MISSION: INSERTION

Helikopterden inerek oyuna başladık. Şimdi isterseniz ortalıkta biraz dolanın ve üssü tanımaya başlayın çünkü bu ilerde bayağı işinize yarayacak. Sıkılırsanız hemen yüzbaşının olduğu barakaya gidip (Bu baraka yanı başında bayrağın olduğu yer.) ilk görevinize atlayabilirsiniz.

MISSION: MEDIC PATROL

Aslında bu görevde hastahaneye filan gitmiyoruz ama nedense yanımızda sadece bir tane sağlıkçı var diye görevin adı bu olmuş. Neyse, bölüm 2 askerle beraber jeep� le bir köye giderken başlıyor. Köye gelinceye kadar mekanı seyredin. Köye geldiğinizde ise jeep� ten inin ve hemen ilerde sağda duran yaşlı amcayla konuşmaya başlayın. Konuşma sırasında size 3 tane Vietkong� lu tepelerden ateş açacak. Adamlarınızı izleyip oralarda bulunan kütüklerin arkasına saklanıp, siper alın ve adamınız koruma ateşi açana değin kafanızı kaldırmayın. Daha sonra medic askerini izleyerek sola doğru eğilerek ilerleyin. Eğer buralarda yaralanırsanız medic sizi tedavi edecektir. En sola doğru ilerleyerek tepelerin eteğine varın. Burada size ateş eden Vietcong� lu askerleri görebilirsiniz ama sakın üstlerine atılmayın çünkü bıçaktan başka silahınız yok. Medic peşinizden gelene kadar bekleyin. Medic gelecek ve size koruma ateşi açacak. Adamlarda tepenin içine doğru kaçacak. Bir süre bekleyin ve adamların kaçtığından emin olunca eğilerek tepenin zirvesine kadar çıkın ve sola dönerek oradaki patikadan ilerlemeye başlayın. Çok geçmeden devrilmiş ağaçların olduğu bir alana geleceksiniz. Burada sürünerek Vietcong� ları 1-2 el bombası ile öldürün. İsterseniz silahlarını alabilirsiniz. Daha sonra medic ile köye dönün ve görevi bitirin.

MISSION: THREE CANYON (T.C.)

(T.C.) INSERTION

Helikopterden inin. (M) tuşu ile haritayı açıp bakın. Haritada gideceğimiz yol kırmızı kalemle çizilip belirlenmiş. Adamlarınıza kendinizi takip etme emrini verin ve indiğiniz yere göre sağınızda kalan patikadan ilerlemeye başlayın. Zaten patikadan sapma olanağınız yok çünkü bitkiler bize doğal bir yol oluşturmuş durumdalar. Biraz ilerledikten sonra pointman sizi uyaracak ve bize etrafta bubi tuzakları olduğunu, tuzakları bizim temizlememiz gerektiğini söyleyecek. İlk tuzak pointman� in bizi uyardığı yerden hemen 2-3 adım ötedeki ağacın altına gerilmiş bir tel. tel bir el bombasına bağlanmış ve bomba sol taraftaki ağacın dibinde. 2. tuzak bu tuzağın hemen sol tarafındaki ağacın dibine gerilmiş el bombalı tuzak. Biz 2.tuzağı temizlerken 2-3 tane Vietcong gerillası sağımızda kalan yoldan bize ateş açacak adamlarımız da bunlara karşılık verecekler (bazen adamları vurabiliyorlar). 2. Tuzağı temizledikten sonra bu yoldan ilerlemeye başlayın. Burada ölmeyen gerillalar karşınıza çıkarsa elemanları vurun. Burada diğer bir tuzak var bu da kapı şeklinde üzerinde sivri dallardan yapılma oklar olan bir tuzak. Burada, hemen solda tuzağın tutunduğu yere basarak bunu da imha edin ve ilerlemeyi sürdürün. Adamlarda peşinizden gelecek. Haritaya bakarak sola doğru gitmeyi sürdürün ve devrilen ağaçlar ile taşların olduğu alana gelin. Buralarda saldırıya uğrayabilirsiniz. Karşınıza çıkanları vurun ve taşların üzerinden atlayarak yola devam edin. Taşların hemen ilerisinde tam atladığımız noktada yerde çamur birikintisi var. Aslında buraya basarsanız içinden kazıklar çıkıyor, dolayısıyla taşların üstünden sağ taraf doğru atlayın. Haritaya bakarak üzerinde olduğunuz yoldan ilerleyin. Haritada tam 13. ve 14.�cü boylamların arasında bizim sol tarafımıza doğru 2 tane dalın yere 90o� lik açı yapacak şekilde kurulmuş olduğunu göreceksiniz. Bu da diğer bir tuzak ve eğer üzerinden geçerseniz hemen önünüzden yerden sivri oklar çıkıyor. Bu tuzağında sağından dolanın ve haritaya bakarak yoldan dümdüz ilerlemeyi sürdürün. Üzerinize Vietcong� lular ateş edecek. Aynı yoldan dümdüz ilerleyin ve ağaç kütüklerini siper alarak gelen düşmanları vurun. Burada 1 veya 2 düşman öldüreceksiniz. Bunların üstünü arayın ve çıkan fotoğraflar ile notları alın. Haritaya bakın ve aynı yolu izlemeyi sürdürün. Biraz ilerleyince üssünüz ile telsiz bağlantısı kuracaksınız. Telsiz konuşmasından sonra yeni bölüm load edilecek.
(T.C.) HO CHI MINH� S TRAIL

Bölüm başladığında bir tepenin üstündeyiz. Önce haritaya bakın ve daha sonra aşağıya doğru dümdüz, siper alarak inin. Çok geçmeden alt tarafta 8-10 kişilik bir Vietcong grubunun gittiğini göreceksiniz. Görev bunları takip etmek. Gerillaların geçmelerini bekleyin ve düz ilerleyerek zemine gelin. Sonra sağa dönerek elemanların geçtikleri yoldan siper alarak ilerlemeye başlayın. Çok geçmeden 2-3 Vietcong� lu size ateş edecek. Bir tanesi sağ tarafınızda kanyonun üstünde. Bunları temizleyin, üstlerini arayın ve kanyonda ilerlemeye devam edin. Çok geçmeden üsle radyo bağlantısı kuracağız. Bağlantıdan sonra kanyon içinde ilerlemeye devam edin ve karşınıza gelecek Vietcong� luları öldürün. Kanyonda giderken tepede bir asma köprü göreceksiniz. Bizim yolumuzda oradan geçiyor. Asma köprüye çıkmak için sağınızda tepenin üstüne doğru çıkan bir patika görene kadar kanyon içinde ilerleyin. Bu civarlarda kanyonun ve köprünün üstünde bazı vietcong� lular bize ateş açacak. Bunları harcayın, tepeyi tırmanan patikayı bulup yukarıya tırmanın ve köprüye gelin. Burada kanyonun her iki tarafından 2-3 Vietcong� lu gelecek. Köprüde durun ve bunları vurun. Daha sonra köprüden geçin ve haritayı izleyerek hafifçe sola dönüp ilerleyişi sürdürün. Köprü çıkışında Vietcong� lular bize saldıracak ancak bunlar tek tek yapılan saldırılar, dolayısıyla etkili değiller. Gelenleri öldürün, üstlerini arayın ve aynı keçi yolunda ilerlemeye devam edin. Çok geçmeden yeni bölüm load edilmeye başlanacak.

(T.C.) KEEP RUNNING CHARLIE

Göreve başlayınca hemen ötemizde hafifçe sola doğru 3 tane kütükten yapılma bir köprü var. Buradan geçin, solumuzda kalan ve tepeye doğru tırmanan patikadan ilerlemeye başlayın. Zaten burada gidecek başkaca yolda yok. Haritada �BLUE� olarak belirtilen noktaya kadar yürüyün. Aşağıda akan nehri göreceksiniz. Yavaşça ve siper alarak aşağı inin ve hafifçe sol tarafta kalan kayaların arasından bize doğru gelen 2 tane düşmanı öldürün. Burada üsle gene telsiz bağlantısı kurun ve durumu bildirin. Daha sonra sağa dönün ve nehir boyunca ilerlemeye devam edin. Nehir üzerindeki kayaları siper alarak bir süre nehirde ilerleyin. Hafif açıklık ve kayaların bolca olduğu bir noktaya (haritaya göre 14. boylamın olduğu nokta) geleceksiniz. Burada bir sürü Vietcong� lu bize saldıracak. Yavaş yavaş hepsini öldürün ve akarsuyu izlemeyi sürdürün. 14. ve 15. boylamların arasındaki kıvrım noktasında hafifçe sola doğru dönerek yeniden ormana girin, siper alarak ve haritaya uygun bir şekilde ilerlemeyi sürdürün. Haritayı izleyin, akarsuyu izlemeyin hem çok açıkta kalıyorsunuz hem de yolu uzatıyorsunuz. Orman içinde de düşman bize saldıracak dikkat edin. Bunların hepsini öldürün ve 14. ile 15. boylamın ortalarında haritaya uygun ilerlerseniz az ötede sağda geldiğimiz su yolunu göreceksiniz. Gelişimize göre solda ufak, daracık tepeye tırmanan bir keçi yolu var. Buradan çıkmaya başlıyoruz. Karşınıza çıkanları öldürün ve ilerlemeye devam edin. Keçi yolundan biraz gittikten sonra sol tarafa giden dar dağ yoluna girin. 2 tane dandik tahta köprüyü geçecek ve bir merdivenin başına geleceksiniz. Burada oyun tekrar load etmeye başlayacak.

(T.C.) BAHNAR TRIBE

Demin gördüğümüz merdiveni tırmandık ve açıklık bir alandayız. Haritaya göre �SONG LONG� adlı nehri geçip bir köye gideceğiz. Önümüzdeki dar yoldan ilerlemeye başlıyoruz. Çok geçmeden sol tarafımızdaki nehri üstündeki köprüden geçin ve tepeye doğru çıkan üstünde devrilmiş ağaçların olduğu yoldan ilerleyin. Biraz gittikten sonra köyün ilk evleri görünecek. Bu köy bir dost köy ve köylüler Vietcong değil. Bu nedenle onları vurmayın. Köyde karşınıza çıkan ilk elemanla konuşun ve ilk rastladığınız eve girin. Bu sırada sol tarafımızdan köye Vietcong� lular saldıracak. Gelenlere köylüler ile karşı koyun ve hepsini öldürün. Daha sonra üs ile telsiz bağlantısı kurun ve bizi almaları için bir helikopter isteyin. Helikopter gelince hemen binin ve ilk görevi bitirin. Over�
MISSION: MIDNIGHT SURPRIZE

Bölüm, yüzbaşının bize verdiği brifingle başlayacak. Yüzbaşı bize yöredeki düşman faaliyetlerini anlatırken bir anda kapıdan içeri bir Vietcong� lu girecek ve bölüm başlayacak. Bu elemandan korunmak için gözünüz kapıda olsun ve eleman girer girmez kendinize bir siper bulun. Daha sonra silahınız alın ve bunkerden çıkıp sağa dönün ve ilerleyin ama sakın siperden çıkmayın. Bu siperin sonunda, solda duran kamyonların ve jeep� in orada 3 tane Vietcong� lu var. Onları öldürün ve havan mermilerine dikkat ederek siperden çıkın. Bu civardan fazla uzaklaşmayın. Şöyle bir piyasada dolansanız yeter. Çok geçmeden yüzbaşı bir anons yapacak (bu ne ya gazino mu burası ?..) ve boş olan herkesi güney kapısına çağıracak. Güney kapısı ilk çıktığımız siperin yanındaki kamyonların sağ tarafında kalıyor. Sağdaki bu yolu dümdüz izleyin ve dikenli telle kaplanmış büyük bir kapı görene kadar yürüyün. Yüzbaşı burada ve bize Vietcong� luların kapının ötesindeki siperlerden geldiğini söyleyecek ve bize bunları temizlememizi emredecek. Kapıyı bizim machinegunner açacak ve tek başımıza önümüzdeki siperden dümdüz ilerleyeceğiz. Hemen ileride ilk kutuların/varillerin olduğu yerde bir tane düşman var. Onu temizleyin. İlerdeki kutu yığınlarının orada 4-5 tane düşman var. Buradakileri de öldürün ve karşınıza gelen ilk sağ yola (ya da siper de denebilir) dönerek siperin ortalarına ilerleyin. Ortaya gelince, solumuzda yüksekte kalan toprak alanda duran kutuların arkasında bir tane Vietcong� lu göreceksiniz. Bunu öldürün ve bu toprak alana çıkın. Bir telsiz bağlantısı kuracaksınız. Daha sonra burada yerleri iyice inceleyin. Vietcong� luların çıktığı bir tünel burada. Tüneli bulun ve içine atlayın. Tünelde karşınızdan gelenleri öldürerek ilerleyin ve en sonundaki kutuların olduğu bir odaya gelin. Kutulara C4 patlayıcısını yerleştirip aynı yoldan geri dönün. tünelden çıkınca adamlarınız tüneli patlatacak ve görevde bitecek. Over

MISSION: TIN CAN (TIN.C.)

Helikopterden indikten sonra sağ tarafınızda, aşağıda yıkık metal bir köprü göreceksiniz. Oraya kadar adamlarınızla beraber gidin. Üsle telsiz bağlantısı kurduktan sonra köprüyü geçin ve karşıda, iki tarafta kalan eski Fransız koruganları içindeki adamları öldürün. Adamları temizledikten sonra geldiğiniz yolun devamı olan yoldan gidin. Çok geçmeden karşınıza 2 tane Fransızlardan kalma hurda tank enkazları ve yolun devrilen kütüklerle kapandığını göreceksiniz. Burada durun ve üsle telsiz bağlantısı kurun. Bu bağlantıda yanlış istihbarat alındığını söyleyeceksiniz. Merkez, bu defa bize ortamdaki Vietcong� ları temizleme emri verecek. Ayrıca topçu desteği de alacağız. Vietcong mevzileri hurdaların tam karşısındaki tepede. Topçu ile onları bayağı bir eğlendirin daha sonra da kalanları temizlemek üzere siperlere girin. Buralarda yerlere çakılmış kazıklara dikkat edin. geliş yolumuzun solundan tepeye tırmanırsanız geçmek için uygun boş alanları görürüsünüz. Bu siperlerin en sağ tarafında bir korugan var. Buraya girmek için o yakınlarda ve yine siperin içinde bulunan tünelden içeri girin. Korugana gelin, eğer içerde adam kalmışsa bunları vurun. Koruganın içinde, karşıda en sol köşede bir çıkış deliği var. Buradan çıkın ve demin, devrilen kütükler nedeniyle ilerleyemediğimiz yolun arkasına çıkın. Biraz ilerledikten sonra oyun load etmeye başlayacak.

(TIN.C.) FALSE ALARM

Önümüzde uzanan yoldan ilerlemeye başlayın. Karşınızda bir yokuş var ve yokuşun sol tarafı Vietcong� lu dolu. O nedenle topçudan yardım isteyin ve sol tarafı bombalatın. Daha sonra harekete geçin ve ilerleyerek sol tarafta canlı kalan herkesi vurun. Yolda ilerlerken sağdaki açıklık alanda pusuya düşmüş bir amerikan müfrezesini göreceksiniz. Adamlardan biri sağ. Onun yanına gidin ve adamla konuşun. Adam size birkaç kişinin kayıp olduğunu söyleyecek. Biz de üsle telsiz bağlantısı kurup yaralıları taşımak için helikopter isteyeceğiz. Helikopter tam inerken demin temizlediğimiz soldaki tepeden Vietcong� lular akın edecek. Hemen, helikopteri korumak için gelenleri vurun. Daha sonra en tepedeki kulübeye doğru koşun ve bunun içindeki 3-4 tane düşmanı vurun. Bu kulübenin arka tarafında daracık bir yol var. Bu yoldan ilerleyin ve ilerde yolun sağında, demin bulduğumuz müfrezeye mensup teğmen O� neill adında bir askeri bulun. Asker çok geçmeden vefat edecek, bizde adamın arkasında kalan yoldan ilerlemeyi sürdüreceğiz. Aman dikkat az ötede Vietcong mevzileri var.(dürbün ile bunları görürüsünüz.) Buraları da topçu ateşiyle yok edin. Daha sonra takımınızla ilerlemeye başlayın. Bu yolun çıkışında tam karşıdaki tepenin ortasında, hafif sol tarafına doğru bakarsanız bir bunker göreceksiniz. Buradakileri tüfekle vurun. Daha sonra siperlere girin ve sol tarafa doğru siperde canlı kalanları öldürün. Bütün düşman askerleri ölünce bir video izleyeceğiz. Yüzbaşı bize bu Vietcong� ların acayip adamlar olduklarını ve paso tünel kazdıklarını söyleyecek. Bizde tünelleri keşfe çıkacağız. Video sonunda tünel girişinin önündeyiz ve tünele giriyoruz. Tünel içerisinde ilerlemeye başlayın. Tünel içerisinde karşımıza gelen Vietcong� ları vurup ilerlemeye devam edin. Bir dönemeç gelecek karşınıza buradan sola dönün. ilerleyin ve bir delikten aşağı inin. Burada üsle telsiz bağlantısı kuracağız. Akabinde load başlayacak.
(TIN.C.) TUNNEL RAT

Bölüm zifiri karanlık bir yerde açılıyor. Hemen bir tane yeşil ışıktan kırın ve mekanı görün. Daha sonra (L) tuşu ile fenerinizi açın ve tünel boyunca ilerlemeye devam edin. Az gidip uz gittikten sonra birkaç kutunun yığılı olduğu bir odacığa geleceksiniz. Burada yüzbaşı ile telsiz bağlantısı kurun. Bağlantıdan sonra sağ tarafa ilerlemeye devam edin. biraz ilerleyin ve boş bir odanın kapısına gelin. Oda girişindeki bubi tuzağını etkisiz hale getirin. Bu odadan sola dönün ve ilerlemeye devam edin. yol üzerinde karşınıza çıkan odacıkları kontrol ederek ve adamları öldürerek yola devam edin. Bir süre sonra karşınıza bir ayrım noktası çıkacak. Buradan sola dönün ve yere dikkat edin. tünelin içinde yerde bir kapak olacak. O kapağı açın ve aşağı atlayın. Aşağıya düşünce ilerlemeye devam edin. karşınıza gene bir kavşak çıkacak. Buradan sağa girin. Burada bir oda var. Oda içindeki makineliyi alın ve odada, yerde sağdaki çukurun içine atlayın. Karşınıza bir merdiven gelinceye dek ilerlemeye devam edin. Merdivene gelince oyun load etmeye başlayacak.

(TIN.C.) ARROYO

Load sonunda tünelin çıkışındayız. Üsle gerekli telsiz bağlantısından sonra tünelden çıkın ve sağınızdaki 2 düşmanı vurun. Gideceğimiz yol önümüzde açık bir biçimde uzanıyor. Bu yolu izlemeye başlayın. Dikkat edin, burada devamlı adamlar geliyor. Adamları öldürerek ilerleyin. (Adamların üstünü aramayı unutmayın, çifteli elemanda el bombaları var.)Yol en ileride sola kıvrılıyor. İşte bu kıvrıma gelmeden şöyle bir tuzak var. Bir adam sağ taraftaki tepenin üzerinde diğeri sol tarafta bir kaya yarığının içinde. Önce tepedekini sonra kayadakini halledin. Sola dönene yerde karşınızda bir tünel girişi var. Burada 3 adam çıkacak. Bunları vurun ve tünele girin. Tünel kısa bir tünel ve bir bunkere açılıyor. Bunkerdeki adamı da vurun ve tünelden çıkarak deminki yolda ilerlemeye devam edin. buralarda gene 10 kadar adamı vuracaksınız ve yolun en sonunda demin temizlediğimiz bunkere benzer bir yer göreceksiniz. Bu civarı iyice temizledikten sonra üsle telsiz bağlantısı kuracağız ve tünel sistemine girme emri alacağız. Tünel girişini şöyle anlatayım. Bu en son geldiğimiz yerde tam ortada dik durumda bir ağaç kütüğü var. Bu kütüğün yanında 3 tane dal birbirine bağlanmış ve bu dalların sol tarafında üzeri dallarla kamufle edilmiş bir giriş var. İşte gizli giriş burası. Buradan girin ve tünelin sonuna ulaştığınızda yeni bölüm load edilmeye başlanacak.

(TIN.C.) UNDERGROUND CITY

Evet yine yeraltındayız. El fenerinizi açın ve dümdüz ilerlemeye başlayın. Karşımızdan gelenleri öldürün. 4 tane adamı öldürdüğünüz yerde (bunların biri subay) yol ikiye ayrılıyor. Buradan sola girin. Karşımıza odalar ve düşmanlar gelecek. Bunları temizleyin ve en sonunda depoya gelin. Depoda konserveler, elma, muzlar falan var. Burada köşeden girin ve sola dönün. Çok geçmeden elemanların yemekhanesine geliyoruz. Buradaki 2 adamı da harcayıp telsiz bağlantısı kurmak istiyor fakat başaramıyoruz. Yemekhanede karşıda sağda duran tünele girip ilerlemeye devam ediyoruz. Sol taraftan gelen adamları vurun ve düz ilerleyin. İlerde sağda içinde 3 adamın olduğu bir oda var. Buradakileri de öldürüp yola devam ediyoruz. Karşınıza yol ayrımı gelecek. Sola taraftan ilerleyin. Burada bir yatakhane var. İçerdeki 3 adamı vurun ve odanın sağından ilerlemeye devam edin. İlerde yine bir ayrım var. Sol tarafta bir oda var. Burası tuvalet. Siz sağdakine dönün ve ilerleyin. Ayrımdan sağa dönün ve ilerleyin.(Burada sol taraf tuzaklı). Bu yol yukarı doğru giden bir tünel. Tünelde içinde 1 adamın olduğu bir oda var. Adamı vurun. Sonra yola dönüp devam edin. karşınıza gelecek ayrımdan sola dönün. Burada, tünel duvarında orak-çekiçli bayrak göreceksiniz. Burası subayların odası. İçerdeki subayları öldürün. Odadaki masanın üstünde uzun menzilli bir telsiz var. Yüzbaşıyla telsizde konuşun ve telsize C4 yerleştirin. Daha sonra buradan çıkın. Dönemeçten sağa dönün ve ilerlemeye başlayın. Bir dershaneye geleceksiniz. Burada odanın en köşesinde sağdaki girişten girin. Burada önce sol sonra sağ yapın ve içinde adamların olduğu bir odaya gelin. Burada tekrar telsiz bağlantısı kuracaksınız. Bağlantıdan sonra duvardaki bayrağın solundaki girişten girip ilerleyin. Ayrıma gelin ve sağa girin. Buradan ötede karşınıza 3 ayrım gelecek ve siz bunların hepsinde sola dönün. ilerde bizim esrin sesini duyacaksınız. İlerlemeye devam ettiğiniz zaman 2 katlı bir odaya geleceksiniz.(içerde bir de dikenli telli hücre var.) buradan üst kata çıkın ve gelecek adamları vurun. Bir telsiz bağlantısı yapacaksınız. Bağlantıdan sonra üst katın en sağındaki girişten girin. Burada kuşlu tablonun altındaki deliklere asla girmeyin bunlar tuzaklı ve çıkmaz yol. Buraya girin ve önünüze bir kapak gelinceye kadar gidin. Kapağı bulunca açıp içeri atlayın. Burada yeni bir tünel bulacaksınız. İlerleyin yukarı, yeni bir yere çıkın ve yürüyün. İlerdeki ayrımdan sağa dönün ve yukarı doğru gidin. Biraz gittikten sonra oyun load etmeye başlayacak.
(TIN.C.) KHE BANA RIVER

Evet sonunda tünellerden kurtulmayı başardık ve yeryüzüne çıktık. Önce üsle telsiz bağlantısı kuruyoruz ve yeni hedefimizle ilgili bilgileri alıyoruz. Daha sonra haritaya bakın. Hedefimiz nehri geçmek ve terkedilmiş bir köye gelmek. Sinerek, haritada çizilmiş yörüngeye uygun bir şekilde ilerleyin. Çok geçmeden üsle 2.bir telsiz bağlantısı kuracağız. Bu bağlantıdan sonra geniş bir yay çizerek nehre paralel ilerleme talimatı alıyoruz. Ama burada paralel gideceğim diye sakın çok açığa çıkmayın çünkü etraf vietcong dolu. Bu yolda ilerlerken karşınıza gelen adamları vurun (tahminen 6-8 civarında adam var). Köye ulaşmak için geçmeniz gereken köprünün 2 yanında da birkaç düşman askeri mevcut. Bunları da halledin ve köye girin. Köy boş ve içinde hiç asker yok. köyde 3.telsiz bağlantısını yapın ve nehir boyunca ilerleme emrini alın. Haritada yukarıda işaretli diğer bir nokta var. Oraya doğru nehri takip etmeye başlayın. Köyün hemen çıkışında karşınıza 4-5 Vietcong gelecek. Bunları öldürün. Ayrıca nehrin karşı yakasında da bir o kadar adam size ateş edecek. Bunları da vurun. Burada nehrin üstüne derme çatma vaziyette yapılmış, kütüklerden oluşan bir köprü göreceksiniz. Buradan karşıya geçin ve karşı kıyıda sizi beklemekte olan bota binin. M60� ı elinize alın ve bot ilerlerken size saldıranları M60 ile harcayın. Haritada yukarıda işaretlenmiş yollara gelince görev bitecek ve oyun load etmeye başlayacak. Over

MISSION: PAPA OSCAR WHISKEY (P.O.W.)

(P.O.W.) SWAMPED

Bölüm karanlık bir bataklıkta başlıyor.önce uygun ışıklı bir yere gidin ve haritayı inceleyin. Haritaya göre aşağıdaki �Baker� noktasına gitmemiz gerekiyor. İsterseniz kendiniz de takımınızın başını çekerek gidebilirsiniz. Ancak böyle yapmamanızı öneririm çünkü ilerde nereye gittiğinizi karıştırıyorsunuz. Ayrıca bazı telsiz bağlantılarını da atlamak mümkün. Bu nedenle pointman� ı (Lee Duy Nhut) takımın başına geçirin. Adam oldukça deneyimli ve bizim uzaktan fark edemeyeceğimiz adamları görebiliyor. Yolda ilerlerken (yani suyun içinde) koşmayın çünkü çok ses çıkartıyor. Pointman her durduğunda bize ilerde Vietcong� ların olduğunu söyleyecek. Bizde bunları tabancayla vuracağız. Yol üzerinde köye varıncaya dek (bu arada köy bildiğimiz anlamda bir köy değil. Birkaç kazık ve bir-iki varilden ibaret bir şey) 3 tane telsiz bağlantısı yapacaksınız. Köye varınca da önce size ateş edenleri öldürün, ki bu 10 kadar adam vuracaksınız anlamına geliyor., daha sonra pointman� ı yeniden başa geçirin. Pointman takımı normalde oldukça zor görebileceğiniz çalılıkların arasındaki bir girişe yöneltecek. Buraya girdiğinizde ise oyun load etmeye başlayacak.

(P.O.W.) PAPA OSCAR WHISKEY

Bölüm başında telsiz bağlantısı kurup olağanüstü sessizlik emri alıyoruz. Yeniden pointman� ı başa geçirin ve adamı izlemeye başlayın. Pointman bizi bir tepeye çıkaracak ve daha tepenin eteğinde yerde sürünmeye başlayacak akabinde karşınıza gelen iki Vietcong� u öldüreceksiniz. Daha sonra esir adamı ve bulunduğu muhiti gösteren bir video girecek. Daha sonra adamlarımızın burada kalacağını, bizim de tek başımıza gidip esiri kurtarmamız gerektiğiniz söyleyen bir telsiz konuşması yapacağız. Bu noktadan sonra bir süreliğine takıma emir veremiyorsunuz. Artık aşağıdaki esiri kurtarmamız gerekli. Bulunduğumuz tepenin adı (LZ). Haritaya bakın ve aşağıya inerek sola dönün. böylece tepenin etrafını dolaşarak köye izlice gireceğiz. Burada engineer� ı da takip edebilirsiniz çünkü eleman köyde bazı yerlere bomba koyacak. Engineer, bombaları koyarken sizde girişteki evin altına girin. Burada bir süre kalın çünkü 3 tane devriye periyodik olarak buralarda dolanıyor. Bu periyoda dikkat ederek 3 tanesini evin altından vurun. (Eğer dışarı çıkıp öldürmeye çalışırsanız mutlaka diğerleri uyanıyor ve görev bitmiyor.) bunları vurduktan sonra sol tarafta duran çitli bölgeden sürünmeye başlayın. Adamımızı çok geçmeden ileride kafesin içinde göreceksiniz.(Sürünme yönünüze göre sağda.) gidin ve kapıyı açarak adamı kurtarın. Geldiğiniz yolu izleyin ve adamlarınızla beraber (LZ) tepesinin üstüne çıkın. Burada telsiz bağlantısı kurup helikoptere binecek ve görevi bitireceksiniz. Over
MISSION: BRUSH AND SWEEP

Helikopterden inerek göreve başlıyoruz. Düz olarak biraz ilerleyin ve telsiz bağlantısı kurun. Bağlantıda bölgeyi savunma emri ve topçu desteği alacaksınız. Yalnız topçu desteği 4 ya da 5 kereliğine olmalı. Konuşmadan sonra yine dümdüz ilerleyip adamlarınızın hazırladığı kum torbalı mevzilere gelin. Buralarda durun ve gelen düşmanı öldürün. Ayrıca ileri ilerleyip hemen önünüzdeki adacıkların üstüne çıkarak gelenleri buradan da öldürebilirsiniz. Daha sonra 2 Vietcong teslim olacak ve bizde yeni bir emirle, haritada kırmızı daire içine alınan bölgeyi Vietcong� lardan temizleme emri alacağız. Şimdi haritaya dikkatlice bakın. Bulunduğumuz yerin yakınında kedi patisine benzer 4 tane adacık var. Önce sırasıyla bunları temizliyoruz. Nereden geçilecek demeyin hepsi sığ su yolları ile birbirine bağlı. Bunlardaki düşmanı yok ettikten sonra haritaya tekrar bakın. En son adacık, kırmızı daire içine alınmış, (S) şeklindeki bir adalar grubunun en alt ucu. Şimdi bu S� nin en altından başlayarak en üstüne doğru çıkıp karşımıza gelenleri vuracağız. Muhtemelen 25-30 adam öldürüp (ki bunlar bizi pek uzaktan fark etmiyorlar. Eğer keskin nişancıysanız çok iyi) S� nin en sonuna gelince load başlayacak ve bölüm bitecek. Over�

MISSION: TWISTY TRACK (T.T.)

(T.T.) TWISTY TRACK DRIVE

Bölüme bir jeep� in direksiyonunda başlıyoruz. Yol çok karışık değil. Dümdüz sürmeniz yeterli. Eğer (SPACE) tuşuna basarsanız sürüş açınız değişir. Yolda ilerlerken aldığımız telsiz mesajlarından LLDP ileri karakolunun saldırı altında olduğunu öğreniyoruz. Yolun sonuna gelince taşlar nedeniyle ilerleyemiyor ve jeep� ten iniyoruz. Burada da load başlıyor.

(T.T.) OUTPOST

bölüm başında telsiz bağlantısı yapıyor ve LLDP� yi tehdit eden 3 adet mortar team� i yok etme emri alıyoruz. Şimdi önünüzdeki kütüğü aşıp toprak yolda ilerlemeye devam edin. ilk virajdan sonra karşımıza 2 tane Vietcong çıkacak. Bunları vurun ve ilerdeki taşlardan sağa dönün ve nehir kıyısındaki evin oraya koşmaya başlayın. Evin yanında ilk mortar team bulunmakta. Bu kısa yolda muhtemelen 8-9 tane düşman vuracaksınız. Daha sonra kuzeydoğuya dönün ve ilerlemeye başlayın. Burada toprak bir yol var. Bunu takip etseniz de olur. İlerleyip önümüzdeki alçak tepeyi çıkın. Dikkat edin, sağdaki yüksek tepenin zirvesinde bir sniper mevcut doğrudan bize ateş ediyor. Tepede ilk evin oraya gelince dikkatlice nişan alın ve sniper� ı indirin akabinde sağa dönün ve nehir kıyısına gidip hafif sol yapın. 2. mortar team burada. Daha sonra aynı yoldan geri dönün ve merdivenlerden çıkıp üsse saldıran 3. mortar team grubunu arkadan sarıp yok edin. Üssü girin ve soldaki siperlere atlayın. Buradan gelecek 5-6 tane Vietcong� u öldürün. Daha sonra telsiz bağlantısı yapacak ve load başlayacak.

MISSION: RADIO RELAY

Göreve helikopterde, makineli tüfeği kontrol ederek başlıyoruz. Tepedeki üssümüze Vietcong� lar ağır bir saldırı yapıyor ve bunun için bir tane mortar getirmişler. Helikopter mortar üzerinde uçarken biz de bunu kullanan askerleri ve civarda üsse doğru saldıran askerleri vuracağız. Mortarı hallettikten sonra, helikopter üssün etrafında dolanacak ve bizde saldıran VC� eri vurup güvenli bir iniş alanı oluşturacağız. Helikopter üsse indikten sonra saatlerdir burada çatışan askerleri (5-6 tane bunlar) alacak ve havalanacak. Biz de onların yerine burayı savunacağız. Burada adamlarınıza �Hold Position� emrini vermelisiniz. (�endà3� tuşlarına ardı ardına basarak) adamlar bu emri alınca kilit noktaları tutacaklar. Sakın saldırma emri filan vermeyin görev bitmez yoksa. Burada savunma pozisyonu alarak gelenleri vurun. Bu arada üste sağlam kalan 2 tane korugan var. Bunlar içerisinde bir sürü silah mevcut. İstediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Bu arada ana üsle periyodik olarak telsiz bağlantısı kuracaksınız. İlk 2 bağlantıya kadar saldırı hep ön taraftan geliyor. 3.� cü bağlantıdan sonra üssün sol kanadından ve arka tarafından da saldırı yapılacak. Özellikle buna dikkat edin çünkü sol kanat ve arka taraf sadece engineer ile machine gunner tarafından tutuluyor ve gelenler çok kalabalık olursa bunları hemen öldürüyorlar. 4. bağlantıdan sonra bir süre daha çatışacaksınız. Ardından da helikopter sizi gelip kurtaracak ve bölüm bitecek. Over
(P.H.K.) CRASH IN THE JUNGLE

Bölüm kısa bir videoyla başlıyor ve burada bindiğimiz helikopterin düştüğünü görüyoruz. Daha sonra bir telsiz bağlantısı kuruyor ve ana kuvvetlerimizin olduğu yere ilerlemeye başlıyoruz. Burada tam ormanın göbeğindeyiz ve ortalık çok karışık bu nedenle rehberimiz olan pointman� ı başa geçirerek ilerleyin. Kısa bir süre sonra Vietcong mevzileriyle karşı karşıya geleceksiniz. Buradakileri halledip bir telsiz bağlantısı kuracaksınız. Daha sonra ilerlemeye devam edin (pointman gene başa geçsin) ve eski Kamboçya imparatorluğunun yıkık harabelerinin olduğu yere gelin. Buradaki VC� leri de vurun ve bir telsiz bağlantısı yapıp, diğer helikopterlerdeki adamlarınızın yakında olduğunu öğrenin. Bu yıkıntıların yanındaki yoldan ilerlemeye başlarsanız bir süre sonra oyun load etmeye başlayacak.

(P.H.K.) SEIZING THE HILL

Gene bir telsiz bağlantısıyla oyun açtık. Bağlantıdan sonra dümdüz ileri gidin. İsterseniz pointman� ı da başa geçirebilirsiniz. Biraz gidince saldırı grubundan ilk ekiple bir tepe eteğinde buluşacaksınız. Gerekli telsiz görüşmesinin akabinde beraber tepenin yanından dümdüz ilerlemeye devam edin ve düşmüş bir helikopterin yanında diğer ekiple buluşun. Burada da bir telsiz bağlantısı yapacak ve topçu desteği ile birlikte tepenin zirvesine saldırı emri alacaksınız. Burada şöyle bir saldırı sırası izleyin. Haritada üst tarafta açıklık olarak görünen yere saldıracağız. Uygun giriş yeri bulduğunuz 2 dost asker grubunun sağ tarafları. Buralarda elemanların gerdiği tel örgüler var ve bu tel örgülerin bazı yerleri açık. Ayrıca burada vietcong koruganları/mevzileri da olacak. Bu koruganları/mevzileri topçu ateşi ile süpürün ve zirveye doğru ilerleyin. Yalnız dikkat edin buralarda bir sürü düşman var ve oldukça düzensiz olarak aniden saldırıyorlar. En tepede böyle pencere gibi bir yer var. Oranın girişi hedefimiz. Girişte haritada tam 16.boylamın yakınlarındaki siperin dibinde. Orayı bulun ve içeri girin. İşte gene tünellerin içindeyiz. Sakın sağa-sola sapmayın dümdüz ilerleyin. Karşınıza 2-3 tane Vietcong çıkacak. Bunların halledin. Tünellerin sonuna geldiğinizde load başlayacaktır.

(P.H.K.) RUINS OF PO TIONG KARAI

Bir siperde görev başlıyor. Hemen sola dönün ve siper boyunca ilerleyin. Karşınıza gelme gafletinde bulunacak 5-6 Vietcong� u öldürün ve az ilerde kuzu gibi duran AA bataryasına ilk C4� ü yerleştirin. Daha sonra ilerlemeye devam edin ve siperin sonunda, sol tarafımızdaki tepenin üstünde kalan tarihi Kamboçya kentine doğru ilerlemeye başlayın. İzleyeceğiniz yol şöyle olacak.

Burada AA yazısı uçaksavarı gösteriyor. T ise bir tünel girişi olduğunu ifade ediyor. Önce tünelden içeri girin ve esir askerleri kurtarın. Daha sonra tünelden çıkın ve 7-8 kişilik bir VC grubunu halledin. Bir subayın üzerinden aradığınız haritalar çıkacak. Daha sonra AA bataryasının olduğu yere gidin. Buradaki VC kalıntılarını temizleyin ve bataryayı yok edin. Daha sonra yüzbaşı gelecek ve load başlayacak. Burada haritaları veya esirleri filan da bulmasanız oluyor aslında. Ama her zaman için istenileni yapmakta fayda var.
(P.H.K.) CAVE IN

Burası tüm oyunun en mide bulandırıcı görevlerinden biri. Gene o aptal tünellerdeyiz. Size sadece dönmeniz gereken yönleri ve belirgin bazı işaretleri söyleyeceğim. Bunlara uyarsanız kısa bir sürede bölümü geçersiniz.(elbette ben burayı geçmek için oyunu 98 kere filan load etmek zorunda kaldım:) Şimdi aşağı düştüğünüz noktadan itibaren karşınıza gelen kavşaklardan şöyle ilerleyeceksiniz; (Kavşakları �k� ile gösteriyorum, �ksağ� dediğimde karşınıza bir kavşağın geleceğini ve buradan da sağa dönmeniz gerektiğini söylüyorum demektir.)Evet hazır mısınız işte başlıyoruz; ksağ,ksol(burada yerde bir kibrit kutusu var.), ksağ(yerde matara ve su birikintisi var.), ksol, ksağ(yerde çanak var.), ksol, ksağ(yerde balta var.), ksol. Buradan karşınıza tekrar suyla dolu bir tünel çıkacak. Sakin olun burası geldiğimiz yer değil. Buradan suya girin ve ilerlemeyi sürdürün.suyun içinde önce sağa sonra sola dönün ve load başlasın. Böylece bu bezdirici yerden geçmiş oldunuz.

(P.H.K.) AVEDE AND ESCAPE

Gene inanılmaz karışık bir yerdeyiz. Tünelde önce sağa dönün. ilerleyip kavşaktan sağa dönün. İlerleyip sonraki kavşağa gelin. Burada sağa dönerseniz bir evin içine sola dönerseniz açık bir alana çıkarsınız. Önce evin içine çıkın ve tam karşınızdaki kapının önünden geçecek olan nöbetçiyi öldürün. Sonra tekrar deliğe girin ve açıklık alana çıkan deliğe gidin. Buradan da çıkın ve su içmeye gelecek askeri öldürün. Şimdi tekrar evin içine dönün ve sürünerek deminki adamı öldürdüğünüz kapıdan çıkın. Burada ateşin başında oturan adamları uyandırmayın yoksa bölüm geçmiyor. Sürünerek sol tarafınızdaki kütüklerin ve çitlerin arkasından geçin ve dümdüz ilerleyin. Daha sonra karşınıza 2 tane büyük taş gelecek. 2. taşın sol tarafında bir nöbetçi oturmuş bekliyor. Bunu da öldürüp ormanın içine girin ve dümdüz aşağı koşun. Karşınıza kayalar gelene dek koşun. Kayalar gelince sola dönün ve biraz ilerleyin. Burada telsizle konuşup doğuya gitme emri alın. Doğuya doğru dönün ve ilerleyin. Bu arada kayalara paralel de gidebilirsiniz. Doğu yolunun taşlarla kapalı olduğu yerlerde biraz güneye kayabilirsiniz ama aslında doğuya gideceksiniz. Bu arada bazı Vietconglar ateş edebilir ama sakın çatışmaya girmeyin. Doğuya doğru ilerleyip bir göle geleceksiniz. Burada da doğuya yolculuğu sürdürün ve karaya çıkın. Az ötede taştan eski merdivenler. Buraya çıkın ve yeni bir telsiz bağlantısıyla yerinizi bildirin ve helikopter isteyin. Helikopterin sizi görmesi için havaya bir tane işaret fişeği atacaksınız.(Bu fişek kendi kendine atılıyor.) Tabi bu fişeği VC� ler de görüyor. Şimdi helikopter gelene kadar saldıran düşmana dayanmalısınız. Hemen sol taraftaki yere girin ve köşeye sinerek gelenleri vurun. Sonunda helikopter gelip bizi alacak ve böylece bu uyuz görevi bitireceğiz. Over.

MISSION: BAHNAR VILLAGE (B.V.)

(B.V.) STREAM

Helikopter bizi açıklık bir alana indirecek ve görev başlayacak. Önce helikopter ile bir telsiz bağlantısı kuracağız. Sonra arkanızda bir yerlerde yere yatmış uzun, siyah bir kütük olacak. Bu kütüğün yanından ufak bir yol geçiyor. Buraya girin ve ilerlemeye başlayın. Birkaç adım attıktan sonra durun ve yerleri inceleyin. Çünkü bu yolun henüz başında bir tane bubi tuzağı var. Tuzağı etkisiz hale getirin ve telsizle bölgede tuzaklar olduğunu üsse bildirin. Bağlantıdan sonra sağa dönüp önünüzde akan akarsuyu izlemeye başlayın. Akarsu kimi yerlerde ufak çağlayanlar türü oluşunlar yapmış. 2. çağlayanı geçip sol tarafta kayaları gördüğünüzde dikkat edin çünkü burada da bir bubi tuzağı var. Bunu da etkisiz hale getirip yola devam edin. Az ilerde karşınıza bir Vietcong grubu çıkacak. Bunları temizledikten sonra ilerlemeye devam edin. bir müddet sonra akarsu darlaşacak ve kayalar ortaya çıkıp sağa doğru dönemeç yapacaklar. İşte bu dönemecin ötesinde büyük bir düşman grubu karşınızdan geliyor. Burada ayrıca sol yanda kalan ormandan da gelenler olacak. Önce karşıdan gelenleri halledeceğiz. Gelenleri görün ve yaklaşmalarını bekleyin. El bombası atma mesafesine gelince bir tane el bombasını tam ortalarına atın. Adamlar ne yapacaklarını şaşırıyor ve patlama sonucu en az 4-5 tanesi ölüyor. Eğer bu el bombasını tam ortalarına atamazsanız hemen yayılıp bizi çembere almaya çalışıyorlar ve hepsini temizlemek inanılmaz zor oluyor. Bu grubu böylece hallettikten sonra orman yönünden saldıranları halledin ve sol yandaki ormana girin. Böylece yolu kısaltmış olacağız. Burada dümdüz ilerleyin ve ormanın akarsu ile tekrar buluştuğu noktaya gelin. Burada da ufak bir düşman grubunu temizledikten sonra tekrar sudan ilerlemeye başlayın. Biraz ilerde su sola kıvrılacak ve burada mevzilenmiş 5-6 kişiyi göreceksiniz. Bunlar vuracağınız son adamlar. İşlerini bitirin ve sudan gitmeye devam edin. Yolun sonuna doğru birkaç kütüğün suya düştüğünü ve ilerlemeye izin vermediğini göreceksiniz. Burada sağ yanda dar bir patika gibi bir yer var. Eğer göremezseniz pointmanı başa geçirin o sizi yola sokacaktır. Bu yola girdiğinizde oyun load etmeye başlayacak.
(B.V.) NEAR BAHNAR VILLAGE

Görev başında bir telsiz bağlantısı yapacağız ve ilerleme emri alacağız. Hemen pointmanı başa geçirin ve yola devam edin. İsterseniz kendinizde şöyle ilerleyeceksiniz. Haritaya bakın ve dik olarak yukarıya doğru çıkmaya başlayın. Ama etraf çok sıkı bitki örtüsüyle kaplı ve tuzakları pointman daha iyi görüyor. O nedenle ben pointmanı ulandım. İlerlemeye başladık ve karşımıza hemen bir tuzak ve yanında hediyesi bir tane Vietcong çıktı. Bunları etkisiz hale getirdik ve yeniden bir telsiz konuşması yaptık. Konuşmanın akabinde ilerlemeye devam edin yeni bir tuzak ile yeni bir VC grubunu halledin. Zaten neredeyse haritanın tepesine varmışsınızdır. Bu VC grubunu halletmeye çalışırken etrafta dolanın. Yerde yatan 3-4 ceset bulacaksınız. Bu cesetleri üsse bildirdikten sonra da load başlayacak.

(B.V.) BAHNAR VILLAGE

Evet sonunda köye geldik. Eğer güneybatıya doğru ilerlerseniz köy tam karşınıza çıkacak. Ancak Vietcong� lar bizden önce gelip köyü yakmış ve sakinlerini öldürmüş. Etrafı araştırın ve telsizle bunu bildirin. Daha sonra civardaki Vietcong� ları temizleme emri alacağız. Köyün sağ yanındaki tepelere girin ve karşınıza çıkanları vurmaya başlayın. Bu şekilde akarsu yönünde çatışarak ilerlemeye devam edin. sonra açıklık bir alana geleceksiniz. Buradan sol dönüp ormanın içine girin. Taşlık, kayalık bir araziye gelince çatışmalar yeniden başlayacak. Burada çatışarak orman içlerine dek gidin. En sonunda kazılmış siperlere gelecek ve burada bayağı bir VC öldüreceksiniz. Siperlere vurulacak adam kalmayınca bir telsiz bağlantısı kuracak ve etrafta baş edemeyeceğiniz kadar adam olduğunu bildirip tahliye isteyeceksiniz. Üs de bize bir helikopter yollayacak. Hemen geldiğiniz yoldan geri dönün ve haritada LZ olarak işaretlenmiş tepeye koşun. Buraya varınca adamlarınız sarı duman bombası atım helikoptere yeriniz belli edecek ve helikopter sizi alırken görev bitecek. Over�

MISSION: BRIDGE
Çok kolay bir görevle karşı karşıyayız. Yalnız görev başlamadan önce silah deposuna gidin ve bir tane sniper tüfeği alın. Ben rus malı olanını tercih ettim. Görev helikopterde makineli tüfek başındayken başlıyor. Bu yöreyi biliyorsunuz çünkü burada jeep kullanmıştık. Neyse helikopter yol üstünde uçarken siz de aşağıdaki düşman jeep� lerini ve adamlarını ördekler gibi avlayın. Daha sonra araç kullanırken hızla geçtiğiniz demir köprüye geleceksiniz. Bu köprü civarındaki adamları harcayın. Özellikle tepelerde duranlara dikkat edin bunlar daha sonra başınıza bela olabilir. Biraz ateş ettikten sonra bir video girecek ve uçaklar köprüye yaklaşıp 2 bomba atacaklar. Fakat pilotlar kör olduğundan bombaları köprü yerine dağa taşa atıyorlar, köprüyü patlatmakta bize düşüyor. Helikopter sizi köprünün biraz uzağına indirecek. Hemen koşmaya başlayın ve makul bir uzaklıktan canlı kalanları öldürün.(Neden sniper tüfeği alın dediğimi anladınız mı ?:) burada tam karşıda köprünün ardında yüksek bir tepe var. Orada, en tepede bir tane sniper var aman dikkat. Bütün adamları temizledikten sonra köprünün ayaklarına kadar inin ve C4� leri yerleştirin. Hepsini yerleştirdikten sonra telsiz bağlantısı kuracak ve bir sürü VC� nin bölgeye yaklaşmakta olduğunu haber alacaksınız. Kıçınızı kurtarmak için gerisin geriye indiğiniz noktaya koşturun. Eğer hızlı olursanız sadece 6-7 adamla karşılaşırsınız. Helikoptere gelince hemen binin ve köprü patlarken oradan uzaklaşın. Tamam görev bitti aaa dağılın bakayım durmayın:)

(THEY) THEY� RE COMING

NUI PEK� e büyük bir saldırı yapılacak ve takviye birlik gelinceye kadar bu saldırıya dayanmalıyız. Biz oyuna üssün batı kanadında başlıyoruz. Sağımızda ve solumuzda siperler var ve düşman bu kanada saldırıyor. Sizin yapacağınız bu siperler arasında dolanarak Vietcong� ların kazıkların üzerine tahtalar koyarak içeri girmelerini önlemek. Zaman zaman VC� lerin oraya buraya tahtaları koyduklarının mesajı geliyor. Bu mesajlar geldikçe oralara gidip içeri girmelerini önleyebilirsiniz. Ben burada, kazıkların hemen arkasında alana hakim bir noktada durdum ve tahta koymaya kalkışanları vurarak geçtim. Eğer çok fazla dolanırsanız bazı adamlar sizi takip etmeye çalışıyor ve savunmanın dengesi bozuluyor. O nedenle fazla gezmemeye çalışın. Zaten bir süre çatıştıktan sonra (10 dk. Kadar) oyun tekrar load etmeye başlıyor.

(THEY) TOO MANY TARGETS

Gece oldu fakat saldırı hız kesmeden sürüyor. Bulunduğumuz bunkerdeki sabit makineliyi kullanan asker bir sür sonra vuruluyor ve VC� ler bu noktada kazıkları geçmek için tahta koymayı başarıyorlar. Önce bu tahta köprüden geçip sipere yaklaşabilenleri haklayın ve sonra sabit M60� in başına geçin. Adamlar hep bu tahtanın olduğu yere saldıracaklar. Gelen giden herkesi vurun. Bu arada yüzbaşı bize durumu telsizle bildiriyor. En son telsiz mesajında, VC� lerin savunmayı bazı noktalarda yardığını, bizim de hemen geri çekilmemiz gerektiğiniz söylüyor. Eğer telsiz mesajlarını takip edemem diyorsanız o halde adamınız bu mesajdan sonra, sanırım hareket etme zamanı geldi diyecek. Bunu duyar duymaz makineliyi bırakıp geriye koşmaya başlayın.(Eğer ingilizceniz tamamen yetersizse VC� ler havaya kırmızı bir işaret fişeği attıklarında geriye çekilmeye başlayın.) arkanızdaki yoldan önce sağa ve sonra da sola dönerek uzun bir sipere çıkın. Bu siper oyunun daha en başında Vietcong� ların üsse sızdıkları siper. Buradan geriye doğru koşun ve ilerde mevzilenmiş askerlerinizin yanına gelin. Direnme noktamız burası olacak. VC� ler de bizim kullandığımız bu yolu kullanarak bize saldıracaklar. Önce kıçınızı sağlam bir yere koyun sonra da gelene gidene ateş edin. burada öyle tüfekle falan da uğraşmayın. Basın 4 numaralı tuşa, alın eliniz bomba atarı, karşınızda elemanlar ne zaman toplaşırsa sallayın aralarına bombayı. Size çok yaklaşabilenleri ise el bombası ve tüfekle halledebilirsiniz. Burada da 10 dk.� lık bir çatışma olacak ve ortalık biraz sakinleşince load başlayacak.

(THEY) THE LAST STAND
Eveet geldik oyunun sonuna. Biraz daha dişinizi sıkın, askerlik bitiyor. Üssü almak için her yolu deneyen Vietcong� lar bu kez de 3 tane T-34 ile saldırıyor. T-34� lerden biri üssün ana girişindeki köprünün üstünde diğerleri de üssün dışında duruyor, çünkü siperler aynı zamanda tanksavar hendeği kadar geniş kazılmış ve tek giriş yolu da kampın ana girişi. Eğer burayı uçurursak üsse tanklar giremiyor. Bizim de görevimiz burayı patlatmak. Şimdi sola dönün ve buradaki sipere girin. (Burada eğilerek yürümelisiniz çünkü tanklar bizi görüp anında öldürüyor.). ilk köşeyi dönünce karşınıza bir tane VC çıkacak. Bir diğeri de uzaktan siperin ucundan bize ateş ediyor. Bu ikisini öldürün ve ilk dönemeçten sağa dönün. burada da tam karşınızda ve bir diğeri de sağ tarafta olmak üzere iki tane VC var. Bunları vurun ve sağ dönün. ilerleyip sola döneceksiniz. Sola döndükten sonra aşağıya doğru inen siperden giderken karşınıza son bir VC çıkacak. Bunu da öldürdükten sonra tankın altına gelecek ve C4� ü yerleştireceksiniz. Daha sonra üsten kaçacak ve dağlara çekileceksiniz. Daha sonra F4 Fantom� lar gelip üssü ve içindeki Vietcong� ları tamamen yok edecek

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2096
favori
like
share
fare11 Tarih: 21.08.2009 20:49
saol valla işime yaradı chok saoll