Zıpkınla Avcılık Kuralları - Zıpkınla Avcılık - Zıpkınla Av Nasıl Yapılır

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Kişilerin Amatör Balıkçılık Yapmaları

Madde 4.

4.1 - Devamlı İkamet Eden Yabancılar

Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler.

Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 Milyon TL bedel ile Ankara, İstanbul, İzmir il müdürlükleri ve Bakanlıkça yetki verilen il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir.

Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil-2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi


4.2 - Yabancı Turist Amatör Balıkçılar

a- Avlanma Pulu almak suretiyle bedelli olarak,

Amatör Balıkçılık Turizm İzni’ne sahip olanlar vasıtasıyla, iç sularımızda ve tekne ile denizlerimizde,

b- Bedelsiz olarak ve izin veya belge almaksızın,

-Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

-Denizlerimizde sadece karadan olmak ve sirkülerde geçen kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler.
Amatör Balıkçılık Turizmi İzni

Madde 5- Bu izin, Amatör Balıkçılık Turizmi faaliyetinde bulunacak olan seyahat acenteleri, tüzel kişilikler ve Balık Avı Rehberleri’ne, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince verilir.

Amatör Balıkçılık Turizmi İzni, 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren, sadece kadrosunda amatör balık avcısı rehberi bulunduran seyahat acenteleri, tüzel kişilikler ile amatör balık avcısı rehberliği belgesi olan gerçek kişilere verilecektir.

Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-3 Amatör Balıkçılık Turizmi İzni


T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

…………… İl Müdürlüğü

AMATÖR BALIKÇILIK

TURİZM İZNİ

İzin No:

Belge Sahibinin Adı


Ticari Unvanı (Şirketler için)


Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No.


Ticaret Sicil No (Şirketler İçin)


TC Kimlik No. (Gerçek Kişiler İçin)


Bu belge, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayımlanan Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler hükümleri gereğince, amatör avcılık yapılabilecek tüm alanlarda geçerli olmak üzere verilmiştir. Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir..

……../………/20…

Ad Soyad

Unvan-İmza-MühürAmatör Balık Avı Rehberi Belgesi

Madde 6- Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşlarıtarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı başarıyla geçen her gerçek kişi Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanır.

Her belge sahibi avına rehberlik ettiği avcının bu sirkülerde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Sirküler ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayan av rehberlerinin, "Amatör Balık Avı Rehberliği Belgesi"ne el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.

Amatör Balıkçı Avı Rehberi Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-4 Amatör Balık Avı Rehberi Belgesi


Avlanma Pulu

Madde 7- Amatör Balıkçılık Turizm İzni'ne sahip olanlar her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 Milyon TL. karşılığında il veya ilçe müdürlüklerinden avlanma pulu almak zorundadır.

Her avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.

Orman içi sularda ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği esaslar dâhilinde bu Bakanlığın mahallî teşkilâtlarından izin alınır.

Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-5 Avlanma Pulu

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1139
favori
like
share