Hem Hasımız Hem Hısımız:Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu Kitap Özeti - Hem Hasımız Hem Hısımız:Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu Kitap Tanıtımı


Derya Gültekin Karakaş
Konu: Ekonomi-Araştırma-İnceleme
ISBN: 9789750506802
Sayfa: 432
Ebat: 13 x 19,5 cm
Baskı Yeri: İstanbul
Basım Tarihi: 19.06.2009
İletişim Yayınları

Kitap Özeti

Türkiye’de banka sektörü, 1990’ların sonlarından itibaren
IMF gözetimi altında kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçti.
Özel bankalar ticari-sınai temelli holdinglerin bir parçası olduğundan,
banka reformu sadece bu sektörün yeniden yapılanmasının ötesinde,
aslında Türkiye’de sermayenin bir bütün olarak
yeniden yapılanması anlamına da geliyordu.
Derya Gültekin-Karakaş kapsamlı çalışmasında Türkiye finans kapitalinin
yaşadığı köklü dönüşümü tüm boyutlarıyla incelerken, devlet politikalarının
farklı çıkarlara sahip sermaye fraksiyonları arasında nasıl arabuluculuk yaptığını
sınıfsal analizlere de dayanarak ele alıyor: Sınıflar (ve fraksiyonları) vardır ve
belirli sınıf güçlerinin temsil edildiği bir oluşum olarak devlet, sermaye içindeki
baskın fraksiyonun çıkarları doğrultusunda sermaye birikimini ilerletmeyi
gözetmektedir. Nitekim Türkiye örneği, uluslararası sermayeyle daha fazla
entegrasyon çabasındaki Finans Kapital’in hegemonik kesimi ve devlet
arasındaki ilişkiyi açıkça gözler önüne sermektedir.
Analizleriyle ana akım ve ulusalcı iktisatçılardan ciddi şekilde farklılaşan yazar,
Türkiye’nin iktisadi anlamda oldukça fırtınalı yakın tarihine ışık tutmanın yanı
sıra “ulus-devlet ve küreselleşme” tartışmalarına da yeni bir boyut kazandırıyor.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 416
favori
like
share