Bandırma Arkeoloji Müzesi - Balıkesir Müzeleri
Bandırma Arkeoloji Müzesi devlet vatandaş işbirliği ile yapılmış, teşhir ve tanzim işleri tamamlanarak Haziran 2003 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Bahçesi ile birlikte 4.500 m2'lik bir alana sahip olan müze binası 750 m2 olup, bodrum ve zemin kat olarak bal peteği planında yapılmış, çatısındaki fenerleriyle Osmanlı Dönemi mimarisini andırmaktadır. Bahçe en altta otopark alanı olmak üzere sekiler şeklinde düzenlenmiş ve çeşitli dönemlere ait eserlerle donatılmıştır.
Müzede Eski Tunç Çağından başlayıp, 20. y.y. başlarına kadar olan sürede bölgede hüküm süren tarihi dönemlere ait eserler titizlikle sergilenmektedir. 1149 adet envanterli eseri bulunan müzenin teşhir salonlarında sergilenen eserlerin büyük çoğunluğu Daskyleion Ören Yeri ve Kyzikos Antik Kentinde yapılan bilimsel kazılardan çıkartılan eserlerdir. Eserlerde ağırlık Pers ve Roma Dönemine ait olup, M.Ö. 5-4 y.y.'a ait Mühür Baskıları (Bulla), aynı döneme ait Mezar Steli, Attis Karyatid'i, Kharitleri (ilham perileri) simgeleyen Rölyef, Kyzikos sikkeleri ve Pers sikkeleri öne çıkan tarihi eserlerdir.

Daskyleion Ören Yeri Bandırma'nın 30 km güneyinde Kuş Gölünün güneydoğu kıyısında yer alır. Ergili köyü yakınındaki Hisartepe Pers Satraplık Merkezi, yakınındaki Milli Park (Kuş Cenneti) ise Satraplığın Paradeisos'u (cennet bahçesi) olarak 1952 yılında keşfedilmiştir. 1952 yılında Ord. Prof. Dr. Ekrem AKURGAL tarafından başlatılan kazılar 1960 yılına kadar devam etmiştir. JDaha sonra 1988 yılında Prof. Dr. Tomris BAKIR tarafından yeniden başlatılan kazılar halen devam etmektedir.

M.Ö. 2. bin yılın sonlarında Troya savaşlarının ardından Diollerin bölgeye gelmesiyle Daskyleion'un tarihi başlar. Son yıllarda yapılan kazılar ile varlığı kesin saptanan Frigler ve Lidyalılardan sonra M.Ö. 5-4. y.y.'larda tüm Anadolu gibi Daskyleion'da Pers Uygarlığının egemenliği altına girmiş ve önemli bir Satraplık (Genel Valilik) merkezi olmuştur.

M.Ö. 4. y.y.'da Anadolu'da ve de Daskyleion'da ortaya çıkan ayaklanmalar ve karmaşa sonucunda Büyük İskender Generali Parmeion'u Granikos (Biga) savaşının ardından Daskyleion'u ele geçirmesi için göndermiştir.M.Ö. 334 yılında ele geçirilen kent makedon ordusu tarafından yakılıp yıkılmıştır. Bununla birlikte Pers yaşantısı sona eren kentte Helenistik Dönemde Pers Sarayının kalıntıları ile yapılar inşa edilmiştir. Roma Dönemi çok zayıf geçen Daskyleion, Bizans Döneminde askeri amaçla kullanılmıştır. Bu nedenle Hisartepenin çevresinde güçlü bir Bizans suru yer almaktadır.

Daskyleion'da ortaya çıkan Pers Satraplık Sarayı, Daskyleion'un altın çağını oluşturan Pers Sarayının teras duvarı ve Zoroastrizm dinine ait olan yapı kalıntıları önemlidir. Anadolu Pers stilinde yapılmış ve üzerinde aramca yazıt bulunan mezar stelleri, fildişi eserler, dokuma tezgah ağırlıkları, İran'daki büyük şahın batıdaki satrapları ile yazışmaların kanıtı olan Mühür Baskılar (Bulla) ve Zoroastrizm dininin rahipleri magosları gösteren kabartmalı bloklar çevre illerin müzelerinde ve Bandırma Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Daskyleion ve Pers Paradeisos'u bugün koruma altına alınmış olup, Milli Parka dönüştürülmüştür.Balıkesir - Bandırma Arkeoloji Müzesi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

BANDIRMA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Kyzikos antik kenti ve Daskyleion ören yeri buluntularının sergilenmesi amacıyla Bandırma Müze Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından kurulan ve Kültür Bakanlığı'na devredilerek yeniden inşa edilen müzede iki teşhir salonu, bir laboratuar, kütüphane ve konferans salonu bulunmaktadır. Katalogun hazırlandığı tarihte ziyarete açılmamış olan müzede, Daskyleion'a özgü Anadolu Pers sanatının özelliklerini taşıyan antemionlu ve frig yazıtlı mezar stelleri, kazılarda çıkarılan Pers etkili pişmiş toprak kaplar ile Kyzikos antik kendinden ve civardan elde edilen mezar stelleri sergilenecektir.

Adres : Paşabayır Mahallesi, Ziyaret Bahçesi Mevkii Bandırma

Tel : (0266) 714 82 71Pazartesi günleri dışında her gün çalışma saatlerinde ziyarete açıktır.
Müze sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır.

Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

Müzelerde bulunan nesnelere ait bilgiler müze içinde ve dışında yazılı ve sözlü olarak açıklanır. Müzeyi gezen ziyaretçilerin müzedeki eserler hakkında detaylı bilgi edinmeleri sağlanır.

Müzeler ülkelerin kültürel değerlerinin oluşmasına önemli katkılarda bulunurlar. Bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konulardaki eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilirler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1191
favori
like
share