Fiziksel Engelliler Vakfı - Engelli Vakıfları - Engelli Dernekleri - Vakfın Amacı
Fiziksel Engelliler Vakfı’nın amaçları, Vakıf Resmi Senedinin 3.maddesinde şu şekilde yer almaktadır.

Vakfın Amacı

Engellilerin koordinasyonunu sağlamak, imkanlar nispetinde ihtiyacı olanlara maddi ve ayni yardımlar yapmak, aylık bağlamak, tedavilerine yardımcı olmak,
Engellilerin ekonomik, sosyal psikolojik, kültürel, sağlık ve hukuk sorunlarını ele almak, çözmek, yönlendirmek, teklif hazırlamak ve yardımcı olmak,

Yetkili makamların izni alınmak üzere engellilerin mesleki rehabilitasyonunu (bilgisayar eğitimi, el sanatları, güzel sanatlar, kültürel ve sportif vb.) faaliyetlerini organize etmek, geliştirmek, zaman ve zemin hazırlamak, işyerleri ile görüşerek devamlı evde bulunmak zorunda olan engellilere fason işler temin etmeye çalışmak ve bu amaçlara yönelik tesisler kurmak,

Tıbbi ihtiyaç, tekerlekli sandalye, protez vb. gibi ihtiyaçların temininde yardımcı olmak, bu ihtiyaçları üretebilmek için tesisler açmak, vakfın menkullerini, gayri menkullerini ve gelirlerini bu hizmet için kullanmak,

Küçük esnaf ve sanatkar engellilerden engel derecelerine göre vergi muafiyeti, telefon, elektrik, su gibi zaruri ihtiyaçların muaf tutulması için gerekli çalışmaların yapılması, özürlülerin nüfus sayımında belirtilmesi ile % 2 olan özürlü istihdamını gerçekleştirmek ve oranı yükseltmeye yönelik teklif ve projeler hazırlamak,

Üniversitelerle diyalog kurup, akademik seviyede proje geliştirmek, engellilere yönelik seminer, konferans, panel, açık oturum, sergi, kermes, anma günleri ve yarışmalar tertip etmek ve ödüller vermek,

Bedensel engellilere yönelik kitap, bülten, ansiklopedi, dergi, broşür, makale vb. gibi süreli süresiz yayınlar hazırlayıp, araştırma merkezi, enstitü, kütüphane ve her dalda spor tesisleri kurmak,

Genel ve yerel yönetimlerle ve TBMM ile işbirliği sağlamak, engelliler için yol, park, tuvalet, telefon, ulaşım araçları, plan-proje, trafik düzenlemesi vb. imkanlardan azami faydalanmayı sağlamak, konuyla ilgili teklifler hazırlamak,

Bütün iletişim araçları ile (Devletimiz, Milletimiz, medyayı yasılı ve sözlü basın, aydınları, kurum ve kuruluşları) engelliler için yardım ve desteğe çağırmak, yardıma ihtiyacı olanları bu yardımdan faydalandırmak,

Vakfın gayesine uygun olarak, her türlü yurtiçi ve yurtdışı özel ve tüzel kişilerden (dernek ve vakıf) gibi menkul ve gayrimenkul bağış ve hibe kabul etmek, satın almak, yardımlaşmak ve işbirliği yapmak, şirketler kurmak, kuruluşlara ortak olmak,

Fiziksel engelliler için kamplar kurmak, geziler , turlar düzenlemek, bu ihtiyaçları gerçekleştirmek için fon ayırmak ve gelir getirici müesseseler kurmak,

İntifa, sükna gibi mülkiyetin ayni haklarını kabul etmek ve gayrimenkul rehni dahil her türlü teminat almak, rehin göstermek, vakfın gayesine uygun şartlı bağış kabul etmek,

Merkez Mah. Perihan Sok. İnanca İş Merkezi No:128/3
34381 Şişli/İstanbul

Tel ...: +90 212 343 77 77
Faks .: +90 212 234 09 71

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5758
favori
like
share
yeni üy Tarih: 03.04.2012 13:24
biraz daha kısa olsaydı.teşekkürler.:18::21: