Davul Dersleri Ve Teknikleri - Bateri Dersleri Ve Teknikleri

Baştan sona kadar hızlıca okunacak,( anlamadığınız kısımları geçin)
Sonra, tekrar ederek anlaşılır hale getireceksiniz)

Nota ve vuruş öğrenirken, Ritm denilen, seslerin veya vuruşların düzenli aralıklarla, ardarda gelmesinden söz edildiğini hatırlatmamız gerekir
Saatin tik-takları bunun en güzel örneğidir Bu ses, saniyede bir vurarak devam eder Mekanik saatlerde, “tik” sesi vuruşun başında gelirken, “tak” sesi de saniyenin ortasında çıkar Saniye göstergesi olan saatlerde, pil ile çalışıyorsa bu sesi duymayıp saniye ibresinin iki harekette bu saniyelik süreci geçirdiğini izleyebilirsiniz (Saat vuruşundaki tik-tak seslerinin avantajını ikinci bölümde göreceğiz)
Bateride ana tempoyu veren unsur ayak pedalı olduğu için, bunu ayak tabanının pedalı yukarıdan aşağıya indirdiği andan tekrar yukarıdaki yerine geldiği zaman dilimi kadar süreçte yaptığını, yani tik sesiyle ayağın tabanının yere vuran hareketini, tak sesiyle de tekrar pedalın yukarı kalktığını düşünecek ve uygulamaya çalışacağız(klasik anlayışta pedal ile tempo vuruşu, ayak topuğunun yere basılı olarak durduğunu, ayağın ön kısmı tabir ettiğimiz uç kısmıyla taban hareketi yaptığını, bilekten hareket olduğunu varsayıyor ve şimdilik bu tip çalışmayı öneriyoruz) Özetle, saatin tik seslerinde ayakla tempo tutuyoruz

Genelde, dinlediğimiz müzik parçaları bahsettiğimiz tarzda, tik-tak seslerini andıran tempodadırMarşlar ve disko ritmi, verilebilecek en basit örneklerdir Ancak, biz saatin tik-taklarının hızı olan, dakikada 60 vuruşluk olan bir tempodan bahsediyor ve “müzikte hız birimi tempo’dur” diyoruz(Metronom isimli cihaz, saat gibi, tik-tak vuruşlarıyla bize tempo’ları hız dereceleriyle bildiren alettir)
Zaten yeni başlayan biri olarak çok yavaş hızda çalışmanın gerektiğini hatırlatıyoruz(dakikada 60 vuruşlu bir tempo “yavaş tempo” kavramına girer)
Şimdi bir saat sesi temposu yardımıyla ayak vuruşumuzu bir – ki – üç – dört - bir – ki – üç – dört diye sayarak tempomuzu tutturmaya çalışalım
Epeyce bir miktar bir – ki – üç – dört şeklinde kendini tekrarlayan bir döngü kurun (ayak vuruşlarıyla)

Evet biraz durabilirsiniz
Şimdi tekrar başlayın, ama mutlaka bir – ki – üç – dört – diye her vuruşta saymaya, saatin düzeninde gitmeye devam edin

Bu yaptığınız işin Nota’cası aşağıdaki gibidir

Vuruş=60


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(Şu anda, dakikada 60 vuruş olan hızda yani yavaş tempoda çalışıyorsunuz)
tik tik tik tik


Müzikte sesler nota işaretleriyle gösterilir Çeşitli müzik programlarında farklılıklar olsa da, bateride sağ ayakla çalınan davul, porte denilen 5 paralel eşit uzunluktaki nota yazmaya yarayan çizgi grubunda, birinci aralığa işaretlenerek gösterilir(örnekteki notalar kroskes = göbek davulu = bass drum vuruşunu gösterir)

Örnekteki notaların herbiri temel vuruş olan “1/4 = bir dörtlük” nota değerindedir (“Müzikte temel vuruş değeri bu vuruştur” varsayımıyla hareket edeceğiz)

Bir ölçü içinde 4 tane dörtlük varsa, yani, “bir vuruş” değerinde 4 adet nota bir grup oluşturularak dikey çizgilerle ayrılıyorsa, 4/4’lük ölçüden bahsetmiş oluruz(yazıyla “dört dörtlük” dediğimiz şey o parçanın “ritm bilgisi”ni belirten işarettir Portenin en başına konulan “anahtar” denilen işaretin hemen sağına konulur Notalar bunun peşinden başlar)

Örnek notalarımızın herbiri saatin “tik” sesiyle eşdeğerdedir(tik-tak’la karıştırmayın! TİK-TAK’ları 8’lik nota kavramında, ikinci bölümde konuşacağız)
Biz her saniye itibarıyla ayağımızın tabanını, topuk kısmı sabit kalırken yere vuruyor ve gözlerimizle de notamızı takibediyoruz (Bu işi binlerce kez yapmanız lazım)
Gerçekten, bateri çalabilmek için tabii bunu notalı-metodlu bir şekilde yapabilmek için eldeki her türlü alıştırma veya ders notlarını bıkmadan usanmadan defalarca, yavaştan başlayarak, alıştıkça hızlanarak çalışmak esastır
Yeteneği kazanıp belli bir noktaya gelince, daha ileri noktalar için de çalışmak gerekecektir
Yukarıdaki paragrafta, porteyi dikey kesen çizgilere “ölçü çizgisi” denildiğini belirtmiştik Dikkat ederseniz her ölçüde dört tane bir vuruş değerinde olan (1/4’lük) nota vardır Bu notanın ismi neden ¼’lük diye sorarsanız, “tam nota”nın, “birlik” nota olduğunu ve bunun da 4 vuruş değerinde olduğunu, yumurta biçiminde bir işaret olduğunu, 4/4’lük ölçüyü tek başına kapsadığını söyleyebiliriz Tam nota” görüldüğünde 4 tane ¼’lük tempo vuruşu yapılacak sürede çalınacağı anlaşılır(varsayımımızdaki tempoya göre 4 saniye sürer)
Baştan ne demiştik: “Her vuruşu saatin tik’lerine göre yapalım”

BİRAZ MATEMATİK HESAP YAPALIM
Yukarıda anlattığımız 4’lük notalarla ayak temposu vuruyoruz Ölçümüz 4/4’lük yazıyor “1 dakikada kaç ölçü, kaç vuruş yaparız?” diye kendimize sorarsak; 60/4=15 ölçü çalışma yaparız; 1 dakikada da 60 saniye olduğuna göre 60 vuruş yapmış oluruz
Çok çocukça geldi değil mi? Hayır, öyle düşünmeyin İşin içine, hiç bilmeyen birilerine nota-vuruş-tempo-hız-değer- vs gibi soyut anlatımda bulunursanız ve bunu da yazıyla(mektupla) yapıyorsanız, bu tip esprilerle ortalığı biraz yumuşatmanız gerekir

Bu dersi yarım saat çalışırsak kaç ölçü çalışmamız gerekir, kaç vuruşluk bir antreman yapmış oluruz?

Ayak saniyede bir vuruş yaparken, sağ elimizi sağ dizimizin üstüne, kolumuz bacağımızın üst kısmına bitişik durumdayken, elimizi bilekten hareket ettirerek-ayak tempomuzla birlikte-tempoya eşlik ettirelim ve gene bir-ki-üç-dört-bir-ki-üç-dörtdiye sayalım(El için nota yazmadık, sağ ayağın taklidini yapıyoruz)
Saatin saniyesine göre çalıştığınız için teşekkür ederim Bu arada kendinize iyilik ettiğinizi bilinİleride mutlaka bir metronom edinin

Bu vuruşları yaparken gözünüz mutlaka notadan takipte olacak ve görmüş olduğunuz notayı vuracaksınız El, ilavesini taklit olarak yapıyoruz ama şu anda “sağ ayak pedal=davul” notasını öğrenmektesiniz

Aynı varsayımsal el çalışmasını, eksiklik hissedilmesin ve alıştırma olsun diye sol ayak ve sol elle de yapın Bıkana kadar, yoruluncaya kadar yapın Tempoyu bozmadan ayak ve el değiştirmeler gibi kendinize eğlence çıkarın

İyice alıştıktan sonra, hızınızı kendi keyfinizce arttırın

Söylemeyi unutuyordum, içi kara renkli dörtlük notamızın bir sapı var
Tam notada ise böyle bir sap yok ve içi boş; dört vuruş değerinde
Bunun yarısı değerinde olan nota da 2’lik notadır, değeri iki vuruştur İçi boş yumurta gibi olan işarete bir sap konulunca olur
Matematik formül şöyledir:


Birlik nota dört vuruş değerindedir İkilik notalar Dörtlük notalar bir vuruş değerindedir
İki vuruş
Değerindedir


Dörtlük nota esasını çok uzun bir süre, beynimizin içindeki doğal saatin içinde yerleşene kadar kullanacağız

Birinci dersin son sözünü söyleyelim:

Sayma örneklerinde bir-ki-üç-dört
bir-ki-üç-dört
bir-ki-üç-dört şeklinde örnek vermiştim

“Sayma kalıpları” ileride çok işimize yarayacağı için dört ölçülük bir grup,
birinci-ikinci-üçüncü ve dördüncü satırları(ölçüleri) anımsatması itibarıyla;

Bir-ki-üç-dört,
İki-iki-üç-dört,
Üç-ki-üç-dört,
Dört-ki-üç-dört

şeklinde sayılmaya alışılacak Bu sayede 4 ölçülük kalıplar kolayca tekrarlanabilecek

Dörtlük notanın bir vuruş olduğunu ve saniyeyle çalıştığımız için 1 saniyelik bir zaman süresi kapsadığını önceki derste öğrenmiştik

Dörtlük “Sus” da, notada öğrendiğimiz kadar süreyle vuruş yapılmayacağını – susulacağını – anlatır(bu susmaya ve kavrama “es” deriz)

Basit bir örnek verirsek, Mehter Marşı temposundan söz edebiliriz(sadece bilinen bir melodi olduğunu düşündüğüm için)

Şöyle bir hafızanızı yoklarsanız, Ceddin deden, neslin babannay nay nanay diye giden marşlarımızdan melodisi ve ritmi aklınıza gelecektir Bunu, öğrenmiş olduğumuz davul pedalında uygularsak, üç tane “dörtlük vuruş ve peşindeki dördüncü vuruşun “sus” olduğunu göreceksiniz

Demek ki 1-2-3-4 diye sayarken, sağ ayağınız pedala 1-2-3ncü vuruşları eşzamanlı tempomuza göre yapıyor, 4ncü vuruş “es” (sus) olduğu için vuruş yapılmıyor(ama sayılıyor)

Şimdi bunu elle yapıp, ayağımızla tempo sayışı yaparsak, ayakla 1-2-3-4 sayalım ve bununla birlikte tempo vuralım Elimizle de 1-2-3’ü ayakla paralel vuralım; 4ncü vuruş es olduğu için elle olan vuruşu yapmayalım “es” geçelim

Bunu notalı hale getirelim:

Trampet notasını portede 3ncü aralıkta gösterdiğimiz için sağ elinizi dizinizin üstünde, sanki trampet kullanıyormuş varsayımıyla hareket edip yazacağız Böylece bateri çalmada iki uzvun nota cinsinden nasıl görüldüğü hakkında bir fikriniz olacak (Bu arada 4’lük nota ve 4’lük sus kavramını da anlamış olacağız)1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

------------- -------------- ------------- -------------

Birinci ölçü İkinci ölçü Üçüncü ölçü Dördüncü ölçü(Notamızda bir teknik aksaklıktan dolayı ölçü çizgilerimiz silik çıkmış- görünmemişAma, 4’lük ölçülerle yazılmış olduğu anlaşılıyor)

İki uzvunuzu, yani el ile ayağınızı bir arada yukarıdaki notaları çalar hale getirebildiniz mi? İnsan refleksi, sağ el için yazmış olduğumuz üstteki trampet vuruşlarını yaparken, daha doğrusu oğrenmeye başlarken, farkında olmadan ayağını da 1-2-3-4 yapmak yerine, 1-2-3-es gibi yapmaya eğilimli olabilir Eğer bu hataya düşmeyip, ayak 1-2-3-4 giderken elinizle de 1-2-3-es yapabiliyorsanız ‘sizde iş var!’ demektir

Şimdi bir de tam tersini deneyin; sağ el 1-2-3-4 giderken, ayak temposunu melodi haline getirelim, yani 1-2-3-es şeklinde yapalım

Bu, nota olarak aşağıdaki 3 numaralı alıştırmada yazılmıştır Bunu da, ilk seferda başarıyorsanız bravoRefleksiniz iyi demektir

Bateri çalabilmede bu el ve ayak vuruşlarını ayırma çok önemlidirDavul notasında zil vuruşları beşinci çizgiden sonraki(üstte) gelen boşluğa x işareti gibi olan bir simge nota ile yazılır Yani, geleneksel notadaki yumurta gibi olan işaretten farklıdır

Bazı metod yazarları, standart, yazılması gereken işlemleri nota çok kalabalık olmasın diye dipnot olarak yazarlar ve önem verilmesi gereken notaları yazarlar Mesela ayak ve trampet üzerinde çalışılacakların notasını yazıp, dipnotta, “sağ el swing gidecek sol ayak 2 ve 4’leri vurup sayacakgibi

Biz şimdi zil, trampet ve davul pedalıyla ilgili basit bir örneğe gitmeden önce “birlik” tam nota, “ikilik” yarım nota gibi, yukarıda sözünü ettiğimiz, fakat örneklemesini yapmadığımız hususları görüp öyle geçelim istiyorumŞİMDİLİK, BAGET OLMADAN EL VE AYAKLA ÇALIŞIYORUZ BİLGİSİ OLAN VE BATERİYE ALIŞIK, SOPA TUTMAYI BİLENLER İSTEDİĞİ GİBİ ÇALIŞABİLİR BAGET TUTUŞ VE ALIŞTIRMALARINI, GÜRÜLTÜSÜZ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ DAHA SONRAKİ BÖLÜMLERDE ANLATACAĞIZ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Saniyede 1 vuruşlu, dört-dörtlük ölçüde, dört ölçülük bu alıştırmamızın bir ölçüsünü ayırıp aşağıya yeni bir örnek hazırlıyorum

(Hemen hatırlayın birlik nota tam nota demekti ve içi boş yumurta görünümlüydü)Portede ilk boşlukta yer alan pedal satırında gördüğünüz birlik nota, elimizle 1-2-3-4 temposunu vururken, ilk el vuruşumuzla birlikte, sağ ayağımızla vuracağımız ve 4 vuruşu da içeren uzunlukta olan nota değeridir

Yani, ayağımızla vurduğumuz bu tempo, 4 tane el vuruş süresi kadar süre alacaktır ve siz yene sesli olarak “bir-ki-üç-dört” sayacaksınız, işte bu kadar basit!

Şimdi bu çalışmayı birlik notayı çok iyi kavrayana kadar 1-2-3-4 diye sayarak defalarca yapınız ve öğrenince hızlanınız

İyice anlaşılır hale gelince diğer el ve ayağınızla da çalışmanızı sürdürün

Bu noktada yeni bir kavramı, “Aksan” kavramını da öğrenelimAksan, “vurgu” anlamına gelen, üzerinde görüldüğü notayı biraz daha kuvvetlice vurulacağını gösteren bir işarettir Örnekte, yan yatmış “v” veya matematikteki “büyüktür” işareti (greater than) aksan işaretidir

Hadi bakalım, hem “birlik” ayak vuruşunu hem de 1nci vuruşumuz olan el hareketimizi, biraz daha kuvvetlice vurup diğer 2-3-4’ncü vuruşlarımızı normal kuvvetle vurarak dersimizi öğrenelim Kızılderili dansı ritmini andıran bu vuruşları, notaya bakarak tekrar-tekrar yapalım

Sırası gelmişken, nota yazımında, ölçü çizgilerinin sonunda biraz daha kalınca hatlı olan bir çizgi ilavesi yani “çift çizgi” bitiş çizgisi ismini alır

Bitiş çizgisinden önce konulan iki nokta üstüste işareti de o notaların başa dönülüp tekrar çalınacağını gösterir(Daha ileride öğrenilecek çok şey var)

Bu kavramın anlaşıldığı ümidiyle, 2’lik nota nedir, bunu örnekle öğrenelim

İkilik nota, içi boş olan yumurta işaretinin saplısıdır

Sağ elimiz 1-2-3-4 temposunu (yavaş hızda) vururken, 1nci vuruşta ayakla yapılan vuruş süresini 1-2’yi geçip 3ncü vuruşa gelince tekrar ayakla vurulup 3-4ncü vuruş süresince devam ettirilirse “ikilik” iki vuruşla ölçümüzü tamamlamış oluruz1 2 3 4

Bu ayak vuruşunu bağımsız olarak yaparsak, ayak 1 de vurulur, ikinci dörtlükte bu vuruşun süresi devam ettirilir Notamız gereği 3ncü dörtlük vuruşta bir daha pedala vurulur, dördüncü dörtlükte bu vuruşun süresi devam ettirilir


Çalışmamızı bir adım daha ilerletelim: Ayak vuruşlarının olduğu 1nci ve 3ncü vuruşlara “Aksanlı” vuralım; biraz daha kuvvetlice vuruş yapalım Diğer vuruşlar normal kuvvette olsun, bakalım nasıl bir ses dizisi elde edeceğiz?

> >


Kızılderililer savaşa hazırlanıyor galiba!

Birlik ve ikilik notalardan bahsedip, dörtlük notanın bizim her bir vuruşumuza eşdeğer olan tempomuzu oluşturduğunu söyledik durduk Peki bunun küçükleri neler diye soracak olursak, 1/8’lik yani sekizlik notadan bahsetmemiz gerekir

Hani başta saatin “tik”leriyle çalışıyoruz, “tik-tak”la karıştırmayın diye uyarmıştık ya İşte şimdi bu noktaya geldik

Saatin tik-tak’ları, bizim bir saniye süren dörtlük nota vuruş değerinin yarı yarıya bölünmesini sağlar: Biz, standartımız olan vuruş tempomuzda yani dörtlük notada bir vuruş yaparken, sekizlik notalarla iki adet vuruş yapabiliriz Bunların değeri de yarımşar saniye sürer

Aşağıdaki örneğimizde dörtlük notayı ikiye bölünce görüntünün ne olduğunu, sekizlik notanın nasıl yazıldığını gösteriyoruz Dikkat edilirse sap burada da değişime uğruyor ve değeri değiştiriyor Saptaki bir adet çengel, eğer nota sayısı artıyorsa, kolaylık olsun diye iki veya daha fazla notayı birbirine bağlayan uzun çengel haline getirilebiliyor

Nota değeri açısından bakarsak, dörtlük notalarla ayağımızın tempoyu vurup kalkarken yaptığı “iniş-kalkış” hareketi bize sekizlik değeri çok basit anlamda saatin “tik-tak” ları gibi anlatıyorAyakla vurduğumuz tempoda, ayak , aşağıdaki vuruş noktasına ulaşıp, “pam” sesini çıkarırken (yani saatteki “tik” sesi), hareketin yönü aşağı inen ok görünümündedir(vuruş yönü) Bu, bir vuruşluk sürecin yarısı olan, ayağın iniş süresinde el ile yapılan vuruş, ayağın yukarı çıkan oktaki gibi kalkış aşamasında elle bir kez daha vurulacaktır Bu ikinci vuruş saatin “tak” sesine karşılık gelen ikinci vuruştur (Ayağın iniş kalkışı: 1 vuruşluk süredeki hareketi ↓↑ bu sürede elin hareketi iki vuruş, biri ayağın inişinde, diğeri kalkışında: ↓↓ )

Ayak pam-pam-pam-pam diye giderken, (tik-tik-tik-tik gibi saniye başı vuruşu yaparken) elinizle vuruşu yapıp, ayağın kalkış yaptığı, yani pedalın üst (maximum) noktaya çıktığı zaman da elinizle vuruyorsunuz

Müziğe eğilimli biri olduğunuz için sanırım soyut anlatılan bu kavramı anladınız

Eğer 8nci sayfadaki 2’lik notalarla yapılan çalışmayı iyice öğrenip geçmişseniz, oradaki 2’lik vuruşu dörtlük, dörtlük trampet vuruşlarını da sekizlik vuruşlar gibi düşünürseniz (simüle ederseniz) bahsettiğimiz sekizlik vuruşları kolayca yapabilirsinizAşağıdaki örnekteki sekizlik notaların (zillerin) alttaki dörtlük notalarla bağlantılı portede yazılış biçimi, vuruluş yerleri itibarıyla aynı düşey noktalarda, sanki aşağı doğru bir izdüşüm yapıyormuş gibi dururBu duruş şeklini önceden yazdığımız nota örneklerimizde de farketmiş olmalısınız

Bu anlamda öreğimizi geliştirelim

Biraz önce, zil notasından bahsetmiş ve yazılma işaretinin “x” gibi olduğunu söylemiştik Sırası gelmişken hem zili hem de sekizlik notayı zevkli hale getirelim ve çok basit bir örnek görelim ve bir ritm öğrenelim

Dikkat edilirse sağ ayağın üzerinde, 2nci ve 4ncü vuruşlara denk düşen sol el trampet vuruşlar, en üstte de sağ elle vurulan zil notaları(8’lik) var ve her ayak vuruşuna iki adet sekizlik vurmaktadır1 2 3 4(Yukarıda sözünü ettiğimiz dönüş noktasını bu örnekte kullanmışız; en sondaki bitiş ölçü çizgisinden önceki iki nokta, başa veya belirtilen yere dönüleceğini anlatır)Bu son yazdığımız ritm örneği, ilk öğrenenler için, öğretmen olmadan, hemen öğrenilebilecek kadar kolay bir şey değildir Yapamadıysanız üzülmeyin Bunun da çözümünü bulacağız

Ama anlaşılıyor ki önceden görmüş olduğumuz dersleri yeterince etüd etmemişsiniz Eğer “bunlar basit !” , “bir-iki kere yaptım oldu!” derseniz, ileride çok çalışacaksınız !!!! demektir

Notört-dörtlük ölçüde yapılmakta zorlanılan her şeyi, ¼’lük kısımlara ayırıp analizini yapın, tek kareler halinde çalışın İyicene anlayıp ezber noktasına geldiğiniz zaman bütünü üzerinde çalışın Ve bütünü pratik hale getirin, Etüdleri yüzlerce kez bilinçli olarak, aşama aşama çalışıp başardığınızı kendiniz hissetmeniz lazım

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 8514
favori
like
share
notac1 Tarih: 18.03.2012 14:16
teşekkürle emegine sağlık
okangurkan Tarih: 23.11.2011 19:13
teşekkür ederim
furkondu Tarih: 08.03.2011 20:50
ellerine sağlık
MiSS-FENER Tarih: 27.06.2009 18:21
Baget tutuşlarını parmakların bilek yardımıyla kuvvetlendirdiği bu tarz, eski davulcuların fazlaca rağbet ettiği bir tarzdır Özellikle sol elin cradle (beşik gibi salama yapıldığı için) tutuş şekli cazcılarda çok fazla görülür Geleneksel standart budur Ancak son zamanlarda 2-ve 4 lerde sol el vuruşlarını çok fazlaca kullanan yeni tarz bateristler sağ ve sol ellerinin tutuşlarını eşit tarzda yaptıklarından olsa gerek match ismi verilen tarz yaygınlaşmıştırBilekten çalışma tarzı tutuşta, bagetin tutuluşu hemen aynı, fakat vuruş şekli itibarıyla sağ elin üst kısmı havaya bakan tarzda bagetin istikameti de kola paralel duran şekilde olmalıdır Yani sağ elinizi dizinizin üstüne koyup elinizi bilekten sallarsanız bahsedilen tutuş şeklini yakalamış olursunuz Bu konuda en iyi örnekleri Dave Weckl’ın “A natural evolution” 1 videosunda veya çok önceki yıllarda piyasaya sürdüğü Back to Basis, The next step videolarından yararlanabilirsiniz Özellikle ilk başlayanlar “Back to basis”i , sonra peşinden A natural evolution’u izlesin Bu videoları edinmekte bir davul meraklısı için çok yarar var

İzledikten sonra moraliniz bozulmasın, çünkü gördüğünüz davulcu yıllarını bu yolda çalışarak geçirmiş ve her türlü okul eğitimi almış bir kişi Üstelik biraz da havasını atıyor Atmasın mı?

Videolarda ders tarzı sunum yapan kişiler, bazı yerlerde çok basit ve anlaşılır örnekler sunmaktadırAncak, çoğunlukla hız ve gösteri tarzı örnekler olduğu için talebelerin ilk evrelerinde bu davulcuların yaptıkları sunumları tam olarak kavrayamamaları doğaldır Bu nedenle basit örneklerden, bizim ilk derslerimizden bu yana anlattığımız, “çok yavaş’tan başlayarak öğrnilmesi gereken şeyleri kavramak ve giderek hızlandırmak” lazımdır

Gelişen davulculuk, artık ellerle yapılan vuruşların ayaklarla yapılıp ellerde bambaşka süslemelerin ve özellikle hep reflekse dayalı kombinasyonların kullanıldığı bir evreye gelmiştir Bu nedenle, derslerimizde refleks ağırlıklı kombinasyonların en basit temel örneklerini yazacağız İleri seviyeler şimdilik bizim işimiz değil! Ayrıca, hep başından beri söylediğimiz gibi, örneklerimizi –hatta kendi yarattığınız örnekleri- bıkmadan usanmadan yüzlerce kez, binlerce kez yapmazsanız iyi bir davulcu olamazsınız


Bazı meraklı arkadaşlarımızın, “Metodlu çalışmalarda hoca birşey yazmıyor, sadece RRLLRLRRLRLL veya LLLRLLLR gibi satır satır nota benzeri şey yazıyor” diyerek bazı metod yazarlarını eleştiriyor Hatta bunu öne sürerek, metodun pek işe yaramadığını söylüyor İşte bu çok yanlış arkadaşlar Çünkü temel seviyede, nota öğreniminin yanında, ellerin ayakların refleks ve saymanın, tüm teknikleri elde etmenin ana noktası bu alıştırmaları yapmak ve ruhunun derinliklerine indirmekle oluyor Siz, şu anda felaket derecede güzel davul çalan ünlülerin her fırsatta bu alıştırmaları yaptıklarını ve formlarını koruduklarını sakın aklınızdan çıkarmayın

Ve kolayca anlaşılacağı üzere bu kombinasyonların sonu yok Ama temel olanları var!

Mesela RLRLRLRL (single stroke denilen tekli vuruşlar)

RRLLRRLL (doule stroke denilen çiftli vuruşlar)

RLRRLRLL (kombine edilmiş vuruşlar) (Örneğimizdeki paradidle denilen vuruştur)

Gibi temel olanlar, giderek 1001 türlü kombinasyon ortaya çıkarıyor(1001 derken bu sayıda bitmiyor,,,,,)


Bizim yapmaya niyetli olduğumuz, temel noktaları en basit yoldan, en kolay tarzda, en verimli ve en kısa zamanda yaptırabilmek ve sizi ileri seviyedeki hocalarınıza taşıyabilmek

Tabiatıyla, biz metod notlarımıza bazı temel ritmleri de koyarak öğrenmenin basit meyvalarını da bir an önce size sunmaya çalışıyoruz-ki böylece sıkıcı olmadan izlenme olabilsin

Hazır ritm demişken hemen sekizlik notalarla birşeyler yazalım İki el-iki ayak çalışma yapalım


Bu örneği daha önce vermiştik Biraz daha geliştirecek olursak:

Aşağıdaki örnekte yapılanlar yazıyla şöyledir Sekizlik notalarla gidildiğine göre dörtlük olanlar kendi sıralarında gösteriliyor En üstte sağ el zilde, ortada sol el trampette, en altta sağ ve sol ayak; davul ile Hi-Hat’te

> > > > > > > >

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR ( sağ el)

L L L L L L L L ( sol el )

RR LR RR LR RR LR RR LR RR LR RR LR RR LR RR LR (ayaklar)1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Bu ritmin karşılığı olan refleks ve kuvvetlendirme çalışması

RRLR RRLR RRLR RRLR sekizlik çalışmaları gurubunda yapılmalıdır Eş kuvvete erişebilmek için de tam tersi olan

LLRL LLRL LLRL LLRL çalışmasını yapmaz ve aynı hıza erişemezseniz, modern davulcu kapasitesine ulaşamazsınız Bu nedenle, özellikle solu kuvvetlendirmek için hem ayak hem el için verilen alıştırmaları her iki uzuv için de yapmanızda yarar vardır Aksi takdirde eksik kalan bir şeyler mutlaka ileride karşınıza çıkacaktır

Şimdi bu yapılan metod çalışmasının notasına bakalım ve metodun ilerki çalışmalarda ne kadar lüzumlu ve faydalı olduğunu kendi kendimize soralım(örnek notada alttaki ek çizgisine karşılık gelen sol ayaktır Aslında x işaretiyle portenin ikinci aralığında gösterilen sol ayak notası, bazı programlarda uygulanamadığı için örneğimizde bu şekilde gösterilmiştir)

Elbette ki alıştırmalarda yapılan R-L veya L-R tarzı yazılmış çalışmalar, hep kazanılan tecrübeler üzerine yazılmış yol gösterici çalışmalardır Mutlaka kazandırdığı bir şeyler vardır; bunu anlamaya çalışın


Ders dışı bilgiler:
Yukarıda Dave Weckl’dan ve videolarından söz ettim, izleyin dedim Ama Steve Smith ve
Thomas Lang’den bahsetmedim Çoğunuz büyük ihtimal bu davulcuları biliyorsunuzdur, ama bilmeyenler mutlaka bu üstadların ders videolarını izlesinler Nereden bulunabileceği hakkında fazla bilgim yok ama bana ulaşacak olan bilgileri size bu notlarda veya site mesajlarıyla ulaştırmaya çalışacağım Bunun dışında Türkiyede bu konuda yapılan ve fazlaca duyulmamış olan veya duyulsa bile bulunamayan bazı ders-metod-video gösterimi tarzı bilgileri eğitiminize katkı olması açısından buradan duyurmaya çalışacağız

AYAK ÇALIŞMALARI

Ayak çalışmaları, geçmişteki davulculuğa bakıldığında, çok fazla çalışma gerektiren bir kimlik kazanmıştır Fonksiyonları ve verdiği sesler oldukça artmış, hatta bazı parçalarda el ile sadece 4’lük ve 8’lik vuruşlar yapılırken ayaklar 8’lik 16’lık vuruşları yapar hale gelmiştir

El ile ayak karşılıklı eşdeğer vuruşlar yaparak davul, ritm yerine melodi hakimiyeti olan bir enstruman havası kazanmıştır Belki de günümüzde davul çalmayı öğrenme merakı bu tarzda gelişmesinden dolayı pek çok kişiye yansımaktadır

Davul çalmada ayakların kullanım alanlarında da değişiklikler 1960 sonrası müziğiyle ortaya çıkmıştırÖnceleri sadece Hi-Hat denilen sol ayaktaki zil sistemi (eski adıyla kontrapedal-zil) günümüzde twin pedal veya double pedal denilen iki pedallı sistemin solunu kullandığı gibi bunun yanısıra clave pedal denilen ayrı bir pedal da kullanmaktadır

Zamanın bazı müzik türleri bu pedalları ayrı ayrı ve birlikte kullanmayı gerektirmekte ve davulcuların bazıları başlıbaşına show ustası olmaktadırlar

Bizim ders notlarımızda anlatacağımız klasik davul pedalları yani kick pedal ve hi-hat (yanında biraz da twin pedal ile çalışma sağlayabilecek ve davulcunun reflekslerini geliştirmek için kullanılan alıştırmalar) olacaktır

Davulcuların bir kısmı ayak pedalını ayağının topuğunu yere basarak bir diğer kısmı da topuğu havada tutarak pedal kullanırlar Klasik anlayış, topuğun yerde olmasıdır Günümüzün müziğini yapan çoğu davulcu, topuk havada çalar Keskin bir ayırım varmış gibi gözüken bu stil anlayışı aslında birbirinin içinde olması gereken bir hava atmacadan fazla birşey değildir Çünkü bazı vuruşları yapmak için topuğun yerde olduğu durumlar olduğu gibi, havada olması gereken durumlar da vardır Bu tartışma gibi durumu bir yana bırakırsak, ayağın sağa sola kaydırılarak kullanılması gereken ve hem topuk hem parmak taraflarını kullanarak sayma yapmak gibi değişik bir çok ihtiyaç ortaya çıkmakta ve gerektikçe hepsi kullanılmaktadır

Aşağıda gördüğünüz ayaklar, sol ve sağ ayakların çalışmalarında ayakkabının yıldız resmi

Olan yerinde sanki bir pedal mili varmış gibi öne ve arkaya hareket edebilecek esnekliği kazanma çalışması yapmaktadır Anlatmak gerekirse,Sağ ayak, pedalın topuğuna basarken, Sol ayak ayağın ön kısmı-yani parmakları tarafına basmaktadır

1 sayıp sağ ayak parmaklarınıpedala basar hale getirdiğmizde, aynı anda sol ayağımızın topuğu basılı hale gelecek ve hi-hat açılacaktır(Zaten ritmde sayarken 1 deyince ayak pedalımızı vurmaya başlıyorduk)

Şimdi bu yaptığımız çalışmada 1-2-3-4’ü hep sağ ayakla yapmayıp bir sağ ayak, bir sol ayak tarzı (single) çalışacağımızı baştan söylemeyi unuttum (Şimdi hatırlatmış oldum)

İki (2) derken, sol ayak ön parmaklar hi-hat’i kapatıyormüş gibi basılırken sağ ayakta topuk üzerinde ve ön kısmı havaya kalkmış olacak Demek ki iki harekette sağ ve sol ayaklar hacıyatmaz misali, aksi yönlerde iniş-kalkış yapıyorlar

Siz bu hareketi, sıfırdan başlayabileceğiniz gibi, topuklar tamamen yerde olmak şartıyla Sağ-Sol pedalları vuruyormuş gibi çalışarak, daha sonra parmaklar yerdeyken sağ topuk sol topuk yere vurarak çalışma yaparak hazırlık safhasından sonra yapmayı deneyebilirsiniz

Küçük punto harflerle anlattığım çalışmayı pedal olmadan zemin üzerinde yaptığınızda çıkan sesler sizi yanıltmasınÇünkü ayağınızın ön ve arka tarafları zeminde ses verir ve bir turda 4 tane ses duyarsınız Halbuki pedalda bunu yaptığınızda sağ ve sol ayağın pedal tokmağının sesi çıkacaktır(veya bir pedal bir hi-hat zili sesi) Topuklardan çıkan ses sadece saymanıza ve ayak bileğinizin çalıştırılmasına yardımcı olacaktır

Bahsettiğim çalışma devamlı yapılınca bir müddet sonra ayakta yorulma ve baldırlarda kasılma yapacaktır Bu nedenle ara dinlenmeleri yapmak şartıyla yavaştan başlayıp hızlanın ve tekrar yavaşlayarak bitirin Yorulma ölçunuzu zaten kendiniz tayin edeceksiniz

Ayakla yapılacak çalışmaların hemen hepsi, el ile yaptığımız çalışmalara paraleldir

Yani, single (tekli) vuruşlar; R-L-R-L, double (çiftli) vuruşlar; RR-LL-RR-LLveya önceki derslerde bahsettiğimiz paradidle tarzı özel ve temel vuruşlar; örneğin

R-L-R-R-L-R-L-Lve R-L-L-R ile R-L-R-L-R-L (altılama – üçleme anlatılacak) vuruşları ayak çalışmalarında da el çalışmalarındaki kadar geçerli ve önemlidir Şimdi bunları tekrar notalarını yazmadan nasıl yapacağımıza R-L simgeleriyle bakalım Vuruşları şimdilik temel nota değerimiz olan dörtlük nota kıymetinde düşünerek bir ölçüde 4 tane dörtlük nota olarak varsayıyoruz

Ayak topuklarımız yerde, pedala ön ayak taban kısmıyla vuruş şeklinde çalışıyoruz

Yukarıda ( R ) sağ ayakla başlangıç şeklinde verdiğim motifleri çalıştıktan sonra bunların tam tersi başlangıçla çalışmak da davulcunun görevleri arasındadır Örneklemek gerekirse; R-L-R-Lçalışmasını yaparken bir dinlenme sonrası L-R-L-R şeklinde sol-sağ çalışmasını da yapmak şarttır Bu çalışma, ileride, 8’lik ve 16’lık vuruşlarla yapacağımız etüdlerde Kontra vuruş denilen ve çoğunlukta olan siz rock ve diğer modern tarz davulcuların vazgeçemeyeceği vuruş ve aksan ihtiyaçlarını karşılayacaktır Yukarıda sözünü ettiğim 5 çeşit basit temel çalışma –ki ileride bu temel çalışmaların sadece en temel ve en basitleri olduğunu anlayacaksınız- yeterince değer vererek çalışmanız gereken ve roll (tremola) yapabilecek kadar hızlı olmanız gerekecek çalışmalardır Bu çalışmalar size, kuvvet, denge, senkronize vuruşlar, dayanıklılık ve reflekslerinizde hakimiyet kazandıracaktır(kazandırmalıdır)


Çalışmalarınızı(ayak) yaparken, ellerinizle de aynı vuruşları yapmanızda yarar vardır(yapmalısınız)Önce yavaş tempoda, yani bizim bildiğimiz saniyede bir vuruşlarla başlasanız bile, artık çalışmalarını ilerletmiş arkadaşlar olarak bunu ikiye hatta dörde katlayacak hıza ulaşmanızda yarar vardır Ancak başlangıçları yavaş hızda yaparak, artan hızlara ulaşıp tekrar yavaşlayan bir tempoda çalışmak yararlıdır

Daha ilerki çalışmalarda, 8’lik ve 16’lıkları da aynı nota ölçülerinde kullandığımız zaman, başlangıç hızını yavaş kullanacağız-ki 8’lik ve 16’lıklara geçince katlanarak giden bu hızlanış sizi yormasın

Şimdi yukarıda vermiş olduğumuz örnekleri, notasını yazmadan, 4’lük vuruşlar kullandığımız varsayımıyla tekrar alıyor ve aksanları hakkında notlarımıza devam ediyoruz

> > > >

1) R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L (Aksanlar birinci vuruşlarda)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

> > > >

2) R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L (Aksanlar ikinci vuruşlarda)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

> > > >

3) R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L (Aksanlar üçüncü vuruşlarda)

(Bu vuruş size bir ritm hatırlatıyor mu?)

> > > >

4) R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L (Aksanlar dördüncü vuruşlarda)

> > > > > > > >

5) R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L R-L-R-L (Aksanlar bir ve üçüncü vuruşlarda)


(Sanırım bu vuruşlar da size bazı ritmleri hatırlatıyor!)

Yukarıda verilen aksanlı çalışmaları hem el hem ayak birlikte, yavaş yavaş başlayarak yapın Alıştıkça hızlanın Aksanları yaparken diğer vuruşları “Gölge” vuruş olarak yapın Kuvvetlice yapılan “aksanlı” vuruşun yanında pek az kuvvetle vurularak-hatta vuruş yapmadan yapıyormuş gibi yapılan vuruşlara gölge vuruş deniliyor Bu arada bunu da öğrenmiş oluyoruz Ama siz önce normal vuruşlarla aksanlıları tam yerine oturtturun El ile ayak vuruşlarınızı mutlaka senkronize, yani aynı zamanda vuruş yaparak gerçekleştirip iyicene kavrayın Hatta beyninize iyicene kazıyın, sonra gölge vuruşlar kendiliğinden ortaya çıkacaktır, hiç merak etmeyin

Yukarıdaki birinci temel (single-tekli) vuruşun tam tersi olan çalışmalarınızı aşağıda gösteriyorumBunları da sizin yaratıcı düşüncenizi kullanarak aksanlandırmanızı ve o şekilde etüt yapmanızı istiyorum Bir tiyo olarak, yukarıdaki aksanları kullanın diyorum Ama nota kağıdınızı alıp yukarıdaki simgesel çalışmayı 4’lük notalarla yazmayı ve uygun gelecek aksan yerlerini belirleyip yazmanız iyi olur Kendi yazdığınız notaları çalışmanız da size bir şey katacaktır, bunu unutmayınız

> > > >

1Ters) L-R-L-R L-R-L-R L-R-L-R L- R-L-R

2

3

Hadi bakalım gösterin kendinizi

Yukarıda söylediklerimin örneğini bir tanesi için yazıyorumSiz kendinize göre devamını oluşturun (El için trampet notası koymadım Siz isterseniz yazın, ama davul notalarının sapları aşağıya bakar şekilde yapmalı ve trampet notasını da aynı hizada sapları yukarı gelecek şekilde oluşturmalısınız)

SINGLE (TEKLİ) VURUŞLARLA ÇALIŞMA

Bir dörtlük Vuruş=60

R L R L R L R L R L R L R L R L

> > > > > > > >1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Başlangıçta çok yavaş yapılması, aksanlı yerlerde biraz kuvvetli vurulması, çalışırken 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, gibi içinizden veya sesli olarak sayılması, hem el hem ayak birlikte çalışılması yaralıdır (sadece ayak çalışmasını da tavsiye ediyoruz) Aksanlı vuruşların ölçü başı ve ortasında olması, bu ilk çalışmalarda size öğrenme kolaylığı sağlayacaktır Daha sonraki değişik yerlerde kullanılan aksanlı vuruşların öğretme amacı farklıdır Ancak bu ölçü başı aksanıyla, sayma sisteminizi iyi geliştirebilirseniz sonraki aksanların çalışmasında kontra düşme tehlikesinden korunabilirsiniz Bu nedenle, farklı zamanlarda ve tekrarlı olarak çalışmanızda yarar vardır

Çalışırken hep yavaş başlayıp, senkronize olarak el ve ayak vuruşlarını tam anında yapmayı dikkate alın Çalışma devam ederkenmesela 4 ölçüden itibaren hızınızı 4’erlik ölçülerde arttırın Hız ve dayanıklılığınızın tesbiti için, ilerleyen seviyelerde kendinizi zorlayın Ancak ağrı yaratacak ve sizi incitecek durumlarda kendinizi kollayın Güzel ve bozmadan yaptığınız hız sınırına geldiğinizde gene tedrici olarak yavaşlama yapın ve sonunda, başladığınız yavaş tempoya gelin Bu söylediklerim, senkronize çalışmayı, dayanıklılığı va el ayak bileklerini ve kaslarınızı belli dercelerde geliştirir Tempo çalışması için hızlanıp yavaşlama sakıncalıdır; bunu, alıştıkça gelişen beceriniz doğrultusunda metronom gibi yardımcı bir aletle çalışarak olması gereken düzene sokacaksınız

Bir dörtlük Vuruş=60

R L R L R L R L R L R L R L R L

> > > > > > > >


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aksanlı vuruşlar 2 ve 4’lerde çalışmayı da aynı düşünceden hareketle yapın Dikkat ederseniz her çalışmanın kendine özgü ritmlerle bağlantısı olduğunu farkedeceksiniz

Özel not: Single stroke çalışmalarında bilekten çalışın, ön kol hareketi yapmayın Aksanlı vuruşlarda bagete kuvvet veren 3-4-5nci parmaklarınız (orta parmak ve yüzük parmağı-biraz da serçe parmak) olmalıdır Ellerinizin ve bileklerinizin hareketi sağlı sollu, biri inerken diğeri aynı mesafede yukarı kalkar şekilde ve çok dengeli olmalıdır Buradaki estetik, tekniğiniz için önemlidir Daha ileride, bilek ve kol hareketleriyle (parmaklar dahil) bir harekette iki-hatta üç vuruşun yapılmasını sağlayan sekme-sektirme (rebound) kavramını gördüğümüzde şimdiki çalışmalarımızın faydalarını hatırlayacağız

DOUBLE (ÇİFTLİ) VURUŞ ALIŞTIRMALARI

Bir dörtlük Vuruş=60R R L L R R L L R R L L R R L L

> > > > > > > >

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Davulda kullanımı çok olan bu vuruş şekli “an-ne - ba-ba” deyimiyle isimlendiriliyordu Tremolo çekerken kullanılan tekniğin temeli olan double vuruşların son noktası “buzz” denilen ve ellerle bageti derinin üzerinde sıkıştıracak şekilde sektirme işlemidir Buna erişmek için çok düzenli çiftli vuruş çalışmak gerekir


Derslerde bir sayfa içinde veya birkaç sayfada bitirebildiğimiz bu vuruş şekillerini 20 yıllık davulcuların bile her gün ders ve etüd olarak çalıştıklarını söylemek fazla abartı değildir, inanın Bu nedenle, tekrar tekrar çalışmaktan hiç vazgeçmeyin

Yukarıdaki örnekte 1 ve 3’lerde aksan verilmiştir Ama siz ilk alıştırmalarınızda veya zaman içindeki ısınma çalışmalarınızda hiç aksansı olarak çok düz ses ve kuvvette de çalışın Böylece tremolo kabiliyetiniz de gelişir 2004 Eurovision Müzik yarışmasında Athena Grubuyla Doğaç Titiz’in girişte yaptığı o güzelliği hatırlasanıza

Şimdi aksanımızı ikinci ve dördüncü vuruşlara kaydıralım

Durun bakayım! Siz anladığım kadarıyla yeterli etüd yapmadan daldan dala atlıyorsunuz galiba

Üstteki mezür başı (ölçü başı) vuruşları yeterince yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Ben pek sanmıyorum

Ben de metodla çalışırken bu tarz gidiyordumAradan 35 sene geçti, gene buna benzer uyanıklık sandığım şekilde yeni örneğe atlıyorum Sonra farkedip edepli bir şekilde çalışmaya başlıyorumTempo hızımı iyi bir noktaya getirene kadar bunu inatla sürdürüyorum Yavaşlayıp hızlanıyorum Bir müddet dinlenip tekrar deniyorum Ertesi gün yeniden, yeniden, yeniden Başka türlü olmaz arkadaşlar; kendinizi kandıramazsınız Kandırırsanız da günler-aylar hatta yıllar sonra tekrar yeniden başlarsınız

Ama ben davul harici iş yaparken de, mesela televizyon seyrederken de parmak uçlarımla-beynimde sayarak veya hayal ederek de çözmek istediğim vuruşlara çalışıyorum Size de tavsiye ederim

(Daldan dala da uçmayın; işin özeti bu!)

Bir dörtlük Vuruş=60

R R L L R R L L R R L L R R L L

> > > > > > > >


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bu çalışma kontra vuruşlara, metal tarzı çalışacak arkadaşlara çok faydalı olacaktır


Yazan: Yavuz Küçükyıldırım
MiSS-FENER Tarih: 27.06.2009 18:19
Dikkat ederseniz, nota ve vuruşların neler olduğunu basit anlamda anlatıyor ve örnekler yazıyoruz Bu anlatılanlar, herhangi bir öğretmenin beraberliğinde olduğu zaman, örnekleri öğreticinin göstermesi ve talebenin yaptıklarını onaylayıp yanlışlarını düzeltmesi ile kolayca ilerleme kaydedilebilirdi Tabii bu söylediğim hiç bilmeyenler için

Bu durumu nasıl çözeriz? (Tabii ki çalışmayla)

Anlattığımız her konu verdiğimiz her örnek, saniye ile vuruşlar, dersler doğrultusunda ve çok dikkatlice uygulanırsa –tekrar tekrar yapılırsa- öğrenilmemesi için hiç bir sebep yoktur Ancak, verilen örnekleri saniyelik vuruşlarla- hatta daha da yavaş fakat eşit zaman aralıklarıyla – yaparak, ne olduğunu kavramanız, öğrenmeniz ve giderek hızlandırmanız lazımdır Bu sayede ellerinizi, ayaklarınızı ve beyninizdeki saat oluşumunu geliştirebilirsiniz

Ben, şahsen yürürken bile 4’lük, 8’lik ve 16’lık vuruşları adımlarımdaki tempoyu kullanıp bölerek, saymamın, reflekslerimin daha da gelişmesini sağlamaya, yaptıklarımın tam terslerini yaparak kendimi geliştirmeye çalışıyorumGelelim dersimize,Dörtlük notanın temel vuruş olduğunu vurguladık; oğrendik Saatin “tik”lerinin her vuruşu, saniyede bir bu bahsettiğimiz tempo vuruşunu sağlıyordu

Sekizlik notanın da bu vuruşun yarı süresi değerinde olduğu, iki adedinin bir dörtlük zamana sığdığını, çengelli nota ile belirtildiğini, ve nihayet saatin “tik-tak”-“tik-tak” gibi giden seslerine eşdeğer gittiğini anlatmıştık

Ayakla tempo vuruşunda, ayağın inişinde ve kalkışında vurulan vuruşlar, sekizlik vuruşlardır

Şimdi, önemi nedeniyle, 8’lik notaların ne olduğuna daha fazla yer verelim ve aksanlı vuruşlar yardımıyla bilgilerimizi pekiştirelim Ayrıca, sırasıyla 2/4’ lük, ¾’lük basit usüllerle ölçü ve ritm’ler inceleyelimAşağıdaki örneğimizde, ayak tempomuz 4/4’lük ölçüde, “dörtlük” = bir vuruş (saniyede bir vuruş sürecimizle) devam ederken, öğrenmekte olduğumuz 8’lik notaları, ayağımızın hem inişinde hem de kalkışında vurarak elde edeceğiz ve pratik yapacağız Alıştıkça dengenizi bozmadan hızınızı arttırtın

Daha sonra 16’lık notaları da öğrenince, ortalama bir davulcu değerinin üstüne çıkmamanız için hiç bir neden yoktur

ÇALIŞMA 1 :


1 2 3 4 1 2 3 4

pam-pam pam-pam pam-pam pam-pam pam-pam pam-pam pam-pam pam-pam (Elinizden çıkan ses)

Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam (Ayağınızdan çıkan ses)

Bu gördüğünüz örnek, evire çevire 1001 şekile nasıl girecek, size neler-neler öğretecek, şimdi hayal bile edemezsiniz İlerleyen derslerimizde göreceksiniz Bu günlerinizi anımsayıp kendinize güleceksiniz Tabi bir şartla; Düzgün çalışmakÖzel not: “8’lik ve 16’lık nota kavramını zaten biliyorum” diyenler bana mail atarak bilgi versinler, özel çalışmalara yönelik alıştırmalar gönderilmesini istesinlerÇalışma – 1 Trampet için yazılan 8’lik notaların öğrenilmesinde, göresellik anlatımıyla daha kolay anlaşılsın diye birinci aralıktaki ayak pedalı vururuşları da yazılmıştır Bu örnekteki maksat R (Right=Sağ) işaretiyle gösterilen “sağ el ile vuruş yapılacağının gösterilmesidir

Bu işaretler R, L (Left= Sol) daha sonraki alıştırmalarımızda, trampet nota çalışmalarımızda devamlı gösterilecektir Çalışmanın şekline göre, portenin üst tarafında veya alt tarafında yer alacaktır(El çalışmalarında üst tarafta, aksanlı-nüanslı çalışmalarda altta gösterilir)

Ayak çalışmalarında buna gerek kalmayacaktır (Twin pedal şimdilik sözkonusu olmadığı için) Çünkü biz, şimdilik, geleneksel-klasik tarz, yani sağ ayakta bass drum, solda Hi-hat olan davul takımı üzerine çalışma yapmaktayız (Aslında henüz ayağımız yerde, ellerimiz de dizimizde)

Ders aralarında baget tutuş şekilleri, davul kuruluşu, davulda oturuş, pedlerle çalışma ve pedlerin en ucuz yollu kendimiz tarafından imal edilişini de öğreneceğizÖrneğimizin detaylarına geçmeden önce, dörtlük-sekizlik ve onaltılık notalarla oluşturulmuş ve hemen herkesin doğallıkla öğrendiği tekerlemeler yardımıyla vuruşlarının trampet üzerinde nasıl olduğunu gösteren ve sizlere uzaktan bilgi vermekte işimize çok yarayacak örnekleri yazıyorum

Siz sağ elinizle ve dizleriniz üzerinde, nota değerlerini iyice kavramak için bu örnekler yardımıyla çok çalışın

4’lük ve 8’lik notalar için:

Ya-ya-ya Şa-şa-şa Bi-zim-ta-kım – çok-ya şa, hemen hepinizin ve özellikle Fenerbahçe’lilerin bildiği tekerlemedir Şimdi önce sağ elle ve yavaşça , notalara vuruş olarak bakalım ve tempoyu tutturmaya çalışalımya ya ya şa şa şa bi zim ta kım çok ya şa


1 2 3 4 1 2 3 4

Burada ayakla olan tempoyu yazmadık 1-2-3-4’lerle gösterdik Alışkanlık yaratıldığını düşündüğümüz noktaya gelince (öğrenildiğini hissedince) bunları da yazmadan devam edeceğız

Şimdi sizin için yepyeni bir kavram olan 16’lık notalarla işlenmiş bir tekerleme yardımıyla 16’lık değerleri anlatmaya çalışan bir örnek yazalım Bu örneğin ikinci versiyonunda 8’lik suslarla süslemesini de hemen peşinden yazacağım


8’lik ve 16’lıklarla çalışma örneği:

16’lık ve 8’lik notaların değerini anlamak içindir Nota değerlerini anlamak için çok çalışınYağ sa-ta rım bal sa-ta rım us - tam öl - dü ken-dim-sa-ta rım- -- - -- - - - - --

1 2 3 4 1 2 3 4Anlaşılması için noktalamayla ve altta da temponun ayak vuruşlarına 1-2-3-4 ile yardımcı bilgiler koyduk

Yukarıda bahsettiğim 8’lik sus’larla yazılmış versiyonu da okunur hale getirmeye çalışacağımYAĞ SA-TA RIM ES BAL SA-TA RIM ES US TAM ÖL DÜ Kendimsata rım ES

“Nasıl?”, Anlaşılıyor mu?

BU ÖRNEK NOTA DEĞERLERİNİ ÇOK YAVAŞTAN BAŞLAYIP KAVRADIKÇA HIZLANDIRABİLİRSİNİZ(Sözlerini melodiyi hatırlamanız için yazıyoruz; solfej yani seslerine uygun notalarla değil , tempo ve vuruşlar anlaşılsın diyedir Siz, çalışmalarınızın bu kısmında bu melodiyi vuruş olarak Pam-pa-pa-pam(es) Pam-pa-pa-pam(es) Pam-pam pam-pam papapapa pam (es) şeklinde seslendirirseniz daha iyi olur

Sanırım bir adım daha ileri gittik

İzcilerin trampet ve borozan ile çaldığı ve özellikle bizim gençliğimizde yoğunlukla baterist yetiştiren aşağıdaki melodiyi, sizler bilmiyorsanız, babalarınıza veya annelerinize sorun Onlar da bilmiyorlarsa dedeleriniz mutlaka bilirler ve size hemen melodiyi hatırlatacaklardır


Tekerlemesi şöyle:

Beş para ver, on para ver, on para yoksa yüz para ver!

Hazır YTL ve YKR hesabına geçtiğimiz şu günlerde, bu eski tekerleme nota öğrenmemize yarar, umarım

Bu tekerlemeyi 2/4’lük tempoya göre uyarlıyorum 2/4’lük tempo ölçüsü, bir ölçüde 2 adet dörtlük nota olduğunu gösterir Marşlarda çoklukla kullanılırBeş pa ra ver On pa ra ver On pa ra Yok sa Yüz pa ra Ver

ŞİMDİ SINAV VAR!

Yukarıda bir hatalı nota yazımı var Bir yerde, sözlerle uyuşmayan nota değerini yanlışlıkla hatalı yazmışım(Daha doğrusu dizgileri yaptırdığım küçük oğlum Can’a yanlış yazdırmışım-bu arada Can Küçükyıldırım’a teşekkür borçluyuz, bize bütün notaları yazıp baskıya hazır etti) Şimdi sizi sınava sokuyorum Hata nerede? Bulup bana mail ile bildirenlere iyi not vereceğim

Bilemeyenler de sonraki derslerde hatanın nerede olduğunu öğrenirler

(hata çok açık bir şekilde görünüyor haaaa)

Haydi, bir de sizin rahatlıkla bilebileceğiniz bir şey yazalım

Let’s Go isimli nakaratın melodisi şöyle vurulur

> >Let’s Go

↑ ↓

Derslerimizin başından bu yana hep 4/4’lük ritm ölçüsü ve nihayet 2/4’lük marş ritm ölçüsü kullanmıştık

Şimdi aşağıda ¾’lük ölçünün ne olduğunu gösteriyor ve inceliyoruz

“Üç-dört”lük ölçü ismindeki gibi bir ölçü içinde üç tane dörtlük nota değeri bulunduran ölçüye denirİçindeki notalar ikiye bölünebilen nota değerinde olduğu için, 2/4’lük ve 4/4’lük ölçüler gibi basit ölçü usulleri grubundandır Birleşik ölçü ve aksak ölçülerden daha ileride bahsedeceğiz; şimdilik sadece varlıklarını bilin, yeter

Üç dörtlük tempo genelde Vals diye bilinir Notalarının durumu aşağıdaki gibidir
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Sayma şekli 1-2-3 diye gider Her dörtlük eşit vurularak gidildiği için değişik bir ritm verirÖrneğimizde, ölçü başlarında zil ve davulu aynı anda vurup ikinci ve üçüncüde trampeti kullanıyoruzTemel görünüm budur

Benzer şekilde, fakat sekizlik notalarla, bir ölçüde iki tane vals temposu varmış gibi düşünebileceğimiz 6/8’lik tempoda ritmin ismi slow-rock olur ve daha sonra göreceğimiz 12/8’lik ölçü(bir ölçüde 12 tane sekizlik nota içeren ritmdir) ile benzerlik kazanır

Burada, noktalı nota değerlerinin varlığından söz etmemiz gerekmektedir Örnekte görülen sağ elle zil vuruşlarının temel ritmini ayakla davulda vurmak istersek bir dörtlük notadan fazlaca bir değer istediğini matematiksel olarak görmemiz lazım Bakalım;İki tane sekizlik notanın, bir dörtlük nota olduğunu daha önce öğrenmiştik

Dikkat edilirse 6/8’lik örneği yazdığımız alıştırmada üçer tane sekizlik nota, bir çengel ile birbirine bağlanmış vaziyette Bunların iki tanesi bir dörtlük oluşturduğuna göre üçüncü sekizliği nasıl izah edilir duruma getirebiliriz? Bunu bir dörtlük notanın yanına ilaveten bir de sekizlik nota yazıp bağ çizgisiyle birbirine bağlarsak notanın değeri uzatılarak çalınacağı için bir çözüm yolu olabilir (Bu sayede müzikte “bağ” denilen işlevi öğrenmiş oluyoruz) Aynı maksattan hareketle, “bir notanın sağ tarafına konulan nokta, o notayı değerinin yarısı kadar daha uzun çalmayı gerektiren bir değer artmasına sebep olur” dersek aynı çözümü bulmuş oluruz Daha doğrusu müzikçiler böyle bir kaide geliştirmişler, biz de kullanıyoruz

Yukarı paragrafta bahsetmiş olduğumuz notada bağ ve noktalı notaların, önüne geldiği notayı değerinin yarısı kadar uzatır kavramlarını daha ileride örnekleriyle görüp inceleyaceğiz6/8’lik alıştırmamızın altına koyduğumuz bir çizgi ile üçüncü sekizliğin altına koyduğumuz nokta, müzik açısından bir anlatım değildir: Sadece çizgi ile bir dörtlük notayı, nokta ile de sekizlik notayı tariflesin diye koyduk onları

Esas örneklerde (ileride) noktalı ve bağlı notaları görünce hatırlatma yapsın dedik!

6/8’lik tempoya, Eurovisiona katılan ilk parçamız “Seninle Bir Dakika”nın ritmi olarak bakarsanız size pratik bir fikir verercektir

ONALTILIK NOTALARNasıl birdörtlük notaların yarı değeri bizi sekizlik notalara ulaştırdıysa, bunların da yarı değeri bizi onaltılık notalara ulaştırır Ayağımızın yere bir vuruşu (bir saniyelik süre= metronomda 60 değeri) bir dörtlük notayı, yani bizim temel tempo vuruşumuzu temsil ediyordu

Sonra, ayağımızın iniş-kalkışını saniyenin tik-tak”ları durumunda tarif ederek sekizlik notayı bulmuştuk

İşte aynı mantık silsilesinden hareketle, ayağımızın sadece iniş sürecinde iki, kalkış sürecinde de iki vuruş yaparsak, bır dörtlük tempo vuruşunda dört adet onaltılık vuruşu yapmış oluruz Basit olarak bir bütünü 4’e bölme işleminden farklı birşey değil

Şimdi ellerinizi dizinize koyun ve önce sağ elle, alıştıktan sonra sol elle deneyin

Sol elle biraz güçlük çekersiniz ama tempoyu yavaşlatıp hızlandırmak sizin elinizde Önce çok yavaş tempoda başlayın sonra hızlanırsınız

Hocam bu zor diyenler çıkacaktır Hemen Kızılderili temposu dediğimiz alıştırmayı hatılayıp el ve ayak similasyonuyla bir dörtlük notaları onaltılık yorumlamayla işin üstesinden gelmeye bakın Yani bu onaltılık çalışmayı elleri dörtlük (=bir vuruş), ayakları da birlik(=dört vuruş) benzerliğiyle önceki derslerinizde öğrenmiş olduğunuz vuruşların hızlandırılmış şekli gibi yapmaya çalışın Her ayak vuruşunda, Pa-pa-pa-pa, Pa-pa-pa-pa, Pa-pa-pa-pa, Pa-pa-pa-pa sesleri gelecek şekilde düşünün

Bazı parçalarda geçiş atakları vardır, trampetten başlayıp alto tomtomlar ve bas tomtoma geçerek yapılan geçiş ve süslemeler İşte bu notaları öğrenerek ilerideki bu atakların nasıl yapıldığının temelini atmış oluyorsunuzŞöyle bir geriye dönüp baktığımızda, birlik notadan başlayarak onaltılık nota dahil öğrenmiş olduğumuz nota değerlerini yanyana dizersek ve bunların vuruşlarını yavaş bir tempoyla hiç ara vermeden yaparsak, kıyaslamalı olarak bunları başka talebelerinize de öğretmeye başlayabilir ve kendiniz de hocalık yapmış olursunuzBenzer olarak, arada bahsetmiş olduğumuz sus işaretlerini de alttaki portede gösteriyoruz Hem hatırlamış olalım hem de ileride kullanacağımız zaman yabancılık çekmeyelimBirlik sus İkilik sus, çizginin Dörtlük sus,sekizlik, onaltılık suslar notaların görünümü gibi bireyseldir

Çizginin alt tarafına üst tarafına bakan konumdadır Bakan konumdadır Dört iki vuruş susulur

Aşağıda yazmış olduğumuz sekizlik notalarla çeşitli el çalışmaları yapalım, bunların yapılış şekillerini anlatalım ve artık davul çalmak için gerekli olan sopalarımızı elimize alalımR R R R R R R R L L L L L L L L

Görmüş olduğunuz R ve L harflerinin sağ el sol el olduğunu öğrenmiştik

Bundan böyle, çalışılmasını istediğim metodlu nota öğreniminde, temel olarak benim yazdığım el vuruşlarını kullanıp bu alıştırmaları en az 20-25 kere yapmak mecburiyetiniz vardır Hatta, bu alıştırmaları, yapıp ileri seviyelere geçtiğiniz zamanlarda da tekrar geriye dönerek, aynı çalışmaları zaman zaman yapmanızda yarar vardır Bu söylediklerimi unutmayın

Ben sekizlik ve onaltılıklarda hem eller hem ayaklar için sizlere, kuvvet-hız-esneklik-ve stilinizi yaratacağınız hemen her türlü kombinasyonu vermeye çalışacağım Hepsini yazacağım demiyorum, çünkü benim yazdığım metodlu çalışma notları sadece başlangıç seviyede olacak Bunun çok ilerisinde yer alan hocaların kitap ve dersleriyle, kendinizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak ve sözkonusu değerli hocalardan yararlanacaksınız

Geçen derste yanlış yazdığımız vuruşların doğrusu(en doğrusu değil) aşağıda incelemenize sunulmuştur Bakın ve aradaki farkı bulunSekizlik alıştırmalardan bir kaç örnek:R L R L R L R L L R L R L R L R (Single stroke)R R L L R R L L L L R R L L R R (Double stroke)

Kolayca anlayacağınız gibi, aksanları üstte gösterince vuruşlarda ellerin yerleri alt satırda gösteriliyorAksanlı notalarda vuruş kuvvetini biraz daha fazla yapıyordunuz

> > > >


R L R L R L R L R L R L R L R LBuradaki çalışma, sizi 16’lık notalara hazırlamaya yönelik tekli vuruşları olan bir çalışmadır Aksan vuruşu hep sağ elde ve 4 adet sekizlik vuruşta bir tekrar ediyor

Bunu her bir dörtlükte yaptığımız zaman 16’lık nota kavramıyla daha içiçe gelmiş olacaksınız Örnekte, ayak vuruşlarının ne olduğunu yazmadık Artık nota bilgimiz bunu görmeden de iki tane sekizlikte, ayak temposunun bir dörtlük olarak gideceğini bize kazandırdı

Ama burada, bir başka beceri kazanmak için aynı çalışmayı tekrarlayalım; bir farkla:

> > > >


R L R L R L R L R L R L R L R L ellerimiz

R L R L R L R L ayaklarımız

1 2 3 4 1 2 3 4


bu çalışmada, davul olmadan, ayaklar yerde, eller diz üstünde çalışıyoruz düşüncesiyle, ayakların kendine özgü notasını yazmadık Aslında ayak çalışmalarımızda, sol ayağı Hi-Hat’te gösteren nota biraz daha farklıdır, onu da yakında göstereceğiz

Dördüncü derse ek olarak, bagetin tutuluşu konusunu inceleyeceğiz

Baget tutuş şekilleri:SAĞ EL: Birkaç sayfa sonra fotoğraflarla desteklenmiş görünümlerimiz olacak Ders notlarımın orjinali ellrimle çizilmiş eskizler olduğu için buradan anlatıyorum Sağ elinizin iç (aya) kısmını gökyüzüne doğru, el vurmaca oyununda tuttuğunuz gibi açık şekilde tutun
(şekil 1)


Bagetin tam orta, denge ağırlık noktasından, parmaklarınızın ikinci boğum çizgisinin üzerine, elinizin doğrultusuna 90 derece açı yapacak şekilde koyun Dengeli bir biçimde koyduğunuz baget düşmeden duracaktır Baş parmak hariç, diğer 4 parmağınızın birinci boğumlarını gökyüzüne dik gelecek şekilde yukarı doğru kaldırın

Baget, bu durumda, elinizin ikinci boğumuyla üçüncü boğumu arasında, üçüncü boğumu üzerine kayacak şekilde duracaktır

Baş parmağınızın ucunu, işaret parmağınızın ikinci boğumunda kalan sopayı tutacak ve sopanın tutuluş noktasını sağlama alacak sıkılıkta tutarken, sol elinizle, bagetin arka kısmından, yaklaşık 10-12 cm açıkta kalacak şekilde itiniz Bunu yaparken işaret parmağı 2nci boğumu ve başparmak ucuyla tuttuğunuz bageti düşürmemek derecesinde sıkıca tutmaktasınızBu tutma işlemini yaparken, doğal olarak, baget 90 derecelik olan duruş açısını daraltacak ve avuç içinde çapraz duran bir şekil almış olacaktır

Başparmakla işaret parmağı arasında sıkı tutma pozisyonu yaptığınızda, orta-yüzük ve küçük parmaklarınızın uçları bagetle teğet yapacak şekilde soldan içe doğru yatık vaziyet alacaktır Bu, doğru baget tutuşuna yakınlaştığınızı anlatır Zamanla, vuruş yapa-yapa doğallık kazanırsınız

Teğet duran orta-yüzük ve küçük parmağınızın hareketi sopayı hem iter hem de stop kabiliyeti kazandırır Benzer şekilde, başparmağınızın ikinci boğumundan sonra gelen şişik, but gibi olan kısmı da bagetin hareket ettirildiğinde stop kabiliyeti kazandırır

Aşağıdaki şekilde bu anlatılmaya çalışılmıştırBilekten çalışan hareketle sopayı esas harekete geçiren ve aksanlı vuruşları da yaptıran, orta ve yüzük parmağının kuvvetidirKüçük parmak da onlara destek verir

Bazı bateristler, parmak ucu yerine bu parmakların boğum noktalarından temasla, yani parmak içleriyle kuvvet vererek bu hareketi sağlarlar

Aynı zamanda, bazı vuruşlarda, alışıldıkça(veya tam acemiyken) bilekten değil de ön kol vasıtasıyla yapılan vuruşlar da görülmektedir(bazen gerekmektedir)