Ormanlarda Biyotik ve Abiyotik ZararlarYaşayan bir organizma olarak tanımlanan ormanlar da diğer canlı varlıklar gibi bakteri mantar böcek gibi biyolojik zararlılardan (biyotik) ve çığ kar sel gibi doğal olaylardan (abiyotik) zarar görebilmekte ve bu zararlar zaman zaman olağanüstü boyutlara ulaşarak binlerce hektar genişliğindeki bir ormanı bile yok edebilmektedir.

Özellikle güney bölgelerimizde Çamkese böceğinin kızılçam ormanlarında yaptığı kese oluşumu dikkatli gözlerden kaçmaz.Bitkilerin kök gövde dal ve yaprak gibi organlarını işgal eden mantar ve bakteriler canlı dokulara zarar verir; ve onların çürüyerek kurumasına neden olur.

Çeşitli etkenler sonucu popülasyonları olağanüstü sayılara ulaşan zararlı böcekler yaprakları ve genç sürgünleri kemirmek suyunu emmek ve tomurcuklarını yemek suretiyle ağacın gelişmesinin durmasına ya da kurumasına neden olur. Bakteri mantar ve böcekler zaman zaman çevrelerine zarar verseler de ormanın ekolojik dengesi korunduğunda ve popülasyonları belli bir düzeyde olduğunda ormanda varlıkları olağan karşılanmalıdır. Çünkü bu sistem içinde onların da bir işlevi vardır. Ancak belki de onlarla beslenen diğer türlerin ortadan kaldırılması sonucu ekolojik dengenin bozulması populasyonlarının normalin üzerine çıkmasına ve çevre üzerindeki etkilerinin başa çıkılamaz boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.


Çığ kar sel gibi olaylar da her ne kadar belli ölçülerde doğal karşılaşılması gereken olaylar olsa da ormanın planlama ve yönetiminde bu koşulların dikkate alınmaması (örneğin çığ ve kar tehlikesi olan bir yerdeki ormanın üretimle seyreltilmesi sel ve erozyon tehlikesi olan bir bölgede orman örtüsünün zayıflatılması gibi) ve ormana müdahale edilmesi bu tür olaylara karşı ormanın direncini azaltmakta ve bu tür olayların olağandışı boyutlarda ve sıklıkta çıkmasına neden olmaktadır. Bu tür zararların önüne geçerek ormanı yeniden eski sağlığına kavuşturulmasında başarı sorunun bir an önce teşhis edilmesine ve gerekli müdahalenin en kısa zamanda yapılmasına bağlıdır.
Başvuru Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar:


Orman Bakanlığı ve yerel birimleri
Sivil toplum örgütleri
Basın
Yasal Dayanak:


6831 sayılı Orman Kanunu
Eylem / Öneri:


Bu tür olaylarla karşılaştığınızda en kısa zamanda en yakın Orman İşletme Müdürlüğü ile temasa geçin veya Orman Genel Müdürlüğünü bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya çalışın.
Biyotik zararlılarla mücadelede kimyasal maddelerin kullanılması yerine biyolojik ya da mekanik mücadele gibi doğa dostu yöntemlerin kullanılmasına dikkat edin. Çünkü kimyasal maddelerin başka yan etkileri olabilir ya da diğer canlıların da ortadan kalkması gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Toplumsal destek için sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilirsiniz.
Sorun çok ciddi boyutlarda ise basın yolu ile konuyu kamuoyunun dikkatine sunabilirsiniz.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1034
favori
like
share