Vatikan - Vatikan Ekonomisi - Vatikan YaşamıVatikan (Pontificio), İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. Yerleşik nüfus 930 civarındadır. Fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan bu nüfus turistlerle 1.500'ü aşmaktadır. Çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenmektedir. Dünyanın nüfus ve yüzölçüm olarak en küçük ülkelerindendir. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır. Devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmündedir. Papa, hem devlet başkanı, hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir. Katolik kilisesinin genel başkanı, Vatikan devleti'nin de başkanı olur. Papa yasama, yürütme ve yargının da başkanıdır. Vatikan'ın 100 kişilik küçük bir ordusu vardır.

Ana madde: Vatikan tarihi
İtalya'nın tarihiyle hemen hemen aynı tarihe sahip olan dünya Katolik dininin merkezi kabul edilen 0.44km karelik alana sahip. Pontificio ruhban sınıfı tarafından yönetilir. Devlet başkanı Papa'dır.

1929'da İtalya Devleti'yle Kilise arasında Patti Lateranensi antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla ülkenin resmi dininin Katolik dini olduğu ve Roma'nın kutsal bir şehir olduğu ilan edildi.


Papa'nın kabul günü genellikle haftada bir kez Çarşamba günleri Vatikan şehrinde, yazın ise Roma'ya yaklaşık 40 km. uzaklıktaki Castel Gondolfo'da gerçekleştirilir. Bu genel kabul gününe katılmak için Prefetto della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano adresinde bulunan büroya başvurmak gerekir. Katolik dinine mensup olanların bağlı olduğu kiliseden bir yazı getirmesi istenmektedir. Papa'nın kabul gününe katılacak kadınlar, uzun kollu, başı kapalı, Koyu renkli veya dikkati çekmeyen sade giysilerle, erkeklerse koyu renkli ceket ve kravatla katılmaları gerekmektedir.

EKonomisi

Vatikan’ın doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu veya yönlendirdiği günlük, haftalık ve aylık 200’den fazla gazete ve dergi, 154 radyo istasyonu veya emisyonu, 49 TV kanalı veya kablolu yayını bulunmaktadır.

Bütçesi; katoliklerden kesilen kilise vergisi, aidatlar, bağışlar, şirket gelirleri, hisse senedi-tahvil-bono gelirleri, bankacılık ve faiz gelirleri, hediyelik eşya satışlarından elde edilen gelirlerle basın yayından elde edilen reklâm gelirlerinden oluşmaktadır.


Vatikan'da etkileri ve güçleri tartışılamayacak başlıca birkaç akım vardır. Bunlardan ikisi laik, diğerleri dinsel niteliktedir. Laik akımlar Opus Dei (Tanrı’nın Eseri)'yle Malta Şövalyeleri’dir.

Domeniken tarikatı: Domeniken kelimesi latinceden Türkçe'ye çevrilmiştir, asıl telaffuzu DOMENİCANİ'dir. DOMENİCANİ kelimesi, üç şekilde kullanmaktadırlar.

DOMENİCANİ tarikatı adını kurucusu olan Aziz Domeniko tarafından almıştır.
DOMENİCANİ İtalyanca'da Pazarcılar diye geçer. Pazarcılar kelimesinden anlaşılabileceği gibi bu tarikata bağlı olan rahipler, her Pazar kilisede vaaz vermektedirler. Vaaz işlemi her rahip için zorunlu tutulmuştur. Böylece İncil'i ve Tanrı'nın söylediklerini insanlara daha iyi anlatabilmektedirler.
DOMENİCANİ kelimesini Latince'ye çevirdiğimizde "Domini-Cani" "Tanrı'nın Köpekleri" anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu kelimeyle domeniken tarikatının Allah'ın hizmetlileri olduğu ve Allah için çalıştıkları ifade edilmek istenmektedir.
Domeniken Tarikatı'ndaki rahip ve rahibeler, kendilerini Meryem'e adamış din adamlarıdır. Bunlar için en önemli husus, kurum olarak Kilise’nin sürekliliğinin korunması ve her koşul altında savunulmasıdır. Dominikenler, Kiliseye öncelik prensibine dayanan tarikattır.

Fransiskenler : Yoksullardan yana, din adına karşılıksız çalışan keşişler topluluğudur. Adlarını kurucusu olan Assisili Aziz Fransua 'dan almıştır.

Cizvitler tarikatı : Katolik aleminin entelektüelleri olan Cizvitler için önemli olan Papalık Makamıdır. Papaların kendileri veya Kilise'nin kendisi değil, Papalık Makamı'nın korunması ve savunulması öncelik taşımaktadır. Ayrıca bu tarikat papalık makamının korunması için kendi bankası olan dünya bankasını kurup tüm gelirini bu makamı güçlendirmek için kullanmıştır.

Coğrafyası

Konum: Güney Avrupa'da, İtalya'da yer alır.
Coğrafi konumu: 41° 54' Kuzey enlemi, 12° 27' Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 0,44 km2 veya 440.000 m2(Dünyanın en küçük ülkesidir)
Sınırları: toplam: 3,2 km
Sınır komşuları: İtalya 3,2 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Ilıman.
Arazi yapısı: Alçak tepeler
Deniz seviyesinden yüksekliği:
en alçak noktası: 19 m
en yüksek noktası: 75 m
Doğal kaynakları: yok
Sulanan arazi: 0 km2 (2006)

Nüfus: 900 (Yaklaşık)
Nüfus artış oranı: -
Nüfusun etnik dağılımı: Çeşitli ülkelerden papazlar,İsviçreli korumalar
Din: Katolik Hristiyan(%100)
Diller: İtalyanca,Latince,Almanca(İsviçreli korumalar konuşur)

Yönetim

Ülke adı: Resmi adı: Papalık (Vatikan)
Yerel tam adı: Santa Sede (Stato della Citta del Vaticano)
Yerel kısa şekli: Santa Sede (Citta del Vaticano)
Yönetim biçimi: Seçime Dayalı Mutlak Monarşi
Başkent: Vatikan (ülkenin tamamı)
Bağımsızlık günü: 11 Şubat 1929 (İtalya'dan)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CE (Avrupa Konseyi), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu, Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Daimi gözlemci statüsü: UN (Birleşmiş Milletler): 6 Nisan 1964'te gözlemci olarak kabul edilen Vatikan, 1 Temmuz 2004'ten beri oy hakkı dışında diğer gözlemcilerden farksız bir statüsü vardır.


Ekonomisi

Endüstri: Mozaik ve üniforma imalatı, dünya çapında finans ve bankacılık aktivitesi
Para birimi: Euro (EURo)
Para birimi kodu: EUR
Mâlî yıl: Takvim yılı

İletişim

Telefon kodu: 39
Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 3, kısa dalga 2 (2004)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2005)
İnternet kısaltması: .va
İnternet servis sağlayıcıları: 93 (2000)

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1318
favori
like
share