Osmanlı Padişahlarının Kabirleri - Padişahların Kabirleri
''OSMANLI PADİŞAHLARININ KABİRLERİ''

Nurıosmaniye Camii'nde iki tane Padişah Türbesi vardır Ama ikisinin de içi boşturDaha doğrusu boş derken içinde padişah yoktur Kızları veya başka padişah yakını vardır Çünkü bu Camiyi ilk başlatan I Mahmut kendisi için yaptırmıştı ilk türbeyi ama ömrü vefa etmedi yerine geçen III Osman ise Camiyi tamamladı Kendi adına türbeyi de caminin arka tarafına yaptırdı ama yine türbenin içine defnedilmek nasip olmadı En yaşlı tahta çıkan padişah olarak bilinen III Osman’ın mezarı da yine I Mahmud’un defnedildiği yer olan Yeni Cami arkasındaki Hatice Tahran Sultan Türbesindedir

Osmanlı Padişahlarının mezar ve türbe yerleri hakkında kısa bir bilgi verelim…


1-I Osman Gazi Hân: Bursa'da Osman Gazi Türbesi'nde
2- Orhan Gazi Hân: Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nde
3-I Murat Hân: Bursa, Çekirge'de kendi türbesinde
4-IBayezit Hân: Bursa'da Bayezit Hân Türbesi'nde
5-IMehmet Hân: Bursa Yeşil Türbe'de
6-IIMurat Hân: Bursa, Muradiye semtinde
7-IIMehmet Hân: Fatih'te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde
8-ISelim Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde
9-ISüleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde
10-IIBayezit Hân: Bayezıtta Bayezit Camii bahçesindeki türbesinde
11-IISelim Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde
12-IIIMurat Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde
13-IIIMehmet Hân: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde
14-IAhmet Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde
15-IMustafa Hân: Ayasofya Camii önündeki türbesinde
16-IIOsman Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde
17-IVMurat Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde
18-İbrâhim Hân: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde
19-IVMehmet Hân: Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde
20-IISüleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi'nde
21-IIAhmet Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi'nde
22-IIMustafa Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde
23-IIIAhmet Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde
24-IMahmut Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde
25-IIIOsman Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde
26-IIIMustafa Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde
27-IAbdülhamit Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde
28-IIISelim Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde
29-IVMustafa Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde
30-IIMahmut Hân: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde
31-IAbdülmecit Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde
32-IAbdülaziz Hân: Çemberllitaş'taki Sultan II Mahmut Hân Türbesi'nde
33-VMurat Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde
34-IIAbdülhamit Hân: Çemberlitaş'ta Sultan II Mahmut Hân Türbesi'nde
35-Reşat Hân: Eyüp'te Sultan Reşat Hân Türbesi'nde
36-Vahidettin Hân: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanındadır
"rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmaîn"

Bu arada Türbelerle ilgili kısa bazı bilgiler vermekte fayda var ;

a) Eyüp Sultan’da türbesi bulunan Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşat'tır
b) Yine Osmanlı Padişahları içerisinde padişah olarak tek yurtdışında mezarı olan Sultan Vahdettin’dir Cenazesi Türkiye’ye getirilmek istenmişse de ailesi kabul etmemiştir zira Suriye o dönemde Osmanlı toprağı olduğu için orası da vatan olduğunu belirtilmiştir
c) Sultan VMurat kendisi Yahya Efendi Hazretlerinin oraya defnedilmek istemişti ama o dönemin siyasi şartları ve ortamın karışık olmasından dolayı mezarının tahrip edilmesinden veya zarar gelmesi endişesiyle Yeni Camii Hatice Tahran Sultan Türbesindedir
d) I Abdülhamit Han’ın türbesinde Resullah SA efendimizin ayak izinin bir kopyası da bulunmaktadır Bunun aslı Topkapı Sarayı’ndadır (Nakş-ı Kadem-i Şerîf: Altından yapılmış bir kapak ve çerçeve içinde yer alan, üzerinde Peygamber efendimizin mübârek ayak izi olan taşıdır Eyyûb Sultân, Sultan Üçüncü Mustafa ve Sultan Birinci Abdülhamîd Han türbelerinde de bunlardan birer tâne bulunmaktadır)
e) Sultan Selim Han'ın sandukasının üstünde, büyük âlim Ahmed ibn-i Kemâl Paşa'nın kaftanı örtülüdür Örtünün konması meşhur rivâyette şöyle anlatılır: Sultan Selim Han, Mısır Seferi'ni tamamlayıp, Kahire’den Şam’a dönerken, yolda, o sırada Anadolu Kazaskerliği vazifesini yapan Ahmed ibni Kemâl Paşazâde'yi yanına çağırdı Sohbet ederek giderlerken, İbn-i Kemâl’in atı birdenbire bir su çukuruna bastığı için Sultan Selim Han'ın üstü başı ıslanıp, kaftanı çamur oldu İbn-i Kemâl Paşa telâşa düşünce, azametiyle meşhur olan Sultan Selim Han; “Bir âlimin atının ayağından sıçrayan çamur, benim için şereftir Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukanın üstüne koysunlar!” deyip, sırtından kaftanı çıkarıp, saklattı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1438
favori
like
share