Akitlerde Ve Diğer Hukuki İşlemlerde Temsil - Akitlerde Hukuki İşlemlerde Temsil

Temsil bir hukuki işlemin yada sözleşmenin, temsil olunan bir kimse adına ve hesabına başka bir kimse(temsilci, mümessil) tarafından yapılmasıdır.

1-Temsilin Türleri

a)Dolaylı(Vasıtalı) Temsil: Mümessilin yapmış olduğu hukuki işlemi başkası hesabına ancak kendi adına yapmasıdır.

b)Dolaysız Temsil: Yapılan işlem baştan itibaren temsil olunanın adına ve hesabınadır ve bu durum işlemin yapıldığı üçüncü şahsa baştan itibaren bildirilir. Dolaysız temsilde mümessilin temyiz kudretine sahip olması gerekli ve yeterlidir, reşit olması gerekmez.

c)Kanuni Temsil: Mümessilin temsil yetkisini bizzat kanun hükmünden aldığı temsil türüne denir.

d)İradi Temsil: Temsil olunanın iradesinden kaynaklanır, şekle tabi değildir. Temsilciye verilen, yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgeye “salahiyetname” denir. Ancak dava açma, sulh, tahkim, kambiyo taahhüdünde bulunma, bağışlama ve gayri menkulü devretme veya ayni bir hakla sınırlama işlemlerinin yapılabilmesi için temsilciye mutlaka özel bir temsil yetkisi verilmiş olmalıdır.Kendisine verilmiş olan yetkinin sona erdiğini bilmeyen temsilcinin iyi niyetli üçüncü şahıslarla yani yetkinin alındığını bilmeyen kimselerle yapmış olduğu işlemler temsil olunan şahsı bağlar.

e)Yetkili Temsil: Mümessilin kanundan yada temsil olunanın iradesinden kaynaklanan bir yetkiye dayanarak temsil olunan adına ve hesabına işlem yapmasına denir.

f)Yetkisiz temsil: Bir kimsenin temsil yetkisi bulunmaksızın başka bir kimsenin namına ve hesabına hukuki işlemler yapmasına yetkisiz temsil denir. Yetkisiz mümessilin yapmış olduğu hukuki işlemler baştan itibaren temsil olunanı bağlamaz. Temsil olunanın “icazet” vermesi ile işlemden doğan tüm haklar ve borçlar baştan itibaren kendisine ait olur.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 427
favori
like
share