Populasyonlar ve Ekosistem


Ekoloji ile ilgili kavramlar:


EKOLOJİ:Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
TÜR:Aynı kökenden gelençiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılara tür denir.
POPULASYON:Belli sınırlar içinde yaşayanaynı tür canlıların oluşturduğu topluluğa denir.
KOMÜNİTE:Belirli bir bölgedefarklı populasyonların bir araya gelerek oluşturduklarıuyumlu birlikteliklerdir.
EKOSİSTEM:Canlılarcansız çevreleriyle birlikte ekosistemi oluşturur.
BİYOSFER:Yeryüzündeki canlıların yaşama koşullarına uygunluk gösteren her yer biyosferi tanımlar.Okyanusun derinliklerinden 10bin metre yüksekliğe kadar olan alan biyosfer katmanıdır.
HABİTAT:Canlıların yaşamına uygunluk gösteren alanlardır.Canlının yaşadığı adrestir.Örn:Ankara keçisiAnkara'da yaşar.

NİŞ:Canlıların yaptığı iştir.Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaptıkları tüm faaliyetlerdir.
BİYOTOP:Canlıların yaşamlarına uygun çevre koşullarına sahip bölgelerdir.
FLORA:Bitkilerin yaşamlarını sürdürebildiği alanlardır.
FAUNA:Hayvanların yaşamlarını sürdürebildiği alanlardır.
BASKIN TÜR:Bir yaşama birliğinde yer alan en belirgin türdür.
SÜKSESYON:Çevresel faktörlerin etkisiylebaskın türün yerini başka bir baskın türün almasıdır.
EKOTON:İki yaşama birliğinin kesişme bölgesidir.Bu bölgede canlıların çeşitliliği çok fazladır.
MİKROKLİMA:Bazı bölgelerde sıcaklıkışıkyağış gibi faktörlerin etkisiyle farklı iklim özelliklerin ortaya çıkmasıdır.
POPULASYON:Belli sınırlar içinde yaşayanaynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur.Örn:
-Bir göldeki alabalıklar
-Ormandaki çam ağaçları-Mağaradaki yarasalar
Malthus Hipoaaai:Populasyonların düzenlenmesinde dış faktörlerin etkili olduğunu savunur.Bu dış faktörler:
-Besin kıtlığı
-Doğal afetler
-Bireyler arasında oluşacak savaşlar
-Göçler
-Çevre faktörleri
Wayn Edward Hipoaaai:Bu hipoaaa ise populasyonların düzenlenmesinde iç faktörlerin etkili olduğunu savunuyor.Bu iç faktörler:
-Doğum kontrolü
-Sosyal davranışlar
-İç güdüye dayalı davranışlar

POPULASYONLARIN ÖZELLİKLERİ

Populasyonun Yoğunluğu:
Birim alanda yer alan birey sayısı populasyonun yoğunluğunu belirler.
Taşıma Kapasitesi:
Bir populasyonun birey sayısının maksimuma ulaşmasıdır.
Populasyonun Büyüklüğü:
Populasyondaki birey sayısını ifade eder.

Doğum Oranı > Ölüm Oranı ve İçe Göçler > Dışa Göçler ise populasyon
büyümektedir.
Doğum Oranı=Ölüm Oranı ve İçe Göçler=Dışa Göçler isepopulasyon dengededir.
Doğum Oranı < Ölüm Oranı ve İçe Göçler < color="#ffffff">

POPULASYONLARIN GELİŞİM EĞRİSİ:

Birey sayısı a b c d e Zaman Populasyonların gelişim eğrisi beş evreden oluşmaktadır:
a- Kuruluş evresi
b-Pozitif artış evresi:
-çevre direnci minimum
-doğum>ölüm
-içe göç>dışa göç
-genç birey>yaşlı birey
c-Negatif artış evresi
-çevre direnci maksimum
d-Denge evresi
-doğum=ölüm
-içe göç=dışa göç
-genç birey sayısı=yaşlı birey sayısı
e-Gerileme evresi
-Bu evrede birey sayısındaki azalma ölümünhastalıklarınbesin kıtlığınınçevre direncinindışa göçlerin artmasından kaynaklanır.

AV-AVCI İLİŞKİSİ

Birey Sayısı
Av
Avcı
Zaman
Populasyonların zamanla sayıca artma ve azalma durumlarına dalgalanma denir.
Av avcı ilişkisindeavcı sayısı azaldıkça av sayısı artmaktadır.Av sayısında meydana gelen artış zamanla avcı sayısının artmasına neden olur.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1673
favori
like
share