Azərbaycan Atasözleri - Azəri Atasözleri
ATA SÖZLERI

***

Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə.
***

Ac toyuq yuxusunda darı qörər.
***

Aclıq sofiliyi pozar.
***

Aclıqda darı cörəyi halvadan sirin olar.
***

Aclıqdan kimsı ölməz, ölən toxluqdan ölər.
***

Aclıqdan quduranı saxlamaq olar, toxluqdan quduranı saxlamaq olamz.
***

Acını dadmayan sirini bilməz.
***

Adam adamdı olmasa da pulu, eşşək eşşəkdi olmasa çulu.
***

Adam aşını – işini bilməlidir.
***

Adam var – adamlarin naxşidi, adam var – eşşək ondan yaxşıdı.
***

Adam yanıla – yanıla öyrənir.
***

Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.
***

Adamı söz, kababı köz yandırar.
***

Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.
***

Adamın başına nə gəlsə dilindəndir.
***

Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var.
***

Adilin qəzəbındən qorxmaq gərək, zalımın sükutudan.
***

Ağ divara hansı rəng çəksən tutar.
***

Ağ evi görəndə qara evı yaddan çıxartma.
***

Ağ qoyun, qara qoyun keçid başında bəlli olar.
***

Ağ parçaya ləkə tez düşər.
***

Ağılları bazara çıxardıblar, hər kəs yenə öz ağlın tapıb.
***

Ağıllı arvad ara, ağılsız arvad vara qaçar.
***

Ağıllı bildiyini söyləməz, dəli söylədiyini bilməz.
***

Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.
***

Ağıllı düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.
***

Ağıllı gördüyünü, ağılsız eşitdiyini söylər.
***

Ağıllıynan çəkişmək cahilnan halva yeməkdən yaxşıdır.
***

Ağır qazan gec qaynar.
***

Ağılsız dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır.
***

Ağır otur, “ağa” desinlər.
***

Ağladan yanına get, güldürən yanına getmə.
***

Ağlam ölü üçün, ağla dəli üçün.
***

Ağlamakqla gülmək bacı-qardaşdı.
***

Ağlamayan uşağa süd verməzlər.
***

Ağlarsa anam ağlar, qalanı yalan ağlar.
***

Ağlayanın bir dərdi var, gülənin beş.
***

Ağlayışın bilməyən ölüsün murdarlayar.
***

Axar su murdarləq götürməz.
***

Axmaq it aya hürər.
***

Axsaq eşşəyin kor nalbəndi olar.
***

Axşamdan sonra gələn qonağin yeyəcəyi soğandır.
***

Axsamın xeyrindənsə sabahın şəri.
***

Al almaya daş atan çox olar.
***

Alan aldanmaz, satan aldanar.
***

Aldığı bir iynədi, dəmirin batmanın yoxlayır.
***

Ala it çaqqalın dayısıdı.
***

Alçaq ata hamı minər.
***

Alçaq dağa qar yağmaz!
***

Alçaq yerdə təpəcik özün dağ sanar.
***

Allah bir qapını bağlayanda bir qapını açar.
***

Allah bu əli o ələ möhtac eləməsin.
***

Allah boynuzsuz qoçun qisasın buynuzlu qoçda qoymaz.
***

“Allah” deyən namurad qalmaz.
***

Allah dəvəyə qanad versəydi, dam – divarı yıxardı.
***

Allah əsilsizə düşürtməsin.
***

Allah min dərd verib, min bir dərman.
***

Allah möminə hər şey bağışlar.
***

Allah saxlayanı qurd yeməz.
***

Allah tənbəli sevməz.
***

Allah var, rəhmi da var.
***

Allah verəndə bacadan da tökər.
***

Allah yolunda yox, şeytan yolunda çox.
***

Allah inanmayana bəndələr də inanmaz.
***

Allahdan nə gəlsə xoşdur.
***

Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al.
***

Anlamaza hörmət elərsən, deyərI məndən qorxdu.
***

Anlayana milçək sazdır, anlamayana zurna da azdır.
***

Araba aşandan sonra yol göstərən çox olar.
***

Arxa su gələnəcən qurbağanın canı çıxar.
***

Arı qəhrin çəkməyən balın qədrini bilməz.
***

Arifə bircə işarə də bəsdir.
***

Armudun yaxşısını meşədə ayı yeyər.
***

Arsızın üzünə tüpürüblər, “yağış yağır” demiş.
***

Arvad iki olanda ev süpürülməmiş qalar.
***

Arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar.
***

Aslan qocalanda başına çaqqal-çuqqal toplaşar.
***

Aslanın balası aslan olar.
***

At ilə yola çıxan eşşəyin vay halına.
***

At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək
***

At olanda ot olmur, ot olanda at.
***

At ölər – meydan qalar, igid ölər – şan qalar.
***

Ata nal çalındığın görəndə qurbağa ayaqlarını uzatdı.
***

Attdan düşüb eşşəyə minməzlər.
***

Atı satıb eşşək alıb, dumbula-dum, dumbula-dum!
***

Atını bağla dirəyə, sonra Tanrıya tapşır.
***

Atlı qonq itli qonqdan yaxşıdır.
***

Atnan qatır savaşdı, arada eşşək öldü.
***

Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa.
***

Ay işığına it hürər.
***

Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.
***

Ay gedən it, gəl məni tut.
***

Ay qaynana, heç gəlin olmamısan
***

Ayıya dayı deyərlər körpünü keçincən.
***

Azı bilməyən çoxu heç bilməz.
***

Bacanaq bacanağı görəndə qaşınma tutar.
***

Baxmaqla öyrənmək olsa, ittdən qəssab olardı.
***

Balını ye, arısını soruşma.
***

Başaçığın qaçacağı yer – papaqçı olar.
***

Baş – başa vermyincə, daş yerindən qopmaz.
***

Başladığın işi yarımçıq qoyma.
***

Bəy don geydi, hamı dedi: mübarək olsun. Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin
***

Bilən az deyər, biməyən yüz.
***

Bimədiyin bildiyindən çoxdu.
***

Bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdı.
***

Bir ağacda gül də bitər, tikan da.
***

Bir aya yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğlan bir atanı dolandırmadı.
***

Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.
***

Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
***

Bir dana bir naxırı korlar.
***

Bir daşla divar olmaz.
***

Bir dəfə aldanmışda qəbahət aldadanın, iki dəfə aldanmışda qəbahət aldananın.
***

Bir dərdlinin dərmanı o dərdə düşəndən al.
***

Bir gün duz yediyin yerə qırx gün salam ver.
***

Bir it hürməklə karvan qayıtmaz.
***

Bir küllükdə iki xoruz banlamaz.
***

Biri od olanda biri su olsun gərək.
***

Biri ölməsə, biri dirilməz.
***

Birin gör - fikir elə, birin gör – şükür elə.
***

Boş araba çox səs salar.
***

Boş sünbülün başı yuxarı olar.
***

Böyük balıq kiçik balığı yeyər.
***

Böyük böyüklüyün bilməsə, kiçik də kiçikliyin bilməz.
***

Böyük loxma çeynə, böyük söz danışma.
***

Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz.
***

Böyüyün tanımayan qibləsin də biməz.
***

Bu cırım, bu cındırım, mən durum necə sındırım
***

Bu darı o aclığa çatmaz.
***

Dəni məndən yeyir, başqa yerdə yumurtlayır.
***

Dil var bal - gətirər, dil var – bəla gətirər.
***

Dirini öldürmık olar, ölünü diriltmək olmaz.
***

Dost başa baxar, düşmən ayağa.
***

Beğeniler: 3
Favoriler: 1
İzlenmeler: 498
favori
like
share