Recep ayina girince yedi defa şu dua edilmeli - Recep ayina girince şu dua okunmalı*Recep ayına girince yedi defa

“Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü'1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”
Mânâsı:
“Hayat sahibi olan her şeyi idare edip ayakta tutan kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLAH'tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki kendi nefsi adına ne ölüme ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.” Denirse ALLAHU TEALA Bu kulumun günah defterini yırtın emrini verir.”

*Hazreti. Aişe ( radyallahü anh ) validemiz “Resûlullah pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor. Çünkü Hadis-i Şerifte Ameller ALLAHü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.buyururdu.” (Tirmizî)

*“Receb büyük bir aydır. Allahu Teala bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana ALLAH istediğini verir. 15 gün oruç tutana bir münadi Geçmiş günahların affoldur der. Receb ayında ALLAHü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.” [Taberânî]

“Kim Receb ayında takva üzere bir gün oruç tutarsa oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret etderler.”
[Ebû Muhammed]

"Cennete bir saray vardır ki ona Recep ayında oruç tutanlardan başkası giremez."

“ALLAHü teâlâ Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.”


“Receb-i şerifin bir gün başında bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir”. [Miftah-ül-cenne]

”Ramazan ayı dışında ALLAH rızası için bir gün oruç tutan iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.” [Ebu Yala]

• Receb ayında yapılan dua kabul edilir günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur.

Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyor: "Recepte bir gün ve gece vardır ki o günde oruç tutan ve gece namazı kılan için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet etmiş gibi ibadet sevap verilir."

“Receb-i Şerîfin birinci gününde oruç tutmak üç senelik ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.buyuruyorlar.” (Camiu-s sağir)

"Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene ALLAHü teâlâ kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci Müslümanları aşağı gören ana babasına eziyet eden Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın çalgıcı livata ve zina eden beş vakit namazı kılmayan." [Bu günahlardan vazgeçmedikçe duaları kabul olmaz.]
[Saadet-i Ebediyye]

Enes b. Mâlik (r.a) Rasûlullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

"Kim haram aylarda üç gün oruç tutarsa; kişi için dokuz yüz senelik ibadet sevabı yazılır." (İhyâ)

Rivayet edildiğine göre ; Receb ayının ilk cuma günü gecenin üçte biri geçince bütün melekler Receb ayında oruç tutanlar için istiğfar ederler

"Şu dört gecede dualar reddedilmez:
- Receb ayının ilk gecesi.
- Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berât gecesi.
- Cuma gecesi.
- İki bayram (Kurban ve Ramazan bayramları) gecesi." (Deylemî; Firdevsü’l-Ahbâr)

"Kim Receb ayının yirmi yedinci günü oruç tutarsa o kişi için altmış aylık oruç sevabı yazılır." (İhyâ)

Enes b. Mâlik (r.a) anlatır: Resûlullah’tan (s.a.v) işittim şöyle demişti:

“Cennette recep isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim recep ayında bir gün oruç tutarsa ALLAH (c.c) o kimseye bu nehirden su içirecektir.” (Süyûtî)

Bir defasında Peygamber efendimiz Receb ayında tutulacak oruçların fazîletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan yaşı ve pîr-i fânî bir zât ayağa kalkıp:

- Yâ ResûlALLAH ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem dediğinde; Peygamber efendimiz:

- Sen Receb ayının birinci onbeşinci sonuncu günleri oruç tut hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerîfin ilk cuma gecesinden gafil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir. Zîra o gece gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz hepsi Kâ'be-i muazzama etrafında toplanırlar. ALLAHü teâlâ onlara hitâben:

"Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz." buyurur. Onlar:
"Yâ Rabbî istediğimiz Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir." deyip isteklerini arzederler. ALLAHü teâlâ:
"Ben Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim “buyurur..

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 568
favori
like
share
melankoli Tarih: 19.07.2010 08:17
Allah bizlere bu sıcaklarda sabır versin İnşaLLah.. oruçlarımızı aksatmadan tutanlardan olalım İnşaLLah...
alessandro7 Tarih: 14.06.2010 20:44
oruçlarını tutanlardan eyle RABBİM
Şayeste Tarih: 13.06.2010 15:15
Allah razı olsun..
Rabbim Recep ve Şaba aylarını layıkıyla geçirip Ramazan'a erişmek nasip etsin..