loğusa egzersizi - loğusaların yapması gereken egzersiz - loğusaların yapması gereken hareketler - loğusaların yapması gerekenler


Loğusalar doğumu takip eden ilk günden itibaren beden hareketlerine başlamalıdırlar. Ancak bu yolla hamileliğin ve doğumun vücutta meydana getirdiği etkilerden kurtulabilir, loğusalık devresinin sonunda normal ve hamilelik öncesinin hareketli vücuduna sahip olabilirler.
Loğusaların yapması gereken hareketler, doğumu takip eden günden itibaren küçük değişikliklerle devam eder. Genellikle ilk günlerin hareketleri çok hafiftir.

Birinci Gün :
* Ağız kapanır ve burundan soluk alınarak karnın hareket ettirilmesi sağlanır.
* Burun kapanarak ağızdan kısa kısa soluk alınır ve bu soluklarla birlikte karına sert hareketler yaptırılır.
* Günde üç defa ve özellikle yemeklerden bir saat sonra, yarım saat süre ile karın üzerine yatılır, bu arada göbeğin altına gelecek şekilde bir yastık konulmalıdır.
* Sırt üstü yatar şekilde kollar ve bacaklar serbest şekilde oynatılmalıdır.

İkinci Gün :
Birinci günün hareketlerine ek olarak :
* Ayaklar, bileklerden itibaren aşağı ve yukarı doğru oynatılır.
* Günde birkaç defa arka üstü uzanarak dizler yukarıya bükülür, bu hareket sırasında ayaklar düz olarak yatağa bastırılır.

Üçüncü Gün :
Üçüncü günde yapılacak hareketler, birinci ve ikinci günün hareketlerine eklenmelidir.
* Yatağa sırt üstü yattıktan sonra dizler hafifçe bükülür, alt karın kasları gerilerek, buradan kuvvet almak üzere sırt yatağa doğru bastırılır.
* Sırt üstü yatarak köprü kurmaya çalışılır.
* Sırt üstü yatar halde gövdenin üst kısmı nefes hareketleriyle sağa ve sola döndürülür.

Dördüncü Gün :
İlk üç günün hareketlerinden başlanarak bunlara şu hareketler eklenmelidir :
* Sırt üstü yatıp kollar başın üzerine uzatılmalıdır.
* Bu durumda gövdenin üst kısmı bükülerek yukarıya kaldırılıp indirilir.

Beşinci Gün :
* Eller iki yana açılır, sol diz kıvrık, sağ diz düz olarak sırt üstü yatılır.
* Belden aşağısı sağa doğru kıvrılarak sol diz sağ bacak üzerinden yatağa değdirilmeye çalışılır.
* Aynı hareket bu kere sağ diz kıvrık, sol diz düz olarak ve tersi şeklinde yapılır.

Altıncı Gün :
* Dizler kıvrık olarak sırt üstü yatılır, dizler birbirlerine yaklaştırılıp uzaklaştırılır.
* Aynı durum bozulmadan hafsala tabanı içeriye doğru çekilmeye çalışılır.

Yedinci Gün :
Sırt üstü yatılır.
* Bacaklar yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırılır.
* Eller baş altında kenetlendikten sonra baş gövdeye doğru bükülmeye çalışılır.
* Her iki bacak yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırılarak indirip kaldırma hareketi tekrarlanır.
* Eller yavaş yavaş yana uzatıldıktan sonra gövdenin üst kısmı ile bacaklar yukarıya kaldırılarak V biçimi alınmaya çalışılır.

Loğusalık devresinin sonuna kadar bu hareketler her gün tekrarlanmalıdır. Hareketler yorgunluk duyulana kadar yapılmalıdır. Loğusalığın ilk haftasından sonra hareketleri takiben ılık bir duş faydalıdır. Tam bir yıkanma ise ancak loğusalığın altıncı haftasının sonunda mümkündür.

Hangi hallerde hareket yapılmaz
* Makata kadar inen yırtıklık hallerinde on gün süre ile bacaklar birbirinden ayrılmamalıdır.
* Yüksek ateş devam ediyorsa sadece soluk alma hareketleri yapılabilir.
* Trombofilebitlerde, hareketler yapılırken hasta olan bacak kıpırdatılmamalıdır.
* Güç doğumlardan, sezeryandan sonra bir hafta müddetle sadece soluk alma hareketleri yapılır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 439
favori
like
share