Mülk Sûresi, Mekkede inmiş ve 30 âyettir Adını birinci âyette geçen el-mülk kelimesinden almıştır
Sûrede Allahın kâinattaki kudretine dikkat çekilerek, ölmüşleri diriltmeye de kâdir olduğu belirtilir Allahın insanlara olan nimetleri hatırlatılır ve âhirete inanmayanların kötü sonuçlarına, âhirette gerçeklerin ortaya çıkacağına, kimlerin sapık ve kimlerin doğru yolda olduklarının orada belli olacağına işâret edilerek sûre tamamlanır

Mülk (Tebareke) Suresinin fazileti
1 İbn Abbas (ra)dan şöyle rivayet edilmiştir: Sevgili Peygamberimizin (sas) ashâbından birisi bir kabrin üzerine çadırını kurmuştu, ancak onun bir kabir olduğunu bilmiyordu Bir de baktı ki, orada bir adam Mülk (Tebâreke) Sûresini okuyor Sonuna kadar okudu Bunun üzerine çadır sahibi Hz Peygambere gelerek, Ey Allahın Resûlü, ben çadırımı bir kabir üzerine kurmuşum; fakat onun bir kabir olduğunu bilmiyordum Baktım ki orada bir adam Mülk Sûresini okuyor, sonuna kadar okudu Resûlullah (sas) buyurdu ki: O sûre Mâniadır O zatı kabir azâbından kurtarır
2 Ebu Hüreyreden şöyle rivâyet edilmiştir: Allah Resûlü (sas) buyurdu ki: Kuranda otuz âyetli bir sûre bir adama şefaat etti Nihayet o, bağışlandı İşte bu sûre Mülk Sûresidir
3 Câbir (ra)den şöyle rivâyet edilmiştir: Peygamber Efendimiz (sas) Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyumazdı (Tirmizî, Fedâilül-Kuran, 9)
4 Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (sas) buyurdular ki: Kurân-ı Kerimde otuz âyetlik (şanı yüce) bir sûre vardır Bu sûre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allahın onu affetmesini sağlar Bu sûre Tebârekellezî bi-Yedihil-Mülktür
5 Tirmizîde, İbnu Abbas (ra) Resûlullahın (sas) şöyle dediğini belirtir: Bu sûre (kabir azabına veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu sûre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır (Tirmizî, Sevab-ül Kuran-9)
Âlûsî der ki: Bu sûrenin fazîleti hakkında zikredilen haberlerden dolayı söz konusu sûrenin her gece okunmasının mendub olduğu söylenmiştir
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır Kabir azabından kurtarır”
“Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır”
“Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur Her gece Mülk sûresini okuyan kimse Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur”
“Ben Mülk sûresinin ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim”
“Kur'ân-ı kerîmden otuz âyetlik bir sûre bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu O Mülk sûresidir”
Eshab-ı kiramdan bir kaçı bir yere çadır kurmuşlardı Burada bir kabir bulunduğunu bilmiyorlardı Çadırda mülk sûresinin okunduğu işitildi
Resûlullah efendimize bunu haber verdiklerinde:
“Bu sûre insanı kabir azabından korur” buyurdu
Abdullah ibni Abbâs buyurdu ki:
“Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına da öğret Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır
Okuyan kişiye Hak teâlâ indinde şefaatçidir Eğer kişi onu ezberlemişse Allahtan onu Cehennemden kurtmasını ister Allah o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır”
Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:
“Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz”
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
“Birisi vefat edip kabre konduğunda azab melekleri ölünün başına gelir Baş onlara der ki:
"Ona dokunmayız Zira o bana Mülk sûresini okurdu"
Sonra karın tarafına varıp otururlar O da der ki:
"Ona dokunmayınız Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir"
Bu sebeple bu sûreye "kabir azabını engelleyici" anlamında "Mânia" denilmiştir”
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
“Kim her gece Mülk sûresini okursa Allahü teâlâ bu sayede o kişiyi kabir azabından kurtarır”
(Mülk sûresi Kur'ân-ı kerîmde 561 - 563 sayfalar arasındadır)

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1496
favori
like
share
MAVi Tarih: 23.07.2009 14:08
Allah razı olsun