Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali Kitap Özeti - Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali Kitap Tanıtımı
Kitap Özeti
Yüce Allah, tüm varlıkların, kâinatın her şeyi ile ilgilendiği gibi insanın bütün ihtiyaçlarını da temin etmektedir. Bu ihtiyaçların merkezinde yer alanlardan biri onun içsel ve ahlâkî eğitimidir. Beyin, gönül ve nefs denen manevî, psikolojik merkezlerinin işlenmesi, gelişimi ve güzel ahlâkın temelini oluşturmak Kur'ân eğitiminin ana amacı olmaktadır. Kur'ân, insanı, beşerî fikirlerin tutsağı olmaktan kurtarıp genel geçer, evrensel ve tarafsız bir bilgi ile eğitmek için gönderilmiştir. Yüce Allah'ın bize uzattığı akıl ipi ile vahiy ipini buluşturmak ve insanı yüceltmek, din eğitiminin hareket noktası olmaktadır.

Bunu gerçekleştirmenin yolu, ana dili ile öğretimdir. Her toplum Kur'ân'ı kendi dili ile daha iyi anlayabilir, tanıyabilir ve hayatı ile buluşturabilir. Kur'ân mealini ve tefsirini yapmamızın amacını da bu ilke belirlemektedir.

Kur'ân'ı Arapçasından okuduğumuz kadar mealinden de okuyup anlamaya çalışmalıyız. Hatim, Arapçasından yapıldığı gibi mealinden de yapılır. Üstelik Kur'ân'ı anlayarak okumak daha sevaptır. Çünkü Kur'ân, anlaşılmak için gönderilmiştir.

Bu mealde, konular veya terimler uzun uzadıya izah edilmemiş, çok zorunlu olmadığı sürece parantez de kullanılmamıştır. Açıklanmasını istediğimiz veya okuyucunun ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz meseleler, daha önce 21 cilt halinde yayınladığımız Yeni Bir Anlayışın Işığında KUR'ÂN TEFSİRİ adlı eserimizden takip edilsin diye dipnotlarla yer belirlemesi yapılmış ve tefsirimize müracaat edilmesi istenmiştir.

Bu meali hazırlarken desteğini aldığımız mealler olmuştur. Biz bunların hepsini burada sıralamayacağız; ancak birkaçım vermeyi uygun buluyoruz. Muhammed Esed'in Kur'ân Mesajı Meal-Tefsir'i, Prof. Dr. Ali Özek ve arkadaşlarının Kur'an-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meali, Prof. Dr. Ömer Dumlu ve Prof. Dr. Hüseyin Elmalı'nın Kur'an-ı Kerimin Türkçe Anlamı, Prof. Dr. Mehmet Çakır'ın Kur'an-ı Kerim ve Türkçesi, Prof. Dr. Süleyman Ateş'in Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Prof. Dr. Hüseyin Atay'm Kur'ân Türkçe Çeviri, Prof. Dr. Salih Akdemir'in Son Çağrı Kur'ân, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim Meali ve Muhtasar Tefsiri.

Bu meale Doç. Dr. Mehmet Okuyan'ın büyük hizmeti geçmiştir. Ona ve mealin basımında maddî desteğini esirgemeyen Dr. Ersin Arıoğlu'na teşekkür ediyor, Yüce Allah'ın kendilerine ve ailelerine dünya ve ahirette güzellikler vermesini diliyoruz.[COLOR="darkorange"]Künyesi

· Bayraklı Yayınları
· Basım Tarihi : 06 - 2009
· ISBN : 9789944288071
· Sayfa Sayısı : 605
· Etiket Fiyatı : 21.60 TL

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1280
favori
like
share