yaşlılıkta ilaç alımı - yaşlılıkta sağlık
Türkiye’nin 23 ilinde huzurevlerinde kalan toplam 1944 (748 kadın, 1196 erkek) katıldığı bir çalışmada kronik hastalıkların prevelansı şöyle bulunmuştur: hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) % 30.7, osteoartrit % 20.4, kalp yetmezliği %13.7, diabetes mellitus (şeker hastalığı) %10.2, koroner arter hastalığı % 9.8, osteoporoz (kemik erimesi) % 8.2. Bu çalışmaya katılan erkeklerin yaş ortalaması 74.3±7.7 yıl, Kadınların yaş ortalaması ise 77.1±8.7 yıl olarak bulunmuştur. Katılımcıların kullandığı ilaç sayısı incelendiğinde; yaşlı bireylerin %28.2 'si bir ilaç, %24.3'ü iki ilaç, %18.5'i üç ilaç, %11.7 'si dört ilaç ve %17.3'ü beş veya daha fazla sayıda ilaç kullandığını bildirmiştir. Kullanım sıklığına göre sıralama ise aşağıda verilmiştir;


%
Kardiyovasküler sistem ilaçları


26.7

Ağrı kesiciler


20.8

Hematopoietik sistem ilaçları


14.8
Endokrin sistem ilaçları


10.6

Diüretik ilaçlar


10.5

Vitamin ve nutrisyonel preparatlar


10.2

Solunum sistemi ilaçları


9.5

Psikiyatrik ilaçlar


7.5

Santral sinir sistemi ilaçları


4.7

Antibiyotikler


2.8

Dermatolojik preparatlar


2.0

Gastrointestinal sistem ilaçları


12

Genitoüriner sistem ilaçları


2.6

Oftalmik preparatlar


1.9

Otik preparatlar


0.9İlerleyen yaş ile birlikte ortaya çıkan değişiklikler sonucunda ilaçların etkisi de değişebilir.Yaşlılarda ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:1- Tedaviye başlamadan önce mutlaka bir tanı konmalıdır

2- Yaşlı hastalar daha önce tanımlanmamış ve tedavi edilebilir durumlar açısından değerlendirilmelidir. Bu durumlar ilaç tedavisini etkileyebilecekleri gibi ilaç tedavisinden de etkilenebilirler.

3- Tıbbi durumlar mümkün olduğunca ilaçsız kontrol edilmeye çalışılmalıdır

4- Hastaların birden fazla doktor tarafından görülmüş ve farklı tedaviler başlanmış olabileceği unutulmamalı, halen kullanmakta olduğu reçeteli ve reçetesiz ilaçlar dikkatle sorgulanmalıdır.

5- İlaç mümkün olan en düşük dozda başlanmalıdır.

6- Aktif metabolitleri böbrekten atılan ilaçlar için de doz ayarlaması yapılmalı ve böbrek fonksiyondaki yaşa bağlı değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır.

7- Böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilecek ilaçlar dikkatle ve kısa süreli kullanılmalıdır

8- Tedavi şemaları çizilirken hastalar postüral hipotansiyon açısından sorgulanmalıdır

9- İlaç tedavisi basitleştirilmelidir

10- Hasta uyumunu artırmak için ilaç kullanım takvimi hazırlanması, ilaç kutularının belirgin olarak etiketlenmesi gibi önlemler alınmalıdır

11- Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalıdır

12- Tedavi planı mümkün olduğunca basitleştirilmelidir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 540
favori
like
share