Türk Ceza Kanununda Engelliler - engelliler hakkında
Ayırımcılık

Madde 122- (1) Kişiler arasında dil ırk renk cinsiyet özürlülük siyasi düşünce felsefi inanç din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; (1)
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Suçu bildirmeme

Madde 278- (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İşlenmiş olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(1) 1/7/2005 tarih ve 5378 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “özürlülük “ ibaresi eklenmiştir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 454
favori
like
share