güzel sözler - anlamlı sözler
1. Sadece, samimiyete erenler ve onlara tâbi olanlar Hakikate erecektir!
2. Basarî, Hakikatin yolunda samimiyet ve sabırla yürüyenlerin ereceği sarayın adidir!
3. Terk edebildikleriniz kadar ileriye geçebilirsiniz, yönelişiniz gerçeğe olduğu sürece.
4. Her kapıyı açan tek anahtar vardır: SAMIMIYET!
5. Biliniz ki, samimiyetin açamayacağı kapı mevcut değildir!
6. İnsan ile diğer yaratılmışlar arasındaki fark; birincisinin, gördüklerinin ardına geçebilmesi kadardır!
7. Karşısındakini kendine tercih edemeyen kişi, samimiyetten çok uzaktır!
8. Samimiyet, karşınızdakinin hak ve hukukuna tecavüz etmeyen teklifsizliktir!
9. Gören, düşünebilen ve idrak yüceliğine erenlerden olmaya çalışınız!
10. İdrakin yüceliğine eremiyorsanız, inkârın basitliğinden sıyrılınız!
11. Ne mutlu, gerçeğe erene; ve O'na tâbi olabilene!
12. İnsan ismine liyâkatiniz, insanlara erisen iyiliklere vasıta olabilmeniz nispetindedir!
13. Aldıklarınız kadar basitliğe, verdikleriniz kadar yüceliğe yaklaşırsınız!
14. Zirvede oturmaya, sadece verenlerin hakki vardır!
15. Kadın, hisleriyle hareket eden; erkek, özündeki gerçekle davranışlarını düzenleyen yaratığın adidir!
16. Gerçeğin yoluna adım atanlar, şeklin ötesine geçmeyi başaranlardır!
17. Eren, özündeki Hakikat noktasında eriyendir!
18. Eriyen, erendir... Ermedikçe, eriyemezsin!
19. Mükâfata hak kazananlar sadakat sahipleridir!
20. Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesîle olmuştur!.
21. Pişmanlığın acılığını tatmak istemiyorsanız, hemen elinizdekileri değerlendirmesini öğreniniz!
22. Dostluğu yürüten, fedakârlıktır!
23. Cahil, idrakten nasibi olmayandır!
24. Zamanın ötesine geçebilenlerin iki özellikleri olur; ilim ve vericilik!
25. Anlayamadığımı anlamamaktan, Rabbime sığınırım!
26. Zavallı, yaradılışındaki gayeden bîhaber olandır!
27. Görgünüz, yaşadıklarınız nispettedir!
28. Gözlerinizi kapadığınız anda madde ötesine geçemiyorsanız, biliniz ki çileniz sürecek!..
29. Geçmişin telâfisi olmayacağını unutmayınız!
30. Kaçınılması zarurî olan hususların başında istismarcılık gelir!
31. Süratinizin artmasını istiyorsanız, vites değiştirmesini öğreniniz!
32. Değerlendirmek, hikmetini idrâk ve gereğini tatbik etmekle mümkündür!
33. Çıkış noktanızı, yolunuzu ve hedefinizi tespit etmiş miydiniz?
34. Yaşadığınız günün değil, zamanın fevkindeki insan olmak mühimdir!
35. İsmini, zamanın silemediği öze ermişler arasına girmeye çalışınız!
36. Sonlu olmak istemiyorsanız, rotanızı sonlulara göre ayarlamayınız!
37. HİKMET, basitlik kavramını yok etmiştir!.
38. Biliniz ki, değerlendiremedikleriniz de en az değerlendirebildikleriniz kadardır!
39. Allah indinde, basitliğin yeri olmadığını idrâk ediniz!.
40. Sonsuzluk, algıladıklarını hakkıyla değerlendirebilen ve idrâk ettiklerini tatbik edebilenlerin hakkidir!
41. Basit görmeyiniz, değerlendirmeye çalışınız!
42. Kendinizi bilemiyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz!
43. Görünüz ve susunuz; dinleyiniz ve gene susunuz; öğreniniz ve gene de susunuz. Ta ki, konuş, denilene kadar!
44. Biliniz ki, zamanı geldiğinde dahi söylenemeyecek gerçekler vardır!
45. Karşınızdakilerin de, size karşı dile getiremeyeceği şeyleri olduğunu unutmayınız!
46. Sırların açılmasını istiyorsanız, "sır" saklamasını öğreniniz!
47. Zamanın değiştirebileceği şeyler için hüküm vermeyiniz!
48. En büyük ihanet, sırları ifşâ etmektir!
49. Sırrı ifşâ eden, cezasını "sır"lardan uzak yaşamakla öder!
50. "Zan"ınızdan geçip, onu terk etmedikçe, seyredemezsiniz!

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 442
favori
like
share