Aikido - Aikido Nedir - Modern Japon savaş sanatı - Dövüş Sanatı - Aikido Teknikleri

Aikidō (Japonca: 合気道) bir "Modern Japon savaş sanatı" (Japonca: 現代武道 Gendai Budō) dır. Japonya'daki diğer savaş sanatları gibi aikido sadece kendini korumak için değil aynı zamanda ruhsal gelişim için de bir öğretidir.
Aikido adı üç kanji'den oluşmaktadır:
合 ai (birleşme, uyum)
気 ki (veya çi)(yaşam gücü, ruh)
道 dō (yol)
Bir bütün olarak da anlamı "Yaşam Gücü İle Bütünleşme Yolu"dur. Aikidonun felsefesi insanın kendi yaşam gücünü geliştirmekten ibarettir. Yaşam gücünü geliştirmek ama kazanım ile veya yenilgi ile bağlanmamaktır. Aikido öğrencilerine aikidoka denir. Aikidonun savaş sanatı olarak ortaya çıkışı 1930-1960 yıllarına rastlar. Aikidonun yaratıcısı ve ilk hocası (bilindiği adıyla Ōsensei) Morihei Ueshiba (1883-1969) dır. Teknik anlamda aikidonun temelinde yatan savaş sanatları Daito-ryu aiki-jutsu ve Kendo veya diğer adıyla Japon kılıç savaş sanatlarıdır.
Karşılaşma sırasında amaç kendini korumak ve saldırganın gücünü saldırgana karşı kullanarak safdışı bırakmaktır. Diğer savaş sanatlarindan özellikle farkı düşmanın dengesini yitirmesini sağlamak ve "kombo" tabir edilen arka arkaya yapılan birkaç teknik ile saldırganı safdışı bırakmaktır. Saldırganın enerjisinin kendisine karşı kullanılmasi fiziksel güçten çok, doğru zamanlama ve iyi gözlem gerektirir.
Fakat unutulmaması gereken şey; aikido'nun bir saldırı sanatı değil, bir savunma sanatı olduğudur. Bununla birlikte Aikido modern ve geleneksel olarak ikiye ayrılmıştır. Modern Aikido daha çok Avrupa'ya uygun hale getirilmiş hâli olmakla birlikte, Geleneksel Aikido (Iwama Ryu)hala köklerini korumakta ve kaynağından ilk çıktığı gibi devam etmektedir.
Tekniklerin çıkış noktaları Japon kılıç savaş sanatları olduğundan dolayı en verimli çalışma yolu tahta kılıçla (bokken) çalışmadır.-Hareketlerin çıkış noktalarını öğrenerek- Aikido her yaşta çalışılabileceği gibi bedensel gelişimini tamamlamamış kişilerin çalışmaması önerilmektedir.
Türkiye'de Aikido [değiştir]

Aikido bütün Japon savaş sanatları gibi Türkiye'ye Judo üzerinden girmiştir. 1969 yılında Judo Federasyonu teknik direktörü Michael Novowitch antrenör kurslarında judonun yanı sıra Aikido eğitimi de vermiş, 1970'lerde Novowitch ve ardından İbrahim Öztek tarafından çeşitli judo organizasyonlarında Aikido gösterileri yapılmıştır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen Kenji Kumagai tarafından 1988 yılına kadar çok sayıda Türk judocusuna Aikido dersleri verilmiş, Türk Aikido'sunun sürekli temelleri atılmıştır. Aikido 1999 yılında Türkiye Judo Federasyonu'na, 2006 yılında ise Türkiye Wushu Federasyonu'na bağlanmıştır.


AİKİDO NE ANLAMA GELİR?
Aikido üç sözcükten oluşur:
Ai : Uyum, sevgi, uyumlu olma
Ki : Enerji ( dünyayı ve evreni yaratan enerji )
Do: Yol, disiplin, yöntem, ekol, öğreti.
İnsan ruhunun uyum yolu, ruhsal uyum yolu, uyum öğretisi.

AİKİDONUN FELSEFİ TEMELLERİ
Aikidonun temelinde Aiki Felsefesi yatar.Bu felsefeye göre insan kendisiyle ve evrenle uyumlu olmalı, uyumlu yaşamalıdır. Aikido insanları barışa ve sevgiye davet eder, karşıt düşünceleri birleştirir. Çevresiyle uyumsuz saldırgan insan tipleri evren deki bu uyum ve düzeni bozar. Bize saldıran birine bizde güç kullanarak cevap verirsek bizde bu uyumu bozarız.

AİKİDONUN DİĞER UZAK DOĞU SAVAŞ SANATLARINDAN FARKI NEDİR
Aikido teknikleri diğer Uzak Doğu savaş sanatları gibi güce karşı güçle karşı koyma prensibine dayanmaz. Rakibin gücünden yararlanma ve kuvvetin yönlendirilmesi prensibine dayanır. Bizim sahip olduğumuz güçle rakibin gücünü birleştirip daha büyük bir kuvvet elde etme prensibine dayanır. Aikido' yu diğer savunma sanatlarından ayıran en önemli fark budur.

Aikido oldukça etkili bir savunma sanatıdır. Rakibin atak yapmasıyla teknik başlar iki ya da üç saniye içinde rakibin etkisiz hale gelmesiyle sonlanır.Aikido teknikleri bütün saldırı formlarına karşı yapılabilecek savunma şekillerinden oluşur.

Aikido teknikleri vücut formumuza uygun ve dairesel hareketlerdir. Bu yüzden Aikido çalışırken kendimize ve arkadaşlarımıza zarar vermeyiz.

Aikido' da turnuva ya da yarışma yoktur. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi yarışmanın olduğu yerde rekabet ve ego vardır. Rekabetin olduğu yerde ise huzur ve barış sağlanamaz. İkinci neden ise Aikido insanın en büyük rakibi kendisidir. Kendisini aşamayan rakiplerini aşamaz. Bu yüzden turnuvaya gerek yoktur. Turnuvası olan sporlara baktığımız zaman kazanma hırsının ön plana çıktığını yeni bir şeyler öğrenmeninse neredeyse unutulduğunu görürüz. Bu prensip sayesinde Aikido da gelişmenin ve öğrenmenin sonu yoktur. Aikido ömür boyu süren bir eğitimdir. Siyah kuşak eğitimin tamamlandığı bir nokta değil eğitimin yeni başladığı bir noktadır.

AİKİDONUN KÖKENİ NEREYE DAYANIR, TARİHİ GELİŞİMİ NASIL OLMUŞTUR
Aikido ' nun kökeni Aiki jujutsu' ya dayanır. Aiki jujutsu 10. yüzyılda ( 900 lü yıllar ) Japonya' da ortaya çıkmıştır. Aikidonun kurucusu Morehei Ueshiba ( 1883-1969 ) uzun yıllar Aiki jujutsu çalıştıktan 1900 yılların başında günümüz Aikidosunu kurmuştur.

AİKİDO YU YAŞAMIMIZIN DİĞER ALANLARINDA NASIL KULLANABİLİRİZ
Aikido yaparken uyguladığımız teknikler rakipleri etkisiz hale getirmeyi değil yaşamımızdaki sorunları ve bizi etkisi altına almaya çalışan güçleri bir uyum içinde nasıl kontrol altına alacağımızı öğretir.
Aikido bir savaş sanatı olması yanında , bize yaşamı tanıtan, yaşama karşı saygılı olmayı öğreten bir yoldur.
Aikido bizden daha güçlü olanlar karşısında yenilmek ya da onların kontrolu altına girmek zorunda olmadığımızı açık bir biçimde gösterir.
Aikido güçlü psikolojik yapı oluşturmamızı sağlar. Hayatta karşılaştığımız zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi öğretir.
Aikido egomuzu değil kendimize olan güvenimizi ve cesaretimizi ön plana çıkarmamızı sağlar.

AİKİDO KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?
Bir kareli defter sayfası düşünelim. Bu sayfadaki her kare bir insanın özel yaşamıdır. Ve dünyadaki her insanın bir karesi yani özel yaşamı vardır. Hiç kimse bizden izin almadan bu karenin içine giremez. Bizden izin alınmadan özel yaşamımıza girilirse biz zarar görürüz. Bu durumda Aikido' yu kendimizi korumak için kullanabiliriz.

KİMLER AİKİDO YAPABİLİR, BAYANLAR İÇİN UYGUN MU?
Aikido teknikleri güç kullanarak yapılmadığı için her yaş grubu için uygundur. 70 yaşına gelmesine rağmen düzenli bir şekilde Aikido çalışan birçok Aikidocu vardır.
Aikido teknikleri uyumlu ve esnek olmayı gerektirdiği için bayanların vücut yapısına oldukça uygun. Bu nedenle bayanlar erkeklerden daha başarılı olabiliyor.
Aikido teknikleri vücut formumuza uygun ve dairesel hareketlerdir. Bu yüzden Aikido çalışırken kendimize ve arkadaşlarımıza zarar vermeyiz. Örneğin Futbolla uğraşan biri Aikido ile uğraşan birinden daha çok sakatlanır.Şu anlaşılmalıdır ki Aikido ; kendini savunmanın ve taktik bilimi olmanın ötesinde bireyin tam entegre bir insan olarak ortaya çıkabilmesi için ruhu mükemmelleştirmenin , vücudu ve aklı güçlendirmenin , bireyin fiziksel ve zihinsel gücünü birleştirmenin yoludur.

Aikido bükme ve fırlatma tekniklerinin kullanılması ve saldırganın gücünü ve hamlelerini ona karşı kullanılmayı amaçlaması bakımından ,bir çok dövüş sanatından ayrılır. Ayrıca hasmın bizi tutmasına ,sarsmasına,itmesine,vurmasına izin vermeden onu ekarte edebilecek şekilde savunmaya ve tekrarlanan ataklara cevap verebilmeyi amaçlar ve uygulamaya sokar. Bu sistemde ayrıca yaşamsal sinir merkezlerine baskı yapmakta yer alır. Aikido tekniklerinin bir çoğu öldürücü olabilir. Aikidoda hasmın üzerinde üstünlük sağlamak için kişinin özellikle eksiksiz bir zihinsel sakinliğe ulaşmasının ve kendi bedeni üzerinde denetim kurmasının önemi vurgulanır.Daha başka Doğu dövüş sanatlarında olduğu gibi,yetkinliği ve saygıyı geliştirmek aikido eğitiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.Aikido evrensel enerji ile uyumun yolu,başka bir bakış açısı ile aikido, saldırganın sizi sarsmasına yada vuruşuna başlamasına imkan vermeden uygulanan savunma sanatıdır.Aslında ideal olanda ;saldırı tamamen uygulanmadan nötralize edecek şekilde saldırganın duruşuna ve hareketlerine duyarlı olmaktır.


O SENSEİ MORİHEİ UESHİBA'nın da anlattığı gibi dövüş ve savaş bizi kesinlikle mahvedebilir, şimdi bizim ihtiyacımız olan çekişme değil ,uyum ve teknikleridir. İstenilen savaş sanatı değil barış sanatıdır.

Aikidonun nihai hedefi kişisel transformasyondur . Amaç; herhangi bir problemi çözebilmek için içlerindeki büyülerini ve yeteneklerini total olarak ortaya getirebilen entegre insanları yaratabilmektir.


MORİHEİ UESHİBA barış sanatını akıl ve beden disiplinini sağlayan saldırganlığı dindiren,arkadaşlı,aşkı,zekayı ve korkusuzluğu besleyen ve büyüten bir sanat olarak öğretmiştir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 946
favori
like
share