Müslümanlıkta Dinî Tefrika Kitap Özeti - Müslümanlıkta Dinî Tefrika Kitap Tanıtımı
İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi:3 "Müslümanlıkta Dinî Tefrika"Yazar: Yusuf Ziya Yörükan
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
Sayfa sayısı: 219
ISBN: 9789754377286
Basım tarihi: Haziran 2009
Kategori: Din / Dinler

Kitap Özeti

Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, Sahn Medresesi Kısm-ı Âlîsi’nde, Süleymaniye Medresesi’nde, Dâru’l-Funûn İlâhiyat Fakültesi’nde İstanbul Üniversitesi İslâm Tetkikleri Enstitüsü’nde ve kurucuları arasında bulunduğu Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde terbiye, sosyoloji, akvam-ı İslâmiyye etnoğrafyası, felsefe tarihi, Türk dinleri ve mezhepleri tarihi, İslâm dini ve mezhepleri tarihi ve İslâm dini ve mezhepleri tarihi ve kelâm dersleri okutmuş; kitaplarıyla ve çeşitli yayın organlarında yer almış yazılarıyla, 1920’li ve 1930’lu yıllar için olduğu kadar, bugün için de geçerli olan ileri görüşlerin bir temsilcisi olmuştur.

Ötüken Neşriyat, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân’ın
• Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar
• Şamanizm
• Müslümanlık ve Kur’an-ı Kerim’den Âyetlerle İslâm Esasları
• Hazret-i Muhammed’in Doğumundan Ölümüne Kadar İslâm Dini Tarihi
• İslâm Akaid Sisteminde Gelişmeler

adlı kitaplarını yayınlamıştır.

Elinizde bulunan ve Müslümanlıkta Dinî Tefrika adıyla yayınlamış olduğumuz bu kitabı ise, İslâm mezheplerinin önemli bir yönüne ışık tutmak suretiyle İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi Serimize yeni bir halka eklemektedir. Prof. Yörükân’ın ilk defa yayınlanmış olan bu kitabı, bize, “İslâm Tarihi’nde Ortaya Çıkmış Ayrılıkçı Görüşler”in tarihî, felsefî ve sosyolojik açıdan yapılmış ince bir tahlilini sunmaktadır.

Bu vesileyle mezheplerin, Müslümanlıkta meydana gelmiş olan tefrikanın, aynı zamanda siyasetle ne derece iç içe girmiş olduğunun da veciz bir şekilde göstermeye yardımcı olmaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 506
favori
like
share