Qedim Azerbaycan Edebiyyati - Azerbaycan Edebiyyatı
(en qedim zamanlardan xııı esre qeder)
Dövrün mühüm hadiseleri
-"Avesta" e.a I miniliyin ortalarına aid olan büyük bir abidedir. E.a III-V esrlerde Zerdüşt bir peyğemberdi.,"Avesta " ise ateşperestliyin müqaddes kitabı kimi şöhret tapmışdır.
-Bir kökden geldiklerine ,eyni bir dilde yarandıglarına göre türk edebiyyatları yeni dövre (XVI-XVII ESRLERDE) qeder bütöv bir sistem teşkil etmiş ,ideaya-mazmun ,ifade-forma baxımlarından sıx qarşılıklı elaqede olmuşlar.
-I minlliyin ikinci yarısında türklerin müteşekkil axınları Azerbaycanda türklüyün mövqeyını daha da güclendırır.
-I minilliyin sonu,II minilliyin evvellerınde fars dili,ümumen, müselman şerqinde edebiyyatın esas dili olaraq tarixi bir nüfuz qazanır.
-QETRAN TEBRİZİ,MEHSETİ GENCEVİ,EFZALEDDIN XEQANİ,NİZAMİ kimi şairlerimiz farsca yazsalar da,tebliğ etdıkleri ideyalarda ifade-üslub baxımından türk-Azerbaycan edebıyyatının hadıselerini ardıcıl şekilde nümayiş etdırırdıler.
-II minilliyin evvellerinde DEDE QORQUD eposunun yazıya alınması,edebıyyatımızın yalnız ereb,fars dillerinde yox,doğma dilimizde de inkişaf etmesi demekdir.
-EBU ELİ İBN SİNA,EBU NESR EL-FERABİ,İBN RÜŞD kimi müselman mütefekkirleri qedim dünyanın en müxtelif xalqlarına mexsus ideyaları,felsefi-ictimai görüşleri tehlil ederek islamın menevi cebbexanasına çevirirler.
-bu dövrün en geniş yayılmış janrı MEDHIYYE idi.
-saraylara tabe olmayan,humanist fıkırler tebliğ eden şairler:QETRAN TEBRİZİ,MEHSETİ GENCEVİVE EFZALEDDİN XEQANİ.........

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5021
favori
like
share
XOZIK Tarih: 03.03.2012 17:16
marhaba nehir