Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Cumhuriyet Dönemi - Türk Edebiyatı - Cumhuriyet Dönemi Yazarları - Cumhuriyet Dönemi Şairleri
Özellikleri:
* Beş hececiler bu dönemde de devam etmiştir. Hatta en etkin şiir topluluğu olmuştur.
* Hece ölçüsü yanında serbest şiirin ilk örnekleri de verilmiştir.
* Toplumcu bir anlayış vardır.

Yedi Meşaleciler

* Cevdet Kudret Solak, Vasfi Mahir Kocatürk, Lütfi Kenan Hulusi, Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Saba, * Sabri Ziya Siyavuşgil
* Beş Hececileri kuru memleket edebiyatı yapmakla suçladılar; ancak onların çizgisinden gittiler.
* Edebiyatımıza hiçbir yenilik getirememişlerdir.

Yazarlar:

Yaşar Nabi Nayır
* Varlık dergisini çıkarmıştır. 48 yıl yayında kalan dergi birçok sanatçı yetiştirmiştir.

Ziya Osman Saba
* Grubun en genç sanatçısıdır.
* Çocukluk anılarını yazmıştır.

Cevdet Kudret Solak
* Edebiyatımıza asıl katkısı edebiyat incelemeleri ve araştırmaları ile olmuştur.

Kenan Hulusi
* Yedi Meşalecilerde ki tek hikâyecidir.
* Korku temalı eserler veren ilk sanatçımızdır.

Garipçiler

* Orhan Veli Kanık , Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet
* Şairane söyleyişe, ölçüye, söz sanatlarına vs. karşı çıkmışlardır.
* Serbest şiir anlayışını benimsediler.
* İç ahenk yakalamaya çalıştılar.
* Günlük hayatta olan her şey şiire konu olmuştur.

Orhan Veli Kanık
* Günlük konuşma dilini şiire sokmuşlardır.
* Esprili bir anlatış vardır.
* Sıradan insanları şiire sokmuştur.
* Moliere, Sartre, Gogol gibi isimlerden çeviriler yapmıştır.
* Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirmiştir.
* La Fonten’den fabllar çevirmiştir.

Soyutçular

* Sezai Karakoç, İlhan Berk, Turgut Uyar, Ece Aydan, Ülkü Tamer, Cemal Süreyya, Edip Cansever
* Garip akımına tepki olarak doğdu.
* Yoruma ve anlayışa dayalı bir anlayışı benimsediler.
* Şiirde anlam önemsizdir.
* Kapalılığa önem vermişlerdir.
* Sanat sanat içindir anlayışındadırlar.
* Şiir diğer Türklerden ayrılmıştır.
* Sürrealizm akımını benimsediler.

Sezai Karakoç
* Din, medeniyet, tarih, ahlak gibi konuları modern şekilde işlemiştir.

Turgut Uyar
* Halk ve Divan edebiyatı unsurlarına ratlanır.
* Toplumsal bir bakış açısı vardır.

Ece Aydan
* Sivil şiir adlandırılan şiir anlayışını benimsedi.
* Toplumsal mizah içeren şiirler yazdı.

Cemal Süreyya
* Geleneğe karşı olmasına rağmen, geleneği en güzel işleyen sanatçımızdır.
* İnsanı ve yaşadığı toplu ironik bir yaklaşımla anlatmıştır.

Edip Cansever
* Okuru zorlayarak da olsa okuyucuya bir şeyler verme gayretindedir.
* Şiirde düzyazı olanaklarına imkân verir. Diyaloglar vardır.

Cumhuriyet Dönemi Yazarları:

Sait Faik Abasıyanık
* Durum öykücülüğünün edebiyatımızdaki temsilcisidir.
* Sıradan insanları anlatır.
* Gözleme önem vermiştir.
* Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi, Şahmeran, Lüzumsuz Adam gibi serleri vardır.

Memduh Şevket Esendal
* Çehov tarzı öyküler yazmıştır.
* Karakterlere sevimlilik yüklemiştir.
* Gözleme önem vermiştir.
* Otlakçı, Mendil Altında, Hava Parası, Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, Vasıf Bey gibi eserleri vardır.

Sabahattin Ali
* Hikâyeleri ile tanınmıştır.
* Değirmen, Kağanı, Dağlar ve Rüzgarlar

Peyami Safa
* İlk eserlerinde Servet Bedi adını kullandı.
* Doğu Batı çatışmalarını işledi.
* Otobiyografik ve psikolojik romanları ile tanındı.
* Cingöz Recai serisinde polisiye roman özellikleri görülür.
* Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda kendi hayatını yazdı.
* Fatih Harbiye’de Doğu Batı çatışmasını işledi.

Abdülhak Şinasi Hisar
* Sanatlı ve uzun cümleler kullanır.
* Fehim Bey ve Biz, Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği, Boğaziçi Yalıları adlı eserleri vardır.

Kemal Tahir
Bilimsel yöntemlerle köy gerçeğini işlemiştir.
Çorum-Çankırı yöresini işlemiş; eşkıyalık hikayelerini anlatmıştır.
Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Sağırdere, Hür Şehrin İnsanları, Esir Şehrin İnsanları, Kurt Kanunu,Rahmet Yolları Kesti, Göl İnsanları gibi eserleri vardır.

Orhan Kemal
* Yoksul insanların hayatlarını sevecen bir dille anlattı.
* Adana yöresindeki işçileri işledi.
* Röportaj tekniğini kullandı.

* Baba Evi, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerine, Hanımın Çiftliği, Devlet Kuşu, Ekmek Kavgası, Önce Ekmek gibi eserleri vardır.

Yaşar Kemal
* Folklor araştırmaları ile başladığı yazın hayatına röportajlar ile devam etti.
* Çukurova insanlarını anlattı.
* İnce Memet, Yer Değirmen Gök Bakır, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Ala Geyik

Aziz Nesin
* Mizaha dayalı eserler vermiştir.
* Toplumsal gerçekçi yazarlardır.
* Yüzyılımızın Nasrettin Hocası olarak anılır.
* Damda Deli Var, Ölmüş Eşek, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Tarık Buğra
* Pek işlenmemiş karakterlere yer vermiştir.
* Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Yarın Diye Bir Şey Yoktur gibi eserleri vardır.

Arif Nihat Asya
* Bayrak Şairi olarak anılır.
* Milliyetçi, muhafazakâr bir yazardır.
* Aruz, hece ve serbest ölçülü şiirler yazdı.
* Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dualar ve Âminler gibi eserleri vardır.

Behçet Necatigil
* Divan şiiri ile halk şiirini modern şiiri ile birleştirmiştir.
* Eski Toprak ve Yaz Dönemi eserleridir.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu
* Ressam şairlerimizdendir.
* Yalın dille lirik şiirler yazmıştır.
* Köy türkülerine ve halk değişlerine önem vermiştir.
* Canım Anadolu, Tezek, Delifişek gibi eserleri vardır.

Halikarnas Balıkçısı
* Asker Kaçakları adlı yazısı yüzünden Bodrum’a sürülmüştür. Eserlerinin çoğunu burada yazmıştır.
* Ege ve Akdeniz kıyılarındaki olayları işlemiştir.
* Şiirsel bir üslup kullanmış, yer yer aksayan anlatımına rağmen sürükleyici eserler vermiştir.
* Deniz Gurbetçileri, Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Mavi Sürgün, Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, * Gülen Ada adlı eserleri vardır.

Cemil Meriç
* Doğu-Batı medeniyeti üzerine incelemeler yapmıştır.
* İlerleyen yıllarında görme yetisini kaybetmiştir.
* Deneme türünde eserler yazmıştır.

Rıfat Ilgaz
* Mizah yazarlığı ile ünlüdür.
* Hababam Sınıfı adlı eseri ile edebiyatımıza damgasını vurmuştur.

Necip Fazıl Kısakürek
* Cumhuriyet sonrası mistik şairlerimizdendir.
* Çile adlı şiir kitabı vardır.
* Reis Bey, Tohum, Bir Adam Yaratmak gibi tiyatroları vardır.

Ahmet Kutsi Tecer
* Aşık Veysel’i tanıtmıştır.
* Köşebası, Koçyiğit Köroğlu, Satılık ev gibi eserleri vardır.

Cahit Sıtkı Tarancı
* Ölüm ve yalnızlık karşısındaki duygularını şiire yansıtmıştır.
* Şiirlerinde ölüm korkusu ve yaşama sevinci iç içedir.
* Ziya’ya Mektuplar, Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükût

Fazıl Hüsnü Dağlarca
* Yapma destanları ile tanınır.
* Zaman zaman felsefi konulara değinmiştir.
* Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı, Çakırcalı’nın Destanı, Yedi Memedler gibi eserleri vardır.

Cahit Kübeli
* Memleket şiirine yeni bir ses getirmiştir.
* Adamın Biri, Yeşeren Otlar, Atatürk Kurtuluş Savaşında gibi eserleri vardır.

Ahmet Muhip Dıranas
* Fransız Sembolist Baualelaire’den etkilenmitir.
* Fahriye Abla, Gölgeler, O Böyle İstemezdi gibi eserleri vardır.

Nurullah Ataç
* Cumhuriyet Döneminin yol gösterici yazarlarındandır.
* Türkçenin özleşmesi için çalışmalar yapmıştır.
* Yazılarında devrik cümleler kullanır.
* Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Söz Arasında gibi eserleri vardır.

Suut Kemal Yetkin
* Sanat, estetik, felsefe, resim gibi konularda yazılar yazmıştır.
* Andre Gide ve Celvet’ten çeviriler yapmıştır.
* Günlerin Götürdüğü, Düşünme Payı, Yokuşa Doğru

Falih Rıfkı Atay
* Gezi türünün en önemli temsilcisidir.
* Türkçenin sadeleşmesini istemiş, politik yazılar yazmıştır.
* Denizaşırı, Bizim Memleket, Tuna Kıyıları (Gezi)
* Ateş ve Güneş, Zeytindağı ve Çankaya (Anı)

Salh Birsel:
* Denemeleri ile tanınmıştır. Denemelerinde kendi oluşturduğu değişlere de yer vermiştir.
* Özellikle Beyoğlu’nu eserlerinde konu etmiştir.
* Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Kahveler Kitabı

Sabahattin Eyüboğlu
* Denemeleri ile tanınmıştır.
* Sinema üzerine yazılar yazmıştır. Sanat tarihi ile ilenmiştir. Çeviriler yapmıştır.
* Olaylara batı kültürünün geniş çerçevesinden bakar.
* Mavi Kaya, Köy Enstitüleri Üzerine, Yunus Emre’ye Selam

Ahmet Hamdi Tampınar
* Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’den etkilenmiştir.
* Eserlerinde zaman, ahenk ve bilinçaltını işlemiştir.
* Huzur, Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir, Yaşadığım gibi eserleri vardır.

Ceyhun Atıf Kansu
* Çocuklar, Atatürk ve yurt sevgisini işlemiştir.
* Gelenekten kopmadan evrensele açılma anlayışını getirmiştir.
* Köy Öğretmenlerine Mektuplar adlı eseri vardır.

Attila İlhan
* Şiir yarışmasında “Cabbaroğlu Mehmed” adlı şiiri ile birinci olmuştur.
* Garipçiler ve Soyutçulara karşı çıktı ve Mavicileri kurdu.
* Duvar, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Elde Var, Hüzün, Sokaktaki Adam, Kurlar Sofrası, * Bıçağın Ucu ve Abbas Yolcu gibi eserleri vardır.

Haldun Taner
* Skeç yazarak başlayan yazar, öykü ve tiyatroları ile devam eder.
* Keşanlı Ali Destanı ilk epik tiyatromuzdur.
* 1967 yılında Deve Kuşu Kabaresini kurmuştur.
* Alaycı ve Yergici tutum sergiler.
* Yaşasın Demokrasi, Tuş, On İkiye Bir Var, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Zilli Zarife, Eşeğin Gölgesi gibi eserleri vardır.

Necati Cumalı
* Romanlarında Ege Bölgesi insanlarını işlemiştir.
* Avukat olduğu için kendine gelen davaları eserlerine aktarmıştır.
* Susuz Yaz adlı eseri sinemalaştırılmış ve uluslar arası ödül almıştır.
* Yalnız Kadın, Aylı Bıçak, Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Tütünler, Viran Dağlar, Acı Tütün gibi eserleri vardır.

Turan Oflazoğlu
* Manzum tiyatroları vardır.
* Tarihi konuları işlemiştir.
* Deli İbrahim, Kösem Sultan Genç Osman IV. Murat, Cem Sultan gibi eserleri vardır.

Orhan Asena
* Tiyatro ile ün kazanmıştır.
* Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan, Ölü Kentin Nabzı gibi eserleri vardır.

Sabahattin Kudret Aksal
* Şiirlerinde kısa süreli mutlulukları işlemiştir.
* Gazoz Ağacı, Yaralı Hayvan gibi eserleri vardır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6583
favori
like
share