ALİMİN DEĞERİ

Meşhur Osmanlı alimlerinden Kemal Paşazade,baştan iyi bir asker iken daha sonra bu mesleği bırakıp kendisini ilme vermiştir.Bazı kaynaklarda onun bu tercihi hususunda kendi ağzından şöyle bir rivayet nakledilir:

“Sultan Bayezid Han-ı Veli ile beraber bir seferdeydik.Sultanın yanında vezir İbrahim Paşa ve meşhur kumandanlardan Evranosoğlu da vardı.Evranosoğlu ki,hiçbir kumandan onun önüne geçmez,meclislerde ondan ileriye oturamazdı.Fakat o sırada eski püskü elbiseler içinde bir alim geldi ve kumandanın üst tarafına oturdu.Hiç kimsenin bir şey deyip mani olmadığı bu duruma son derece şaşırdım.Yanımdakilere:

"Evranosoğlu gibi bir kumandanın önüne geçip oturabilen bu şahıs kimdir ?"diye sordum.

"Molla Lütfi adında alim bir zattır!"dediler.

"Ne kadar maaş alır?"dedim.

"Otuz dirhem."dediler.Hayretle:

"Bu kadar az bir mansıbla nasıl olur da bir kişi eşsiz bir kumandanın önüne geçebilir?"dedim.Ozaman dediler ki:

"Ulema sahip olduğu ulüm-i diniyyenin yüceliği dolayısıyla böyle tazim görür.Zaten aksi bir duruma iman,irfan ve edeble yoğrulmuş olan paşa ve kumandanlar da razı olmazlar!..."

Bunun üzerine bendeki liyakatin bu kumandanlar kadar olmaya yetmeyeceği,ancak ilim sahasında son derece tebarüz edebileceğim hissine istinaden artık tamamen ilim-i şerif ile meşguliyete meyledip askerliği bıraktım.”

Bu tercihinden sonra Kemal Paşazade,ilimde “ferid-i asrihi:Asrında tek olan” tabiriyle ifade edilen bir mertebeye ulaştı.Zenbilli Ali Efendi’nin vefatından sonra da Osmanlı Devleti’nin on dokuzuncu şeyhülislamı oldu.

Erkam Takviminden Alıntıdır…

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 475
favori
like
share