet binası içerisinde üç ayrı salondan oluşan ve 20 binden fazla bilgi kaynağı olan kütüphanemizin yanı sıra öğrencilerimize beslenme ihtiyaçlarına yönelik olarak Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca her gün, bir öğün yemek verilmektedir. Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirip, kahvaltı ve sıcak-soğuk içecekleri alabilecekleri, müzik dinleyip istirahat edebilecekleri nezih bir öğrenci kantinimiz vardır.
Öğrencilerimiz çoğu Yurt-Kur’un yurtlarından yararlanabilmekte; Yurt-Kur’dan Fakültemize ulaşım, minibüsler ile direkt yapılmaktadır. İhtiyaç halinde Fakültemiz araçlarından da öğrencilerimiz yararlandırılmaktadır.
Ayrıca fakültemiz, başarılı öğrencilere Fakültemiz imkanları dahilinde karşılıksız burs tahsis edilmekte ve öğrenci harçlar fonundan da burs verilmektedir. Öğrencilerin her türlü sorunları ile ilgilenen ve rehberlik hizmetlerini yürütmekle görevli bir birim de bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi:

Resim-Heykel-Grafik-Geleneksel Türk El Sanatları-Fotoğraf-Sinema/Tv-Seramik-Müzik Bilimleri-Sahne Sanatları-Temel Eğitim bölümleriyle eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.


Erzincan Eğitim Fakültesi:4 Ekim 1967 yılında 3 yıllık eğitimöğretim yapan Kız İlköğretmen okulu Ziya Gökalp İlkokulunun bir bölümünde 50 Öğrenci ve 2 öğretmenle açılmıştır. Bir müddet sonra binanın öğretime elverişli olmaması sebebiyle Sümerler İlkokulunun bir bölümüne taşınmıştır.1968 aralığında okul, (şu an Özel İdarenin Misafirhanesi olarak kullanılan yer) taşınarak Fakültemizin eğitim-öğretiminin yapıldığı binaların inşaatı bitirilene kadar orada faaliyetlerini devam ettirmiştir.1972 yılında öğrenci sayısı 300’e çıkarılmış, 1972-1973 öğretim yılında yeni binasına taşınarak (şu an eğitim yapılmakta olan bina) eğitimine devam etmiştir. Aynı yıl içerisinde okul bünyesinde iki yıllık Eğitim Enstitüsü açılmış, mevcut 3 yıllık Kız İlköğretmen okulu 4 yıla çıkarılmıştır. Öğrencinin %90’ı kız, %10’u erkek olarak alınmaya başlanmıştır. Eğitim Enstitüsünün öğrenci sayısı 450’ye çıkarılırken bunun 250’si yatılı, 200’ü gündüzlü olarak alınmaya başlanmıştır. Bu yıldan sonra okula öğrenci alımı Ön eleme ile yapılmış, öğrenci sayısı 750’ye yükseltilmiştir. Bu durum 1977’ye kadar devam ettirilmiştir. 1977-1978 öğretim yılında öğrenci sayısı 1000’e yükseltilmiştir. 1979-1980 öğretim yılında okul kapatılmış olup, mevcut öğrenciler Edirne, Burdur ve Ankara’ya dağıtılarak eğitimleri tamamlanmıştır. 1980-1981 öğretim yılında okula öğrenci alınmayarak mevcu okul binası Meslek Yüksek Okulun’a tahsis edilmiştir. 1981-1982 öğretim yılında ÖSYS sistemine göre Eğitim Enstitüsüne öğrenci alınmaya başlanmıştır. Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim-öğretim yapmakta olan Erzincan Eğitim Enstitüsü, 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu olarak adı değiştirilmiştir.Erzincan Eğitim Yüksekokulu 11.07.1992 tarih 1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Fakülteye dönüştürülmüştür. Fakültemiz 05.10.1992 tarihinde Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Tel: 0446 2240089 (4 hat) Faks:0446 2231901

Eczacılık Fakültesi:Fakültemizin kurulması Bakanlar Kurulunun 30.05.1997 tarih ve 97/9535 sayılı kararnamesi ile kararlaştırılmış olup, bu karar 04.07.1997 tarih ve 23039 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Daha sonra 25.08.1997 tarih ve 7890-16213 sayılı kararname ile Fakülte Dekanı atanmış ve Fakültenin kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren fakültemize öğrenci alınmaktadır. Lisans eğitimi kalitesini üst seviyelerde tutmak amacıyla, bölümüzde, öğretim üyelerimizin yanı sıra değişik üniversitelerinden gelen kıymetli öğretim üyeleri lisans programını yürütmektedir.
Öğrencilerimiz için her türlü Laboratuvar, barınma ve sosyal olanaklar hazır olup üst düzey bir lisans eğitimi verilmektedir.
Aktiviteler
Fakültemizde öğrencilerimize hizmet veren 25 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Laboratuvarımızdan öğrenciler istedikleri zaman yararlanma imkanları vardır. Ayrıca öğrecilerimiz Üniversitemizin, Futbol, Tenis, Yüzme, Folklor gibi sprotif ve kültürel faliyetlerine Fakülte bazında katılmaktadır.
Tel: 0-442-2311538 /0-442-2360961
Fax: 0-442-2360962


Veteriner Fakültesi:Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 30/05/1997 tarih ve 97 / 9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulmuş olup, 1999 yılı Ağustos ayında Prof.Dr.İsmet PAMİR kurucu Dekan olarak atanmıştır. 04 Ağustos 2002 yılında görev süresinin tamamlanmasıyla da 28 Ekim 2002 tarihinde Prof.Dr.Leyla YILDIZ Dekan olarak atanmıştır.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi örnek alınarak Bölüm ve Anabilim Dallarının açılması ile ilgili Dekanlık Teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.01.2000 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 3 Bölüm ve 19 Anabilim Dalı kurulması uygun görülmüştür.

Üniversitemiz öğretim üyelerinden görevlendirme ile 04/11/1999 tarihinde Fakülte ve Yönetim Kurulları oluşturulmuştur.Fakültemizin faaliyete geçirilmesi ve program açılması ile ilgili teklif Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 07/03/2000 tarihli Yürütme kurulu toplantısında incelenmiş ve 2809 Sayılı Kanunun, 2547 Sayılı Kanunun ve 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca 2000 – 2001 öğretim yılında öğrenci alınması uygun görülmüştür.
Fakültemiz 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında 50.Yıl Caddesi sanayi yolu üzerinde bulunan Sağlık Bakanlığına ait binalarda eğitime başlamış olup, 2002- 2003 Eğitim-Öğretim yılından beri de D.S.İ. Bölge Müdürlüğünden kiralanan Ilıca yolu üzerindeki binalarda eğitime devam etmektedir.
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25700 Ilıca/Erzurum.
Tel: 0442 6314193 - 6314196 Fax: 0442 6314188

Bayburt Eğitim Fakültesi:Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi 4/3/2002 tarih ve 2002/3811 sayılı kanun ile kurulmuştur. Fakültenin kurulması ile birlikte İlköğretim bölümü açılmıştır. Sınıf Öğretmenliği programına 2003-2004 eğitim-öğretim yılında 53’ü örgün, 53’ü gece öğretimi olmak üzere toplam 106 öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programına henüz öğrenci yerleştirilmemiştir.
Fakülte İmkanları:
Dershane: Fakültemizde 60’ar kişilik 4 adet derslik bulunmaktadır.
Kütüphane: Fakültemizde 40 öğrencinin oturarak çalışmasına imkan tanıyan bir kütüphane mevcuttur.
Fakültenin 300 adet kitabı bulunmakta olup kütüphane günden güne gelişmektedir.
Bilgisayar Laboratuar: Laboratuarda 27 adet bilgisayar bulunmaktadır.
Diğer İmkanlar : Bayburt Eğitim Fakültesi Bünyesinde çok amaçlı bir salon bulunmaktadır.
BÖLÜMLER:Sınıf Öğretmenliği-Sınıf Öğretmenliği Lisans Proğramı-Fenbilgisi Öğretmenliği ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.


ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 17760 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Enstitünün amacı; Atatürk Üniversitesinde Fen, Mühendislik, Ziraat ve Fen Eğitimi bilimlerine dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir. Fen Bilimleri Enstitüsün bünyesinde bugün için 21 anabilim dalında 294 Doktora, 249 Yüksek Lisans, 376 Tezsiz Yüksek Lisans ve 478 İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencisi mevcuttur.

Adres:Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 25240 ERZURUM
Fax: (0-442) 2360973

BÖLÜMLER:Bahçe Bitkileri -Bitki Koruma -Biyoloji -Çevre Mühendisliği -Fizik -Gıda Mühendisliği -İlköğretim -İnşaat Mühendisliği -Kimya -Kimya Mühendisliği -Makina Mühendisliği -Matematik -Ortaöğretim Fen ve Matematik -Peyzaj Mimarlığı -Su Ürünleri -Tarım Ekonomisi -Tarım Makinaları -Tarımsal Yapılar ve Sulama -Tarla Bitkileri -Toprak -Zootekni

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesi Rektörlügüne baglı olarak teşekkül etmiş, Yüksekögretim Kurulu’nun 18 Ekim 1982 tarihli toplantısında aldıgı kararla resmen kurulmuştur.
Enstitü 1982-1989 yıllarında Fen-Edebiyat Fakültesinin Edebiyat Bilimleri binasinda; 1989 yılından itibaren de halen bulundugu Bilgi Işlem Merkezi Binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Adres : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 25240 ERZURUM / TÜRKİYE
Telefon : + 9 0 442 236 09 74 (Enstitü) /+ 9 0 442 231 25 06 (Müdür) /+ 9 0 442 231 34 02 (Müdür Yrd.)
+ 9 0 442 231 27 30 (Sekreter) /+ 9 0 442 231 34 00 (Öğrenci İşleri) /+ 9 0 442 231 34 01 (Yazı İşleri)
Fax : + 9 0 442 236 09 75

Diğer Enstitüler:Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-Sağlık Bilimleri Enstitüsü -Güzel Sanatlar Enstitüsü -Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüİletişim Fakültesi,Fen Edebiyat Fakültesi:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
Tıp Fakültesi:Ağrı Eğitim Fakültesi:


YÜKSEKOKULLAR

Hemşirelik Yüksekokulu -Erzurum Sağlık Yüksekokulu -Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Erzincan Sağlık Yüksekokulu -Ağrı Sağlık Yüksekokulu Atatürk üniversitesi bünyesine bağlı yüksekokulalrındandır.


MESLEK YÜKSEK OKULLARI

Erzurum Meslek Yüksekokulu:Okulumuz 35700 m2 lik alan üzerine kurulmuş A ve B Bloklar ile C Blok atölyeler kompleksinden oluşmaktadır. Öğrenci sınıf ve atölyeler toplam alanı 2820 m2 dir.
Kuruluşundan 2000 - 2001 Öğretim Yılı sonuna kadar 4764 öğrenci mezun olmuştur.
Okulumuzun kuruluş amacı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalkınmasında yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulama safhasında ihtiyaç duyulan pratiğe yönelik ara elemanı yetiştirmektir.Okulumuz genel olarak bulunduğu yer itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere eğitim-öğretim imkanı sağlamaktadır. okulumuzun istenilen seviyede teknik eleman yetiştirmesi, gerekli öğretim eleman temini ile atölye donanımı ve özellikle dersliklerin kurulmasıyla mümkün olacaktır. Ayrıca Okulumuz Döner Sermaye İşletmesinin de çevreye daha yararlı olması da yeterli sayıda idari personel kadrolarının temini ve alt yapı tesislerinin kurulmasına bağlıdır.Öğrencilerimize uygulama atölyelerimizde ihtiyaç duyulan cihaz ve tesisatın alınması için 2002 Mali yılında 620 faslından ayrılacak ödeneğin artırılması, 700 faslından okul bina ve tesislerinin büyük onarımı için yeterli ödeneğin ayrılması gerekmektedir.
Okulumuzun akademik ve idari kadro ve mevcut personel sayıları yeterli değildir. Eğitim seviyesinin yükseltilmesi kadrolarımızın artırılmasına ve yeni personel alınmasıyla mümkün olacaktır. Ayrıca öğretim elemanlarımıza yüksek lisans ve doktora yapabilme imkanlarının artırılması zorunlu hale gelmiştir.
Okulumuz Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak 1995-1996 Öğretim yılında öğrenime açılan "Radyo ve TV Yayıncılığı" Programı için öğretim elemanı, derslik ve araç gereç temin edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu 1977 - 1978 Öğretim Yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Erzurum Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde gece öğretimi yapmak üzere 10 Mart 1978 tarihinde açılmış ve Teknik Bilimler Birimi bünyesinde Yapı-İnşaat, Elektrik Makineleri Tamir Bakım ve Onarımı, Makine-Motor, Sosyal Bilimler Birimi bünyesindeki Sevk ve İdare, Pazarlama Bölümlerinde Yay-Kur Açık Yükseköğretimden aktarılan 321 öğrenci ile öğretime başlanmıştır. l980 yılına kadar unvansız mezun olan öğrencilerimizden Teknik Bilimleri bitirenlere "Tekniker" Sosyal Bilimleri bitirenlere ise "Meslek Elemanı" unvanı verilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca kararlaştırılmıştır. Ön kayıtla öğrenci alınarak 1980-1981 Öğretim Yılından itibaren Elektrik, Elektronik (1981-1982 Öğretim Yılında kaldırıldı.) İnşaat, Makine Resmi Konstrüksiyonu, Motor ve İşletme-Muhasebe bölümleri olmak üzere 6 bölüm halinde öğretim devam ettirilmiştir.41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandıktan sonra Yükseköğretim Kurulunca yeni bir düzenleme ile isim değişikliği yapılmış, bölüm olarak adlandırılan birimler bölümler içinde "Programa" dönüştürülmüştür. 2000-2001 öğretim yılı itibariyle Okulumuzda 2 bölüm 12 programda 1232 öğrenci öğrenim görmektedir. (1998 - 1999 öğretim yılından itibaren Motor Programının ismi Otomotiv olarak değiştirilmiştir.)


Eğitim FaaliyetleriÖn lisans düzeyinde iki yıllık eğitim yapan Okulumuzun, kuruluş gayesine uygun olarak kısıtlı imkanlarla kalkınmakta olan ülkemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulama safhasında ihtiyaç duyulan pratiğe yönelik "Ara Elemanı" ve "Tekniker" yetiştirmek suretiyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanına en büyük desteği ve hizmeti vermeğe devam etmektedir.
Yüksekokulumuz Teknik Programlar Bölümü (Elektrik, İnşaat, İnşaat İ.Ö., Makine, Makine İ.Ö.,Otomotiv, Bilgisayar Programcılığı, Radyo TV Yayıncılığı Programı) ve İktisadi ve İdari Programlar Bölümü (Muhasebe, Muhasebe İ.Ö., Turizm ve Otelcilik Programı, Turizm ve Otelcilik Programı İ.Ö.) olmak üzere 12 program halinde eğitim vermektedir.
Öğrencilerimize daha iyi eğitim vermek amacıyla her yıl artan öğrenci sayısına rağmen 2000 - 2001 Öğretim yılında 1 öğretim elemanımız doktor unvanını almıştır. 2 öğretim elemanımız yüksek lisans öğrenimini bitirmiş, 2 öğretim elemanımız yüksek lisans öğrenimini, 10 öğretim elemanımızda doktora öğrenimi ve tez çalışmalarını sürdürmektedir.

FİZİKİ İMKANLAR VE TESİSLER

Okulumuz fiziki imkanlar yönünden mevcut öğrenci sayısına göre ihtiyacımızı karşılayamamaktadır. Buna rağmen öğrencilerimize toplam alanı 2000 m2 üzerine kurulmuş olan dershane ve atölyelerimizde en iyi şekilde eğitim verilmeğe çalışılmaktadır. Mevcut dershane ve atölyeler aşağıda gösterilmiştir.
ADRES :Atatürk Üniversitesi
Erzurum Meslek Yüksekokulu
Telefon: +90-442-236 09 80-81
Fax: +90-442-236 09 82

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Erzincan İlahiyat Meslek Yüksekokulu -Erzincan Meslek Yüksekokulu-Refahiye Meslek Yüksekokulu-Oltu Meslek Yüksekokulu-Pasinler Meslek Yüksekokulu-

Aşkale Meslek Yüksekokulu:Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Atatürk Üniversitesine bağlı olarak
1994-1995 Eğitim Öğretim yılından itibaren ön lisans düzeyinde
2 program 4 bölüm olarak eğitim vermektedir.
Bölümler ;
Teknik Programlar Bölümlü
Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Programı
Elektrik Programı
İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
Muhasebe Programı
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Öğrenci Alınmamıştır)
Yüksekokulumuz Aşkale Belediyesinin tahsis etmiş olduğu 2500m2 kapalı alana sahip 4 katlı binada aşağıda yazılı birimlerde hizmet vermektedir.
İdari Kat ,2 Adet Atölye ,Bilgisayar Laboratuarı ,4 Adet Dershane ,2 Adet Resim Salonu
Kütüphane ,Öğrenci Kantini ,Kalorifer Dairesi Yüksekokulumuz personel olarak 9 Akademik 8 İdari olmak üzere 17 personelden oluşmaktadır.
tel:0442 415 17

İspir Hamza Polat Meslek YüksekokuluBÖLÜMLER:Teknik Proğramlar Bölümü:Arıcılık -Su Ürünleri -Bahçe Ziraatı -Seracılık
İktisadi ve İdari Proğramlar Bölümü: Muhasebe -Pazarlama -Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Adres:İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kampüsü 25900 İspir Erzurum Tel: 0442 451 2985 /faxs: 0442 451 2989


Narman Meslek Yüksek Okulu:Yüksekokul’umuz Rektörlük Makamının, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/4-2 maddesi uyarınca yaptığı teklif ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16/06/1995 tarihli oluru ile açılmış olup, 1997-1998 yılında, 6 Öğretim Elemanı ve 2 Programla eğitim-öğretime başlamıştır.
Bugün itibariyle 25 Öğretim Elemanına sahip olup, Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Gıda Teknolojisi, İnşaat, Cevher Hazırlama ve Madencilik, Tıbbî Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı programlarında eğitim-öğretime devam edilmekte olup, bilimsel faaliyetler de günün şartlarına göre yürütülmektedir.

Yüksekokul, bilimsel anlamda modern imkanlara sahiptir. Henüz kurulmuş olmasına rağmen kütüphanesinde 1500 civarında bilgi kaynağı mevcuttur. Öğrenciler, modern laboratuarlar ve dersliklerde ders işlemenin zevkini tatmaktadırlar.
Öğrencilerin sağlıklı, fiziksel yönden dengeli, kişilikli, yapıcı, yaratıcı ve üretici olarak yetişmelerine yardımcı olmak için Yüksekokulda, eğitim-öğretimin yanı sıra sportif etkinliklere de ayrı bir önem verilmektedir.
BÖLÜMLER:Teknik Programlar -Sosyal Programlar- Sağlık Programlar
Tel: (0442) 7412039 /(0442) 7413530
Faks: (0442) 7413334

Tercan Meslek Yüksekokulu:2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 16 Haziran 1995 tarih ve 1217-11978 sayılı kararıyla Tercan Meslek Yüksekokulunun açılmasına karar verilmiştir. 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 30 Kasım 1998 tarih ve 2614-27583 sayılı kararıyla, Teknik Programlar Bölümüne bağlı Elektrik ve Su Ürünleri Programı ve İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Muhasebe (eski adıyla Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ) Programlarının açılmasına karar verilmiştir.

2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 12 Nisan 1999 tarih ve 700-7999 sayılı kararı ile 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Muhasebe ve Su Ürünleri Programlarına 50’şer öğrenci alınmasına karar verilmiştir. 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 29 Nisan 2003 tarih ve 852-08880 sayılı kararı ile 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Elektrik Programına 30 öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 10 Eylül 2003 tarih ve 1853-19206 sayılı kararı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik programının açılmasını karar verilmiştir. 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 04 Haziran 2004 tarih ve 965-010534 sayılı kararı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programına 40 öğrenci alınmasına karar verilmiştir.
Meslek alanında endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip üstün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan, mesleki eğitim ve uygulama alanlarında bilimsel araştırmalar yapan, çevresiyle bütünleşmiş, bölgesel barışa ve refaha katkıda bulunan, kalkınma ve sosyal gelişmede öncü ve ülkemizdeki mesleki eğitimin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan bir yüksekokul olmak.
Bölümler:İktisadi İdari Programlar Bölümü-Teknik Programlar Bölümünden meydana gelmektedir.
Adres:Atatürk Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu
Tel: 0446 4413627 /Fax: 0446 4413672


Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu:BÖLÜMLER:
TEKNİK PROĞRAMLAR BÖLÜMÜ:Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programındaki öğrencilerimiz, işletim sistemleri, network, ofis uygulamaları, güncel programlama dilleri, veri tabanları ve web tasarımı alanları başta olmak üzere temel elektronik bilgileri ve sosyal içerikli eğitim almaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, Bilgisayar Teknikeri ünvanını almakta ve yazılım şirketleri, bankacılık ve finans sektöründe, şirketlerin bilgi işlem birimleri ve Ar-Ge birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmektedirler.
Ayrıca mezuniyet sonrasında dikey geçiş sınavlarında başarılı olmaları durumunda bilgisayar mühendisliği ve ilgili diğer fakültelere dikey geçiş yapabilmektedirler.
Endüstriyel Elektronik programındaki öğrencilerimiz, sayısal elektronik, analog elektronik, elektronik ölçme teknikleri ve güvenlik, sayısal tasarım, enstrumantasyon, güç elektroniği, amplifikatörler ve osilatörler alanları başta olmak üzere gerekli bütün elektronik eğitimi ve sosyal içerilikli eğitim almaktadırlar.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, Elektronik Teknikeri ünvanını almakta ve kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi elektronik teknikeri olarak kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilirler, çeşitli şirketlerde (Elektronik – Haberleşme – Bilgisayar – Biyomedikal dallarında) servis, pazarlama ve montaj elemanları olarak çalışabilmektedirler. Yine Denizcilik sektöründe elektronik zabiti olarak çalışabilmektedirler.
Ayrıca mezuniyet sonrasında dikey geçiş sınavlarında başarılı olmaları durumunda elektronik-elektrik mühendisliği ve ilgili diğer fakültelere dikey geçiş yapabilmektedirler.
Muhasebe programındaki öğrencilerimiz, muhasebe ağırlıklı olmak üzere, vergi, ticaret hukuku, ekonomi, işletme, bilgisayar başta olmak üzere kendi alanıyla ilgili sosyal içerikli eğitim almaktadırlar.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, Muhasebe Meslek Elemanı ünvanını almakta ve kendi adına muhasebe bürosu açabileceği gibi, ticari işletmelerin muhasebe servislerinde, kamu kurum ve kuruluşların muhasebe, personel, satın alma vb. birimlerinde görev alabilmektedirler Ayrıca mezuniyet sonrasında dikey geçiş sınavlarında başarılı olmaları durumunda İşletme Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ile sosyal konularda eğitim veren diğer bir çok fakülyete dikey geçiş de yapabilmektedirler.

Adres:Atatürk Üniversitesi Aydın Doğan Meslek Yüksek Okulu kelkit/Gümüşhane Tel:0 456 317 39 89/Tel:0 456317 39 90

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 988
favori
like
share