Ölüyü Yikama ve Kefenleme İle İlgili Hadisler - Ölü Kefenleme Hadisler
İbnu Abbâs RA anlatıyor: “Bir adam, Arafat’ta Resülullah ile beraber dururken devesi onu (yere atıp) boynunu kırdı ve adam öldü AS: “Adamı su ve sidr ile gasledin, iki parça bezle kefenleyin, kefene tahnît yapmayın (koku sürmeyin) Başını da örtmeyin Allah onu Kıyamet günü telbiye ederek diriltecektir!” buyurdu”

Buhârî, Cenâiz 20, 21, 22, Cezâu’s-Sayd 13, 20, 21; Müslim, Hacc 94, (1206); Ebu Dâvud, Cenâiz 84, (3238, 3239, 3240, 3241); Tirmizî, Hacc 105, (951); Nesâî, Hacc 98, 99,100,101 (5,195-197)


Leyla Bintu Kâif es-Sakafiyye anlatıyor: “Ben Ümmü Külsûm Binti Resülullah AS’ı yıkayan kadınlar arasında idim Resülullah AS da kapının yanında idi Yanında Ümmü Külsüm’un kefeni vardı, bize parça parça veriyordu İlk verdiği parça izâr idi Sonra gömleği(dır’), sonra başörtüsünü (hımâr) sonra göğüs örtüsünü (milhafe) verdi Ümmü Külsüm sonra bir başka giysinin içine konuldu”

Ebu Dâvud, Cenâiz 36, (3157)


Ebu Sa’îdi’l-Hudrî RA anlatıyor: “Resülullah AS’ın: “Ölü, (Kıyamet günü), içinde öldüğü elbise ile diriltilecek” dediğini işittim”

Ebu Dâvud, Cenâiz 18, (3114)

Hz Ali RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki: “Kefen(e fazla ödeme)de ileri gitmeyin Çünkü çabuk çürütülür”

Ebu Dâvud, Cenâiz 35, (3154)

Hz Câbir RA anlatıyor: “Resülullah AS, Hamza İbnu Abdilmuttalib’i tek parçadan müteşekkil çizgili bir kumaşla kefenledi”


Tirmizî, Cenâiz 20, (997)

Abdullah İbnu Amr İbni’I-As RA anlatıyor: “Ölü üç parça ile kefenlenir: Gömlek giydirilir, izar bağlanır, üçüncü giysi olan lifafeye sarılır Eğer sadece bir kat giysi varsa onunla kefenlenir”

Muvatta, Cenâiz 7, (1, 224)

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 807
favori
like
share