( BESMELENİN NASIL TEBLİG EDİLDİGİ HAKKINDA BİLGİLEMELİM )

besmele eski cahiliyede kullanılan bi gelenekti eski araplarda bi işe başlarken
kendi taptıkları ilahların adını sölerlerdi mesala haşa (bismi-l uzza) gibi derlerdi
bunu falanın adına yapıyorum demek adetdendi RESULULLAH(s.a.v) islamiyeti
teblige başlayınca bunu degiştirdi ve "ey ALLAH'ım senin adınla" anlamına gelen
(BİSMİKE ALLAHÜMME)ve "ALLAH'ın adıyla" anlamına gelen(BİSMİLLAHİ)
sözlerini kullanmıştır.ancak ( NEML SURESİ AYET:30) nazil oluna tam şeklini
almıştır.Bu ayette Hz. SÜLEYMAN(a.s.) yazdıgı bir mektup söz konusudur mektupta
"Bu mektup SÜLEYMAN(a.s.)'dandır ve RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH(cc.)
ın adıyla başlamaktadır besmelenin neml suresinde geçmesi ragmen fatiha suresi
gerek diger surelerin başında okunması , besmelenin bi ayet olup olmadıgı degişik
görüşlerin olmasına sebeb olmuştur fatiha suresinin ilk besmele oldugunu kabul eden
şafii mezhebinin alimleri namazda okunmasını farz saymıştır...ancak buna ragmen
hanefilere göre ise mushafta yazılmış olması. onun kur'andan olduguna işaret eder
ancak namazda sure gibi sesli okunmamasını benimsemiştir yani bunu surenin bi ayeti
olmadıgı görüşü hakimdir diger surelerin başındada bu şekilde okunur..bu konu
imam malik'e görede farklıdır ona göre sure başlarındaki besmele kur'andan bi
ayet degildir.Bu sebeble besmeleyi namaza başlarken (CEHREN)(bu şafiilerde vardır)
yani (sesli)okunmamasını (SIRREN) (bu hanefilerde vardır)yani sessiz okunmasını meneder..

KAYNAK:BÜY.İS.AN.SAY:299

( BESMELENİN NASIL İNDİGİ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERELİM )

"besmele-i şerife indigi zaman ,azamet ve esrarından dolayı büyük daglar harekete
gelip salllandılar.Yedi kat sema ve yedi kat yerler hareket etti,cinniler yüzleri
üzerine düştü,felekler harekete geldi....

KAYNAK:BÜY.İS.AN.SAY:299

( BESMELENİN İLK YAZILI OLDUGU YERLER )

ADEM.(as) yaratılmadan beş yüz sene önce
(alem-i ervahta) alnına yazılmıştı.CEBRAİL (a.s.)hz.İBRAHİM (a.s.)'a indigi vakit
kanadında yazılıydı.MUSA (a.s.)'ın asasının üzerine yazılmıştı.Eger yazılı olmasaydı
deniz ikiye ayrılmazdı.Beşikte iken konuşan İSA (a.s)'mın diline yazılmıştı.
Besmele hürmetine ölüler konuşur (abdulkadir ceylani r.a.)dilsizler dile gelir.
Hastalar şifaya kavuşur ALLAH(cc.) izniyle
("Besmele-i şerife SÜLEYMAN (a.s.)ın mühründe yazılıydı..
KAYNAK:RES.DİL.DUALAR -SAY:28-29-30

( RESULLULLAH'IN DİLİNDEN BESMELE MİRAÇ GECESİNDEN )

Hz.RASULLULLAH (s.a.v.) şöle rivayet etmiştir ben miraca çıkarıldıgım gece
Bütün cennetler bana arz olundu,ben orada dört tane ırmak gördüm rengi
kokusu ve hiç bir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar,içenlere lezzet veren
Şarabtan ırmaklar,sütten ırmaklar,süzme baldan ırmaklar CEBRAİL'e (a.s.)
sordum bu ırmaklar nerden çıkar ve nereye akar? dedim CEBRAİL(a.s.) bu
ırmaklar
(HAV-Z KEVSERE) akar ancak nereden çıktıgını bilmiyorum dedi rabbine dua
et de sana asıl kaynagını göstersin dedi bunu üzerine RASULÜ EKREM(s.a.v.)
Rabbına niyazda bulundu sonra bir melek gelip selam verdi ve dedi ki:
" ya MUHAMMED(s.a.v) gözlerini kapat" bende gözlerimi kapadım
"melek bana gözlerini aç "dedi.Gözlerimi açtıgımda agacın yanında idim
Orada beyaz inciden yapılmış bir kubbe gördüm kapısı kırmızı altından idi
eger dünyada bulunan cinler ve insanların hepsi o kubbe üzerine konulsa
büyük dag üzerine konan kuş gibi yada denize atılan bi taş gibi olurlardı.
dört tane ırmagın bu kubbe altından aktıgını gördüm ,girmiyormusun dedi
melek bana " nasıl girebilirim kapısı kilitlidir" dedim.melek bana
"anahtarı senin elindedir" dedi "anahtarı nedir?" dedim o da bana
"onun anahtarı (BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM)dedi" kapıya yaklaştım
"(BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM)"dedim kilit açıldı içeri girdim
bu ırmakların kubbenin dört köşesinden çıktıgını gördüm dışarı çıkacagımda
melek bana "ya MUHAMMED(s.a.v) gördünmü?"dedi "gördüm!"dedim
"ikinci defa bak" dedi baktımki!(BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM)
kubbenin dört köşesine yazılmış su ırmağı besmelenin(MİM)'inden çıkıyor
sür ırmağı LAFZA-İ CELAL'in (HA)sından çıkıyor şarab ırmağı
RAHMAN'ın(MİM)inden çıkıyor. Bal ırmağı RAHİM'in (MİM)inden
çıktıgını gördüm.O zaman anladımki bu ırmakların kaynagı besmeledir.
ALLAH(cc.) buyurduki:" ya MUHAMMED(s.a.v) ümmetinden kim beni
bu isimler ile zikreder ve samimi bir kalb ile (BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM)
derse ona bu ırmaklardan içirecegim" buyurdu...

KAYNAK:RES.DİL.DUALAR -SAY:28-29-30

( BESMELENİN FAZİLETİ HAKKINDA Bİ KAÇ HADİS )

osman bin affan (r.a.) RESULULLAH(s.a.v.)efendimize besmele-i şerifin esrarını sorar
Resulu ekrem << "O ism-i azam'dır,>> ism-i azam'la o'nun arasındaki yakınlık
gözün beyazı ile siyahı kadardır buyurdular..
-----------------------------------------------------------------
enes (r.a.) her kim şeytanın şerrinden ALLAH(cc.)'ya sıgınırsa
( yani euzu besmele çekerse) onun için bir melek vazifelendirilir
şeytan o kimseden uzaklaştırılır buyurmuşlardır...
-----------------------------------------------------------------
enes bin malik(r.a.)'dan " eger ağaçlar kalem,denizler mürekkep
melaikeler,insanlar ve cinniler katip olsalardı 2 milyon senede
besmele-i şerifin sevabını yazamazlardı...
-----------------------------------------------------------------
ibn-i mes'ud (r.a)dan her kim besmele-i şerifi okursa
cenab-ı ecelli ve ala her harfi için o kimseye dört bin sevap
yazar, dört bin günahını affeder,dört bin derecesini yükseltir..
-----------------------------------------------------------------
"Her kim besmele-i şerifi itikadı sahiha ile okursa onunla birlikte
daglar ALLAH(cc.)yu tesbih ederler...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1164
favori
like
share
AYIŞIĞI Tarih: 29.06.2009 20:13
bu güzel bilgileri
bizlerle paylaştığın için
Allah senden razı olsun...