Sık karşılaşılan hak ihlalleri konusunda ayrıntılarına girmeden söyleyecek olursak;

Sağlık hizmetine ulaşma hakkı ihlal edilmektedir: Çünkü tüm ülkeyi kapsayan ve tüm vatandaşlara ayrımsız olarak ve eşit biçimde sunulan, hizmetin tüm gereklerini yerine getirecek bir sağlık hizmet organizasyonu yoktur.
Hizmet sırasında hastalar ve yakınları bir “insan”ın onur ve saygınlığına koşut bir davranışla karşılaşamamaktadır.
Hasta ve yakınları yeterince aydınlatılmamaktadır
Yapılan her türlü tıbbi işlem ve girişimle ilgili olarak hasta ve yakınlarının usulüne uygun bir şekilde aydınlatılmış olarak onam-rızaları alınmamaktadır.
Tüm hastalar durumlarının gerektirdiği tanı, tıbbi bakım, tedavi, ve esenlendirme olanaklarından yeterince yararlanamamaktadır.
Hasta ve yakınlarının mahremiyetine yeterince özen gösterilmemektedir.
Yapılan işlem ve girişimlerde yeterince özen ve dikkat gösterilmemektedir.
Tıbbi kötü uygulama (mal practice) hepsi yaşamsal ya da sakat bırakıcı sonuçlar doğurmasa da sık olarak karşılaşılan bir durumdur.
Hastaların haklarını savunacak ve koruyacak bir kurumlaşma ile hak ihlallerinde hızlı, etkin ve doğru bir şekilde işleyen başvuru yolları bulunmamaktadır.
Yeni uygulamaya giren "Sağlıkta Dönüşüm Programı" nedeniyle özellikle sosyal güvencesi olamayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ve kamunun sağlık olanaklarından yararlanması güçleşmektedir.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 492
favori
like
share