Aşıq Ələsgər - Aşıq Ələsgər Şeirleri
NİYE DÖNDÜ

Gel ey mehr-i mehebbetim1,
Üzün menden niye oöndü,
Ağzı şeker, lebi2 qendim3,
Üzün menden neye döndü?

Ayrılıqdan ölüm yeydi,
Hesretin qeddimi4 eydi,
Ne dedim, xetrine deydi,
Üzün menden niye döndü?

Aşığa yoxdu qadağa",
Müştaqdı() dile, dodağa,
Elesger sana sadağa,
Üzün menden nive döndü?

1. muhabbet güneşim, sevgi ışığım 2. dodağı
3. şekerim 4. boyum 5. yasak 6. arzuludur, isteklidir

DAĞLAR

Payız1 oldu eller köşdü.
Çekildi yığnaqm2 dağlar,
Eser rüzgar, yağar qarm,
Çox yamandır halın dağlar.

Ham sendeki gözeller,
İnci-mercanı düzeller,
Qol qola verib gezenler,
Getdi gülüzarm dağlar.

Bülbüller gülde işlemez,
Küheylanlarm kişnemez,
Qarm çox, kimse qışlamaz,
Perişan hallarm dağlar.

Döküb bağında gazeller,
Bulağa3 gelmez güzeller,
Gedib aranda4 gezenler,
Hanı mevsim çağın dağlar.

Elesger geder yoluna,
Bülbüller qonmaz dalma,
Senin bu müşkül halına,
Sızıldar üreyim dağlar.

1. sonbahar 2. kalabalığın, şenliğin 3. pınar 4. düzlul

AMANDI
Gözeller sultanı, melekler şahı,
Alagöz cananım, getme, amandı.
Derdinden xesteyem, çekirem ahi,
Olürem, loğmamm, getme, amandı.

Camalm göyçekdir bayram ayından,
Gören doymaz saçlarının buyundan,
Layiq deyil qurban kesem qoyundan,
Sene qurban canım, getme, amandı.

Sen melekzadesen, ey mina gerden1,
Kesme mehebbetin gel, Elesger'den,
Günahkar qulunam, salma nezerden,
Keremli sultanım, getme, amandı.


A BIVEFA

A bivefa1, a bi-mürvet2, nainsaf3,
Keçen günler heç yadına gelmez mi?
Unudubsan meni xeyli zamanda,
Dost da öz dostunu yada salmaz mı?

Aynhq bizlere oldu mügerrem4,
Hicrandan ciyerim bağladı verem,
Quldan xeta geler, ağadan kerem,
Me'şuq aşiqine kerem qılmaz mı?

Elesger'em düşdüm elden avara,
Ahtardım, derdime olmadı çara,
Bir igidin eli yetmese yara,
Qocalıb başına5 küller olmaz mı
1. vefasız 2. mürvetsiz
5. tekrar, yeniden
3. İnsafsız 4. ihsan edilen

GÜLENDAM

Seni gördüm el götürdüm dünyadan,
Qara gözlü, qelem qaşlı, Gülendam.
Alma yanağına, bal dodağma,
Baxan kimi ağlım çaşdı1, Gülendam.

Tovuz kimi xoş bezenib durubsan,
Ala göze siyah sürme vurubsan,
Sağ ol seni, yaxşı dövran qurubsan,
Bu dünyanın sonu puşdu2, Gülendam.

Heç demirsen, Elesger'im hardadı3,
Sebeb nedi gülün meyli xardadı,
Menim gözüm qoynundakı nardadı,
Aşığa lütf etsen xoşdu, Gülendam.

1. şaştı 2. boştur, hiçtir 3. nerededir

İNCİMEREM

İster dara çekdir, ister qul eyle,
Qoymuşam emrine qol, indmerem.
Hesretinden Mecnun oldum sehrada,
Can alırsan, canım al, incimerem.

Hesretinden saralıban solanam,
İzin versen, yar, başına dolanam,
Elli yol çapılam1, yüz yol talanam2,
Bir şey deyil dövlet, mal incimerem.

Elesger'em, yandım eşq ateşinda,
Gözüm qaldı senin qelem qaşmda,
Qazdır mezarımı çeşme başında,
Sal sinem üstünden yol, incimerem.

1. soyulayım 2. yağma edileyim

SENE QURBAN

Bir sözüm var sene pünhan1 demeli,
Qayıl olsan2 deyim, gül, sene qurban.
Ne müddetdir hesretini çekirem,
Söyleyim, derdimi bil, sene qurban.

Cunun3 olduğumu her mahal bildi,
Derd meni söyletdi, düşmenler güldü,
Bi-vefa qızlardan elim üzüldü,
Eylerem canımı dil, sene qurban.

Elesger'i gözden qoyma İrağa,
Könül tab4 getirmez derde ferağa,
Leyli kimi ve'de versen bulağa,
Mecmm'am gözlerem il, sene qurban.

1, gizli 2. razı olsan 3. deli; çılgın aşık 4. deva, şifa; takat, güç, kuvvet

ZÜLFLERİN

Ay nazenin, xatirine deymesin,
Gerdenden ayrılmış qara zülflerin.
Ala gözlerine mayii olmuşam,
Günahkaram, çekdi dara züflerin.

Gözel sen de muradına çatmadım,
Benna1 olub smıq2 könül yapmadın,
Terlan3 idin, öz tayını4 tapmadın,
Getdi, qismet oldu sara5 zülflerin.

Elesger de eşqe düşüb oxuyur,
Müjganların sinem üste toxuyur,
Endamından qızıl güller qoxuyur,
Qoyma dağılmağa, dara zülflerin.

1. bina ustası 2. kırık 3. bir cins yırtıcı kuş
4. eşini, benzerini 5. serçegillerden yırtıcı bir kuş

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 31743
favori
like
share
Vusal zeynalov Tarih: 03.04.2013 16:12
Zor sehirlerde .Sadıqe ncs?
SADIQE Tarih: 13.02.2013 21:29
super siirler.yerlesdirdiyiniz icin tesekkurler