MEB, satılacak okul arazilerini belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Valiliklere ve Milli Eğitim Müdürlüklerine bir genelge göndererek, satışı planlanan okulların 10 Temmuz 2009 tarihine kadar bildirilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Valiliklere “Eğitim İçin Kaynak Sağlanması” konulu bir genelge göndererek, bakanlığa tahsisli arazilerin bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde özelleştirilebileceği hatırlatıldı. Genelgede, bakanlığa tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan bulundukları yerler itibarıyla, yerleşim alanı özelliğini kaybeden, çarşı, sanayi, işyeri gibi alanlar arasında kalan ve bu nedenle veya başka sebeplerle okul alanı olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan okulların satılarak, elde edilecek gelirlerin ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmasının uygun olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Bakanlık, Valiliklerden okul alanı olarak kullanılmasına ihtiyaç kalmayan Hazine mülkiyetinde ve MEB'e tahsisli taşınmazların belirlenerek, her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere, tapu, tahsis belgesi, imar planı, imar durumu belgesi, kadastro çapı ile arsanın ve üzerindeki binaların durumunun bildirilmesini istedi. Yazıda, söz konusu arazilerin bulunduğu bölgenin eğitim ihtiyacının kesintiye uğratılmadan ve aksatılmadan nasıl karşılanacağı ve benzeri bilgileri kapsayan müfettiş raporunun hazırlatılarak, ayrıntılı valilik görüşü ile birlikte bildirilmesini istendi.

-EĞİTİM-ÖĞRETİME DEVAM EDEN OKULLAR DA SATILACAK-

Genelgede şöyle denildi:
“Bu kapsamda, eğitim öğretime devam eden okullara ait taşınmazların satışının teklifi söz konusu ise; okulların yeni arsalarının temin edilmesi, uygulanacak tip projelerinin seçilmesi, vaziyet planlanma hazırlanması, yeni okul binalarının yapılmasının planlanması ve yeni okul binalarının yapımının tamamlanmasına kadar geçecek sürede eğitim öğretim hizmetlerinin nasıl yürütüleceğine dair tedbirlerin açıklanması gerekmektedir.”
Söz konusu genelgede ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli, Özel idareler ile Hazine mülkiyetinde bulunan ve öncelenmek üzere satışı teklif edilen taşınmazların 10 Temmuz 2009 tarihine kadar tahsisli oldukları eğitim dairelerine bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 817
favori
like
share