Brevis Salgangoz Çikleti - Çiklet Türleri - Çiklet Balığı Resimleri
BREVİS SALYANGOZ ÇİKLİTİ(Neoamprologus brevis)Bilimsel gözlemlemeler için doğadan alınıp akvaryumda tutulan ilk çiklit turudur 6 cm'lik boyuna rağmen diğer büyük Tanganika Gölü çiklitleri ile uyum içersinde yaşayabilirler Dış görünüşlerinden erkek dişi ayrımını yapmak zordur ama yetişkin dişilerin erkeklere göre daha küçük boylu olmaları bu ayrımı kolaylaştırır Tanganika Gölü'nün neothauma tur salyangozların bulunduğu çamurlu ve kumlu bölgeleri, bu balığın doğal yaşama alanıdır Bu yüzden akvaryumlarda da bolca boş salyangoz kabuğu bulunması gereklidir Akvaryum taşlar ve bitkilerle bezenmeli ama balıkların gezinebilecekleri genişliklerde kumluk alanlar bulunacak şekilde dekore edilmelidir Bu çiklitler için salyangoz kabuklarının nemi kabukların sığınma ve üreme yerleri olmasıdır Kabukları ağzı açık kalacak şekilde kuma gömer ve tehlike anında içine saklanırlar Akvaryumcularda Neothauma cinsi salyangoz kabuğu bulmak zor ise benzer bir yapıya sahip, yenilebilen salyangoz kabuğu da aynı işlevi görecektir Üreme döneminde dişi balık, kuma gömdüğü salyangoz kabuğunun 20-30 kadar yumurta bırakır Yumurtlamadan sonra dişi düzenli olarak kabuğun ağız kısmında yaptığı kuyruk hareketleriyle içeriye taze suyun girmesini sağlar Teritoryal erkek yumurtalar ve yavrularla doğrudan ilgilenmese de geniş bir sınır çizgisi içinde yuvanın diğer balıklara karşı korunmasını sağlar 27C sıcaklıkta 5-6 gün sonra yumurtadan çıkan yavrular artemia larvası ve kaliteli toz yavru yemleriyle beslenebilirler Dişi yavrularına bakmayı ve onları korumayı 2 hafta daha devam ettirecektir Erkekler 6, dişiler 4 cm kadar buyur Bu balıklar etçildir Türe özgü karma akvaryumlarda beslenebilirler, en az 100 litrelik bir akvaryum gerekir Bakımı tecrübe ister pH 75-85 arasında olmalıdır 4-28C arasındaki sıcaklık uygundur .


BRİKARDİ (Neolamprologus brichardi)Tanganika Gölü'nün kayalık kıyılarındaki sığ kesimler bu balığın doğal yaşam alanlarıdır Erkekleri 9-10 cm büyüyebilir Dişiler daha küçüktür Ayrıca erkeklerin alın kısmı daha yuvarlaktır Kendi grubunun dışındaki balıklara karşı saldırgandır Türe özgü karma akvaryumlarda beslenmelidirler Kendinden daha küçük yapılı balıklara zarar verebilir En az 150 litrelik akvaryumlarda beslenmesi gerekir pH 75-85 arasında olmalıdır Sıcaklığın 23-25C arasında olması uygundur Genellikle etçil beslenen brikardiler doğada küçük su canlılarıyla beslenirler Akvaryumda bunlara canlı yem, midye, kıyılmış karides verilebilir Bakımı tecrübe ister Yumurtalarını kaya kovuklarına bırakır Dişi fazlası olmadığı surece monogamiktirler Çiftlerin oluşabilmesi için en uygun yöntem, bir grup gen balığı bir araya koymaktır Ortalama 50-100 yumurta gizli kaya kovuklarına bırakılır Bölge sınırları içinde çok iyi korunan yavrular, büyüdükten sonra da ebeveynler tarafından kovalanmaz ve yeni kardeşlerinin bakımına yardımcı olurlar Böylece, doğada da görülen, yabancı balıkların sokulmadığı akraba kolonileri oluşur Yavaş büyüyen yavrular, yaklaşık 8 ayda, boyları 4 cm iken cinsel olgunluğa ulaşırlar.


FRONTOZA (Cyphotilapia frontosa)Tanganika Gölü'nün kayalık kısımlarında yaşarlar Oldukça sağlam, iri yapılı ve sert balıklardır Bakımı tecrübe gerektirir En az 250 litrelik bir akvaryumda bakılmalıdırlar Erkekler 35, dişiler 25 cm kadar büyüyebilirler pH 8-9 arasında olmalıdır 24-28C sıcaklık uygundur Erkek-dişi ayrımı ok belirgin olmasa da erkekler daha iri yapılıdır Ayrıca erkeklerde alın hörgüç daha belirgindir Erkeklerin yüzgeçleri dişilerinkilerden daha güçlüdür Dişi, yumurtalarını düz bir yüzeye yapıştırır Uygun şartlar sağlandığında üretimi zor sayılmaz Erkek balık yumurtaları dölledikten sonra dişi balık yumurtaları toplar ve ağzında kuluçkaya bırakır Yaklaşık 1 ay sonra yavrular çıkar Etil bir balık olan frontoza, protein ağırlıklı yemlerle beslenmelidir Bahçe solucanı, Artemia gibi canlı yemler de verilebilir.

KALVUS (Altolamprologus calvus)Tanganika Gölü'nün sığ ve kayalık kısımlarında yaşar Erkekleri 13 cm boya ulaşırken dişiler 10 cm boya ulaşabilir Türe özgü karma akvaryumlarda beslenmelidir Türdeşlerine karşı saldırgandır Yutamayacağı boydaki farklı balıklar için ise zararsızdır Yavaş bir balık olduğu için hızlı balıkların bulunduğu bir akvaryumda yeterince beslenemeyebilir Etçil bir balıktır Bu yüzden protein ağırlıklı beslenmeli, sık sık canlı yem takviyesi yapılmalıdır pH 75-85 arasında olmalıdır 24-26C sıcaklık uygundur Bakımı tecrübe gerektiren bu balık en az 150 litrelik akvaryumda beslenmelidir Dişi, 100 kadar yumurtasını bir kovuğundaki dik bir yüzeye sıralar Genelde yumurtaların yarısından çoğu açılmadan bozulur Yavrular da oldukça yavaş büyürler 12 ayda erkekler yaklaşık 5,5 cm, dişiler 3,75 cm boydayken cinsel olgunluğa ulaşırlar

LEPTOSOMA (Cyprichromis leptosoma)Tanganika Gölü'nün güneyindeki bölümlerde yaşarlar 9-10 cm boya ulaşabilirler Erkekler dişilerden biraz daha iricedir Türe özgü karma akvaryumlarda beslenilmelidir Etçil beslenir Küçük su canlıları yerler Bakımı tecrübe gerektiren bu balık en az 150 litrelik bir akvaryumda bakılmalıdır pH 75-85 arasında olmalıdır 23-26°C sıcaklık uygundur En az 6 bireyden oluşan bir grup içinde beslenmesi gereken bir sürü balığıdır Suyun daha çok üst düzeylerinde kalırlar ve geniş yüzme alanı gerektirirler Bu hareketli türün besleneceği akvaryum en az 200 litre hacminde olmalıdır Kumu kazmaz ve bitkilere zarar vermez Çok iyi sıçradığı için bütün yüzeyi kapatan bir akvaryum kapağı kullanılmalıdır Diğer birçok Afrika çiklitinin tersine yumurtlama tabanda değil, açık suda gerçekleşir Çift, birbirinin etrafında dönerek yumurta bırakır Dişi, yumurtaları yere düşmeden ağzıyla yakalar Döllenme yumurtalar dişinin ağzındayken gerçekleşir Sayısı genelde 20'yi geçmeyen yumurtaların kuluçka süresi 25°C sıcaklıkta ortalama 21 gündür Yavrular, yumurtadan çıkar çıkmaz Artemia larvalarıyla beslenebilecek kadar gelişkindirler Sadece bu türün yaşadığı akvaryumlarda kuluçkadaki dişileri ayrı bir akvaryuma almak gerekmez; yetişkin Leptosomalar yavrulara dokunmazlar.

LELEUPİ (Neolamprologus leleupi)Tanganika Gölü'nün kuzeyindeki kayalık bölgeler bu balığın anavatanıdır
Erkekler 10 cm büyürler Dişiler ise 8 cm kadar büyüyebilirler
pH 75-85 arasında olmalıdır 24-28°C sıcaklık uygundur Üreme döneminde sıcaklık birkaç derece artırılabilir
En az 100 litrelik bir akvaryumda bakılmalıdır Bakımı tecrübe gerektirir
Daha çok canlı yemlerle beslenir, alıştırılabilirlerse kuru yemler de verilebilir Renklendirici yemler vermekte yarar vardır
Yetişkin Limon Çiklitler eşleri dışındaki hemcinslerine karşı son derece saldırgandırlar Bu yüzden, akvaryum çok büyük olmadığı sürece sadece bir çift barındırılabilir
İnce kumlu akvaryumları severler Kumları kazmazlar Akvaryumu kayalarla dekore ederek saklanabilecekleri kovuklar oluşturmak gerekir
Genellikle gizli bir kovuğa 200 kadar yumurta bırakırlar Doğada veya büyük bir akvaryumda erkek, aynı anda birkaç dişiyle yumurtlayabilir fakat genellikle en son dişinin yavrularıyla ilgilenir Yumurtadan yeni çıkan yavrular, bir pipet veya plastik enjektör aracılığla kovuklarına doğru püskürtülen Artemia larvalarıyla beslenebilirler Çiftler, tekrar yumurtlamaya giriştiklerinde çevrelerinde eski yavruların varlığını istemezler Bu yüzden, yumurtadan çıktıktan 7 hafta sonra, eğer akvaryum yeterince geniş değilse, yavruları anne-babalarından ayırmak gerekir Yavrular oldukça yavaş ve eşitsiz bir hızda büyürler Kardeşler arası yamyamlığı önlemek için, büyüme süreci içinde, benzer boydaki yavruları gruplandırarak farklı boyları ayrı akvaryumlarda tutmak önerilir Limon Çiklit yavruları, özellikle boyları 2-3 cm civarındayken zor bir dönem geçirirler Bu dönemde iştahları kesilir ve hemen hemen hiç büyümezler Kolayca da hastalanabilirler Bu devrede fazla yem atıp suyu kirletmemek gerekir Bir süre sonra tekrar toparlanıp büyümeye başlarlar Cinsel olgunluğa yaklaşık 18 aylık olduklarında (erkeklerin boyları 6,5cm, dişilerinki biraz daha küçükken) ulaşırlar


TROPHEUS (Tropheus moorii)Tanganika Gölü'nün kayalık kısımlarında yaşar En çok sevilen çiklit türlerinden biridir Birçok varyetesi geliştirilmiştir Boyuna doğru genişleyen bir gövde yapıları ve dik bir alınları vardır Denizlerin mercan balıklarını andıran yavru balıklar, koyu renk zemin üzerine beyaz benekleriyle son derece çekicidirler
Erkekleri 14 cm boy alabilse de dişiler ancak 10 cm boya ulaşabilir Erkekle dişi arasında belirgin bir görünüş farkı yoktur Erkek, biraz daha iridir ve daha geniş bir karın yüzgecine sahiptir
Oldukça geniş bir bölgeyi sahiplenen erkekler, kendi aralarında son derece geçimsizdirler Akvaryum çok büyük olmadıkça, birden fazla yetişkin erkeği bir araya koymak tehlikelidir Buna karşın, bir erkeğin yanında, 6-10 kadar dişi yaşatılabilir Fakat dişileri dahi akvaryuma gençken ve olabildiğince aynı anda koymak önerilir Böylece aralarında zamanla bir hiyerarşi dengesi oluşur Akvaryuma sonradan eklenen bireyler genellikle kabul edilmez ve öldürülürler
En az 300 litrelik bir akvaryum gerektirirler Bakımı tecrübe ister
pH 8-9 arasında olmalıdır 24-28°C sıcaklık uygundur
Etçil ve otçul beslenirler
Erkekler aynı anda birden çok dişiyle yumurtlayabilirler Yumurtlamaya hazır çift, akvaryum tabanında birbirinin etrafında daireler çizmeye başlar Dişi, teker teker bıraktığı oldukça büyük yumurtalarını hemen ağzına alır Bu sırada erkeğin dölleme açıklığını gagalar ve yumurtlar işte bu sırada dişinin ağzında döllenir Bir seferde, 10-14 kadar yumurta bırakılır Dişinin ağzında korunan yumurtaların, açılmalarına kadar geçen kuluçka süresi, 27°C sıcaklıkta yaklaşık 28 gündür Yavrular annelerinin ağızlarını ilk terk ettiklerinde 14-18 mm kadardırlar Bu boyla, birçok balık türünün yavrularına kıyasla oldukça büyüktürler Yavrularını büyütebilmesi için dişiyi ayrı bir akvaryuma almaya gerek yoktur; akvaryumdaki diğer yetişkin Tropheuslar, yeterli beslendikleri sürece yavrulara dokunmazlar Dişi, yavrularını birkaç hafta boyunca daha korumaya devam eder En ufak bir tehlikede, büyümüş yavrularını bile tekrar ağzına almaya çalışır
Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz Artemia larvaları ve toz yemlerle beslenebilirler İyi akvaryum şartlarında çabuk büyürler 10-12 ay içinde, erkekler yaklaşık 7,5 cm, dişiler ise biraz daha küçükken cinsel olgunluğa ulaşırlar .

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1835
favori
like
share