İktisadın Prensipleri Kitap Özeti - İktisadın Prensipleri Kitap Tanıtımı
Kitap Özeti
Her kim millî ekonomi fenomenini anlamak istiyorsa, önce milleti oluşturan gerçek unsur olan bireylerin ekonomik faaliyetlerini incelemelidir."

Carl Menger
Carl Menger, Friedrich von Hayek'in de belirttiği gibi, iktisat biliminin temel yapısını ortaya koyan az sayıda iktisatçı arasında en az tanınanıdır. İktisadî düşünce tarihinde ona seçkin bir yer kazandıran yönü, başlıca ve en önemli eseri olan Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (İktisadın İlkeleri) ile iktisadın prensiplerini ortaya koyarak Avusturya Okulu'nun temellerini atmasıdır. İktisadın İlkeleri, Avusturyalı iktisatçıların başvuru kaynağı olmuştur. Ayrıca bu eserden doğrudan yararlanan İsveçli ve İtalyan iktisatçılar genelde iktisat biliminin ve özelde neo-klasik kamu ekonomisi disiplininin gelişmesine önemli katkılar sağlamışlardır. Liberal iktisadî bakış açısına getirdiği yeniliklerle ve iktisat biliminin gelişimine yaptığı katkılarla iktisadî düşünceler tarihinde seçkin bir yere sahip olan bu eserin geç de olsa Türkçe'ye kazandırılması liberal iktisadî düşüncenin temellerinin daha iyi anlaşılmasına ve kavranmasına katkı sağlayacak önemli bir çabadır.Künyesi

Yayınevi: Liberte
(6/2009)
ISBN: 9789756201466
259 sayfa
Dil: Türkçe
Türü: İktisat
Çevirmen A. Kemal Çelebi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 521
favori
like
share