Liposuction Nedir - Liposuction Nasıl Uygulanır - Liposuction Zararları

Liposuction; vücudun dirençli bölgelerindeki inatçı yağ birikimlerinin vakumla alınması esasına dayalı bir ameliyattır. Kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla volumü artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücresi sayısı da azaltılmış olur.

Ergen bir insan vücudundaki yağ hücresi sayısı sabittir. Ergenlikten sonra yağ hücresi sayısı artmaz, sadece yağ hücrelerinin volumü artar. Doğal olarak bu da kendini kilo artışı şeklinde gösterir. Yapısal faktörler, beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi insanların kilo alıp vermelerinde en önemli faktörlerdir. Özellikle ülkemiz mutfağının zengin oluşu ve insanımızın damak zevki genel olarak fazla kilolu bir ulus olmamıza yol açmaktadır. Fazla kilo, kadın ya da erkek herkesin sorunu olabilir. Diyet ve egzersiz eksiklikleri, ayrıca kadınlarda gebelik değişik derecelerde kilo alınmasına neden olabilir. Fazla kilo ayrıca kalp ve damar sistemleri üzerine de zararlı etkilere sahiptir.

Fazla kilolardan kurtulmak için uygun diyet ve egzersiz ve sonrasında da düzenli bir yaşam tarzı şarttır. Ancak bu şartlar yerine getirilmesine rağmen, kişilerde kaybolmayan inatçı yağ birikimleri olabilir. Karın, bel, kalça, uyluk dış ve iç tarafı, diz gibi vücudun belli bölgeleri diyet ve egzersize dirençli yağ birikim bölgeleridir. Bu bölgelerdeki fazla yağlanma diyet ve egzersizle bir ölçüde giderilebilir, daha fazla egzersiz ve diyet ise bu bölgelerde incelme yerine vücudun genel metabolizmasının bozulması ile sonuçlanır.

İşte liposuction burada devreye girer.Liposuction; vücudun dirençli bölgelerindeki inatçı yağ birikimlerinin vakumla alınması esasına dayalı bir ameliyattır. Kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla volumü artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücresi sayısı da azaltılmış olur.

Ameliyat nasıl yapılır

Liposuction ameliyatında inatçı yağlanma bölgesi özel bir solüsyon enjeksiyonu ile şişirilir. Daha sonra bu bölge üzerine 5 mm. uzunluğunda birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden hastanın durumuna göre 2-6 mm. çapındaki kanül denilen metal ince borucuklar yerleştirilir. Kanüller vakum sağlayan bir cihaza ya da aynı işi gören büyükçe bir enjektöre bağlıdır. Vakum işleminin başlaması ile istenmeyen yağların uzaklaştırılması işlemi de başlar. İşlem,arzu edilen kontur ve bunun yanında düzgün bir cilt yüzeyi sağlanıncaya kadar devam eder.Son yıllarda,liposuction öncesinde ultrasonik dalgalardan da yararlanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde yağ kitlelerinin ultrason dalgaları ile yumuşatılması, daha sonra aynı şekilde uygulanan vakumla yumuşamış olan yağların daha kolay alınmasını sağlayacaktır. Klasik liposuction'a göre daha uzun zaman almaktadır. Ancak sonuçlar arasında çok büyük farklar olmamaktadır.Sadece ultrasonik sistemin de ek olarak kullanılması yumuşamış olan yağ kitlelerinin daha rahat alınmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu yönteme ait çok geç sonuçların henüz tam olarak bilinmemesi de dezavantaj olarak değerlendirilmektedir.Ameliyatın hastane koşullarında, anestezi uzmanının gözetiminde yapılması tercih edilmelidir. Lokal anestezi ve sedasyon (damar yolu ile uyutma) kombinasyonu tercih kolay ve başarılı bir anestezi yöntemidir. Çok sınırlı küçük alanların tedavisi için ise sadece lokal anestezi uygulanabilir.Ameliyat vakum uygulanacak bölgelerin durumuna göre 1-2,5 saat arasında sürer. Aynı gün eve çıkmak mümkündür.

Ameliyat sonrası

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı hissedilmez. Ameliyat sonunda vakum uygulanmış alanlara özel bandaj uygulanır ve hastaya korse giydirilir. 6 gün sonra korse ve özel bandaj çıkarılır. Dikişler alınır ve korse yeniden giydirilir. Hasta korse giymeye 6 hafta daha devam eder. Buradaki amaç cilt altındaki yağ dokusu boşaltılan bölgede olası cilt sarkıklığını engellemektir. Aksi takdirde altı boşaltılan ciltte sarkma meydana gelebilir. 3 üncü haftadan sonra sadece gece yatarken korse çıkartılabilir. Ameliyat sonrası ilk 6 haftalık dönemde korsesiz ayağa kalkılmamalıdır. Vakum uygulanmış alanlarda morumsu renk değişiklikleri olabilir. Şişlik, karıncalanma ve yanma hissi olabilir.Bunlar 3 hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Ameliyata bağlı minik yara izleri de 2-6 ay içinde tamamen belirsiz hale gelir.

Liposuction nerelere uygulanabilir

Liposuction ameliyatı plastik cerrahide son 20 yıl içindeki en iyi buluşlardan biridir. İyi seçilmiş hastada ve iyi uygulanan teknikle kalıcı sonuç verir. Ancak kişinin diyet ve egzersizlerine devam etmesi gerekir. Kullanılan kanüller ve vakum sistemlerindeki gelişmeler ile çenealtı, yanaklar, boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, karın, bel, kalça, uyluk, diz iç yanı, bacak, ve topuk gibi vücudun hemen hemen her bölgesindeki inatçı yağ birikimlerinin vakumla alınması mümkün hale gelmiştir. Diğer vücut kontur düzeltme ameliyatlarında tamamlayıcı işlem olarak da kullanılmaktadır. Liposuction ile derin katlardaki fazla inatçı yağlar alınmakla birlikte, son 10 yıl içinde geliştirilen yüzeyel liposuction yada liposculpture adı verilen yöntemle kontur düzensizliğine neden olan yağ birikimleri de giderilebilmektedir. Liposculpture tekniği ayrıca deri sarkıklıklarının giderilmesi ve inatçı selülitlerin yok edilmesinde de etkin bir yöntem haline gelmiştir.

Liposuction yöntemi sadece estetik amaçlarla değil, aynı zamanda fonksiyonel nitelik taşıyan ameliyatlarda da kullanılmaktadır. Özellikle elephantiasis denilen ve halk arasında “Fil Hastalığı” olarak bilinen hastalıkta, ve jinekomasti denilen erkeklerde memelerin büyük olması halinde de çok etkili bir şekilde kullanılmakta ve kayda değer sonuçlar alınmaktadır.

Klasik liposuction işlemi, ilk çıktığı 1970 li yıllarda kullanılan kanül çaplarının oldukça geniş olması, kullanılan vakum cihazlarının basınç ayarlarının kontrollü olamaması nedeniyle ciddi sorunlara neden olmuştur. İşlem vücutta önemli derecede sıvı ve elektrolit kaybına ya da trombo embolik hadiselere neden olmuş ve ne yazık ki bu yıllarda yapılan ameliyatlardan sonra yaşamını yitiren hastalar olmuştur. Bu sorunlar, günümüzde kullanılan yeni sistemler ile artık geride kalmıştır. Son 10 yıldır uygulanmakta olan yeni teknikler ile liposuction, vücut kontur düzeltilmesi amaçlı işlemler arasında vazgeçilmez yerini almıştır. Artık oturmuş, kabul görmüş, en başarılı tedavi yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Amaç zayıflatma değil, kontur düzeltme olduğu sürece, iyi seçilmiş hastalarda, hastane koşullarında, iyi uygulanan tekniklerle, emniyet sınırı aşılmadığı takdirde herhangi bir riski olmayan başarılı bir ameliyattır. Günümüzde alınan yağ miktarı için emniyet sınırı 2.5 litre olarak kabul edilmektedir. Daha fazla miktar da alınması mümkündür ancak o zaman ameliyat 3-6 aylık aralarla seanslar halinde yapılabilir ya da hastanın sıvı ve elektrolit dengesini tamamlayacak önlemler alınarak yapılabilir. Bu durumda bazen kan nakli de gerekebilir. Morbid obezite denilen genç (20-30 yaşlarında) ve çok kilolu (120 kilodan fazla) hastalarda gerekli önlemler alınarak tek seansta 28 litreye kadar yağ alınması uygulanabilir hale gelmiştir.

Liposuction ve diğer benzer işlemler

Liposuction,vakumla fazla ve inatçı yağların alınması yöntemini tanımlayan işleme genel olarak verilen bir isimdir. Hastadaki duruma göre çeşitli modifikasyonlar uygulanabilmektedir. Bu tekniklere değişik isimler verilmekle birlikte işlem aslında liposuction'dır. Uluslararası bilimsel alanda kabul görmüş diğer teknik isimleri şunlardır :

· Liposuction

· Suction Assisted Lipectomy (SAL)

· Superficial liposuction

· Multiple All Layer Liposuction (MALL)

· Liposculpture

· Megaliposculpture

· Ultrasound Assisted Lipectomy (UAL)

Liposuction hakkında yanlış bilgiler

Son zamanlarda basında liposuction yönteminin tarihe karıştığı yerine başka isimler verilen yöntemlerin geliştirildiği, ameliyatın ayaktan ağrısız, kansız, izsiz yapılabildiği şeklinde yazılı ve görsel basında geniş reklamlar verildiği gözlenmektedir. Çok sayıda hastamız kafaları karıştıran bu konuda aydınlatıcı bilgi almak için sorular sormuşlardır, hala da sormağa devam etmektedirler. Liposhaping, liposhaving gibi isimler verilen bu yöntemler aslında son 10 yıldır plastik cerrahlar tarafından lokal anestezi ile uygulanan "yüzeyel liposuction yada liposculpture" yönteminden başka bir şey değildir. Kanülü yerleştirmek için mutlaka bir veya birkaç kesi yapılması gerektiğinden izsiz olması mümkün değildir. Ancak bu izler daha önce de belirtildiği gibi, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir. Lokal anestezi olmadan hiçbir kesi yapılamaz. Yine daha önce belirtildiği gibi ameliyatın zaten lokal anestezi ile yapılıyor olması bu reklamı yapan kişilerce ağrısız olarak nitelendirilmektedir. Kanamaya neden olmayan ameliyat yoktur. Her ameliyat derecesine göre kanama yapar. Liposculpture yönteminde 1 litre fazla yağ dokusu alındığında kanama miktarı 70 cc. kadardır. Önemli derecede olmayan bu miktar kan kaybının yine bu kişilerce kansız ameliyat olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.


Anlaşılması mümkün olmayan şey bu reklamları veren kişilerin plastik cerrah olmamaları ve kendi uğraş alanlarına girmeyen, eğitimini almamış oldukları bu son derece önemli ameliyatı hastane ya da uygun şartların sağlandığı özel merkez koşullarında değil, muayenehane koşullarında yapıyor olmalarıdır. Liposuction ameliyatı planlayan hastalarımızın ameliyattan önce iyi bir araştırma yapmaları, bu ameliyatın erken ve geç sonuçları, riskleri hakkında bilgi sahibi olmaları, hekimlerini seçmede özen göstermeleri gerekir. Ülkemizde yasaların boşluğundan yararlanan, meslek ahlakı ilkelerine uymayan, insanlarımızı yanlış yönlendiren bu kişilere halkımız izin vermemelidir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 783
favori
like
share