Arteriosklerotik - bunama belirtileri nelerdir - bunama çeşitleri - bunama nedir - demans çeşitleri nelerdir - demans nedir - Multi infarkt - yaşlılıkta davranış değişiklikleri - yaşlılıkta hafıza zayıflığı - yaşlılıkta kişilik bozulması


Halk arasında “Bunama” olarak bilinen Demans’ın çoğu, süreğen ve ilerleyicidir. Hastalığın seyri, hastalık öncesi kişilikle yakından ilişkilidir. Demans iyice yerleştikten sonra:

* Yönelim bozukluğu görülür; bu durumda yönelim bozukluğunda; yaşlı hangi zaman ve nerede olduğunu, karşısındaki kişinin kim olduğunu bilemez. Bu bozukluk, önce zamana, sonra yere ve kişilere olur. Dikkat ve dikkati yoğunlaştırma bozulmuştur.

* Bellekte (hafıza) yaygın bozukluk vardır; unutkanlık erken görülür ve dikkat çekicidir. Yakın hatıra (anı) kaybı, uzak hatıra kaybına oranla daha fazladır. Yeni şeyler öğrenmede güçlük, en dikkati çeken belirtidir.

* Bazı vakalarda algı bozuklukları görülür; düşünce akışı yavaşlar, içeriği fakirleşir. Soyut düşünce ve yargı bozulur. Düşünce içeriğinde kötülük göreceği düşünceleri fikirleri vardır.

* Duygu durum ya da mizaç değişiklikleri; erken dönemde duygu durum değişiklikleri anksiyete, irritabilte ve depresyon şeklindedir. Demans ilerledikçe duygulanım yüzeyleşir ve görünür bir neden olmaksızın, ani değişiklikler oluşabilir.

* Davranışta meydana gelen değişiklikler; ilgi ve merakın azalması, çevrenin daralması, rijid ve alışkanlıklar (anlamsız, amaçsız ve otomatik hareketler) vardır. Hasta yetenekleri ötesinde zorlandığında ani emosyonel patlamalar görülür. Hastanın iç görüsü (hastalığı ve kendi hakkında görüş ve değerlendirme) hastalığın derecesi ve tabiatına bağlı olarak azalır. Demans’ın şiddeti arttıkça, davranış bozukluklarının şiddeti de artar. Yaşlı demanslı hastalarda, agresif tutum içeren, tedaviye, ilaca cevap vermeyen davranışlar vardır.

* Kişilik bozuklukları; bunamalarda ağır kişilik değişiklikleri olur. Eski kişilik özellikleri çok abartılmış biçimde belirebilir. Hafif kıskanç ve kuşkucu kişi, ağır paranoyak belirtiler gösterebilir. Kimi zaman da, eski kişilik özelliklerinin tersini görürüz. Temiz, titiz ve düzenli kişi; savruk ve pasaklı, durgun ve sesiz bir kişi; ileri derecede konuşkan ya da eleştirici ve huysuz olabilir. Kişilikteki değişiklikler zaman zaman seksüel ya da mağazalardan eşya çalmayı da içeren anti sosyal davranışlar şeklinde ortaya çıkabilir.

Demans ilerledikçe hastanın kendine bakımı (öz bakımı) bozulur, sosyal ilişkileri azalır, davranışı amaçsız bir hale gelir (ritüel, otomatik, anlamsız davranışlar). Sonuçta hasta kim olduğunu, nerede olduğunu ve zamanını bilemez. Anlaşılamaz, yorumlanamaz bağlantısız düşünce ve konuşma ile birlikte, hasta giderek idrar ve dışkısını tutamaz bir hale gelebilir.

Demans çeşitleri

Demans beyni etkileyen ve zedeleyen çok çeşitli nedenlere bağlı olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar:

* Alzheimer hastalığı: Yaşlılık öncesi ve yaşlılıkta en çok görülen beyin damarlarındaki kireçlenmeye, yani, arteriosklerotik bir sürece bağlı olmayan yaşlılık bunamasıdır. Bunamaların %40-%60’ını oluşturur.

* Arteriosklerotik, Multi infarkt bunama: Beyin damarlarındaki kireçlenme ya da geçici iskemik nöbetlerle ilgili küçük enfarktüslere bağlı görülür. Bunamaların %15-%20’sini oluşturur.

* Beyin tümörleri, beyin travmaları ya da metabolik endokrin bozuklukları, enfeksiyon ve vitamin eksikliğinde ortaya çıkan bunamalar: İyileşebilen ya da kısmi düzelme gösteren bunamalar olup, bunamaların yüzde yirmisini oluşturur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3024
favori
like
share
refik Tarih: 04.07.2009 16:19
paylaşımların için saolasın su-persı